Мета педагогічної практики. Завдання студентів під час педагогічної практики

Скачати
Документи
1   2   3   4

Сумський державний університет
гуманітарний факультет

кафедра перекладу


естетичне виховання

на уроках іноземної мовиБАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

спеціальність 6.03.05.07


Допущено до захисту «__» _________ 200_ р.


Зав.каф. перекладу д.філол.н., проф. Швачко С.О.


Науковий керівник:

канд.філол. наук, доц.

Медвідь О.М.


Виконав:

студ. гр. ПР – 22

Іванов І.І.


Суми 2009Додаток 2.


Зразки календарних планів.

Німецька мова 2 клас. 1 семестр.
Тема

Комунікація, лексика

Граматичний матеріал

Фонетика, орфографія

К-ть

годин

Дата

Примітка, наочність1

Називання осіб

Das ist …

Das sind …

Komm bitte! Danke!

hier, ja, nein.

ich, du, er, sie.

Особові

займен-

ники

Aa,

Oo

1

5.

09

Ляль-ки

2

Ти і я

Ich heiße …

Ich bin …

Ich wohne … /mag/,

lerne Deutsch.

Ist das …?

Sind das …?

Числів-

ники

1-5

Ii, Dd

[s], [h]

1

8.

09

АВС.

Ляль-

ки, малюнкиНімецька мова 8 клас.
Тема

Підтема.

Текст

Комунікація

Граматика

Види роботи над темою

К-ть годин

Дата

Примітка.

Література

новий матеріал

повторення

1

Німецькі письменники і поети

J.W. Goethe

…ist /bin (wurde)… geboren

Lebens – und Schaffensweg

Infinitiv gruppen

statt (ohne+ zu+ Infinitiv

Infinitiv - gruppe um… zu+Inf

Читан-ня з метою одержан-ня ін форма-ції. Бесіда.

1

10,02

Juma 4/99

2

Вірш «Über allen Gipfeln.»

Worum geht es …? Der Hauptgedanke. Ich empfehle dir| Ihnen… zu …
Прий-менники з Genetiv während, wegen, trotz

Аудію-вання. Бесіда. Перек-лад

1

14,

12

Kassette


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації