Методичні рекомендації до планування та здійснення навчального процесу у знз запорізької області у ІІ півріччі 2009/2010 н р

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

Географія


З метою забезпечення виконання у повному обсязі програми з географії вчителями необхідно здійснити ряд заходів для перепланування календарно-тематичних планів. Окрім загальних канікул оголошених МОН України № 996 від 30.10.2009 року "Про тимчасове зупинення навчального процесу у навчальних закладах та установ освіти" у окремих населених пунктах та в окремих школах були оголошені додаткові канікули, тому треба застосовувати різні способи ущільнення вивчення матеріалу до кожного навчального закладу окремо, але використати загальні підходи та рекомендації по ущільненню матеріалу, використанню міжпредметних та внутрішньопредметних зв'язків, організації роботи по самостійному вивченню навчального матеріалу, використанню резервних годин та тематичного оцінювання.

6 клас

За програмою 6 класу учні в I семестрі повинні були вивчити «Вступ», розділ № 1 «Географічне пізнання світу» та з III розділу «Географічна оболонка та її складові» одна із оболонок «Літосфера». Фактично учні вивчили тільки два розділи. Для подальшого успішного засвоєння матеріалу потрібно у всіх темах, що будуть вивчатися :

1. Вилучити як окремий урок узагальнення під час кожної теми.

2. «Об’єднати теми у «Літосфері» - “Внутрішні процеси» та «Вулканізм»; «Рівнини» та «Гори». У темі «Атмосфера» - «Температура Землі» та «Теплові пояси»; “Атмосферний тиск» та «Основні пояси атмосферного тиску»; «Вітер і повітряні маси». У темі «Гідросфера» - «Водяна пара, хмарність» та «Опади»; «Води суходолу, річки та їх частини» та «Режим та живлення річок»; «Льодовики та багаторічна мерзлота» і «Підземні води». Викладання об’єднаних тем здійснювати за допомогою зменшення об’ємів матеріалу, більше самостійної роботи вдома, на уроках з підручником, інтенсивної роботи з атласами та контурними картами. Використовувати групові форми роботи та інтерактивні та інформаційні технології під час вивчення нового матеріалу та роботи вдома (електронний підручник «Географія 6 клас», електронні атласи).

3. Практичні роботи, за винятком двох перевірних, проводити по ходу пояснення матеріалу, та із зменшенням їх за об’ємом.

4. Можливе суміщення перевірочної практичної роботи з контрольною і виконувати як одну.


7 клас


За програмою 7 класу учні повинні були вивчити «Вступ», розділ «Океани» та материк «Африка». Фактично тільки перші два розділи. Материк «Африка залишився на II семестр, тобто треба надолужити приблизно 10 годин. Вивчення материка «Африка» скорочувати не доцільно, так як на прикладі цього материка треба показати зразок характеристики материків за типовими планами. Практичні роботи під час вивчення цього материка виконувати всі і бажано їх в календарно – тематичних планах прописати як обов’язкові для перевірки. Далі тему «Австралія» можна вивчити за три години, «Південну Америку» за шість годин, «Північну Америку» за сім годин, «Євразію» за тринадцять годин. Для подальшого успішного засвоєння матеріалу потрібно у всіх темах, що будуть вивчатися:

1. Вилучити як окремий урок узагальнення під час кожної теми.

2. Об’єднувати ті теми, які учні можуть легко засвоїти самостійно . Викладання об’єднаних тем здійснювати за допомогою зменшення об’ємів матеріалу, більше самостійної роботи вдома та інтенсивної роботи з атласами та контурними картами. Використовувати групові форми роботи та інформаційні технології технології під час вивчення нового матеріалу та роботи вдома ( електронний підручник «Географія 7клас», електронні атласи).

3. Практичні роботи, за винятком двох перевірних при вивченні материка «Африка», виконувати самостійно, або вдома, так як більша частина цих робіт учням знайома. Частину нових практичних робіт виконувати по ходу пояснення нового матеріалу та зменшивши їх об'єм.

4. Можливе суміщення перевірочної практичної роботи з контрольною і виконувати як одну.


8 клас

Оскільки у І семестрі згідно навчальних планів у загальноосвітніх навчальних закладах викладання географії у 8 класах проводилось з різною кількістю погодинного навантаження ( 1 година, 1,5 та 2 години), то потрібно розглядати окремі випадки по різних групах навчальних закладах.

Спочатку розглянемо особливості планування з 1 тижневою годиною. За перший семестр учні повинні були вивчити розділи: «Вступ» та розділ I «Україна та її географічні дослідження», з розділу II три теми. Фактично було закінчено розділом II. Із тих тем, що залишились, не вивченими є «Геоморфологія», яку можна вивчити за один урок, замість двох, «Внутрішні води» скорочуємо до чотирьох, замість п’яти - за рахунок вступного уроку та річок. Вилучити як окремий урок узагальнення під час кожної теми.

Тепер розглянемо випадок з 1,5 годинним тижневим навантаженням. За перший семестр учні повинні були вивчити розділи: «Вступ», та розділ I «Україна та її географічні дослідження», з розділу II чотири теми. Фактично вони вивчили тільки розділ II та три теми розділу III. Виконуємо попередні рекомендації, та вивчення IV розділу скорочуємо на 1 годину.

Останній випадок : 2 години навантаження на тиждень. За календарно - тематичним планування учні повинні були вивчити I, II розділи. Фактично із II розділу вивчено п’ять тем із восьми. Виконуємо попередні рекомендації та вивчення IV розділу скорочуємо на дві години. Окрім того використовуємо такі методичні рекомендації:

1. Об’єднувати ті теми, які учні можуть легко засвоїти самостійно . Викладання об’єднаних тем здійснювати за допомогою зменшення об’ємів матеріалу, більше самостійної роботи вдома та інтенсивної роботи з атласами та контурними картами. Використовувати групові форми роботи та інформаційні технології під час вивчення нового матеріалу та роботи вдома ( електронний підручник «Географія 8 клас», електронні атласи).

2. Практичні роботи виконувати по ходу пояснення нового матеріалу та зменшивши їх об'єм

3. Можливе суміщення перевірочної практичної роботи з контрольною і виконувати як одну.


9 клас


Оскільки у І семестрі, згідно навчальних планів шкіл, у загальноосвітніх навчальних закладах викладання географії у 9 класах проводилось з різною кількістю тижневого погодинного навантаження ( 1 година, 1,5 та 2 години), то потрібно розглядати окремі випадки по різних групах навчальних закладів.

Спочатку розглянемо особливості планування з 1 тижневою годиною. За перший семестр учні повинні були вивчити розділ І "Україна на карті світу" та розділ ІІ "Населення України". Також з розділу ІІІ загальну характеристику господарства та паливно - енергетичний комплекс. В більшості випадків було вивчено І та ІІ розділи. Для подальшого успішного засвоєння матеріалу у темі "Паливно - енергетичний комплекс" замість чотирьох годин можна провести три, об'єднавши теми, оскільки основні вугільні басейни та їх характеристики вивчалися протягом восьмого класу, тому можливо організувати повторення і зменшити на одну годину. Об'єднати виконання практичної роботи шість та сім, зменшивши їх за обє'мом. З теми "Металургія" замість трьох годин можливе зменшення на одну за рахунок самостійного повторення основних центрів рудних корисних копалин, а практичну роботу № 8 виконувати по ходу вивчення матеріалу. Із трьох годин, що виділяється на вивчення машинобудування потрібно скороти до двох, оглядово розглянувши проблеми та перспективи, оскільки вони розглядались в попередніх темах і тому є аналогічними і для цієї галузі. Далі теми "Зовнішні економічні зв'язки" та "Україна в глобалізаційних та інтеграційних процесах" можна розглянути оглядово, оскільки міжнародні організації будуть розглядатись у 10 класі. Скорочення у викладанні годин можна здійснити за рахунок IVрозділу "Територіальний поділ України". Донецький економічний район вивчаємо докладно, та вчимо дітей працювати за типовими планами характеристики економічного району, атласом та використовуючи вивчений попередній матеріал бо райони узагальнюють матеріал. Відповідно об'єднавши в один урок вивчення декількох районів та за рахунок самостійної роботи вдома.

Тепер розглянемо випадок з 1,5 годинним тижневим навантаженням. За перший семестр учні повинні були вивчити розділ І - "Україна на карті світу" та розділ ІІ- "Населення України". Також розділ ІІІ- "Загальну характеристика господарства" та галузі промисловості до хімічної. Вивчення відбулось в основному до металургії. Тому використовуємо рекомендації згідно попереднього абзацу. Також, вивчаючи "Економічні райони України", у Придніпровському економічному районі , додавши одну годину вивчаємо Запорізьку область та виконуємо практичну роботу № 10 . Інструктаж по складанню проекту вчитель проводить заздалегідь, а учні самостійно складають проект та презентації. Відповідно відбувається ущільнення і звільняються дві години для вивчення основних галузей промисловості та сільського господарства.

Останній випадок : 2 години навантаження на тиждень. За календарно - тематичним плануванням учні повинні були вивчити I, II та більшу частину III розділу (до транспорту). Фактично матеріал було опановано, включно машинобудування. У II семестрі треба вивчити половину навчального матеріалу при мінімальній кількості годин, близько вісімнадцяти. Треба за даний час опанувати матеріал 30 годин. "Лісова й деревообробна промисловість" та "Промисловість будівельних матеріалів" можна об'єднати, легка і харчова - об'єднуються та вивчаються оглядово за типовими планами, оскільки вони знають плани характеристики за якими працювали і алгоритм вивчення кожної галузі, дає тому це можливість самостійного вивчення. АПК скорочуємо на одну годину за рахунок самостійного розгляду аграрної реформи та підготовлених повідомлень учнів, практичну роботу треба виконувати колективно, як навчальну і по ходу пояснення матеріалу зменшувати частку роботи з статистичними даними. Вивчення економічних районів та Запорізької області відбувається згідно попередніх рекомендацій.

10 клас

У десятому класі в більшості шкіл різних профілів викладання одна години на тиждень, та в природничо – математичному профілі дві. При двох годинах викладання скорочуємо за рахунок виконання кількості практичних робіт та уроків з узагальнення та повторення. При одній тижневій годині було втрачено п’ять годин. Оскільки це десятий клас, учні якого вже вивчали «Економічну і соціальну географію України» і тому вони мають навички роботи та аналізу, уміння працювати за типовими планами та характеризувати країни, роботи із атласом, тому є можливість більше дати завдань на самостійне опрацювання матеріалу, отримання матеріалу з інформаційних електронних джерел.


Стрижак М.М., 236-30-96


Інформатика


Рекомендуємо внести зміни у розподіл часу на вивчення окремих тем курсу інформатики (9 клас –таблиця 1, 10 клас – таблиці 2,3,4,5, 11 клас – таблиці 6,7,8,9).


9 клас


Таблиця 1

Орієнтовний розподіл годин на вивчення інформатики в 9 класі

(1 година на тиждень, всього 19 годин на ІІ семестр )


№ з/п

Тема

Кількість годин

1

Службове програмне забезпечення

Обов’язково Поняття комп’ютерного вірусу. Призначення, принцип дії та класифікація антивірусних програм. Правила профілактики зараження комп’ютера вірусами. Стискання, архівування та розархівування даних. Архіватори та операції з архівами.


Самостійно: Форматування та копіювання дисків. Запис інформації на оптичні носії.

Історія та класифікація вірусів і троянських програм. Робота в середовищі антивірусної програми.


Самостійно: Практична робота №5. Захист комп’ютера від вірусів.


Обов’язково Практична робота №6. Архівування та розархівування даних

2

2

Поняття про комп'ютерні мережі Робота в локальній мережі

Обов’язково Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Поняття про сервер та клієнтський комп’ютер. Мережні протоколи. Поняття домену, користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Поняття про права доступу до ресурсів. Навігація локальною мережею. Спільне використання файлів і папок.


Оглядово: Поняття робочої групи. Надання доступу до ресурсів. Спільне використання принтерів і спільний доступ до глобальної мережі. Віддалене керування комп’ютером.


Обов’язково Практична робота №7. Спільне використання ресурсів локальної мережі.

2

3

Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті

Обов’язково Призначення й структура мережі Інтернет. Адресація в Інтернеті, поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси. Служби Інтернету. Поняття гіпертекстового документа, гіперпосилання, веб-сторінки та веб-сайту. Поняття всесвітньої павутини та навігація нею.


Використання браузера. Вибір системи кодування під час перегляду веб-сторінок. Збереження веб-сторінок та їх фрагментів на локальному комп’ютері. Використання списку сайтів, обраних для швидкого перегляду.


Оглядово: Протоколи Інтернету. Способи підключення до Інтернету, функції провайдера. Настроювання браузера. Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Принципи функціонування веб-каталогів та пошукових систем. Стратегії пошуку інформації.


Обов’язково Практична робота № 8. Пошук інформації в Інтернеті.

3

4

Основи роботи з текстовою інформацією (повністю за програмою)

4

5

Засоби перегляду й перетворення графічної інформації

(повністю за програмою)

1

6

Основи растрової графіки (повністю за програмою).

2

7

Основи векторної графіки (повністю за програмою).

3

8

Резерв навчального часу

2


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації