Степан Кость історія української журналістики

Скачати
Навчальний посібник
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Cтепан КостьІсторія української журналістики

(західноукраїнська преса
першої половини XX
 ст.:
структура, проблематика.
Книга перша)Редактор — Олександра Тимчишин

Компютерна верстка — Наталя Трохим

Підписано до друку 5.03.2008. Формат 60х84/16. Папір друк. №1. Гарнітура “Times”.

Друк офсетн. Умовн.друк.арк. 15,8.

Наклад 300 прим. Замовлення 543.


Видавничий центр

Львівського національного університету імені Івана Франка

79000, Львів, вул. Дорошенка, 41.4


3


85

6


7


9

12


10


11


13

16


14


15


17

20


18


19


21

24


22


23


25

28


26


27


29

32


30


31


33

36


34


35


37

40


38


39


41

44


42


43


45

48


46


47


49

52


50


51


53

56


54


55


57

60


58


59


61

64


62


63


65

68


66


67


69

72


70


71


73

76


74


75


77

80


78


79


81

84


82


83


85

88


86


87


89

92


90


91


93

96


94


95


97

100


98


99


101

104


102


103


105

108


106


107


109

112


110


111


113

116


114


115


117

120


118


119


121

124


122


123


125

128


126


127


129

132


130


131


133

136


134


135


137

140


138


139


141

144


142


143


145

148


146


147


149

152


150


151


153

156


154


155


157

160


158


159


161

164


162


163


165

168


166


167


169

172


170


171


173

176


174


175


177

180


178


179


181

184


182


183


185

188


186


187


189

192


190


191


193

196


194


195


197

200


198


199


201

204
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації