Методичні рекомендації до планування та здійснення навчального процесу у знз запорізької області у ІІ півріччі 2009/2010 н р

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

10 клас

Таблиця 2

Орієнтовний розподіл годин на вивчення інформатики у 10 класі для класів універсального напряму навчання

(1 година на тиждень, всього 19 годин на ІІ семестр )


№ з/п

Тема

Кіль-кість годин

1

Графічний редактор (все за програмою)


3

2

Текстовий редактор.

Обов’язково Системи опрацювання текстів, їх функції. Завантаження текстового редактора. Призначення та система вказівок текстового редактора. Робота з текстовими файлами. Введення тексту з клавіатури. Редагування тексту. Перевірка правопису. Об’єкти в середовищі текстового редактора (символ, абзац, документ) і правила роботи з ними. Робота з фрагментами тексту: виділення, перенесення, копіювання, форматування, пошук, заміна. Використання буфера обміну. Робота з таблицями. Робота з графічними об’єктами в середовищі текстового редактора.


Оглядово: Вкорінення об’єктів з інших додатків. Форматування документа. Друкування тексту.


9

3

Глобальна мережа Інтернет

Обов’язково:

Комп’ютерні мережі. Види, основні характеристики та принципи використання комп’ютерних мереж. Сервер і робоча станція. Технологія клієнт-сервер.

Глобальна мережа Інтернет.. Апаратні, програмні та інформаційні ресурси сучасних мереж. Ідентифікація комп’ютерів у мережі. Адресація в мережі Інтернет.

Основні послуги глобальної мережі Інтернет: гіпертекстові сторінки, електронна пошта, форуми, інтерактивне спілкування.

Принципи роботи з гіпертекстом. Створення та перегляд. Організація інформації, принципи навігації. Адреса веб-сторінки. Програми-броузери. Види кодування веб-сторінок. Пошук інформації в мережі Інтернет.

Електронна пошта в глобальній мережі. Електронна адреса. Основні можливості використання поштових програм: створення і відправлення електронного повідомлення, відправлення копій, приєднання файлів до повідомлень, одержання повідомлення, створення відповіді на одержане повідомлення. Правила й етикет електронного листування.

Форуми та їх призначення. Правила роботи у форумах.

Інформаційна безпека при роботі в мережі Інтернет.


Оглядово: Провайдери та інформація, необхідна для підключення до мережі Інтернет. Різні способи підключення комп’ютерів до глобальної мережі. Інформаційний зв’язок у мережі Інтернет. Пошукові системи. Принципи функціонування електронної пошти. Поштові стандарти. Адресна книга.5

4

Резерв часу

2


Примітка. Як планувати обов’язкові практичні роботи вирішує вчитель. Рекомендуємо обов’язкові практичні роботи проводити кожний третій урок.


Таблиця 3

Орієнтовний розподіл годин на вивчення інформатики у 10 класі для класів філологічного, суспільно-гуманітарного та спортивного напрямів навчання

(1 година на тиждень, всього 19 годин на ІІ семестр)


№ з/п

Тема

Кіль-кість годин

1

Глобальна мережа Інтернет (перенести в 11 клас ті питання, які залишилися)

2

Інформаційна модель і алгоритми (все за програмою)


3

3

Графічний редактор (все за програмою)


4
Текстовий редактор (все за програмою)

.

8

4

Резерв часу

4


Примітка. Як планувати обов’язкові практичні роботи вирішує вчитель. Рекомендуємо обов’язкові практичні роботи проводити кожний третій урок.


Таблиця 4

Орієнтовний розподіл годин на вивчення інформатики у 10 класі для класів художньо-естетичного профілю напряму навчання

(1 година на тиждень, всього 19 годин на ІІ семестр)

№ з/п

Тема

Кіль-кість годин

1

Глобальна мережа Інтернет (перенести в 11 клас ті питання, які залишилися)

2

Інформаційна модель і алгоритми (все за програмою)


3

3

Графічний редактор (все за програмою)


4
Текстовий редактор (все за програмою)

.

6
Комп’ютерні презентації (все за програмою)

4

4

Резерв часу

2

Примітка. Як планувати обов’язкові практичні роботи вирішує вчитель. Рекомендуємо обов’язкові практичні роботи проводити кожний третій урок.


Таблиця 5

Орієнтовний розподіл годин на вивчення інформатики у 10 класі для класів фізико-математичного, природничого та технологічного профілів

(2 години на тиждень, всього 38 годин на ІІ семестр)

№ з/п

Тема

Кіль-кість годин

  1. 4

Графічний редактор (все за програмою)

4

  1. 5

Текстовий редактор

Обов’язково:

Системи опрацювання текстів, їх класифікація, призначення й основні функції. Завантаження текстового редактора. Система вказівок текстового редактора. Зчитування тексту із зовнішніх носіїв і його збереження на зовнішніх носіях комп’ютера. Редагування тексту.

Введення тексту з клавіатури. Форматування тексту. Перевірка орфографії. Використання буферу обміну. Пошук інформації в середовищі текстового редактора. Робота з фрагментами тексту – виділення, копіювання, вилучення, вставляння, переміщення, пошук і заміна фрагментів тексту. Використання таблиць у текстах. Робота з об’єктами в середовищі текстового редактора. Введення формул, оздоблення тексту. Робота зі шрифтами.


Оглядово:

Шаблони документів і робота з ними. Структура документа. Друкування тексту.


10

  1. 6

Комп’ютерні презентації (все за програмою)

4

  1. 7

Електронні таблиці

Обов’язково:

Електронні таблиці (ЕТ) та їх призначення. Системи опрацювання електронних таблиць, їх основні функції. Координати комірок. Діапазон комірок. Введення й редагування числової, формульної та текстової інформації. Робота з файлами електронних таблиць (книгами): відкриття існуючої книги, створення нової книги на основі шаблону, збереження книги, перегляд книги, закриття книги. Опрацювання табличної інформації в середовищі табличного процесора: копіювання, редагування, вилучення, переміщення, форматування.

Робота з аркушами: переміщення по робочому аркушу, додання аркушів, копіювання аркушів, переміщення аркушів, виділення частини аркуша, присвоєння імені аркушам, перейменування аркушів, пошук даних на робочому аркуші, видалення аркушів. Пошук інформації в середовищі табличного процесора. Використання вбудованих формул і функцій у середовищі табличного процесора. Використання логічних функцій для опрацювання табличної інформації. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличної інформації..

Створення бази даних у середовищі табличного процесора, упорядкування та пошук потрібної інформації. Фільтрування даних.

Оглядово:

Друкування діаграм. Виведення табличної інформації на друк.

Групування даних. Аналіз даних у середовищі табличного процесора.

10

  1. 8

Бази даних. Системи управління базами даних

Обов’язково:

Поняття про бази даних. Системи управління базами даних та інформаційно-пошукові системи. Призначення та функції систем управління базами даних. Фактографічні й документальні бази даних. Ієрархічна, мережева, реляційна моделі баз даних.

Особливості реляційних баз даних. Створення структури бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Різні способи введення та редагування даних. Основні об’єкти бази даних. Робота з таблицями. Поняття ключового поля. Зв’язки між таблицями. Робота з файлами. Пошук інформації в базі даних. Упорядкування даних. Фільтрація даних. Використання простих і складених фільтрів. Формування звітів. Мова запитів. Проектування бази даних.


Оглядово:

Поняття про системи штучного інтелекту й експертні системи. Моделі подання знань. Бази знань. Логічний висновок. Інтелектуальні системи.

8

  1. 9

Резерв часу

2Примітка. Як планувати обов’язкові практичні роботи вирішує вчитель. Рекомендуємо обов’язкові практичні роботи проводити кожний третій урок.


11 клас

Таблиця 6

Орієнтовний розподіл годин на вивчення інформатики у 11 класі для класів універсального напряму навчання

(1 година на тиждень, всього 19 годин на ІІ семестр )


№ з/п

Тема

Кіль-кість годин

1

Табличний процесор

Обов’язково: Призначення та функції табличного процесора. Електронна таблиця та її основні об’єкти: файл, книга, аркуш, комірка, адреса комірки, діапазон комірок. Введення і редагування даних різного типу. Копіювання, переміщення, вилучення, форматування таблиці. Виконання обчислень в середовищі табличного процесора.. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличних даних.

Огдядово: Використання функцій та операцій для опрацювання даних, поданих у таблиці. Упорядкування і пошук потрібних даних в електронній таблиці. Фільтрування даних.


Самостійно: Виведення табличних даних і діаграм на друк.

3

2

Бази даних. Системи управління базами даних

Оглядово: Поняття про бази даних та їх види: фактографічні та документальні. Інформаційно-пошукові системи та системи управління базами даних (СУБД), їх призначення та функції. Проектування бази даних і створення структури бази даних.


Обов’язково: Робота з файлами в системі управління базами даних. Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Введення та редагування даних. Робота з таблицями.

Пошук, упорядкування та фільтрування даних. Використання запитів. Форми. Звіти.

4

3

Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації та програмування

Оглядово: Поняття інформаційної моделі. Поняття технології комп’ютерного моделювання. Інформаційні моделі. Побудова моделі. Основні етапи комп’ютерного моделювання.


Обов’язково: Алгоритми. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму. Система команд виконавця. Базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення. Графічні схеми базових структур алгоритмів. Порядок складання алгоритмів. Поняття програми.

Величини. Основні характеристики величин. Типи величин. Опис величин мовою програмування.

Указівка про надання значення. Указівка про виконання алгоритму. Формальні і фактичні параметри. Виконання й аналіз правильності алгоритмів і програм. Вказівки повторення та розгалуження.


Оглядово: Конструювання алгоритмів за методом “зверху донизу”. Опис величин навчальною алгоритмічною мовою. Алгоритми опрацювання величин . Табличні величини. Алгоритми опрацювання табличних величин. Алгоритми пошуку елементів у таблиці. Алгоритми впорядкування лінійних таблиць.


10

4

Резерв часу

2

Примітка. Як планувати обов’язкові практичні роботи вирішує вчитель. Рекомендуємо обов’язкові практичні роботи проводити кожний третій урок.


Таблиця 7

Орієнтовний розподіл годин на вивчення інформатики у 11 класі для класів філологічного, суспільно-гуманітарного та спортивного напрямів навчання

(1 година на тиждень, всього 19 годин на ІІ семестр)

№ з/п

Тема

Кіль-кість годин

1

Текстовий редактор (все за програмою)

4

2

Комп’ютерні презентації (все за програмою)

2

3

Табличний процесор

Обов’язково: Призначення та функції табличного процесора. Електронна таблиця та її основні об’єкти: файл, книга, аркуш, комірка, адреса комірки, діапазон комірок. Введення і редагування даних різного типу. Копіювання, переміщення, вилучення, форматування таблиці. Виконання обчислень в середовищі табличного процесора. Упорядкування і пошук потрібних даних в електронній таблиці. Використання функцій та операцій для опрацювання даних, поданих у таблиці. Фільтрування даних. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличних даних.

Самостійно: Виведення табличних даних і діаграм на друк.

5
Системи управління базами даних

Бази даних. Системи управління базами даних

Оглядово: Поняття про бази даних та їх види: фактографічні та документальні. Інформаційно-пошукові системи та системи управління базами даних (СУБД), їх призначення та функції. Проектування бази даних і створення структури бази даних.


Обов’язково: Робота з файлами в системі управління базами даних. Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Введення та редагування даних. Робота з таблицями.

Пошук, упорядкування та фільтрування даних. Використання запитів. Форми. Звіти.

6

4

Резерв часу

2

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації