Українська література (перша половина ХІХ ст.) Навчальна програма, плани практичних занять та методичні рекомендації Київ – 2006

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6

Іван Котляревський


Грабович Г. Семантика котляревщини //Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есеї, полеміка. – К., 2003.

Гундорова Т. Повернений Рим, або “Енеїда” Котляревського // Сучасність. – 2000. - №4.

І.П.Котляревський – перший класик нової української літератури: Зб. Наук. статей: У 2 ч. – Полтава, 1998.

І.П.Котляревський у критиці та документах. – К., 1959.

Іван Котляревський у документах, спогадах, дослідженнях. – К., 1969

Іван Котляревський. Бібліографічний покажчик. 1798-1968. – К., 1969.

Кирилюк Є.П. Живі традиції: Іван Котляревський та українська література. – К., 1969.

Кирилюк Є.П. Іван Котляревський: Життя і творчість. – К., 1981.

Козак С. Український преромантизм (джерела, зумовлення, контексти, витоки). – Варшава, 2003.

Котляревський І.П. Енеїда: Поема /Коментар уклав О.Ставицький. – К., 1989.

Мороз М.О. Іван Котляревський. Семінарій. – К., 1969.

Нахлік Є.К. Творчість Івана Котляревського. – Львів, 1994.

Неборак В.В. Перечитана “Енеїда”: Спроба сенсовного прочитання “Енеїди” Івана Котляревського на тлі зіставлення її з “Енеїдою” Вергілія. – Львів, 2001.

Сулима М. “Наталка Полтавка” й українська драматургія ХУІІ – ХУІІІ ст. //Київська старовина. – 1998. - №5.

Хропко П.П. Іван Котляревський. Біографічний нарис. – К., 1969.

Шамрай А.П. “Наталка Полтавка” І.Котляревського // Шамрай А.П. Вибрані статті і дослідження. – К, 1963.

Шамрай А.П. Проблема реалізму в “Енеїді” І.П.Котляревського //Шамрай А.П. Вибрані статті і дослідження. – К., 1963.

Яценко М.Т. На рубежі літературних епох. “Енеїда” Котляревського і художній прогрес в українській літературі. – К., 1977.


Філософські й ідейно-естетичні основи

системи художніх напрямів і течій

Білецький О.І. Українська проза першої половини ХІХ ст. (Від видання Квітки до прози “Основи”) // Від давнини до сучасності: У 2 т. –К., 1960. – Т.1.

Бондар М. Діалог з історичним часом: формування нової української літератури //Київська старовина. – 1999. - №5.

Гончар О.І. Просвітительський реалізм в українській літературі. Жанрі та стилі. – К., 1989.

Деркач Б.А. Павло-Білецький –Носенко. Життя і творчість. – К., 1988.

Дмитренко Т.В. Функції комічного в українській байці початку ХІХ ст. //Рад.літературознавство. – 1987. - №12.

Калениченко Н.Л. Українська література ХІХ ст. Напрями, течії. – К., 1977.

Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили. – К., 1981.

Проблемы Просвещения в мировой литературе. – М., 1970.

Яценко М.Т. Фольклор і література в естетичній концепції просвітителів (М.Цертелєв) //Слов”янське літературознавство і фольклористикаю – К., 1977.


Петро Гулак-Артемовський

Айзеншток. П.Гулак-Артемовський//Гулак-Артемовський П. Твори. – К., 1964.

Гулак-Артемовський П., Гребінка Є. Поетичні твори. Повісті та оповідання. – К., 1984.

Гулак-Атемовський П. Поезії. – К., 1989.

Деркач Б.А. П.П.Гулак-Артемовський // Гулак –Артемовський П. Пезії. – К., 1989.

Деркач Б.А. Крилов і розвиток жанру байки в українській дожовтневій літературі. – К., 1977.

Деркач Б.А. На шляху становлення української літератури //Гулак-Артемовський П. Твори. – К., 1978.

Єременко О. Українська балада ХІХ ст.: Історія жанру. – Суми, 2004.

Павлюк М.М. Рання творчість П.П.Гулака-Артемовського російською мовою //Рад. літературознавство. – 1976. - №2.

Федченко П.М. Петро Гулак-Артемовський. Євген Гребінка //Гулак-Артемовський П., ГРебінка Є. Поетичні твори. Повісті та оповідання. – К., 1984.


Григорій Квітка-Основ”яненко

Вербицька Є.Г. Г.Ф.Квітка-Основ”яненко. – Харків, 1968.

Григорій Федорович Квітка-Основ”яненко. Бібліографічний покажчик. – Харків, 1978.

Гончар О.І. Григорій Квітка-Основ”яненко. Життя і творчість. – К., 1969.

Гончар О.І. Григорій Квітка-Основ”яненко. Семінарій. – К., 1978.

Гончар О.І. Просвітительський реалізм в українській літературі. Жанри та стилі. – К., 1989.

Дорошкевич О.К. Г.Ф.Квітка-Основ”яненко //Дорошкевич О.К. Реалізм і народність української літератури ХІХ ст. – К., 1986.

Зубков С.Д. Григорій Квітка-Основ”яненко. Життя і творчість. – К. 1978.

Зубков С.Д. Русская проза Г.Ф.Квитки и Е.П.Гребенки в контексте русско-украинских литературных связей. – К., 1979.

Квітка-Основ”яненко Г. Твори: У 8 т. – К., 1968 – 1970.

Квітка-Основ”яненко Г.Зібрання творів: У 7 т. – К., 1978 – 1981.

Квітка-Основ”яненко Г. Повісті та оповідання. Драматичні твори. – К., 1982.

Кичигін В.П. Від народнопоетичних форм до художнього цілого повісті (“Салдатський патрет” Г.Квітки-Основ”яненка) // Розвиток жанрів в українській літературі ХІХ – початку ХХ ст. – К., 1986.

Куліш П. Григорій Квітка-Основ”яненко і його повісті //Куліш П. Твори: У 2 т. – К.,

Луцький Ю.Д. Драматургія Г.Ф. Квітки-Основ”яненко і театр. – К., 1978.

Слюсар А.О. Фантастична повість в українській літературі 30-х років ХІХ ст. // Розвиток жанрів в українській літературі ХІХ – початку ХХ ст. – К., 1986.

Трофименко В. Творчість Г.Ф. Основ”яненка і західноєвропейська просвітительська естетика. – Суми, 2000.

Янищук О. Григорій Квітка-Основ”яненко в духовній історії України. – Тернопіль, 2003.


Євген Гребінка

Гребінка Є. Твори: В 3 т. – К., 1980 - 1981.

Гулак-Артемовський П., Гребінка Є. Поетичні твори. Повісті та оповідання. – К., 1984.

Деркач Б.А.Євген Гребінка. – К., 1974.

Деркач Б.А. Крилов і розвиток жанру байки в українській дожовтневій літературі. – К., 1977.

Задорожна Л. Євген ребінка: Літературна постать. – К., 2000.

Зубков С.Д. Євген Павлович Гребінка: Життя і творчість. – К., 1962.

Зубков С.Д. Русская проза Г.Ф.Квитки и Е.П.ребинки в контексте русско-украинских литературных связей. – К.,1979.

Федченко П.М. Петро Гулак-Артемовський. Євген Гребінка //Гулак-Артемовський П., ГРебінка Є. Поетичні твори. Повісті та оповідання. – К., 1984.


Сентименталізм

Лімборський І.В. Становленя художніх принципівсентименталізму в українскій літературіХУІІ-ХУІІІ ст. // Питання літературознавства. – Чернівці, 1997. – Вип. 4 (61).

Лімборський І.Сентименталізм в українській літературі. – К., 1996.

Лімборський І. Оссіанізм в українській літературі // Всесвіт. – 1999. - №5 – 6. - С.141 –146.

Нахлік Є.К. Українська романтична проза 20 – 60-х роківХІХ ст. - К., 1988.

Федченко П.М. Літературна критика на Україні першої половини ХІХ ст. – К., 1982.

ЯценкоМ.Т. Питання реалізму і позитивний герой в українській літературно-естетичній думці першої половини ХІХ ст. – К., 1979.

Романтизм

Айзеншток І. Українські поети-романтики // Українські поети-романтики 20-40-х років ХІХ ст. – К., 1968.

Волинський П.К. Український романтизм у зв”язку розвитком романтизму мв слов”янських літературах // Волинський П. З творчого доробку. – К., 1973.

Івашкін В.М. Українська романтична драма 30 – 80-х років ХІХ ст. – К., 1990.

Камінчук О. Поетика української романтичної ліики: Проблеми просторової організації поетичного тексту. – К., 1998.

Комаринець Т.І. Ідейно-естетичні основи українського романтизму (Проблема національного й інтернаціонального). – К., 1983.

Крижанівський С. “Украинские мелодии” Миколи Маркевича в початках українського романтизму ХІХ ст. // Сучасність. – 1993. - №2.

Наливайко Д.С. Искусство: Направления, течения, стихи. – К., 1981.

Нахлік Є.К. Українська романтична проза 20 – 60-х років ХІХ ст. – К., 1988.

Нудьга Г.Два поети-романтики // Забіла В., Петренко М. Поезії. – К., 1960.

Приходько П.Г. Шевченко й український романтизм. – К., 1963.

Романтизм: між Україною та Польщею. – К., 2003.

Тертерян И. Романтизм // История всемирной литературы: В 9 т. – Т.6. – М., 1989. – С.16 – 27.

Українські поети-романтики. Поетичні твори. – К., 1987.

Харківська школа романтиків: у 3 т. – Харків, 1930.

Яценко М.Т. Гердеризм і українська літературно-теоретична думка доби романтизму // Українська література і системи літератур Європи і Америки (ХІХ – ХХ). – К., 1997.

Яценко М.Т. Романтизм як художній напрям в українській літературі // Укр. мова і літ. в школі. – 1989. - №2.

Яценко М.Т. Український романтизм й інші слов”янські літератури // Слов”янські літератури. Доповіді. – К., 1988.

Яценко М.Т. Українська романтична поезія 20 – 30-х років ХІХ ст. // Українські поети-романтики. Поетичні твори. – К., 1987.


Левко Боровиковський

Крижанівський С.А., Ротач П.П. Визначний представник українського романтизму // Боровиковський Л. Повне зібрання творів. – К., 1967.

Ткачук М. Поетика балад Левка Боровиковського. – Тернопіль, 2000.

Франко І. Дещо про “Марусю” Л.Боровиковського та її основу // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К., 1982. – Т.33.

Яценко М.Т. Зачинатель українського романтизму (До 175-річчя від дня народження Л.І.Боровиковського) // Україна: Наука і культура. – К., 1982.


Віктор Забіла

Кирилюк Є. Невідома збірка творів Віктора Забіла // Кирилюк Є. Слово, віддане народові. – К., 1972.

Крижанівський С. Віктор Забіла: Поет і літературний герой // Київська старовина. – 1993. - №6.

Куліш П. Віктор Забіла // Куліш П. Твори: В 2 т. – К., 1989. – Т.2.

Куліш П. Історичне оповідання. //Куліш П. Твори: В 2 т. – К., 1994. – Т.1.

Нудьга Г. Два поети-романтики //Забіла В., Петренко М. Поезії. – К., 1960.

Франко І. Поезії Віктора Забіли // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К., 1982. – Т.37.

Франко І. До біографії та характеристики В.Забіли // Там само.


Амвросій Метлинський

Гнідан О. Мотиви лірики Амвросія Метлинського // Гнідан О. Історія української літератури ХІХ – початку ХХ ст.: Практичні заняття. – К., 1987.

Крижанівський С. Амвросій Метлинський та Ієремія Галка // Могила (Метлинський) А., Галка Ієремія (Костомаров М.) . Поезії. – К.,1972.

Свириденко О.М. Історіософська концепція Амвросія Метлинського // Літературознавчі обрії: Праці молодих учених України. Вип. 2. – К., 2001.


Микола Костомаров

Івашків В.М. Українська романтична драма 30-89-х років ХІХ ст. – К., 1990.

Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. – К., 1990. – Т.1.

Козак С. Українська змова і месіанізм: Кирило-Мефодіївське братство. – Івано-Франківськ, 2004.

Костомаров М.І. Твори: У 2 т. – К., 1967.

Костомаров М.І. Твори: У 2 т. – К., 1990.

Костомаров Н.И. Исторические произведения.Автобиография. – К., 1989.

Лук М. Микола Костомаров: історіософія та соціальна філософія українського романтизму // Молода нація: Альманах. – К., 2002. – №І.

Микола Іванович Костомаров (1817 –1885): Матеріали до бібліографії / Упоряд. О.Т.Гончар, Г.В.Пасещенко. – Запоріжжя; Чернігів, 2002.

Пинчук Ю.А. Исторические взгляды Н.И. Костомарова. Критический очерк. – К., 1984.

Попов П.М. М.Костомаров як фольклорист і етнограф. – К., 1968.

Смілянська В.Л. Літературна творчість Миколи Костомарова // Костомаров М.І. Твори: У 2 т. – К., 1990. – Т.І.

Энциклопедия жизни и творчества Н.И. Костомарова (1817-1885). – К., Донецк, 2001.

Яценко М.Т. М.І. Костомаров – фольклорист і літературознавець //Костомаров М.І. Слов”янська міфологія: Вибрані з фольклористики й літературознавства. – К., 1994.

Яценко М.Т. Микола Костомаров // Історія української літературної критики. Дожовтневий період. – К., 1988.


Нова література в Західній Україні

Білецький О.І. “Русалка Дністровая” // Русалка Дністрова. – К., 1972.

Вінок Маркіянові Шашкевичу. Поезії, статті, виступи, хроніка. – К., 1987.

Возняк М.С. Історичне значення діяльності Маркіяна Шашкевича // Наукові записки Ін-ту суспільних наук НАН України. – Львів, 1953. Т.І.

Гербільський Г.Ю. Розвиток прогресивних ідей в Галичині у першій половині ХІХст. (до 1848 р.) – Львів, 1964.

Кирчів Р.Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність “Руської трійці”.

Нахлік Є.К. Пантелеймон Куліш і “Руська трійця”: До проблеми ідеологічних шукань серед української інтелігенції ХІХ століття. – Львів, 1994.

Нахлік Є.К. Поетичний світ Шашкевича-романтика // Рад. літературознавство. – 1984. - №4.

Русалка Дністрова (Фотокопія з видання 1837 р.). – К., 1972.

Русалка Дністровая. Документи і матеріали. – К., 1989.

“Руська трійця” в історії суспільно-політичного руху і культури України. – К., 1987.

Петраш О. “Руська трійця”: М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я.Головацький та їхні літературні послідовники. -–К., 1986.

Письменники Західної України 30 – 50-х років ХІХ ст. – К., 1965.

Пільгук І.І. Літературне відродження на Західній Україні // Письменники Західної України 30 – 50-х років ХІХ ст. – К., 1965.

Ткачук М. Лірика Маркіяна Шашкевича. – Тернопіль, 1999.

Шалата М.Й. Маркіян Шашкевич. Життя, творчість і громадсько-культурна діяльність. – К., К., 1969.

Шалата М. “Перші будителі народного руху в Галичині” // Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький. Твори. – К., 1982.

Шашкевич М. Твори. – К., 1973.

Шашкевич Маркіян, Вагилевич Іван, Головацький Яків. Твори. – К., 1982.

Щурат В. Шашкевичева “Олена” // Вибрані праці з історії літератури. – К., 1963.


Література 40 - 60-х років

Берштейн М.Д. Українська літературна критика 50 – 70-х років ХІХ ст. – К., 1959.

Білецький О. Українська література серед інших літератур світу // Зібр. праць: У 5 т. – К., 1965. – Т.2.

Гончар О.І. Формування реалізму в художній прозі 50 – 60-х років // Проблеми історії та теорії реалізму української літератури ХІХ – ХХ ст. – К., 1991.

Денисюк І.О.Розвиток української малої прози ХІХ – початтку ХХ ст. – Львів, 1999.

Історія української дожовтневої журналістики. – Львів, 1983.

Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія: У 3 кн. / За ред. П.М.Федченка. – К., 1996. – Кн.1.

Кирило-Мефодіївське товариство: В 3 т. – К., 1990.

Субтельний О. Україна. Історія. – К., 1991.

Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років: Хрестоматія / Л.Т. Сеник (ред.) – Львів, 2002. – Т.1.

Українські літературні альманахи і збірники ХІХ – початку ХХ ст.: Бібл. Покажчик /І.З.Бойко. – К., 1967.

Федченко П.М. Літературна критика на Україні першої половини ХІХ ст. – К., 1982.


Поезія

Гнатюк М.П. Українська поема першої половини ХІХ століття: Проблеми розвитку жанру. – К., 1975.

Гончар О.І. Українська література передшевченківського періоду і фольклор. – К., 1982.

Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есеї, полеміка. – К., 2003.

Зеров М.К. Твори: У 2 т. – Т.2: Історико-літературні та літературознавчі праці. – К., 1990.

Нудьга Г. На шляхах до реалізму // Бурлеск і травестія в українській поезії першої половини ХІХ ст. – К., 1959.

Нудьга Г.А. Українська балада (З теорії та історії жанру). – К., 1970.

Приходько П.Г. Шевченко й український романтизм 30 – 50-х років ХІХ ст. – К., 1963.

Хропко П.П. Біля джерел української реалістичної поезії (10 – 40-і роки ХІХ ст.). – К., 1972.

Шалата М. Будитель народного духу //Устиянович М. Поезії. – К., 1987.

Шубравська В. Є. Від Котляревського до Шевченка: Проблеми народності української літератури. – К., 1976.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації