Програма навчально-виховної педагогічної практики та методичні поради до її проведення для студентів 5 курсу (спеціалістів) іспанського відділення

Скачати
Програма
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана

Франка

Факультет іноземних мов

Денне навчання


"Затверджую"


декан

факультету іноземних мов

В.Т.Сулим
" " 2010


ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ


та методичні поради до її проведення для

студентів 5 курсу (спеціалістів) іспанського відділення


Розглянуто на засіданні кафедри

4 січня 2010р. протокол № 4


Зав.кафедрою____________


Львів 2010


Практика на п’ятому курсі факультету іноземних мов триває один місяць.

МЕТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Метою педагогічної практики є:

. - забезпечення практичного пізнання студентами закономірностей професійної діяльності та оволодіння способами її організації, вміння вирішувати конкретні методичні завдання відповідно до умов педагогічного процесу;

- виховання у студентів потреби систематично поновлювати .свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності;

формування у студентів уміння проводити уроки з використанням сучасних методів і прийомів навчально-пізнавальної діяльності;

- розвиток у практикантів уміння здійснювати виховну роботу на базі вивчення іноземної мови.


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ЩО СТОЯТЬ ПЕРЕД СТУДЕНТАМИ ПРАКТИКАНТАМИ

створювати систему наочності, широко застосовувати різноманітні засоби навчання, наочні та ілюстративні матеріали;

спілкування. Під час роботи над засвоєнням матеріалу залучати учнів до вирішення конкретних мовленнєвих функцій;

ЗМІСТ ПРАКТИКИ


Під час педагогічної практики студент-практикант, спираючись на зразки методичних матеріалів та настанови методиста і вчителя, повинен оволодіти наступними уміннями:

- проводити спостереження та аналіз відвіданих уроків;

• - визначати типи вправ та послідовність їх виконання у відповідності до етапів оволодіння мовленнєвими навичками та вміннями, а також з урахуванням труднощів навчального матеріалу і рівня підготовленості учнів;

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ПЕДПРАКТИКИ


Загальне керівництво практикою покладається на декана факультету та завідувачів профілюючих кафедр. Керівниками практики - методистами є викладачі кафедр французької філології, педагогіки та психології.

У перший день педагогічної практики декан факультету іноземних мов, представники профілюючих кафедр, кафедр педагогіки та психології проводять інструктивні збори для студентів, де знайомлять їх з програмою та основними завданнями практики, проводять інструктаж з техніки безпеки.

При першому відвідуванні школи, де проводиться педпрактика, керівники-методисти, директор школи або завуч та учителі знайомлять студентів-практикантів із школою, розкладом, документацією навчально-виховного процесу. Студентів закріпляють за певними класами у якості учителя та класного керівника.

Староста групи відповідає за оформлення "Кутка студентів-практикантів, у якому повинні бути: 1) наказ директора школи про зарахування студентів на практику та закріплення їх за відповідними класами і учителями; 2) розклад дзвінків; 3) розклад залікових уроків (з точною датою і місцем проведення); 4) розклад залікових виховних заходів; 5) розклад уроків, що проводять студенти упродовж усієї практики.

Під час ознайомчої стадії педпрактики (приблизно один тиждень) студенти відвідують уроки з іспанської мови та інших предметів та виховні заходи, які проводяться у цей час, знайомляться із планами учителів іспанської мови та класних керівників, виробляють свої плани, складають графіки проведення залікових уроків.


За час педагогічної практики студент повинен:


- проводити уроки іспанської мови та виховні заходи у визначеному класі;

- провести два залікових уроків і один виховний захід;

- відвідувати, аналізувати та брати участь в обговоренні всіх пробних та залікових уроків і виховних заходів своїх однокурсників;

- вивчати психолого-педагогічні особливості учнів класу;

- у разі необхідності надавати допомогу вчителям у проведенні загальношкільних та позакласних заходів (олімпіад, тижня іспанської мови, екскурсій, зустрічей та інш.)

- брати участь у роботі предметних гуртків, методичних об'єднань, педрад, у підготовці предметних гуртків,методичних обєднань, педрад, у підготовці та проведенні батьківських зборів та інших заходах.


ЗВІТ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ


Результати проведення практики відбувається на засіданні кафедри французької філології за участю усіх студентів-практикантів, керівників практики, викладачів методики, загальнофакультетського керівника. Під час захисту студенти коротко інформують про свою роботу в школі, керівник зачитує характеристику зі школи із

запропонованою оцінкою. Остаточна оцінка виставляється, враховуючи оцінки кафедр педагогіки та психології.


ХІД УРОКУ:


I. Організаційний момент:

Buenos días

¿Qué día es hoy?

¿Qué fecha es hoy?

¿Qué tiempo hace hoy?

¿Quién falta a clase hoy?


II. Фонетична зарядка:


Cabeza cine brazo

Muñeca estómago codo

Rodilla barriga cintura

Tobillo cuello talón talón

Ceja barba bigote

Pestañas párpado barbilla

Nariz mejilla muslo

Extremo tronco brazo


III. Повторення матеріалу:

творча робота (опис малюнків);

самостійна робота (лексичний кросворд);

гра в командах.


IV. Введення нових лексичних одиниць до теми:

Alegre

Sociable

Enérgico

Trabajador

Amable

triste

tímido

perezoso

caprichoso

responsable

 1. Mi profesora de colegio es muy amable y simpáptica.

 2. Tu hermano es muy tímido y casi no habla durante la lección. 3.Su abuelo es muy amistoso y nos invita cada día a su casa a cenar. 4.Mi papá es muy responsable y sabe hacer todo muy bien.

5. Es alegre y nos gusta pasar el tiempo con ella.


V. Аудіювання:


"Dicen que es guapa..."


La señorita Mari Cruz es mi vecina.

Ella trabaja como maestra en el colegio de nuestro barrio. No es vieja tiene unos 35 ,pero todavía no está casada .

Mi hermano dice que ella es muy guapa , pero a mi me parece que es más fea que guapa. Tiene pelo negro y largo.

Como trabaja en el colegio y se mueve mucho ,pues no es gorda :para sus

175 centímetros solamente pesa 60 kilos más o menos. Ya puedes imaginarte

como es su cara de chupada y los ojos los tiene rasgados y verdes.

Su frente es bastante amplia y tiene la nariz chata .

Como es morena, sus cejas son muy negras y muy finas .

Cerca de sus labios gruesos tiene una cicatriz pequeña .

Con todo lo fea que es parece muy amable y simpática . Todos sus alumnos

dicen que es la mejor profesora del mundo . Siempre llega a las clase con

una sonrisa mostrando sus grandes dientes blancos .A veces es despistada y

llega a clase con una mancha de leche en la barbilla .

¿Y qué , con toda esta descripción a ti también te parece que es guapa?..


Pon Verdadero (+) o Falso (-) según el texto


l.La señorita Mari Cruz es la profesora del colegio . 2.Según mi hermano ella es muy fea . 3.La señorita ya está casada y tiene tres hijos pequeños . 4.Ella es muy delgada y bastante alta .

 1. Como es rubia sus cejas son muy claras .

 2. Tiene una cicatriz pequeña cerca de sus labios gruesos .


7.La profesora es muy caprichosa y se lleva muy mal con todos .

8. Siempre viene a la clase triste y casi nunca se sonríe .

9.A veces ella tiene una mancha de leche en su barbilla .

10. Todos los alumnos suyos dicen que la señorita Mari Cruz es la mejor

profesora del mundo .

VI. Пояснення вживання дієслів : parecer,parecerse.

l.Mi madre se parece muchísimo a su madre en todo :la misma cara Ja manera de andar ...

2.El otro día me presentaron al nuevo director.Parece muy simpático .

З.Міга ese reloj: Verdad que parece de oro ?

4. Conoces al novio de Pepa?Parece bastante raro .

5.Ahí Si ? Pues a mi no me lo parece .

6.Estos dos mellizos no se parecen en nada .


VII. Діалогічне мовлення ( у вигляді гри) : розмова по телефону,в процесі якої потрібно описати будь-яку особу, що знаходиться в класі. Не називаючи її імені, учні завдяки опису повинні відгадати хто це є.

Наприклад:

Si. El mide unos 140 centímetros y pesa 35 kilos más o menos. Es moreno y su cara es redonda. El es alegre y amable. Tiene el pelo negro y corto. Sus ojos son de color castaño y expresivos. Sus cejas

las tiene bastante espenas pero no juntas. Su frente es bastante amplia, y tiene la nariz aplastada. Bueno niños, ¿quién es ?


VTH. Домашнє завдання:

а) заповнити пропуски в тексті відповідними словами.

б) описати свого друга( подругу).

IX. Підсумок:


На уроці повторили лексику по темі " Опис фізичних особливостей людини", засвоїли нову лексику по темі " Характер осови" , а також навчились розрізняти вживання дієслів: parecer , parecerse.


РЕКОМЕНДАЦІЇ

до тематичного оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з іспанської мови

 1. У календарному плануванні в кінці вивчення кожної теми відводимо 1 год. на тематичне оцінювання і ставимо дату у плануванні і в журналі.

 2. Вчитель самвирішує, який вид мовленнєвої діяльності він виносить на тематичну атестацію у кожній конкретній темі (згідно навчальних цілей, визначених у календарно-тематичному плануванні).


■3. Вчитель сам вибирає форму тематичної атестації: усну чи письмову.


4. На початку вивчення теми вчитель повідомляє учням, з яких
питань буде проводитися тематична атестація.

Тематична оцінка - це оцінка, яку одержав учень за відповідь під час тематичної атестації.

і

 1. За згодою учня вчитель може поставити йому оцінку за тему автоматом, якщо він добре працював на протязі вивчення теми.

 2. Поточне оцінювання зберігається, але не впливає на тематичну оцінку.

 3. Оцінки за зошити і словники виставляємо в журнал, але не враховуємо.

 4. Учень, який не згідний з тематичною оцінкою або учень, який хворів, має право на коригуючу оцінку. Термін здачі визначає вчитель ( але не пізніше, ніж через тиждень після тематичної атестації чи появи учня після хвороби).

Коригуюча оцінка.ставиться у графу без дати і є остаточною.


9. В кінці семестру віділлємо 4 уроки на контроль з 4-ох видів
мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання та письма.
(Дати записуємо у план та у журнал - зміст уроку).

 1. Семестрову оцінку виставляємо на основі 4-ох (5-ти) тематичних атестацій та 4-ох оцінок з видів мовленнєвої діяльності ( але не середнє арифметичне ).

 2. Семестрові оцінки є остаточні і корекції не підлягають.

 3. Оцінювання диктантів :

за диктант без помилок : 9 балів. Для учнів, які хочуть одержати 10-12 балів, потрібно дати додаткові завдання. Загальноосвітні школи: 3 помилки - мінус Ібал. Школи з поглибленим вивч.: 2 помилки - мінус 1 бал.


13. Оцінювання граматичного завдання:

Загальноосвітні школи: 2 помилки - мінус 1 бал. Школи з поглибленим вивч. : 1 помилка - мінус 1 бал.


14. Оцінювання монологічного висловлювання :
Добре вивчена тема : 9 балів.

Висловлювання власних суджень та оцінка проблеми : 10-12 балів.


15. Оцінювання тестових завдань :

50 % вірно виконаних завдань : 6 балів.

60% 70% 80%

80-90% 90-99% 100%

/

8 9

10

11

12 балів


16. Оцінювання віршів і т.п\ поточні оцінки.

Зміни у вимогах до відбору навчальних матеріалів

Навчальні матеріали можуть значно впливати на якість навчання. Для того, щоб процес навчання був комунікативно-орієнтованим, необхідно використовувати такі навчальні матеріали, які


забезпечують варіативність і вибір завдань, текстів, наочного матеріалу' зміст>' і методів навчання;

містять рекомендації і вказівки щодо того, як учням уникати труднощів, що виникають в процесі учіння;

Зміна ролі учнів в навчально-виховному процесі


Учні мають бути готовими брати частину відповідальності за своє навчання на себе, навчатися узгоджувати свої дії і співпрацювати з іншими учнями та з учителями для того, щоб визначати навчальні цілі і шляхи їх досягнення, шукати ефективні шляхи використання наявних знань та навичок та формування нових.

Учні, що навчаються за комунікативно-орієнтованою методикою прагнуть:

- бути активними учасниками педагогічного спілкування і сприяти тому, щоб воно було особистісно значимим;

- поважати інтереси учасників педагогічного спілкування;

- використовувати свій досвід, кмітливість при вирішенні проблемних завдань, загадок, вікторин тощо;


- приймати участь у виборі текстів, завдань та методів навчання і оцінювати

їх;

- працювати разом, узгоджуючи власні навчальні дії з навчальними діями інших учасників;


- миритися з невизначеністю і ризикувати;


- бути зацікавленими як в керованій, так і в самостійній навчальній діяльності;


знаходити різноманітні шляхи запам'ятовування нових зразків мовлення;


використовувати різні ресурси для вивчення іноземної мови, довідкову літературу, бібліотеку, листування з іноземними друзями, тощо;


брати на себе відповідальність за своє навчання і розвивати вміння вчитися;


- навчатися через спроби якомога частіше спілкуватися, як на уроках, так і в позаурочний час;

Зразки звітної документації з педагогічної практики


ЗВІТ


Студента 4 курсу

іспанського відділення

факультету іноземних мов

Львівського національного університету імені Івана Франка

(прізвище, ім'я, по батькові)

про навчально-виховну педагогічну практику,

що проходила у СШ №... міста

з ... лютого до ... березня 200... року


Навчально-виховна педагогічна практика проходила в СШ №...

міста За час практики я був /була/ прикріплений /прикріплена/ до

учителя школи (прізвище, ім'я, по-батькові), який /яка/ працює в ... класах, і до ... класу як класний керівник.

За час практики я відвідав /відвідала/ 10 уроків своєї вчительки та 12 уроків інших учителів іспанської мови школи (перелічити їх).

За програмою практики підготував /підготувала/ і провів /провела/
два залікові уроки на теми …………. .

Провів /провела/ ... березня у ... класі залікову виховну годину на тему.... .

За час педагогічної практики ознайомився /ознайомилася/ з планами роботи школи, класу, з поурочними планами вчителя ..., вивчив /вивчила/ навчальні програми з іспанської мови.

Зауваження та пропозиції щодо вдосконалення практики ....

Дата

ПідписХарактеристика


Студента-практиканта 4 курсу

іспанського відділення

факультету іноземних мов

Львівського національного університету імені Івана Франка

(прізвище, ім'я, по батькові)


Студент /студентка/ (прізвище, ім'я, по-батькові) проходив /проходила/ навчально-виховну педагогічну практику в СШ № .... з ... лютого до ... березня 200... року. Працював/працювала/ під керівництвом учителя .... Був прикріплений /була прикріплена/ до ... класу як класний керівник.

. За час проходження педпрактики відвідав /відвідала/ у школі ... уроків іспанської мови та ... уроків інших предметів (перелічити).

Студент /студентка/ провів /провела/ два залікові уроки (перелічити теми уроків, клас, в якому вони проводилися, та оцінки за них), а також такі залікові заходи ....

Практикант /практикантка/ добросовісно ставився /ставилася/ до своїх обов'язків, зарекомендував /зарекомендувала/ себе старанним і відповідальним учителем.

Педколектив школи вважає, що практику студента/студентки ...
можна оцінити балом (оцінка)


ДИРЕКТОР ШКОЛИ (підпис)

УЧИТЕЛЬ(підпис) (підпис)

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК (підпис)Дата Печатка школи

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації