Передмова Мета та завдання курсу Дистанційний курс дисципліни «Соціолінгвістичні проблеми перекладу»

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
МАТЕРІАЛИ

ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ

ДЛЯ СЛУХАЧІВ МАГІСТРАТУРИ

СПЕЦIАЛЬНОСТI “ПЕРЕКЛАД ”

“СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ”


Передмова


Мета та завдання курсу

Дистанційний курс дисципліни «Соціолінгвістичні проблеми перекладу» покликаний ознайомити магістрантів з галуззю мовознавства, яка вивчає мову у зв’язку з соціальними умовами її існування, тобто показати комплекс зовнішніх обставин, у яких реально функціонує та розвивається мова, а також зосередити увагу на перекладознавчих проблемах усного та писемного мовлення. Важливу частину курсу становить тлумачення специфіки соціолінгвістичного підходу до перекладу іншомовного дискурсу.


Цілі та завдання

Метою викладання дистанційного курсу «Соціолінгвістичні проблеми перекладу» є формування системи спеціальних знань і практичних навичок соціолінгвістичного підходу до процесу перекладу. за допомогою одержаних знань Ви будете орієнтуватися у теоретичних підходах до дослідження англійської мови за допомогою аналізу соціокультурних явищ, сформуєте категоріально-понятійний апарат, що необхідний для реалізації наукових інтересів з соціолінгвістичним направленням.


Для розуміння специфіки соціолінгвістичних проблем перекладу передбачено теоретичну та практичну підготовку магістранта:Інформація про автора

Недайнова Ірина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри романо-германської філології ЛНУ імені Тараса Шевченка.


Знайомство з автором

Вітаю Вас!

Під час вивчення курсу я, Недайнова Ірина Василівна, буду виконувати функції тьютора, допомагати в опануванні знань у галузі соціолінгвістики та вдосконаленні Ваших навичок щодо перекладу мовного дискурсу, який з певних соціолінгвістичних причин відрізняється від мовного стандарту. Сподіваюсь, що наш курс допоможе Вам почувати себе впевнено з точки зору соціолінгвістичного підходу у вашій майбутній перекладацькій діяльності. Бажаю успіхів!


Методологічні рекомендації щодо роботи з курсом:


Після вивчення курсу Ви опануєте комплексом зовнішніх обставин, у яких реально функціонує і розвивається мова, побачите сучасний стан розвитку англійської мови та мовну ситуацію в тих куточках світу, де вона існує як рідна чи допоміжна. Ви зрозумієте використовують дану мову, соціальну структуру спільноти людей, що використовують цю мову та побачите, як різниця у віці мовних носіїв, їх соціальним статусом, рівнем культури та освіти, місцем проживання впливає на їх мовну поведінку залежно від ситуації спілкування. Ви зрозумієте також важливість соціолінгвістичного підходу до перекладу різноманітних видів дискурсу.


джерела соціолінгвістики, її статус серед інших лінгвістичних дисциплін, її об’єкт, основні поняття, якими вона користується, варіанти функціювання англійської мови, найбільш типові проблеми щодо до перекладу цих варіантів, соціолінгвістичні маркери сучасного мовлення та прийоми їх передачі при перекладі.
З початку вивчення дисципліни керуйтеся діапазоном рейтингу та шкала балів за виконання різних видів завдань.Оцінка ЕСТS


Сума балів


Оцінка


Визначення


А


90-100


5 «відмінно»


Відмінне виконання лише з незначною кількістю поми­лок


В


84-89


4 «дуже добре»


Вище середнього рівня з кількома помилками


С


67-83


4 «добре»


В цілому правильна робота з певною кількістю значних помилок

D


58-66


3 „ задовільно”


Непогано, але зі значною кількістю недоліків


Е


50-57


3 «достатньо»


Виконання відповідає мі­німальним критеріям

до 50


2 «незадовільно»


Потрібно попрацювати пе­ред тим, як перескласти


F


до 30


2 «незадовільно»


Необхідна серйозна подаль­ша робота, обов'язковий повторний курс


Підготовка до заліку передбачає:Робоча навчальна програма з потижневим плануванням:


РОБОЧА ПРОГРАМА

з курсу Соціолінгвістичні проблеми перекладу

дистанційної форми навчання

для слухачів магістратури

спецiальностi “Переклад ” 8.030507
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації