Українська література (перша половина ХІХ ст.) Навчальна програма, плани практичних занять та методичні рекомендації Київ – 2006

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6

Олександр Афанасьєв-Чужбинський

Афанасьєв-Чужбинський О. Поезії / Вступна стаття М.П.Гнатюка. – К., 1972.

Афанасьєв-Чужбинський О. Спомини про Т.Г. Шевченка [переклад з рос.] // Спогади про Тараса Шевченка. – К., 1982.

Бондар М. Афанасьєв-Чужбинський Олександр // Шевченківська енциклопедія: Робочий зошит А. – К., 2004.

Костенко А.І. Шевченко в мемуарах. – К., 1965.

Франко І. Олександр Степанович Афанасьєв-Чужбинський // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – К., 1983. – Т.39.


Михайло Петренко

Гончар О.І. Зачарований небом: Романтичний світ М.Петренка – поета ХІХ ст. // Слово і час. – 1997. – №11 – 12.

Крижанівський С. Михайло Петренко: вчора, сьогодні, завтра // Слово і час. – 1993. - №11.

Мікушев В., Добровольський О. Михайло Петренко: “Дивлюсь я на небо…”: Хронікально-документальна розповідь. – Слов”янськ, 2002.

Овчаренко І. Слов”янський сокіл (Михайло Петренко): Історичний нарис. – Донецьк, 2004.

Шептій К. Його книжки ходили по руках // Вітчизна. – 1989. - №9.

Шерех Ю. Інший романтик, інший романтизм // Шерех Ю. Третя сторожа: Література. Мистецтво. Ідеології. – К., 1993.


Проза

Берштейн М. Журнал “Основа” і український літературний процес кінця 50 –60-х років ХІХ ст. – К., 1959.

Білецький О. Українська проза першої половини ХІХ ст. (від Квітки до “Основи”) // Білецький О. Зібр. праць: У 5 т. – К., 1965. – Т.2.

Бондар М. Перший жанровий зразок української художньої прози (“Микола Коваь” М.Венгера) // Київська старовина. – 1999. –№3.

Гончар О.І. Формування реалізму в художній прозі 50 – 60-х років // Проблеми історії та теорії реалізму української літератури ХІХ – початку ХХ ст. – К., 1991.

Денисюк І.О. Розвиток української малої прози ХІХ – початку ХХ ст. – Львів, 1999.

Історія української літературної критики. Дожовтневий період. – К., 1988.

Нахлік Є.К. Українська романтична проза 20 – 60-х років ХІХ ст – К., 1988.


Драматургія

Гончар О.І. Просвітительський реалізм в українській літературі. Жанри та стилі. – К., 1989.

Івашків В.М. Українська романтична драма 30 – 89-х років ХІХ ст. – К., 1990.

Луцький Ю.Д. Драматургія Г.Ф.Квітки-Основ”яненка і театр. – К., 1978.

Українська драматургія першої половини ХІХ ст. Маловідомі п”єси. – К., 1958.

Український драматичний театр: Нариси історії: У 2 т. – Т.І: Дожовтневий період. – К., 1967.

Шубравський В.Є. Драматургія Шевченка. – К., 1961.


Тарас Шевченко

Барабаш Ю.Я. Тарас Шевченко: Імпеатив України: Історіо- й націсофська парадигми. – К., 2004.

Бойко Ю. Творчість Тараса Шевченка на тлі західноєвропейської літератури // Бойко Ю. Вибрані праці. – К., 1992.

Бондар М. “Дівча любе, чорнобриве…” // Слово і час. – 1998. - №3.

Бородін В.С. Т.Г.Шевченк і царська цезура. Дослідження та документи 1840 –1862 років. – К., 1969.

Грабович Г. Поет як міфотворець: СЕмантика символів у творчості Тараса Шевченка. 2-е вид., випр. І авториз. – К., 1998.

Дзюба І.М. З криниці літ: У 3 т. – К., 2002. – Т.2.

Дзюба І. Тарас Шевченко. – К., 2005.

Жур П. Труди і дні Кобзаря: Літопис життя і творчості Т.Шевченка. – К., 2003.

Забужко О. Шевченків міф України: Спроба філософського аналізу. – К., 1997.

Збірник праць наукових шевченківських конференцій (1952 - 2002 ): Покажчик змісту –Черкаси, 2002.

Івакін Ю. Коментар до “Кобзаря” Шевченка. Поезії до заслання. – К., 1964.

Івакін Ю. Коментар до “Кобзаря” Шевченка. Поезії 1847 – 1861 рр. – К., 1966.

Івакін Ю. Нотатки шевченкознавця. – К., 1959.

Івакін Ю. Сатира Шевченка. – К., 1959.

Івакін Ю. Стиль політичної поезії Шевченка. – К., 1961.

Колесса Ф. Студії над поетичною творчістю Т.Шевченка // Колесса Ф.М. Фольклористичні праці. – К., 1970.

Кониський О.Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя. – К., 1991.

Коцюбинська М. Х. Етюди про поетику Шевченка. Літературно-критичний нарис. – К., 1990.

Листи до Тараса Шевченка. – К., 1993.

Луцький Ю. Між Гоголем і Шевченком. – К., 1998.

Мовчанюк В.П. Медитативна лірика Т.Г.Шевченка. – К., 1993.

Наливайко Д.С. Історія і міфологія у Шевченка (у контексті європейського романтизму) // Тарас Шевченко і європейська культура. Зб. Праць 33 наукової шевченківської конференції (20 – 22 квітня 1999 року). – Київ; Черкаси, 2000.

Нахлік Є.К. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. – Л., 2003.

Оренбурзька шевченківська енциклопедія. – Оренбург, 1997.

Павлюк М.М. Інтерпретація Псалтиря в поезії Т.Шевченка // Українська література в системі літератур Європи і Америки (ХІХ – ХХ ст.). – К., 1997.

Русанівський В.М. У слові – вічність (Мова творів Т.Г.Шевченка). – К., 2002.

Смаль-Стоцький Ст. Т.Шевченко: Інтерпретації. – Черкаси, 2003.

Смілянська В.Л. “Святим огненним словом…”. Тарас Шевченко: Поетика. – К., 1990.

Смілянська В., Чамата Н. Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка. – К., 2000.

Спогади про Тараса Шевченка. – К., 1982.

Тарас Шевченко. Більша книжка. Автографи поезій 1847 – 1860 рр. – К., 1963. (Факсимільне видання).

Тарас Шевченко. Мала книжка. Автографи поезій Шевченка 1847-1850. –К., 1984.

Тарас Шевченко. 1989 – 2004: Матеріали до бібліографії. – К., 2005.

Т.Шевченко. Дневник. Автобиография. Автографы. – К., 1972.

Т.Шевченко. Три літа. Автографи поезій 1843 – 1845 років. – К., 1966.

Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. 1814 – 1861. – К., 1982.

Т.Г.Шевченко: Біографія / Бородін В.С., Кирилюк Є.П., Смілянська В.Л., Шабліовський Є.С., Шубравський В.Є. – К., 1984.

Творчий метод і поетика Т.Г. Шевченка / Бородін В.С., Івакін Ю.О., Кирилюк Є.П., Смілянська В.Л., ЧаматаН.П., Шубравський В.Є. – К., 1980.

Филипович П. Шевченкознавчі студії. – Черкаси, 2001.

Чамата Н.П. Аналогія літературна // Слово і час. – 1995. - №3.

Чамата Н.П. Метафора як основа композиції зіставлення у віршах Т.Г.Шевченка // Поетика. – К., 1992.

Чамата Н.П. Ритміка Т.Г.Шевченка. – К., 1974.

Шевченківський словник: У 2 т. – К., 1976 – 1977.

Шевченко Тарас. Повне зібрання творів: У 12 т. – К., 2001 – 2003. – Т.1 – 6.

Шевчук В.О. “Personae verbum” (Слово іпостасне). Розмисел. – К., 2001.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації