Методичні рекомендації до планування та здійснення навчального процесу у знз запорізької області у ІІ півріччі 2009/2010 н р

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

Примітка. Як планувати обов’язкові практичні роботи вирішує вчитель. Рекомендуємо обов’язкові практичні роботи проводити кожний третій урок.


Таблиця 8

Орієнтовний розподіл годин на вивчення інформатики у 11 класі для класів художньо-естетичного профілю напряму навчання

(1 година на тиждень, всього 19 годин на ІІ семестр)

№ з/п

Тема

Кіль-кість годин

1

Текстовий редактор (все за програмою)

4

2

Табличний процесор

Обов’язково: Призначення та функції табличного процесора. Електронна таблиця та її основні об’єкти: файл, книга, аркуш, комірка, адреса комірки, діапазон комірок. Введення і редагування даних різного типу. Копіювання, переміщення, вилучення, форматування таблиці. Виконання обчислень в середовищі табличного процесора. Упорядкування і пошук потрібних даних в електронній таблиці. Використання функцій та операцій для опрацювання даних, поданих у таблиці. Фільтрування даних. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличних даних.

Самостійно: Виведення табличних даних і діаграм на друк.


6

3

Системи управління базами даних

Бази даних. Системи управління базами даних

Обов’язково: Робота з файлами в системі управління базами даних. Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Введення та редагування даних. Робота з таблицями. Використання форм.

Пошук, упорядкування та фільтрування даних. Запити в системі управління базами даних. Формування звітів.


Оглядово: Поняття про бази даних та їх види: фактографічні та документальні. Інформаційно-пошукові системи та системи управління базами даних (СУБД), їх призначення та функції. Проектування бази даних і створення структури бази даних.


7

4

Резерв часу

2Примітка. Як планувати обов’язкові практичні роботи вирішує вчитель. Рекомендуємо обов’язкові практичні роботи проводити кожний третій урок.


Таблиця 9

Орієнтовний розподіл годин на вивчення інформатики у 11 класі для класів фізико-математичного, природничого та технологічного профілів

(2 години на тиждень, всього 38 годин на ІІ семестр)

№ з/п

Тема

Кіль-кість годин

1

Інформаційна модель

1

2

Алгоритми

4

3

Програма. Мова програмування

8

4

Звернення до алгоритмів і функцій

4

5

Вказівки повторення й розгалуження

6

6

Табличні величини

7

7

Рядкові величини

4

8

Графічні операції

2

9

Резерв часу

2


Примітка. Як планувати обов’язкові практичні роботи вирішує вчитель. Рекомендуємо обов’язкові практичні роботи проводити кожний третій урок.


Васильченко С.В.
236-30-99
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації