Информатика 1 Нұсқа

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Информатика

1 Нұсқа

1. Бит дегеніміз не?
А) екілік сан
В)1Кбайт=1024байт

 1. 0 мен 1 тұратын екілік сан таңбалары

 2. сегіз разрядты екілік саннан тұратын информациялар жиыны

E) 8 Кбайт

2. Информацияларды жинақтау, түрлендіру әдістерін және заңдылықтарын зерттейтін ғылым:

 1. Динамика.

 2. Информатика.

 3. Логика.

 4. Кибернетика.

E) Статистика.

3. Контекстік меню шақырылады:

 1. тышқанның сол жақ кнопкасын басып.

 2. F10 пернесін басып.

 3. F1 пернесін басып.

 4. скролланы басып.

E) тышқанның оң жақ кнопкасын басып.

4. Деректерді енгізуге арналған негізгі құрылғылар:

 1. Процессор, принтер және модем.

 2. Пернетақта, тышқан және сканер.

 3. Модем, монитор және процессор.

 4. Принтер, модем және монитор.

E) Монитор, процессор және плоттер.

5. Келесінің қайсысы компьютердің негізгі элементі болып табылады?

 1. Винчестер

 2. Микропроцессор

 3. Принтер

 4. ДК жадысы

E) Монитор

6. WINDOWS. Программалық немесе негізгі терезені жабу пернелері:

 1. ESC.

 2. ALT+F4.

 3. ALT+ESC.

 4. ALT+TAB.

E) CTRL+TAB.

7. Word-та беттерді нөмерлеу үшін мына команда қолданылады:

 1. Сервис -> Беттердің нөмерлері.

 2. Түзету —> Нөмерлерді қою.

 3. Файл -> Нөмерлеуді енгізу.

 4. Қою -> Беттердің нөмерлері.

E) тышқанның оң жақ батырманы шерткенде контекстік менюдан

«Беттердің нөмерлерін қою» командасын таңдау.

8. Word мәтіндік редакторында колонтитул қандай менюде таңдалады?

 1. Формат

 2. Таблица

 3. Файл

 4. Окно Е)Вид

9. Колонкіге бөлу жолы:

 1. Түзету- Колонтитул.

 2. Файл- Колонкі.

 3. Қою- Колонкі.

 4. Формат - Колонкі.

E) Түр - Колонтитул.

10. WORD-та файл үнсіз (по умолчанию) қандай кеңейтуімен беріледі?
A) wor

B) dos С) doc D) txt E) wrd

11. Excel - де мәліметтер базасындағы өріс деген не?

 1. Мәліметтер базасы орналасқан кестенің бағаналары.

 2. Мәліметтер базасындағы ең бірінші немесе соңғы қатар.

 3. Мәліметтер базасындағы ең бірінші немесе соңғы бағана.

 4. Мәліметтер базасы орналасқан кестенің қатарлары.

E) Мәліметтер базасындағы өзара тең мәндер.


12. Броузерлердің негізгі атқаратын қызметі (қате жауапты көрсетініз):

 1. Web-беттерді іздестіруді жеңілдету.

 2. Web-беттердің құрамына кіретін мультимедиалық объектілерді бейнелеуге арналған құралдарды ұсыну.

 3. Компьютердің мүмкіншіліктерін ескере отырып Web-беттерді пішімдеу мен бейнелеу.

 4. Құжат сақталған Web-сервермен байланыс орнату.

E) Мәтіндік құжаттарды өңдеу.

13. Өндірістің глобальді және локальді желілері арасында мәліметтерді санкцияланбаған (рұқсат етілмеген) алмастыруға бөгет болатын брандмауэр ретінде не болатындығын көрсетіңіз

 1. арнайы бағдарлама.

 2. арнайы CD-ROM.

 3. арнайы компьютер.

 4. арнайы шлюздер.

E) арнайы клавиатура.

14. Белгілі бір салаға жататын құрылымданған және өзара байланысқан мәліметтер дегеніміз:

 1. Мәліметтер файлы.

 2. Мәліметтер базасы.

 3. Мәліметтер банкі.

 4. Кесте.

E) Мәліметтер схемасы.

15. МББЖ негізгі функциялары:

 1. МБ -ң құрылымын кұру және ақпаратты жинау.

 2. Мәліметтер базасымен жұмыс үшін пайдаланушылық интерфейсін құру.

 3. Нақты пән аймағынан алынған мәліметтерді сақтау.

 4. Ақпараттың құрылымын сипаттау, енгізу, тексеру, іздеу және шығару.

E) Мәліметтер базасын өңдеу үшін программа құру.

16. Қоржын не үшін қолданылады?

 1. Жойылған файлдарды уақытша сақтау үшін

 2. Файлды түзеу үшін.

 3. Файлды каталогқа көшіру үшін.

 4. Архивті файлдарды сақтау үшін.

E) Компьютерлік вирусты сақтау үшін.

17. Презентация дегеніміз:

 1. .mdb кеңейтілуі бар файлда сақталатын нақтылы тақырыпты мәтіндер жиыны..

 2. .xls кеңейтілуі бар арнайы форматты файлда сақталатын нақтылы тақырыпты түрлі-түсті слайд-суреттердің жиыны..

 3. .ехе кеңейтілуі бар арнайы форматты файлда сақталатын нақтылы тақырыпты түрлі-түсі слайд-суреттердің жиыны.

D) кез келген аты және .xls кеңейтілуі бар файл . Мұндай файл терминдерде жұмысшы кітап деп аталуы мүмкін.

E) .ppt кеңейтілуі бар арнайы форматты файлда сақталатын нақтылы тақырыпты түрлі-түсті слайд-суреттердің жиыны.

18. arj.exe, rar.exe, pkzip файлдарының қызметі

 1. Компьютерді вирусқа тексеру.

 2. Дискіні форматтау.

 3. Файлдарды архивтеу.

 4. Программалау.

E) Алгоритмді құрастыру.

19. Файлды сақтау үшін орындалатын команда:

 1. Пуск - Файл.

 2. Ғ5 пернесі.

 3. Контексті меню - Сохранить как.

 4. Жүйелік меню - Сохранить.

E) Файл - Сохранить как.

20. MS Word редакторында жолды айрықшаландыру үшін ... қажет:

 1. Мәтін жолының кез келген сөзінен тышқанның оң жақ батырмасын сырт еткізу.

 2. Мәтін жолының сол жағындағы бос орында тышқанның сол жақ батырмасын сырт еткізу.

 3. Мәтіннің кез келген сөзінен Enter пернесін басу.

 4. Мәтін жолының оң жағынан тышқанның оң жақ батырмасын сырт еткізу

E) Мәтін жолының кез келген сөзінен тышқанның сол жақ батырмасын

сырт еткізу.

21. EXCEL кестесіндегі ерекшеленген фрагментті жақтау сызықтармен қоршап қою үшін мынадай меню командасы қолданылады:

 1. Формат - ұяшықтар (Ячейки) - Шекара (Граница)

 2. Формат - Шрифт

 3. Кесте (Таблица) - ұяшықтарды біріктіру (Объединить ячейки)

 4. Кесте (Таблица) - Автоформат

E) Вид - Обычный

22. Қай меню көмегімен жол немесе бағанды жасыруға болады?

 1. Сервис.

 2. Данные.

 3. Вставка.

 4. Правка.

E) Формат.

23. EXCEL. Мәтіндік түрдегі деректер мәні қалыпты жағдайда ұяшықтың ішінде қалай орналасады?

 1. Сол жақ шеті бойынша.

 2. Ұзындығы бойынша.

 3. Оң жак шеті бойынша.

 4. Ені бойынша.

E) Центрі бойынша.

24. Word редакторының құжатында қосымша бет қосылған жағдайда құжат беттерінің нөмірі қалай өзгереді?

 1. Құжат беттерінің нөмірі өзгермей қалады.

 2. Құжат беттерінің нөмірі автоматты түрде қайта нөмірленеді.

 3. Жүйе «Беттерді қайта нөмірлеу керек пе?» - деген сұрақ қойып, жауап күтеді.

 4. Жаңа бет нөмірленбегендіктен, барлық беттерді кайта нөмірлеу керек.

E)Жүйе «Бет нөмірін енгізіңіз» - деп сұрайды.

25. Excel электрондық кестелерінде 5-ші жолдың 1-ші және 2-ші баған арасындағы ұяшықтардың ең үлкен мәнін есептейтін формула:

 1. = МАКС(А1;В5)

 2. = МАКС(А1:А1)

 3. = МАКС(А5:В5)

 4. = MAKC(A5:A1)

E) МАКС(А5;А5)


2 Нұсқа

1. Ақпарат деп нені түсінеміз?

 1. Тек сандық деректерді ғана.

 2. Тек сандық және мәтіндік деректерді ғана.

 3. Кез келген сигналдар, деректер немесе мәліметтер.

 4. Тек мәтіндік деректерді ғана.

E) Құжаттар түрінде ұсынылған деректерді ғана.

2. Функционалдық пернелерді көрсетіңіз:

A)

B) Insert, Delete, Home, End

C) Caps Lock, Scroll Lock, Num Lock

D) F1-F12

E) Enter, Tab, Ctrl, Alt, Esc

3. Микропроцессор да ... бар:

 1. Жады жоқ.

 2. Иілгіш дискілер.

 3. Басып шығару құрылғысы.

 4. Енгізу құрылғысы.

E) Тұрақты және оперативті жады.

4. Дискетаның негізгі параметрі болып есептеледі:

 1. Түсі.

 2. Корпус материалы.

 3. Диаметрі.

 4. Биіктігі.

E) Қалыңдығы.

5. Программалық жабдықтаудың ең төменгі деңгейі:

 1. Қолданбалы.

 2. Базалық.

 3. Негізгі.

 4. Жүйелік.

E) Қызметтік.

6. Тақырып жолының оң жақ батырмаларының екіншісінің атқаратын қызметі:

 1. Терезені жабу.

 2. Терезенің көлемін өзгерту: кішірейту және үлкейту.

 3. Файл ашу.

 4. Бума ашу.

E) Терезені уақытша жабу және қайта ашу .

7. Парақ өрістерін келесі команданың көмегімен орындауға болады:

 1. Формат - Шрифт

 2. Вставка - Интервал

 3. Формат-Абзац

 4. Вставка - Поле

E) Файл - Параметры страницы


8. Әріп өлшемі (биіктігі) немен өлшенеді9
А)См

В) Пункт (пт) С)Мм

D) Пиксель

E) Дюйм

9. Word редакторында «Өріс (Поле)» командасы орналасқан меню:

 1. Кірістіру.

 2. Пішім. С)Түр.

D) Кесте.

E) Түзету.

10. Қорғаныс қою жолы:

 1. Түр - Колонтитул.

 2. Сервис — Қорғаныс кою.

 3. Формат - Фон - Түстер.

 4. Қою- Колонкі.

E) Сервис - Фон - Қорғаныс қою.

11. Excel - дегі ағынды ұяшық дегеніміз не?

 1. кестелік курсормен белгіленген ұяшық.

 2. ұяшықтар тізбектілігі.

 3. іргелес ұяшықтар тобы.

 4. ұяшықтар аралығы.

E) көршілес орналасқан ұяшық.

12. Қандаң программа Internet желісінде жұмыс істеуге арналған?

 1. MS Word.

 2. Paint.

 3. MS Access.

 4. MS Excel.

E) Internet Explorer.

13. Желі адаптеріне желіні қосу үшін не қолданылады:

 1. қосалқы құрылғы

 2. коннектор С)адаптер

D) порт

E) слот

14. Мәліметтер базасының құрылымы өзгереді, егер:

 1. Қосу/бағанды жою

 2. Қатынау қосса.

 3. Жолды түзету.

 4. Қосу/жазбаны жою.

E) Жазба орындарын өзгертсе.

15. ACCESS. Кілттік өріс ретінде қолдануға болмайтын деректер типі:

 1. Сандық.

 2. Логикалық

 3. Мәтіндік.

 4. Санағыш.

E) Ақшалық

16. Windows. Керексіз файлдарды жоюға болады. Ол үшін не қолданылады:

 1. Менің құжаттарым

 2. Менің компьютерім

 3. Анықтама

 4. Қоржын

E) Сілтеуіш (Проводник)

17. Алмастыру буферінің атқаратын қызметі:

 1. Мәтін үзіндісін өшіру.

 2. Жаңа бума құру.

 3. Файлдарды сақтау.

 4. Объектілерді көшіру және тасымалдау.

E) Жаңа файлдар құру.

18. Проводник (сілтеуші) терезесінде Саймандар тақтасын орныктыру үшін...

пайдалану керек:

 1. Сервис - Параметры - Саймандар тақтасы.

 2. Түрі - Саймандар тақтасы.

 3. Тақырып қатарына жанама меню шақырып, Саймандар тақтасы бөлімін

таңдаймыз.

D) Жанама менюден Түрі - Саймандар тақтасы.

E) Терезе - Саймандар тақтасы.

19. Windows ОЖ-де Alt+F4 перне комбинациямсы не қызмет аткарады?

 1. Терезені жабу немесе программадан шығу

 2. Терезе көлемін кішірейту

 3. Терезе көлемін үлкейту

 4. "Іске косу" (пуск) шақыру

E) Жанама менюін шакыру

20. Word редакторында суреттердің көшірмесін жасау әдісінен мәтіндердің

көшірмесін жасау әдісінің айырмашылығы неде?

 1. Суреттердің көшірмесін «Түзету» менюінің «Көшіру» және «Кірістіру» командалары арқылы жасауға болмайды.

 2. Суреттердің көшірмесін пішімдеу саймандар тақтасының «Көшіру» және «Кірістіру» батырмалары арқылы жасауға болмайды.

 3. Суреттердің Ctrl+Insert және Shift+Insert пернелері арқылы көшірмесін жасауға болмайды.

 4. Ешқандай айырмашылығы жоқ.

E) Суреттердің көшірмесін жанама менюдің «Көшіру» және «Кірістіру» командалары арқылы жасауға болмайды.

21. Excel-де (С5:С15) аргументтер тізімдегі бос емес ұяшығының санын қандай функция анықтайды:

А)КОЛИЧ(С5:С15).

В)СЧЕТЗ(С5:С15).

С)СЧЕТ(С5:С15).

D)CЧETЧ(C5:C15).

Е)СВОБ(С5:С15).

22. Excel. Кестелік процессордың атқаратын негізгі қызметі:

 1. Суреттік мәліметтерді өңдеу

 2. Мәтіндер жасау және түзету

 3. Кестелік мәліметтерді автоматты түрде өңдеу

 4. Көлемді информация жиындарын басқару

E) Сурет салу

23. Жұмыс кітабының парағы -бұл:

 1. Бірнеше жұмыс парақтарын құрайтын файл.

 2. Тікбұрышты жол және баған кестені құрайтын тор.

 3. Кітап қасиетін сақтайтын орын.

 4. Кесте элементі.

E) Жеке файл.

24. Word редакторында колонтитул қою қай меню арқылы іске асады?

 1. Файл.

 2. Терезе (Окно).

 3. Тур (Вид).

 4. Кірістіру (Вставка).

E) Түзету (Правка).

25. Бас менюдегі қай пункт бойынша Excel-де функция шеберін іске қосуға

болады?

А) Түр.

 1. Сервис.

 2. Формат.

 3. Түзеу.

E) Қою (вставка).


3 Нұсқа

1. Магниттік дискідегі жинақтауыштар түрлері қандай?

 1. Қатты және жұмсақ

 2. Иілгіш және қатқыл

 3. Бос және толық

 4. Кеңейтілген және қарапайым

E) Енгізу және шығару

2. Информатика дегеніміз (толық анықтамасын келтіріңіз):

 1. Информацияны зерттейтін пән.

 2. Есептеу техникасынның тарихы мен дамуы жайлы ғылым.

 3. Информацияны сақтау тәсілдері мен әдістерін зерттейтін ғылыми пән.

 4. ЭЕМ арқылы информацияны жинау, сақтау, жеткізу және оны пайдалану заңдылықтары мен тәсілдерін зерттейтін ғылыми пән.

E) Ғылымның информация туралы саласы.

3. Қосымша сандық пернетақта төмендегі пернемен қосылады:

 1. NumLock.

 2. PauseBreak.

 3. CapsLock.

 4. PrintScreen.

E) ScrollLock.

4. Операциялық жүйелерге мыналар жатады:

 1. Norton Commander әртүрлі нұсқалары.

 2. Norton Navigator.

 3. Windows 3.11.

 4. MS DOS (3.0, 5.0, 6.0, 6.22, 7-0).

E) Windows 3.1.

5. Компьютер іске қосылғанда мәліметтерді уақытша сақтайтын жад:

 1. Ұзақ мерзімді жад

 2. Дисковод.

 3. Тұрақты есте сақтау құрылғысы.

 4. Иілгіш диск.

E) Жедел жад.

6. Windows бағыттауышында файлды немесе буманы (папканы) жою бұйрығы:

A) Объектіні ерекшелеу, Правка мәзірі пункті, Вырезать бұйрығы, Ок-ді басу.

 1. Объектіні ерекшелеу, Файл мәзірі пункті, Удалить бұйрығы, Ок-ді басу.

 2. Файл мәзірі пункті, Удалить бұйрығы, Ок-ді басу.

 3. Объектіні ерекшелеу, Правка мәзірі пункті, Отправить бұйрығы, Ок-ді басу.

 4. Правка мәзірі пункті, Удалить бұйрығы, Ок-ді басу.

7. Бүкіл тексті жою (тазарту) үшін меню командасын тандаңыз:

 1. Бағыттауышты мәтін басына қойып, «Del» пернесін басу

 2. Бағыттауышты мәтін басына қойып, Правка-Удалить

 3. Файл-Жабу

 4. Правка-Выделить все, Правка-Удалить

E) CapsLock пернесін басу

8. Мәтінді түгел ерекшелеу үшін мынадай әрекеттерді орындау қажет:

 1. Сервис-Выделить все.

 2. Вид-Выделить все.

 3. Файл-Выделить все.

 4. Формат-Выделить все.

E) Правка-Выделить все.

9. Word редакторында жаңа файл құру үшін:

 1. Файл менюінен Ашукомандасын таңдау қажет.

 2. Файл менюінен Құру командасын таңдау қажет.

 3. Саймандар тақтасындағы Кірістіру белгішесін шерту қажет.

 4. Пішім менюінен Абзац командасын таңдау қажет.

E) Файл менюінен Баспа командасын таңдау қажет.

10. Word редакторында парактың ені биіктігінен үлкен болса, онда ол қалай аталады?

 1. Кәдімгі.

 2. Альбом.

 3. Пішімделген.

 4. Кітап.

E) Екі еселенген.

11. Excel-де ерекшеленген ұяшықтардың мазмұнын тышқанның көмегімен жаңа орынға қалай көшіруге болады:

 1. тышқанды ерекшеленген блоктың шекарасына қойып, Ctrl пернесін басып келесі орынға тасымалдау керек

 2. тышқанды ерекшеленген блоктың шекарасына қойып, келесі орынға тасымалдау керек

 3. тышқанды ерекшеленген блоктың шекарасына койып, Ctrl және Shift пернесін басып келесі орынға тасымалдау керек

 4. формат - столбец - ширина

E) тышқанды ерекшеленген блоктың шекарасына қойып, Shift пернесін

басып келесі орынға тасымалдау керек

12. Цифрлық ақпараттарды сигналдарға түрлендіруге және телефондық каналдар бойымен беруге арналған құрылғы қалай аталады?

 1. Телефон.

 2. Компьютер.

 3. Модем.

 4. Телетайп.

E) Антенна.

13 INTERNET .Usenet атқаратын қызметті көрсетіңіз:

 1. жіберу (тарату) тізімдері.

 2. тестілеу.

 3. файлдарды беру.

 4. телеконференциялар тізімдері.

E) ауа райын болжау.

14. ACCESS. Деректер қоры өрісінің кандай қасиеті кесте бағанының тақырыбын анықтайды:

 1. Қолтаңба.

 2. Өріс типі.

 3. Өріс форматы.

 4. Өріс ұзындығы.

E) Енгізу маскасы.

15. Отчеттың, сұратудың (запрос), кестенің макетін өзгертуге қай режим мүмкіндік береді?

 1. HELP режимі

 2. Конструктор режимі

 3. Фильтрлеу режимі

 4. Шебер режимі

E) Автофильтр

16. Жұмыс үстелінде бума құру

 1. Жүйелік меню (Системное меню)-Бума (папка) құру командалары арқылы іске асады

 2. Іске қосу (Пуск)-Программалар- Бума (папка) құру командалары арқылы іске асады

 3. Жанама (Контексное) меню-Құру (Создать)-Бума(папка) командалары арқылы іске асады

 4. Файл-Құру (Создать)-Бума (папка) командалары арқылы іске асады

E) Жанама (Контексное) меню-Құру (Создать)-Жарлық командалары

аркылы іске асады

17. Windows. Терезені жабу үшін қандай пернелер (клавиштер) комбинациясын басу керек?

 1. Alt+F5

 2. Alt+F2

 3. Alt+F4

 4. Alt+Fl

E) Alt+F3

18. KASGMA.exe файлның кеңейтілуі:

 1. KASGMA.exe

 2. KASGMA.

 3. exe.

 4. doc.

E) exe.KASGMA.

19. Windows - бұл:

 1. Бумаларды және файлдарды басқару программалары.

 2. Қызметтік командаларды сақтау үшін жады аймағы.

 3. Графикті интерфейсті көп есепті операциялық жүйе.

 4. Қолданбалы программа.

E) Супер - ЭЕМ үшін арналған ОЖ.

20. MS WORD Формула редакторы қалай қосылады?

 1. Вставка- Объект- MS Equation

 2. Таблица - Выровнять высоту строк- MS Equation

 3. Таблица- Выровнять ширину столбцов

 4. Таблица -MS Equation

E) Таблица - Добавить ячейки- MS Equation

21. EXCEL. Ұяшық ішінде болмайтын мәліметтер түрі:

 1. Мәтіндік.

 2. Сандық.

 3. Адрес (Сілтеме).

 4. Формула.

E) Диаграмма.

22. EXCEL -де мәні автоматты жаңарып тұратын мерзімді(дата) ұяшыққа қалай енгізуге болады?

 1. Ұяшыққа мерзім форматын қойып, ағымдағы мерзімді қою керек

 2. Сервис, Обновление командасымен

 3. = ДАТА() функциясын енгізу керек

 4. Вставка, ДАТА командасымен

E) = СЕГОДДЯ() функциясын енгізу керек

23. EXCEL. А1 ұяшығында 9 саны, ал В1 ұяшығында 2 саны жазылған болсын. Егер С1 ұяшығында = А1+В1 формуласы жазылған болса, оның мәні нешеге тең болады?

 1. 4,5.

 2. 18.

 3. 14.

D)11.

E) 81.

24. Word редакторында құжаттағы мәтіннің бағандар санын өзгерту үшін таңдалынатын командалар:

 1. Кесте - Кірістіру - Кесте.

 2. Кірістіру - Бағандар.

 3. Түзету - Бағандар (Колонкалар).

 4. Кесте - Кірістіру - Кесте қосу.

 5. Пішім - Бағандар.

25. Excel-дегі «минимальді мәнді» есептейтін функция:

 1. МИНА.

 2. МИН.

 3. ЗНАЧМИН.

 4. МИНЗНАЧ.

E) МАКС.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації