Херсонський національний технічний університет

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра дизайну


Рег. №____________


методичні рекомендації

та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів


з дисципліни «Історія мистецтв та дизайну»

для студентів ІІ, ІІІ курсу

для спеціальності: 6.020210 «Дизайн»

шифр назва

напряму підготовки 0202 «Мистецтво»

шифр назва

факультету кібернетики


Херсон – 2007р.


Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної

роботи студентів з дисципліни «Історія мистецтв».

Укладач (і): ст.. викл. Афанасьєва С.І., кількість сторінок ______.


Рецензент: ______________________________________

Затверджено

на засіданні кафедри дизайну

протокол №___ від _________

Зав. кафедри _________О.В.Чепелюк


Відповідальний за випуск ______________________________________  1. ВСТУП


Викладання історії образотворчого мистецтва та дизайну спрямовано на всебічний гармонічний розвиток особистості студентів, формування їхнього світогляду, морального і естетичного ідеалу, виховання культури почуттів.

Заняття історією образотворчого мистецтва сприяють виробленню свідомого естетичного підходу до явищ дійсності і мистецтва, формуванню сфери їхніх духовних інтересів і переконань студентів, здобувають уміння бачити прекрасне і любуватися їм, розрізняти, розуміти, почувати й оцінювати художні твори; вчаться перетворювати дійсність «за законами краси».

Більшого розвитку вимагає самостійні судження студентів про побачені добутки. Для цього корисно вводити завдання на атрибуцію, на класифікацію добутків.

Дійсна програма визначає обсяг і зміст знань, навичок і навчально-виховних задач предмета. При цьому за педагогом зберігається право творчої організації матеріалу: перестановки окремих тим, порівняння добутків з різних розділів, особливостей художньої мови, різних видів образотворчого мистецтва, розгляду єдиної лінії розвитку одного з видів образотворчого мистецтва.  1. Мета і задачі дисципліни, її місце в навчальному процесі


Одна з основних задач курсу — збагнення студентами духовного досвіду людства за допомогою вивчення історії мистецтва. У зв'язку з цим необхідно знайомство не тільки з творами мистецтва, але і з біографіями художників, беззавітно відданих своїй справі, що відстоюють ідеали свого часу.

Основою вивчення історії образотворчого .мистецтва -є розвиток навичок сприйняття художнього образа. Звідси основна навчальна задача — розвиток художнього сприйняття. Вирішуючи цю задачу, викладач зобов'язаний: піклуватися про загальну гуманітарну і художню ерудицію своїх вихованців. Ерудиція повинна розвиватися за умови зацікавленості мистецтвом, у творчому вивченні добутків на основі принципів естетики. Методику заняття варто направити на рішення основних задач: цілеспрямованого розвитку творчих здібностей студентів, їхньої пізнавальної й емоційної активності. Освоєнню цих задач найбільше відповідає проблемне навчання. Види заняття можуть бути різноманітними (розповідь, лекція, бесіда, диспут, семінар, кіно-урок, екскурсія і т.д.) як і форми роботи (робота з книгою, аналіз добутку, дослідницька робота, твір, виконання завдання на класифікацію добутків і т.д.), але основним принципом підходу до вивчення матеріалу повинна стати постановка проблеми і пошук шляхів її рішення.

З метою подальшого розвитку активності студентів, більш глибокого і спеціалізованого вивчення історії мистецтва матеріал програми може бути розширений на факультативних заняттях.


  1. Міждисциплінарні зв’язки


Міжпредметні зв'язки з дисциплінами рисунок, живопис, шрифт, анатомія повинні носити не ілюстративний характер, а відбивати внутрішня єдність і в той же час якісна своєрідність процесів, що відбуваються в природі, суспільстві і мистецтві. При проведенні занять по історії образотворчого мистецтва необхідно широко використовувати технічні засоби навчання. Вони розширюють можливості викладача, зокрема,, у створенні і розкритті проблемних ситуацій, здійсненні межпредметних зв'язків (порівняння декількох добутків на поліекрані, порівняння творів образотворчого мистецтва . с добутками літератури, музики, кіномистецтва і т.д.).

4. ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Семестр

Тема

Год.

ІІ курс


ІV семестр

Декоративно-ужиткове мистецтво – невід’ємна частина загального розвитку культури. Стилізація форми – основна умова декоративного мистецтва.

1

Мистецтво Близького Сходу

1

Мистецтво Дальнього Сходу

1

Мистецтво Відродження Північних країн. Німеччина та Англія

Мистецтво Італії. Співіснування візантійської та романської традицій. Різних регіональних шкіл.

Мистецтво північної Італії. Падуанская школа. Андре Мантенья.

1

Кватроченто в Венеції. Антонелло да Мессіна. Джентиле Белліні, Витторе Карпаччо, Джовані Белліні.

ІІІ курс


IV-V семестр

Архітектура Голландії та Фландрії XVII ст.

1

Мистецтво московського князівства XV-XVII ст.

1

Архітектура Росії XVII ст.

1

ІVкурс


VIІ семестр

Українське барокко в скульптурі. Творчість Пінзеля.

1

Херсон – батьківщина футуризму. Діяльність на Херсонщині футуристичного кола художників та поетів: Д. Бурлюка, В. Маяковського, В. Баранова-Россіне, Б. Лівшиця, В. Гнєдова, О. Кручених.

1
  1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ СРС


ІІ курс ІVсеместр


Практичне заняття №1 Види та жанри образотворчого мистецтва. Архітектура – мистецтво будувати споруди, будівлі комплекси та втілювати художній образ епохи. Декоративно-ужиткове мистецтво та створення костюму.

Знати:Просторові та часові мистецтва. Засоби відображення в графіці, скульптурі, живопису, архітектурі. Види та жанри образотворчих мистецтв. Техніки малюнку, живопису, скульптури.

Вміти: Характеризувати їх як невід’ємну частину культурного надбання людства. Користуватися книгою з образотворчого мистецтва.


Практичне заняття №2 Мистецтво Давнього Єгипту. (модульна контрольна)

Знати:

храми в Карнаці та Луксорі,

Абу-Сембелі

Розвиток єгипетського портрету. Канон в скульптурі;

Соціальній характер зображення у рельєфі та живопису;

Шедеври єгипетського мистецтва.

Мастаба

Піраміда Джосера

Піраміди в Гізу

Усипальниця Ментухотепа і цариці Хатшепсут у Дейр-Ель-Бахри

Великий сфінкс

Рахотеп і Нофрет

Статуя фараона Хефрена

Статуя переписувача Каи

Статуя вельможі Каапера

Скульптурний портрет фараона Сенусерта III Статуетки жреца Аменхотепа і його дружини Раннаи Скульптурний портрет фараона Ехнатона Скульптурний портрет цариці Нефертити

Плита фараона Нар мера

Рельєф з Мемфіса

Плакальниці

Розпису з Медума і Бени-Хасана

Твори декоративно-прикладного мистецтва з гробниці Тутанхамона

Вміти:


Практичне заняття №3 Мистецтво та архітектура Давньої Греції

Знати:

Доричний ордер Іонічний ордер Коринфский ордер Акрополь (весь ансамбль)

Kypoc (з Метрополітену-музею в Нью-Йорку)

Кора з Акрополя в Афінах

Фронтон храму на острові Егине

Фидий. Скульптури Парфенона

Мирон. Дискобол

Поликлет. Дорифор

Скопас Менада

Пракситель. Гермес з Дионисом

Лисипп. Апоксиомен

Леохар. Аполлон Бельведерский

Ника Самофракийская

Агесандр. Афродіта Милосская

Посейдон

Критий і Несиот.

Тираноубийци Гармодий і Аристогітон

Дельфийский візник

Лаокоон

Скульптура Пергамского вівтаря: Боротьба Афіни з гігантами

Амфора з Дипилона

Ексекий. Розпис амфори з Вульчи з зображенням Ахила і Аякса за грою в кісті

Евфроний. Пелика з ластівкою

Твору мистецтва з Північного Причорномор'я

Вміти:

Практичне заняття №4 Мистецтво Давнього Риму (модульна контрольна)

Знати:

Капітолійська вовчиця

Римський форум: Форум Романум

Пантеон

Терми Каракалли

Акведук через ріку Гар біля м. Їм (Південна Франція)

Тріумфальна арка: Тита та Костянтина

Колізей

Помпеянский будинок: будинок Фавна, Веттиев

Статуя оратора (так називаний «Авл Метелл»)

Статуя Августа з Прима-Порта

Кінна статуя Марка Аврелія

Портрет Каракали

Портрет Пилипа Аравітянина

Рельєф на колоні Траяна

Розпис вілли Містерій

Мозаїки будинку Фавна в Помпеях

Фаюмский портрет: Портрет юнака в золотому вінку

Вміти:


Практичне заняття №5 Архітектура та мистецтво Візантії. (модульна контрольна)

Знати:

Храм святої Софії (конструкція, інтер'єр, мозаїки) Мозаїки Равенни (церкви Сан Витале) Пантократор з Чефалу і Дафни

Вміти:


Практичне заняття №6 Романське та Готичне мистецтво.

Знати:

Замок графів Фландрских у Ренті Собор у Вормсе

Собор Паризької Богоматері (архітектура, скульптура, вітраж)

Собор у Кельні

Шартрский собор (архітектура, скульптура, вітраж)-

Абатство Мон Сен Мішель

Скульптура порталу з Фрайбургского собору

Вершник із собору в Бамберге

Еккехард і Ута із собору в Наумбурге

Книжкова мініатюра: Ноев ковчег, мініатюра Псалтирі

св. Людовика

Брати Лимбург. Квітень, мініатюра Розкішного часослова герцога Беррийского

Вміти:


Практичне заняття №7 Мистецтво Раннього Відродження в Італії.

Знати:

Палаццо Дожів (Венеція) Кафедра Пизанского баптистерія Брунеллески. Купол Флорентійського собору

Капела Паци у Флоренці

Донатело. Давид, Кондотьер Гаттамелата

Верроккьо Давид, Кондотьер Колони

Джотто. Розпис капели дель Арена в Падуе (Положення в труну) Мазаччо Чудо зі статиром. Фреска капели Бранкаччи в церкві

Санта Марія дель Карміні у Флоренції Пьеро делла Франческа. Фрески церкви Сан Франческо в Арецо

(Прибуття до царя Соломону)

Ботичелли. Весна

Народження Венери

Вміти:


Практичне заняття №8 Мистецтво Раннього та Високого Відродження

Знати:

Леонардо да Вінчі. Мадонна Бенуа Мадонна Лита

Портрет Мони Лизи (Джоконда)

Таємна вечеря

Автопортрет

Рафаель. Мадонна Конестабиле

Фрески в станцах Ватикану (Афінська школа, Парнас)

Сікстинська мадонна

Микеланджело. Пьета (собор св. Петра)

Давид

Розпис Сікстинської капели (Створення Адама)

Раби (з Лувра)

Ансамбль капели Медичи

Купол собору св. Петра

Тиціан. Портрет Павла III з Алессандро й Оттавио Фарнезе

Портрет Лавинии

Вміти:

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації