Методичні рекомендації до планування та здійснення навчального процесу у знз запорізької області у ІІ півріччі 2009/2010 н р

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7


УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВIТИ І НАУКИ


«_____» _______________2010 № _______


Начальникам районних (міських) відділів освіти, завідувачам районних (міських) методичних кабінетів (центрів)

Запорізької області


З метою забезпечення виконання навчальних планів і програм та зменшення негативних наслідків тимчасового зупинення навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації надсилає для використання в роботі вчителів-предметників РМО (ШМО), керівників ЗНЗ, працівників РМК (ММК), спеціалістів відділів (управлінь) освіти запорізької області методичні рекомендації з провідних навчальних дисциплін, розроблені фахівцями
КЗ «ЗОІППО»ЗОР.

Означені рекомендації належить довести до відома всіх педагогічних працівників Запорізької області.

Додаток: Методичні рекомендації до планування та здійснення навчального процесу у ЗНЗ Запорізької області у ІІ півріччі 2009/2010 н.р.


Начальник управління О.Г.Вєрозубов


КП “ЗМД “ДМ”. Зам. № 1880 – 3000


ДОДАТОК

Методичні рекомендації

до планування та здійснення навчального процесу

у ЗНЗ Запорізької області у ІІ півріччі

2009/2010 н.р.


Українська мова та література


З метою забезпечення виконання в повному обсязі навчальних програм з української мови та літератури рекомендуємо застосовувати такі способи ущільнення вивчення навчального матеріалу:


з української мови:
Корицька Г.Р., 222-25-82


Українська література:


– «Проблема влади грошей та проблема бездуховності людини в трагікомедії І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»;Захарчук О.В., 222-25-82
Російська мова


Рекомендуємо застосовувати визначені нижче способи виконання навчальних програм.


З російської мови:


- ущільнити програмовий матеріал за рахунок резервних годин, передбачених програмою та годин, відведених на повторення (див. відповідну програму);

- об’єднати навчальні теми з темами розвитку мовлення, наприклад: в 11 класі – "Інтонування речень різних видів" та "Створення власних висловлювань. Складання діалогів";

- скоротити час у 10-11 класах на повторення окремих тем, використовуючи узагальнені опорні схеми, таблиці, наприклад: у 10 класі – «Буквы н и нн в словах разных частей речи», Буквы о, е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях слов разных частей речи.

- при плануванні контрольних робіт враховувати можливість поєднання різних видів контролю у межах одного уроку.

Звертаємо увагу вчителів на те, що у 2008 році внесено зміни до переліку видів контролю та їх кількості у кожному класі. Ці зміни відображено у рекомендаціях щодо оцінювання навчальних досягнень учнів з російської мови (журнал «Русская словесность в школах Украины», №5, 2008 рік).


Російська та зарубіжна література:


- ущільнити програмовий матеріал за рахунок резервних годин, передбачених програмою та годин, відведених на повторення (див. відповідну програму);

- об’єднати окремі навчальні теми з уроками позакласного читання, часом, відведеним на розвиток умінь роботи над текстом художнього твору, наприклад: у 9 класі (курс «Зарубіжна література»)– «Характеристика образу Є.Онєгіна» та РМ «Диспут «Чому Онєгін став зайвою людиною»; «М.Гоголь – російський і український письменник» та ПЗ «Вечори на хуторі біля Диканьки» і романтичний образ України»; у 11 класі (курс «Література») – «Философский смысл повести «Старик и море» о человеке и его возможностях» та РМ «Пересказ эпизодов и их комментирование» .

- скоротити кількість годин на вивчення окремих творів, наприклад: у 9 класі (курс «Зарубіжна література»)– на вивчення творчості А. Міцкевича спланувати 2 години замість 3; у 11 класі (курс «Література») - на вивчення творчості О.Твардовського спланувати 2 години замість 4.


Путій Т.М., 222-25-82


Фізика


11 клас


При умові календарно-тематичного планування навчального матеріалу з фізики для універсального та технологічного напрямків навчання з розрахунку 4 години у І семестрі та 3 години у ІІ-му, кількість навчальних годин зменшується за рахунок навчального часу, відведеного на проведення фізичного практикуму, узагальнюючих занять, резервного часу та за рахунок проведення екскурсій в позаурочний час.

Роботи фізичного практикуму радимо проводити після вивчення тем, на основі яких ґрунтується їх проведення. Бали за роботи слід враховувати при виставлені тематичної оцінки.

У таблиці 1 наведено орієнтовний часовий розподіл скоригованого навчального матеріалу відповідно до чинних навчальних програм.


Таблиця 1


Орієнтовне тематичне планування вивчення фізики в 11 класах різного профілю навчання (ІІ півріччя)


Тема

Кількість годин

Рівень стандарту

(2 години на тиждень)

Універсальний, технологічний рівень

(3 години на тиждень)

Природничий

Рівень стандарту

(4 години на тиждень)

Електромагнітні хвилі

16

23

27

Елементи теорії відносності

-

2

3

Світлові явища

5

8

12

Атом і атомне ядро

10

15

20

Узагальнюючі заняття

1

1

2

Практикум

4

6

8

Всього у ІІ семестрі

11 клас

36

55

72

У класах фізико-математичного напрямку та класах поглибленого вивчення фізики пропонуємо винести на оглядове або самостійне опрацювання тему:

У класах фізико-математичного профілю та у класах з поглибленим вивченням фізики ущільнення навчального матеріалу здійснюється також за рахунок зменшення кількості годин, відведених на узагальнююче повторення та фізичний практикум. У таблиці 2 наведено орієнтовний розподіл годин щодо ущільнення навчального матеріалу чинних програм.

Таблиця 2

Орієнтовне тематичне планування вивчення фізики в 11 класах фізико-математичного профілю та класах з поглибленим вивченням фізики

(ІІ півріччя)

Тема

Кількість годин

Фізико-математичний профіль

(5 годин на тиждень)

Поглиблене вивчення фізики

(7 годин на тиждень)

Світлові хвилі та оптичні прилади

20

30

Елементи теорії відносності

6

10

Світлові кванти. Дія світла

14

20

Фізика атома

14

19

Фізика атомного ядра

13

17

Елементарні частинки

4

6

Узагальнюючі заняття

2

5

Практикум

12

16

Узагальнююче повторення

5

13

Всього у ІІ семестрі

11 клас

90

13610 клас

(ІІ півріччя)


У класах рівня стандарту (2 години на тиждень), академічного напрямку (3 години на тиждень) пропонуємо ущільнення навчального матеріалу провести за годин фізичного практикуму, узагальнюючих занять, резервного часу та використання під час вивчення теми «Електричний струм у різних середовищах» лекційно-семінарської або проектної технології навчання. При вивченні тем: « Електричне поле» та «Магнітне поле» на самостійне вивчення винести матеріал, вивчений учнями в 8 класі.

Для класів природничого (4 години на тиждень), фізико-математичного профілю (5 годин на тиждень) та класів з поглибленим вивченням фізики (7 годин на тиждень) ущільнення навчального матеріалу провести за рахунок узагальнюючих занять, резервного часу та винесення екскурсій та частини робіт фізичного практикуму на навчальну практику, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України 06.02.08 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів».


7-9 клас

(ІІ півріччя)

У класах основної школи ущільнення навчального матеріалу провести за рахунок резервного часу та винесення екскурсій на навчальну практику або в позаурочний час. Використати можливість виконання домашніх лабораторних робіт, зокрема:

У 9 класі в разі відсутності приладів зняти лабораторну роботу «Вивчення будови побутового дозиметра і проведення дозиметричних вимірювань на місцевості». Для скорочення часу на вивчення підтеми «Електричний струм у різних середовищах» рекомендуємо використати метод проектів.


Крамаренко Н.В., 236-30-96


Біологія

З метою організованого завершення 2009/2010 навчального року, якісної підготовки до підсумкової атестації учнів 9 класів, до зовнішнього незалежного оцінювання учнів 11 класів рекомендуємо застосовувати визначені нижче способи виконання навчальних програм:

Орієнтовний тематичний план вивчення природознавства в 5 класі

Навчальна тема

Кількість годин

Світ явищ у якому живе людина

4

Небесні тіла

4

Умови життя на планеті Земля

7

Узагальнення

1

Разом

16


Орієнтовний тематичний план вивчення природознавства в 6 класі

Навчальна тема

Кількість годин

Природні та штучні екосистеми

5

Рукотворні системи

6

Біосфера – найбільша жива система

3

Узагальнення

2

Разом

16


Орієнтовний тематичний план вивчення біології в 7 класі

Навчальна тема

Кількість годин

Водорості

4

Вищі спорові рослини

6

Голонасінні

4

Покритонасінні

7

Гриби

4

Лишайники

1

Бактерії

2

Організми і середовище існування

4

Разом

32


Орієнтовний тематичний план вивчення біології в 8 класі

Навчальна тема

Кількість годин

Молюски

3

Хордові тварини. Безчерепні. Риби.

7

Земноводні.

3

Плазуни

3

Птахи

6

Ссавці

7

Організми і середовище існування

3

Разом

32Орієнтовний тематичний план вивчення біології в 8 класі.

(поглиблене вивчення)

Навчальна тема

Кількість годин

Членистоногі

12

Голкошкірі – вториннороті тварини. Погонофори.

4

Хордові. Безчерепні. Личинкохордові. Круглороті. Риби.

8

Земноводні.

5

Плазуни.

6

Птахи.

9

Ссавці.

10

Організми і середовище існування

8

Узагальнення

2

Разом

64


Орієнтовний тематичний план вивчення біології в 9 класі

Навчальна тема

Загальноосвітні навчальні заклади

(3 години на тиждень)

Спеціалізовані школи з поглибленим вивченням іноземних мов (2,5 години на тиждень)

Поглиблене вивчення

(4 години)

Живлення і травлення

6

6

8

Терморегуляція

2

2

4

Виділення

2

2

5

Ендокринна регуляція функцій організму людини.

5

3

8

Розмноження та розвиток людини

6

5

7

Нервова регуляція функцій організму людини.

7

6

8

Сприйняття інформації нервовою системою. Сенсорні системи.

7

7

8

Формування поведінки і психіки людини.

10

8

12

Мислення і свідомість.

6

4

8

Разом

51 година

43 години

68 годинОрієнтовний тематичний план вивчення біології у класах універсального, технологічного, фізико-математичного, суспільно-гуманітарного та філологічного напрямків.

11 клас


Навчальні теми

Універсальний, технологічний

Фізико-математичний

Суспільно-гуманітарний, філологічний

Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

8

4

4

Надорганізмені рівні життя

8

3

3

Планетарна роль живої речовини

3

3

3

Основи еволюційного вчення

6

3

3

Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

6

2

2

Узагальнення курсу

3

2

2

Разом

34

17

17Орієнтовний тематичний план вивчення біології у класах природничого та спортивного напрямів

11 клас


Навчальні теми

Напрями навчання
природничий

спортивний

Генотип як цілісна система

7

4

Індивідуальний розвиток організмів

7

4

Надорганізмені рівні життя

8

6

Планетарна роль живої речовини

6

6

Основи еволюційного вчення

8

5

Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

11

6

Узагальнення курсу

4

3

Разом

51

34
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації