Програма "Українсько-американські премії за досягнення у викладанні англійської мови та країнознавства сша" (теа), Університет штату Делавер, сша, 1998

Скачати
Програма
  1   2


 

Едуард Зіннуров, м.Новоград-Волинський

Житомирської області,

програма “Українсько-американські премії за досягнення у викладанні англійської мови та країнознавства США” (ТЕА),

Університет штату Делавер, США, 1998

 

 

Едуард Зіннуров, учитель вищої категорії англійської мови та країнознавства США, заступник директора з науково-методичної роботи Новоград-Волинського колегіуму. Відмінник освіти України. Керівник міської Школи молодого вчителя англійської мови. Працюю над вдосконаленням викладання англійської мови та від­повідних спецкурсів в класах філологічного профілю школи нового типу. Автор програми з країнознавства США, опорних міні-підручників з країнознавства США та граматики англійської мови, автор 7 публікацій.

Електронна пошта: edzin@nv.zt.ukrtel.net

 

 

Ми знаходимося в різних культурних середовищах, у нас інший порівняно з американцями, менталітет, тому без творчої переробки їхнього досвіду не обійтись. Було б нерозумно сліпо копіювати побачене. Врахуйте особливості свого регіону, своєї школи, учнів, знайдіть свою родзинку! Тоді досвід приживеться, а учні із захопленням працю­ватимуть. Хоча іноді їх складно переконати (не кажучи про деяких колег) в тому, що кінцевий продукт принесе задоволення із досягненням мети.

Для передачі досвіду можу обрати будь-яку форму: теоретичну чи практичну, а краще – комбіновану. Можу також запропонувати власні методики країнознавства США, граматики, комплексного вивчення мови, позакласну роботу з предмета, організацію роботи методичного об’єднання в умовах спеціалізованої школи/колегіуму.

 

 

Автор ділиться досвідом впровадження проектних технологій у рамках вивчення англійської мови на різних етапах з метою підвищення рівня мотивації учнів, зацікавленості предметом та практичного застосування результатів діяльності.

 

 

 

Робота над проектами

у вивченні англійської мови

 

В останні роки частіше піднімається питання про застосування нових інформаційних технологій у середній школі. Це стосується не лише нових технічних засобів, але й застосування нових форм та методів викладання у процесі навчання. Оскільки головною метою навчання іноземним мовам є формування і розвиток комунікативної культури учнів, навчання практичного оволодіння іноземною мовою, вчитель має створити сприятливі умови для кожного учня, обрати такі методи навчання, які б дозволили усім без винятку виявити свою активність та творчість. Завдання вчителя – активізувати пізнавальну діяльність в процесі навчання іноземним мовам. Для забез­печення успішного засвоєння матеріалу, інтелектуального розвитку учнів, створення творчої атмосфери пропоную використати метод учбових проектів – самостійної роботи учнів над темою під керівництвом вчителя.

Батьківщиною цієї проектної педагогіки є Сполучені Штати, де широкого впровадження метод набув ще наприкінці ХІХ століття. Відвідуючи школи в штаті Делавар, знайомлячись з підручниками, листуючись з колегами з Арізони, Техасу та Флориди, стало зрозуміло, чому саме цей метод є сьогодні одним з провідних, а головне - ефективним в багатьох школах країни. Побачене й почуте необхідно було адаптувати до умов України, наших учнів, їхнього віку та особливостей кожного класу і групи. Початок першим проектам було покладено у 1998 році. Покоління учнів, яке починало цю роботу, закінчило школу в 2003 році, залишивши десяток брошур та папок з виконаними проектами. Цього ж року ще п’ятеро вчителів англійської мови Новоград-Волинського колегіуму залучили до роботи над проектами близько сотні учнів 4, 5, 7, 9 класів. Побачила світ наша перша збірка – “Учнівські проекти з англійської мови”, що вийшла друком у місцевому видавництві. У чому суть цієї роботи? Учні вчаться працювати в групі, допомагати та підтримувати один одного, відшукувати інформацію з різних джерел, оформлювати матеріал та представляти його, оцінювати свою роботу на фоні інших, порівнювати свій власний рівень володіння мовою в різні роки та бачити досягнення, застосовувати набуті знання на практиці. Це і є один зі шляхів підготовки людини до життєтворчості у сучасному суспільстві.

Організація роботи здійснюється за планом:

1. Вибір теми проекту з обов’язковим врахуванням актуальності, зацікавленості та практичного використання результатів.

2. Підбір вчителем запитань та завдань, формулювання мети, розробка плану роботи над проектом.

3. Складання списку джерел додаткової інформації (література, періодика, веб-сайти).

4. Формування груп, визначення лідерів, оголошення теми та мети проекту, обговорення плану роботи.

5. Періодичний контроль та короткий звіт представників груп щодо виконаної ділянки роботи (проводиться на початку уроку замість warming-up).

6. Попередні консультації груп з вчителем, підготовка до презентації.

7. Презентація та захист проекту.

8. Оголошення підсумків та їх обговорення. Визначення переможців.

Протягом року здійснюється робота над проектами, теми яких можуть бути пов’язані з матеріалом уроків мови та країнознавства США, наприклад; “Життя на безлюдному острові”, “Один день американської школи”, “Школа майбутнього”, “Представляємо радіоновини”; поточних подій - “Наша газета”; щоденного життя - “Подорож до Львова”; популярних телепрограм - “Один день мого життя за склом”. Учні вчаться працювати творчо, співпрацювати в невеликих групах, поєднувати мовні навички та власну фантазію.

Частина проектів є груповими і виконується під загальним гаслом: “Навчання у співпраці” – “Cooperative Learning”. Об’єднуюча ідея: учні працюють разом, щоб допомогти один одному в навчанні. Це спонукає їх піклуватися один про одного, відчувати підтримку, висловлювати своє власне розуміння певних моментів, навчатися, навчаючи інших. Спільне навчання сприяє також заповненню прогалин у засвоєнні знань. Створюються тимчасові групи по 4-5 учнів, які виконують різні за типом та часом виконання проекти. Групи є мобільними і на кожний новий проект їх склад змінюється. Це дає можливість звикати один до одного, змінювати свою позицію в групі – одного разу ти  лідер, іншим разом – консультант або рядовий член команди. Такий метод, крім роботи над проектами, можна застосовувати на поточних уроках, під час підготовки позакласних заходів, проведення літньої навчальної практики.

 

МІЙ ЖУРНАЛ - MY JOURNAL

Проект “Мій журнал” здійснюється протягом навчального року і може бути продовжений у наступні роки. Щотижня або один раз на два тижні учні отримують завдання написати статтю до свого власного журналу. Тема статті пов’язується з матеріалом підручника, поточними подіями в школі, місті, країні та світі, проблемами, які можуть виникнути в класі або групі. Кожному учневі вручається лист вчителя, в якому пояснюється мета запровадження журналів, рекомендації щодо написання статей, говориться про очікувані результати. У листі варто зазначити, що протягом перших кількох місяців оцінка за кожну статтю виставлятиметься не стільки за правильно написані з точки зору граматики речення, скільки за цікаві ідеї, оригінальні думки, нестандартне мислення. Отже, учні вчаться викладати власні думки та бачення навколишнього світу в письмовій формі,  відпрацьовується также вміння побудувати речення, правильно вжити грама­тичний час дієслова, написати слово, логічно побудувати вислів, зробити висновки. Виникає необхідність відшуковувати нові слова в словнику, а отже, учні збільшують власний словниковий запас. Вчитель, виставляючи оцінку, може написати коротку рецензію або просто відзначити учня за вдало написану статтю. Крім того, журнал може слугувати засобом зворотного зв’язку між учнем та вчителем. Не кожен учень наважиться поставити запитання, яке стосується його власних проблем, на уроці, або після нього. Не завжди вчитель згадує про те, що хотів би порадити учневі або з’ясувати сам-на-сам. Отже, кілька сторінок журналу можуть бути вівведені для запитань та відповідей. Така форма набуває актуальності в старших класах. Наприкінці навчального року вчитель пропонує учням надати для підсумкового збірника проекту свої найвдаліші статті чи найцікавіші уривки. Отримавши особисту згоду на публікацію, цей матеріал видається окремою збіркою або включається до «Книги року». Залежно від загального рівня розвитку учнів в групі та рівня володіння мовними навичками роботу з журналами можна впроваджувати вже в 6-7 класах.

Приклади тем статей за проектом “Мій журнал”:

“Studying English/ My Hopes and Expectations”, “Autumn. Is it Possible to Like It?”, “I’d Like to Visit New York”, “My Likes and Dislikes”, “My Parents Also Were Children”, “Food In My Life”, “The Country I’d Like to Live In”, “The Symbol I’d Like to Have”, “My Visit to School in Ten Years”, “Sports in My Life”, “A Person I’d Like to Have My Friday on a Desert Island”, “My Thoughts about Summer Holidays”, “My Wish to Do Research Work”, “Leadership. Formal and Informal Leaders in My Grade”, “An Importance of Studying Languages in Modern Europe”, “My Current Problems”, “My Impressions About Britain”, “My Expectations in a Coming New Year”, “The Brightest Moments of My Winter Holidays”, “The Best Way of Studying English”, “Looking Through the Window”, “Is It Important To Identify Your Nationality?”, “Cruelty Than and Now”, “The Most Interesting English Lessons of This School Year”, “My Class-mates”, “The Summer of the Millenium that Has Started”, “A Letter to the Teachers”, ”Happiness Through My Parents’ Eyes”, “The Happiest Guy in My Group”, “Hard Job Brings Its Own Reward”, “An Outstanding Person I’d Like to Write About”, “Christmas Comes Once a Year”, “Historia Est Magistra Vitae”, “My House is My Fortress?”, “Food in Ukraine and Abroad”.

 

ПОДОРОЖ ДО ЛЬВОВА - A TRIP TO LVIV

Короткотерміновий проект, пов’язаний з темами “Подорож”, “Україна”, “Хочу бути дорослим”, “Визначні міста Європи”, здійснюється в 10-11 класах і завершується одно- чи дводенною поїздкою до Львова. Учні поділяються на групи та отримують завдання повністю спланувати та підготувати подорож. Протягом двох тижнів вони знаходяться в рольовій грі та представляють:

Транспортників: відпрацьовують найвигідніший спосіб проїзду, готують інформацію про час приїзду та від’їзду, типи вагонів потяга та розташування місць в ньому, вартість квитків, умови проїзду та правила поведінки у вагоні, готують карту слідування поїзду та інформують про транзитні станції.

Істориків: готують історичну довідку про місто, його сьогодення, надають цікаві статистичні дані, відео- та фотоматеріали, матеріали з Інтернету.

Екскурсоводів: відпрацьовують план перебування у Львові, планують екскурсії та відпочинок з орієнтовною вказівкою на час початку та закінчення кожного виду діяльності, враховуючи відстань між об’єктами та послідовність відвідин музеїв з прогулянками, харчуванням, відпочинком, готують альтернативний план на випадок, якщо виникне необхідність щось змінити.

Інтендантів: складають список речей, необхідних в дорозі (одяг, взуття, медикаменти. харчування), зв’язуються з готелем для замовлення місць.

Фінансистів: складають кошторис подорожі на одну людину з урахуванням всіх витрат.

Менеджерів-координаторів: організовує співпрацю груп, обмін інформацією, тримає зв’язок з вчителем.

Презентація результатів роботи відбувається на уроці. Учні готові захищати свої пропозиції, приймати поправки, задавати запитання. Результати вивішуються на дошку. Підсумки підбиваються менеджером-координатором та вчителем. Учні виставляють оцінки колегам за презентації та визначають кращу групу. Після поїздки обговорюються недоліки та прорахунки, відзначаються вдалі рішення та пропозиції.

 

ДЕНЬ ЗА СКЛОМ - ONE DAY BEHIND THE GLASS

Після виконання проекту “День за склом” семикласники запро­понували зробити його традиційним і щороку описувати з усіма подробицями один день свого життя - 26 березня з метою порівняння та спостереження за кількістю зроблених граматичних помилок. Робота містить в собі не тільки виклад подій, що відбулися цього дня з поданням точного часу, а й думки, які виникали, мрії, роздуми, враження, ілюстрації або фото до деяких цікавих моментів.

Проект є суто індивідуальним, оформлення – довільним. Більшість учнів виконують проект на альбомних листах, які після згинання навпіл мають форму книжки. Інші вставляють заповнені листки у файли та підшивають до папки. Протягом дня учні мають із собою записник, до якого занотовується необхідна інформація у розділах: час, подія, думки (відчуття, враження). Наприкінці робиться висновок. Вчитель пише коротку рецензію, яка містить не стільки аналіз помилок, скільки враження від прочитаного. Під час усної презентації учень має право не розкривати своїх коментарів до подій, лише викласти найцікавіші факти, зробити загальний висновок, порівняти події дня з минулорічними, відповісти на запитання колег з групи. На презентацію приносять матеріали попередніх “Днів за склом” разом із фотокартками, іншими “реліквіями” і відбувається свого роду екскурс в історію.

АБЕТКА ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ - THE ABC OF SCHOOL LIFE

Проект доцільно виконувати наприкінці 9 чи 11 класу, оскільки його матеріал є своєрідним підсумком діяльності групи за весь період спільного навчання та співпраці. Час виконання та оформлення – один місяць. На одному з уроків учні називають 26 слів, пов’язаних зі шкільним життям, всіма його галузями. Слова починаються на літери англійської абетки. Кожен учень шляхом вибору чи жеребкування отримує  2-3 теми, за якими пише відповідну розповідь. Весь матеріал роздруковується на окремих листках паперу та доповнюється фотокартками групи, зробленими в різні роки навчання – уроки, участь в заходах Тижня іноземних мов та традиційних конкурсах, робота над проектами, спільні екскурсії та походи, зустрічі з іноземними гостями, вечірки. Матеріали вкладають до папки проекту та видаються окремою брошурою. Презентація відбувається в травні у формі «круглого столу» і є своєрідним підсумком вивчення мови у школі.

Приклади назв статей колективного проекту “АБЕТКА ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ * THE ABC OF SCHOOL LIFE”: Alliances, Breaks, Club, Desks, English, Foreigners, Graduation and Graduaters, Headway, Insects, Journeys, Kids, Losers, Mathematics, Newspapers, Olympus, Projects, Queues, Restrooms, Shoes, Teachers, Uniform, Veto, Walls, X-students, Youth, Zoo.

 

БУТИ ВЧИТЕЛЕМ - TO BE A TEACHER

Проект варто розпочати з учнями 11(10) класу в жовтні, напередодні Дня вчителя. Після бесіди про вчительську професію, її переваги та недоліки учням пропонується побувати в ролі вчителя хоча б один раз в житті. Вчитель розповідає, як проходить підготовка до уроку, що слід враховувати на самому уроці, які бувають типи уроків, як діяти в непередбачуваних ситуаціях, як оцінювати відповіді учнів, яким має бути вчитель тощо. Наводяться приклади нестандартних ситуацій з власної практики, пропонується знайти вихід з них. Вчитель імітує короткі фрагменти уроку з помилками та просить учнів знайти їх. Подібну бесіду можна провести у вигляді прес-конференції. Далі учні отримують завдання підготувати та провести урок в одному із середніх класів (5-8). За бажанням учні працюють індивідуально чи в парі з іншим учнем. Складається план-конспект уроку, готуються наочності. Наприкінці уроку учні класу, в якому він проводився, оцінюють “вчителя” за такими параметрами:

Твоя оцінка вчителя та уроку (від 0 до 5)

Ім’я вчителя:

 

Бали:

Мова вчителя           

 

Зовнішній вигляд

 

Ставлення до учнів

 

Наскільки мені цікаво на уроці

 

Зрозумілість пояснення

 

Урок в цілому

 

Середній бал:

 

 

Наступного дня “вчителі” коротко розповідають однокласникам про свій проведений урок, відповідають на запитання, визначають успіхи та недоліки, пишуть розповідь про проведений урок, яка разом з результатами оцінювання та фото додається до папки проекту.

 
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації