Завдання з функціональної підготовки для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів, переведених на дистанційну форму навчання згідно наказу поіппо від 30.

Скачати
Документи
Завдання з функціональної підготовки для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів, переведених на дистанційну форму навчання згідно наказу ПОІППО від 30.10.2009 р. №282 «Про тимчасове призупинення навчального процесу у Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського»


Історія і право

Творча робота.

Робота з історичними джерелами на уроках історії.

Розробка уроків.

Компетентнісний підхід у шкільній історичній та правовій освіті.

Методист Міщенко І.О.


Початкові класи (з викладанням фізкультури)

Творча робота (на вибір)

1.Тенденції розвитку початкової освіти України на сучасному етапі. 2.Психолого-педагогічні інновації та їх вплив на удосконалення навчально-виховного процесу в сучасній початковій школі.

Розробка уроків (на вибір)

 1. Дидактичні вимоги до сучасного уроку в початковій школі: активні прийоми та методи роботи.

 2. Нестандартні уроки.

Методист Крилевець М.П.


Англійська мова

Творча робота

1.Сучасні підходи до навчання іноземних мов (Опрацювати статтю «У пошуках ідеального підходу» ж. «Іноземні мови у навчальних закладах», 2009, №1)

2. «Європейське мовне портфоліо».

Розробка уроків (на вибір)

План – конспект уроку у __ класі з теми « _________»

Календарно-тематичне планування на__ семестр у _ класі.


Методист Цехановська В.О.


Інформатика, 9 клас


Творча робота

 1. Науково-методичне забезпечення викладання інформатики в 9 класі.

 2. Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики.

 3. Кабінет інформатики.


Розробка конспекту уроку на будь-яку тему з курсу «Інформатика» для 9 класу

Методист Кирилюк М.В.


Основи здоров’я

Творча робота(на вибір)

1. Основні напрямки вдосконалення ключових компетентностей учителя природничих дисциплін з питань безпеки життєдіяльності.

2. Сучасна концепція здоров’я і безпеки. Підхід до здоров’я на засадах розвитку життєвих навичок.

Розробка уроків (на вибір)

 1. Педагогічні методи і форми роботи на уроках основ здоров’я.

 2. Інтерактивні методи при навчанні основ здоров’я.

Методист Буйдіна О.О.


Вихователі ДНЗ

Творча робота (на вибір)

 1. Завдання вихователів ДНЗ по реалізації вимог Базового компонента дошкільної освіти, Закону України «Про дошкільну освіту», програми «Я у світі».

 2. Шляхи оптимізації педагогічного процесу(використання педтехнологій та інновацій).

Розробка уроків (на вибір)

1.Психологічні основи індивідуального підходу та врахування його в навчально-виховній роботі з дітьми.

2. Організація занять з фізичного виховання на прогулянці.

Методист Пасяда М.І.


Фізична культура

Творча робота (на вибір)

 1. Психолого-педагогічні інновації в школі.

 2. Проведення уроків фізкультури з елементами туризму.

 3. Проведення уроків фізкультури за новою програмою з фізкультури

у 5-9 кл.

4.Дотримання техніки безпеки на уроках фізкультури.

Розробка уроків

Нестандартні уроки з фізкультури.


Методист Кирієнко М.І.

Тематику творчих робіт по кафедрам див. на сторінці «Дистанційне навчання» сайту ПОІППО

Тематика творчих робіт шкільних бібліотекарів


з 16.11.2009 по 16.03.2010 р. (дистанційна форма навчання)


 1. Формування іміджу сучасної шкільної бібліотеки.

 2. Шкільна бібліотека як інформаційний центр.

 3. Модернізація змісту діяльності бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу в умовах інформатизації суспільства, реформування освіти.

 4. Роль бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу у формуванні інформаційної культури як складової загальної культури особистості.

 5. Cпівпраця бібліотекаря і вчителів – предметників в реалізації освітніх завдань школи.

 6. Місце і роль бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу в системі громадського виховання школярів.

 7. Роль бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу у розвитку критичного мислення.

 8. Діяльність шкільного бібліотекаря по популяризації здорового способу життя та екологічного виховання школярів.

 9. Інтерактивні методики формування бібліотечно-біблографічної грамотності школярів.

 10. Роль бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу та системі правової освіти та правового виховання учнівської молоді.

 11. Система роботи бібліотекаря загальноосвітнього навчального закладу з біблотечно-інформаційного, культурно-просвітницького забезпечення навчально-виховного процесу.

 12. З досвіду організації і проведення Всеукраїнських конкурсів: «Живи, книго!», «Найкращий читач року», «Бібліотекар року», «Найкраща бібліотека».

 13. Інноваційні технології масової роботи бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу.

 14. Система контролю бібліотеки за станом збереження навчальної літератури: проблеми, досвід.

 15. Система роботи бібліотекаря з бібліотечним активом.

 16. Біблотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в загальноосвітнього навчального закладу.

 17. Роль і місце бібліотеки в процесі психологічної підготовки педагогів загальноосвітнього навчального закладу до участі в освітянських інноваційних технологіях.

 18. Інтерактивні технології бібліотечно-інформаційної діяльності бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу.

 19. Оптимальні технології бібліотечно-бібліографічної діяльності бібліотек загальноосвітнього навчального закладу.

 20. Система роботи бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу з обдарованими дітьми.

 21. Діяльність бібліотекаря по розвитку інтелекту, природних здібностей особистості.

 22. Система роботи бібліотекаря загальноосвітнього навчального закладу по формуванню духовності школяра.

 23. Методика підготовки і проведення Дня бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу.

 24. Читацька компетентність – основа інформаційної культури особистості.

 25. Бібліотечні засоби задоволення особистих інформаційних потреб і читацьких інтересів користувачів.


Індивідуальний план

дистанційного підвищення кваліфікації

шкільних бібліотекарів

Настановні дані

Термін навчання 16.11.2009-16.03.2010 р.

Слухач (П.І.Б) ______________________________________________________________

Місце роботи, посада_________________________________________________________

Повна робоча адреса, тел., E-mail______________________________________________


________________________________________________________________________

Категорія, звання____________________________________________________________
“Соціально-гуманітарний модуль”
Зміст завдання

Консультації

E-mail консультації

E-mail звіт слухача

Залік

1.

Філософія освіти та інформаційні технології”

Реферат на тему:

16.11.09

11.01.2010

12.02.2010

16.03.2010


2.

Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно-орієнтованої освіти”

Реферат на тему:

16.11.09

11.01.2010

19.02.2010

16.03.2010


Менеджмент освіти”

Реферат на тему:

16.11.09

11.01.2010

26.02.2010

16.03.2010


Модуль “Актуальні проблеми теорії та методики викладання”

(функціональна підготовка)Зміст завдання

E- mail консультації

E-mail звіти слухачів
1.

Семінар:


Інновації в роботі шкільної бібліотеки (письмово)

11.01.2010

Виступ на заліковій сесії
2.

Педпрактика:

Розробка заходу


11.01.2010

Виступ на заліковій сесії
3.

Атестаційна робота.


На всіх етапах E-mail зв’язку

05.03.2010

16.03.2010

Захист на заліковій сесії
 1. План – графік роботи


Зміст


Термін

1.

Організаційно - настановне заняття


16.11.09

2.

Самостійна робота слухачів

Дистанційний етап :


самостійна робота з модулів;

проходження навчального практикуму;

виконання атестаційної роботи.

17.11.09-15.03.2010 р.


3.

Залікові заняття :

заліки по модулям ;

захист атестаційної роботи.

16.03.2010

3. Інтернет – адреси

1.
Сайт Полтавського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського

http//www.ipe.poltava.ua

2.

E-mail (адреса електронної пошти, за якою буде відбуватися спілкування)

popravka@pei.poltava.ua

(вказувати: ДН шкільних бібліотекарів для 

Поправки В.М.)

Тел.. 615-067 (навч. відділ)
Слухач ______________

Методист-тьютор________________

Зарубіжна література та російська мова (16.11 - 04.12.2009 р.)

Зарубіжна література

Творча робота

Теорія і практика сучасного уроку зарубіжної літератури в системі компетентнісно орієнтованої освіти.

Розробка уроку

Сучасний урок зарубіжної літератури в системі компетентнісно орієнтованої освіти.

Методист Чирка В.В.

Російська мова

Творча робота (на вибір)

 1. Формування життєвих компетентностей учнів у процесі викладання російської мови.

 2. Календарно-тематичне планування уроків російської мови для 9 класу.

Розробка уроку (на вибір)

 1. Використання тексту в навчанні різних видів мовленнєвої діяльності на уроках російської мови.

 2. Комунікативно - ситуативні вправи як засіб розвитку ключових компетентностей учнів на уроках російської мови.

Методист Гелеверя Р.О.


Завідуючі і методисти ДНЗ (16.11 – 04.12.2009 р.)

Творча робота

Планування роботи дошкільного навчального закладу згідно нової Базової програми розвитку дитини «Я у Світі».

Розробка

Підготовка та проведення педагогічних рад та методичних заходів з педагогами.

Методист Пасяда М.І.


Історія Полтавщини (16.11 – 29.11)

Творча робота

 1. Компетентнісний підхід у сучасній історичній освіті.

 2. Робота з історичними джерелами на уроці історії

- види історичних джерел.

- робота з текстовими історичними джерелами.

- робота з візуальними історичними джерелами.

Розробка уроку (2)

Модель компетентнісно зорієнтованого уроку історії та історії Полтавщини.

Методист Міщенко І.О.


Педагоги – організатори (16.11 – 29.11)

Творча робота (на вибір)

 1. З досвіду організації позаурочної діяльності школярів.

 2. З досвіду діяльності педагога-організатора з формування здорового способу життя.

 3. З досвіду пошуково - краєзнавчої роботи в школі.

 4. З досвіду співпраці педагога-організатора з батьками та громадськістю.

Розробка (на вибір)

 1. З досвіду залучення школярів до участі в акціях та проектах.

 2. З досвіду організації роботи дитячих об’єднань та товариств.

Методист Настенко Н.В.


Директори ЗНЗ (16.11 – 04.12)

Творча робота

1.Мультимедійна презентація навчально – виховної роботи в ЗНЗ (з досвіду роботи).

2. Підготувати матеріали (статтю, презентацію, опис досвіду роботи) з проблеми «Управління розвитком компетентності в сучасному закладі освіти».

Доц. каф. менеджменту освіти, к. іст.н. Гавриш Р.Л.


Відповідальна за зміст Зайченко Л.О.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації