Тема. Складне речення. Складносурядне речення § 154, 155 ( Л. П. Коврига, О. О. Терещенко. Зовнішнє тестування з української мови. Харків, 2007) опрацювати

Скачати
Документи
Українська мова

З 02.11.2009 по 06.11.2009

Тема. Складне речення. Складносурядне речення

§ 154, 155 ( Л.П.Коврига, О.О.Терещенко. Зовнішнє тестування з української мови. Харків, 2007) опрацювати,

ІІ рівень – Вправа 184 (підручник)

ІІІ рівень – Вправа 177 (підручник)

ІY рівень – Вправа 178 (підручник)


З 09.11.2009 по 13.11.2009

§156 ( Л.П.Коврига, О.О.Терещенко. Зовнішнє тестування з української мови. Харків, 2007) опрацювати

ІІ рівень – Вправа 173 (підручник)

ІІІ рівень – Вправа 174 (підручник)

ІY рівень – Вправа 176 (підручник)

Сторінка 276 (підручник) вивчити теорію

ІІ - ІY рівень – написати автобіографію від імені Євгена Маланюка

( український поет, підручник української літератури сторінка 189)


З 16.11.2009 по 20.11.2009

§156 ( Л.П.Коврига, О.О.Терещенко. Зовнішнє тестування з української мови. Харків, 2007) опрацювати

ІІ рівень – сторінка 306 ( Л.П.Коврига, О.О.Терещенко. Зовнішнє тестування з української мови. Харків, 2007), завдання № 30 (3-4)

ІІІ - ІY рівень – підготувати виступ на тему: « Від чого залежить успіх людського життя».

Підготувати можливі запитання до опонентів дискусії.


11-А клас. Українська література

З 02.11 по 06.11

Тема: «Празька школа» українських письменників. Творчість Є. Маланюка.

Користуючись матеріалами підручника (с. 166-228) та додатковими джерелами (за бажанням) з’ясувати наступні питання:

І рівень. 1) Історія виникнення літературного угрупування «Празька школа». Представники угрупування.

2) Біографія Є. Маланюка, назви збірок поета.

ІІ рівень. 1) Основні риси творчої манери поетів «Празької школи».

2) Мотиви творчості Є. Маланюка, образ України у його поезіях.

ІІІ рівень 1)Ідейно-художній аналіз 1 поезії представника «Празької школи» на вибір (за бажанням вивчити напам’ять)

2) Аналіз поезій Є. Маланюка «Шевченко», «Невичерпальність», «Сучасники», «Одна пісня», «Вересень»

ІV рівень

Усне повідомлення на тему «Образ Батьківщини у творчості поетів «Празької школи»».


З 09.11 по 13.11

Тема: Роман У. Самчука «Марія»

Матеріали підручника (с. 229-239), текст роману

І рівень 1) Ознайомитись із біографією Уласа Самчука.

2) Знати сюжет роману.

3) Визначити тему та ідею твору.

ІІ рівень 1)З’ясувати особливості жанру твору.

2) Характеризувати образ Марії, пояснити символічний зміст цього образу.

ІІІ рівень 1) Визначити композицію роману, пояснити символічність назв частин твору.

  1. Опрацювати статтю У. Самчука «Нарід чи чернь», пояснити, чому автор не може назвати українців народом, а також чи актуальний цей твір у наш час.

ІVрівень

Усне висловлювання-роздум «Чи можна стверджувати, що роман «Марія» трагічний?» (тези-висловлювання письмово)


З 16.11 по 20.11

Тема: Роман В. Барки «Жовтий князь»

І рівень 1) Знати сюжет роману «Жовтий князь»

  1. Визначити тему твору та особливості жанру.

ІІ рівень 1)Як автор проводить ідею збереження духовності та невмирущості української нації (через які образи втілюється ця ідея)?

2) Згрупуйте образи роману, охарактеризуйте їх.

ІІІ рівень 1) Які образи-символи вводить автор у свій роман?

  1. Поясніть символіку назви роману.

ІVрівень

Складіть висловлювання «Трагедія голодомору в Україні 1932-1933 рр на сторінках романів «Марія» та «Жовтий князь»» (письмово).


Зарубіжна література

З 02.11 по 06.11

Тема: Срібне століття російської поезії.

1. Читати статтю підручника «Російська література»

Часові рамки, представники та художні особливості творів періоду, що отримав назву «Срібного століття» російської поезії.

2. Підготувати біографічні відомості про В.В.Маяковського, усно проаналізувати один його вірш (на вибір учня).


З 09.11 по 13.11

1. Блок О.О. Життя і творчість. Ідейно-художній аналіз вірша «Ніч, вулиця, ліхтар, аптека…».

2. Усний твір: «Образ батьківщини У творчості О.Блока».


З 16.11 по 20.11

1. Життя і творчість Миколи Гумільова (усне повідомлення).

2. Письмово ідейно-художній аналіз вірша М.Гумільова «Перли».


Англійська мова

Учитель Кисіль Т.М.

З 02.11.2009 по 06.11.2009

1) Записати лексику в словник по темі «Винахідники» впр.2 с.35

2) Читати текст с.35

3) Написати відповіді на питання (впр.4 с.36)

З 09.11.2009 по 13.11.2009

. 1) Вчити впр.8(в) с.36-37

2) Писати впр.14 с.38

3) Додатковий підручник впр.13 с.26

З 16.11.2009 по 20.11.2009

1) Переглянути текст впр.17 с.38-39 та

відповісти на запитання (письмово)

2) Усно впр.22 с.40


Учитель Озерова В.І.

11-А

02.11.09-06.11.09

1. № 81, стор. 25 (вивчити слова).

2. № 83, стор. 26 (читання,переклад).

3. № 84, стор. 27 (скласти письмово речення).

№ 86, стор. 27 (переклад письмово).

09.11.09-13.11.09

1. № 99, стор. 30 (читання,переклад).

2. № 100, стор. 30 (відповіді письмово).

3. Стор. 140-141 ( повторити граматику).

№ 110, стор. 31 (письмово)

16.11.09-20.11.09

1. № 2, стор. 35 (вивчити слова).

2. № 3, стор. 35-36 (чит.,переклад).

3. № 11,№12, стор. 38 (пис.).

№ 14, стор. 38 (переклад).


Біологія

Основи селекції і біотехнології

З 02.11.2009 до 06.11.2009

Обов’язкове завдання для всіх учнів:

Скласти план-конспект § 18, 19.

Додаткові завдання:

Виконати завдання № 5, стр. 108.

Підготувати реферат: «Селекційний станції, сортовипробувальні дільниці, племенні господарства України , області»

З 09.11.2009 до 13.11.

Обов’язкове завдання для всіх учнів:

Скласти план-конспект § 20, 21.

Додаткові завдання:

Виконати завдання № 6, 7, стр. 108.

Підготувати реферат: «Основні досягнення світової селекційної наука та практики».

З 16.11.2009 по 20.11.2009.

Обов’язкове завдання для всіх учнів:

Скласти план-конспект § 22, вивчити нові поняття, терміни.

Додаткові завдання:

Виконати тестові завдання стр. 109-111.

Підготувати реферат: «Історія розвитку біотехнологій» або «Методи сучасної біотехнології»


Історія України


З 02.11.2009 по 13.11.2009

Параграф 12, 13, 14, 15, 16, 17 – опрацювати; знати дати: 1945 рік – Ялтинська конференція; 16 серпня 1945 – радянсько-польський договір; 26 червня 1945 – підписання Статуту ООН; 29 червня 1945 – радянсько-чехословацький договір; 1947 рік – радянсько-румунський договір; укази про Державні герб, прапор, гімн УРСР; 1946-1950 р. – повоєнна п’ятирічка; 1946-1947 р. – голодомор; 1946 рік – Львівський церковний собор; квітень – травень 1947 р. – операція “Вісла”; 1950 р. – завершення колективізації в Західній Україні, загибель Романа Шухевича; 1946 р. – постанова ЦК ВКП(б) про журнали “Звезда”, “Ленінград”; 1946 р. – перший атомний реактор; 1948-1951 р. – перша ЕОМ; 1948 р. – початок боротьби з генетиками, космополітами; 1953 р. – закон про обов’язкову семирічну освіту.


З 16.11.2009 по 20.11.2009

Параграфи 18, 19, 20, 21 – опрацювати; знати дати: 1956-1964 р. – період десталінізації; 1954 р. – передача Криму УРСР, освоєння цілини, пуск першої атомної станції; 1956 р. – ХХ КПРС, постанова ЦК КПРС “про подолання культу особи і його шкідливих наслідків”; 1961 р. – ХХІ з’їзд КПРС; 1963 р. – обрання П. Шелеста першим секретарем ЦК КПУ; жовтень 1964 р. – усунення Микити Хрущова; 1959-1965 р. – семирічний план; 1959 р. – перехід до територіального управління народним господарством; 1961 р. – грошова реформа.


Всесвітня історія


З 02.11.2009 по 06.11.2009

Параграфи 7, 8, 9 – опрацювати; достатній рівень – відповісти на запитання 4 (параграф 7) – письмово в зошиті; високий рівень – відповісти на запитання 1 (параграф 9) – письмово в зошиті.


З 09.11.2009 по 13.11.2009

Параграфи 10, 11 – опрацювати; достатній рівень – відповісти на запитання 4 (параграф 10) – письмово в зошиті; високий рівень – відповісти на запитання 6 (параграф 11) – письмово в зошиті.


З 16.11.2009 по 20.11.2009

Параграфи 12 – опрацювати; достатній рівень – відповісти на запитання 1 – письмово в зошиті; високий рівень – відповісти на запитання 5 – письмово в зошиті.


Людина і суспільство

З 02.11.2009 до 06.11.2009. Тема: Цінність і краса людини.

Обов’язкове завдання для всіх учнів:

§13 опрацювати до с. 148, знати основні поняття, відповідати на питання.

Творче завдання:

Написати твір-роздум на одну із тем:

Як ви розумієте вираз «Людина як міра всіх речей»?

Які якості становлять найбільшу цінність в людині?

Що таке краса?


З 09.11.2009 до 13.11. Тема: Ідеал людини.

Обов’язкове завдання для всіх учнів:

§13 опрацювати с.148-151, знати основні поняття, відповідати на питання.

Творче завдання:

Написати твір-роздум на одну із тем:

: «Якою я уявляю собі ідеальну людину?»

«Роль самовдосконалення у досягненні ідеалу?»


З 16.11.2009 по 20.11.2009.

Повторити §1-13, знати основні поняття.


Алгебра та початки аналізу

02.11 – 06.11

§18 (читати, вивчити правила, розглянути задачі №1, №2, №3)

І рівень № 50 (1-3), 51(1-3)

ІІ рівень № 50 (4-6), 51 (4-5)

Вправи на повторення

§54, стор.300 – 316 (повторити правила), № 247 (7 - 16), 248 (1 – 10)

09.11 – 13.11

§ 19 (читати, виписати схему дослідження функції зі стор.114-115)

І рівень № 52 (1 – 4)

ІІ рівень № 52 (5 – 8)

§ 20 (прочитати)

І рівень № 53 (1 – 4)

ІІ рівень № 53 (5 – 8)

§ 18 - § 20 усно відповісти на запитання

Вправи на повторення

§ 54 (стор.316 – 326) - повторити правила

№ 247 (16 – 20), 248 (20 – 26), 250


16.11 – 20.11

§ 21 (читати, вивчити правила)

Виписати таблицю первісних (стор.124) і вивчити її. Розібрати задачі 1 і 2 (стор.125 – 126)

Вправи на повторення

§ 54 повторити, повторити правила знаходження і застосування похідної

№ 251, 252, 259, 260


Геометрія

02.11 – 06.11

п.51 (читати, вивчити назви правильних многогранників)

Розібрати № 81

Розв’язати № 80

Додаткові завдання поглибленого рівня № 82, 84


09.11 – 13.11

п.52, 53, 55, 56 (читати, розібрати теореми 6.1; 6.2; задачі 2, 15)

Розв’язати № 1, 2, 9, 10

Додаткові завдання № 5, 11


16.11 – 20.11

п.53, 56 (повторити)

Розв’язати № 4, 3, 12

Додаткові завдання № 6, 13, 18


Фізика

На 02.11-06.11 2009.

Обов'язкове завдання

Прочитати параграф 25, 26, відповісти на запитання після параграфа.

Завдання для творчих учнів

розв'язати задачі з вправи №7


На 09.11-13.11.2009.

Обов'язкове завдання

Прочитати та розібрати матеріал параграфів 27, 28, 29, відповісти на запитання після параграфів.

Завдання для творчих учнів

розв'язати задачі з вправи №8


На 16.11-20.11.2009.

Обов'язкове завдання

Прочитати та розібрати матеріал параграфів 30, 31, відповісти на запитання після параграфів.

Завдання для творчих учнів

Знайти самостійно інформацію та підготувати реферат за темою

« Боротьба із втратами електричної енергії.», або «Проблеми пошуку та використання нових екологічно чистих джерел енергії».


Астрономія

З 02.11.2009 до 20.11.2009

Прочитати параграф 9, вивчити закони Кеплера, відповісти на запитання після параграфа №1-5.

Запитання №6-9- для допитливих учнів.


Інформатика

З 02.11.2009 по 06.11.

Повторити тему: «Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків.»


Хімія

З 02.11.2009 по 06.11.


Тема: Карбонові кислоти.

Обов’язкове завдання для всіх учнів:

§ 5, стр.25-29, опрацювати. Письмово: зрівняти подібні та різноманітні властивості оцтової та хлоридної кислоти.

Творче завдання:

Навести приклади органічних кислот які зустрічаються у природі, як їх використовують.

з 09.11.09 по 13.11.09

Творче завдання

Які карбонові кислоти застосовують у промисловості?

Які кислоти зустрічаються у природі. Як їх використовують?

3. Етанол етаналь етанова кислота H2O

з 15.11.09 по 20.11.09

Тема: Повторення класи органічних сполку.

1.Підготуватись до тестової роботи.

Повторити: 1. Одноатомні спирти (назва, ізомери, хім. властивості)

2. Альдегіди

3. Карбонові кислоти

2. Творче завдання

1. При оксленні 53,56 г. R-OН купрум (ІІ) оксидом утворилося 46,11 г. альдегіду. Вихід альдегіду 90%. Встановить формулу альдегіду.

2. Ускладнена задача.

Встановить формулу двухосновної карб. кислоти з молекул. масою 104, якщо при взаїмодії з Br2 утворюється лише дибромопохідне


Основи безпеки життєдіяльності

Опрацювати тему: «Радіація і життя»
Опрацювати тему: «Одиниці радіоактивності. Вплив радіації на здоров’я".


«Захист Вітчизни»

З 02.11.2009 по 06.11.

Повторити тему: «Будова та призначення основних частин та механізмів автомата АК-74»

МСП

З 02.11.2009 по 06.11.

Повторити тему: «Надання першої допомоги при тривалому здавлюванні частин тіла людини»


Французька мова

Завдання для 11 класу


З 02.11.2009 до 20.11.2009

Зробити папку з наступними матеріалами

загальна інформація про Європейський Союз

Країни учасниці

Символи

Форми управління

Історія

Мета тощо


Для цього а) знайти інформацію в Інтернеті на французькій мові

б)скачати та роздрукувати

в) підготувати розповідь за поданим планом


Творче завдання

підготувати презентацію країни обсягом 6-10 фраз (бажано у комп’ютерному вигляді)

за планом:

Територія

Населення

Державний устрій

Столиця

Символи

Слава
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації