Опановуючи тему потрібно з’ясувати наступні вузлові проблеми

Скачати
Документи

Україна – суверенна і незалежна держава
1991-2002 рр.Незалежна Україна відбулася остаточно і безповоротно (Л.Д.Кучма)

 

У центрі Європи постала і утвердилася країна з 50 мільйонним населенням і найбільша за територією

 

Поява власної держави і свого права – свідчення високого рівня розвитку нації

 

Цінність держави і права

Держава є найбільш досконалою і доцільною формою політичної організації суспільства. Засіб регулювання суспільних відносин, захисту особи та гарантії її основних прав.

 

Опановуючи тему потрібно з’ясувати наступні вузлові проблеми:

 

 1. Матеріальні та соціальні основи незалежності;

  • Природно-географічний фактор його значення в формуванні незалежності;

  • Економіка та її роль у забезпеченні незалежності;

  • Незалежність і культурно-технічний рівень населення;

 2. Основні напрями та стадії державотворчого процесу незалежності України;

  • Суверенітет. Головні напрями розбудови незалежної держави;

  • Стадії розбудови незалежної України. Основний зміст;

  • Гальмівні процеси державотворення та їх характеристика;

 3. 10 років державотворення: головні підсумки та проблеми.

  • Основні досягнення державотворчого процесу на І етапі;

  • Актуальні проблеми державотворення та їх напрямки.

 

Стартові умови державотворення (територія, населення)


Становлення України як незалежної держави відбувається на природному, загальновизнаному народами світу праві – самовизначення націй, наявній території з її природними ресурсами, успадкованому економічному потенціалі, духовних і культурних надбання попередніх поколінь, тисячолітній досвіді державотворення.

Стартові умови державотворення (економічний потенціал, соціальний і культурний фактори)


Наявність достатньої кількості різноманітних корисних копалин, сприятливі кліматичні умови створюють лише можливості незалежності.

Реальна незалежність досягається соціальним фактором – умінням і здатністю класової і вікової структурами суспільства оволодіти природними ресурсами, створити доцільну і ефективну економіку, яка б забезпечувала як власні потреби, так і запити міждержавного обміну, протистояла економічній і військовій експансії.

Сукупність всіх природних ресурсів, економічного і науково-технічного потенціалу, що забезпечує матеріальні і духовні потреби громадян є основою суверенітету України. Це принципово важливе положення знайшло обґрунтування в Декларації про державний суверенітет України прийнятий Верховою Радою 16 липня 1990 р. і в Законі про економічну самостійність України від 3 серпня цього ж року.

 

Ці документи передбачають, що Україна самостійно:

 

В Декларації про державний суверенітет України наголошувалось, що Республіка “забезпечує захист всіх форм власності”. Цим практично визначався курс поступового переходу до ринкової економіки.

 

Крім того визначались основні засади зовнішньої політики:

 

Зверніть увагу

Документи про економічну самостійність України приймалися в умовах існування СРСР. Вони підкріплялися двосторонніми договорами й міжурядовими угодами про співробітництво з Білорусією, Узбекистаном, Туркменією, Казахстаном, Латвією, Грузією та іншими республіками.

19 листопада 1990 р. був підписаний Договір між суверенними Україною і Росією в якому наголошувалося, що відносини між обома республіками мають розвиватися на основі рівності, добросусідства й невтручання у внутрішні справи один одного

 

Паралельно із встановленням економічного суверенітету відбувалися корінні зміни в політичному і духовному житті суспільства:

 

Суверенізація України в складі СРСР поступово прогресувала в напрямку повної незалежності. Події 19-21 серпня 1991 прискорили цей процес.

 

Проголошення незалежності України поклало початок тривалим і дуже складним трансформаційним процесам. (Л.Д.Кучма)

 

Потрібно було не лише зламати до самих основ існуючий суспільно-політичний лад, економічну систему, спосіб життя, духовні цінності, але й створити нове суспільство, нову економіку і культуру. При цьому виникла проблема захисту від негативних факторів, які супроводжують запровадження ринкової економіки: монополізацію, масове банкрутство, зростання безробіття, соціальну стратифікацію.

В процесі державотворення незалежна Україна пройшла перший і, безумовно, найтяжчий та вирішальний етап. В його ході можна виділити дві основні стадії, які характеризуються:

І-а глибоким падінням економіки та кризою влади (24 серпня 1991 р. – весна 1994 р.).

ІІ-а масштабними компромісами з противниками демократії, незалежності і державності (почалася весною 1994 р.).

 

І - стадія


Демократичні сили України з різних причин не змогли взяти на себе формування владних структур тому їм довелося, з одного боку ламати шалений опір старої держпартноменклатури, з другого – співробітничати з нею у вирішенні складних, інколи несподіваних проблем державотворення таких як: нелегітимного відділення Криму, спроб відновлення Криворіжської республіки, статусу Севастополя, розподілу Чорноморського флоту, територіальних претензій з боку Росії і т.п.

На цій стадії прийнято майже 400 законів та понад 1100 різних постанов і рішень з питань суспільного життя та державного будівництва.

На їх основі було:

 

Розшифруйте кожне із перерахованих явищ

ІІ - стадія


 

Дострокові вибори Верховної Ради і Президента поклали початок ІІ-ї стадії трансформації суспільства і процесу державотворення.

 

Пригадайте причини, які спонукали дострокові вибори в березні-липні 1994 р.

 

Зверніть увагу

Досягнута певна стабілізація відбулася за рахунок компромісів, які “не кращим чином позначилася на темпах глибині та ефективності економічних перетворень а відтак на добробуті людей. Звідси їх незадоволення життям та владою”

 

Найбільш рельєфними подіями і явищами цієї стадії стали:

 

Характерні риси 1 етапу


Характерними рисами 1 етапу, обох його стадій є:

 

Поясніть причини зростання авторитету лівих сил

 

Десятиріччя незалежності України


Головні підсумки І-го етапу українського державотворення

1 – незалежна Україна відбулася остаточно і безповоротно. Вона живе повноцінно і повнокровно, в усіх властивих суверенним державам вимірах і параметрах. На 2000 р. Україна мала дипломатичні відносини з 153 країнами світу і з 187 здійснювала торгівельні операції. 9 листопада 1995 р. – першою з держав СНД – Україна вступила до Ради Європи. В липні 1997 р. Президент України і Генеральний секретар НАТО Хав’єр Солана підписали “Хартію про особливе партнерство між Україною та НАТО”. У 2000-2001 рр. Україна включена як непостійний член Ради Безпеки ООН і протягом місяця головувала на її засіданнях.

2 – сформувалося нове покоління людей не обтяжених канонами і стереотипами минулого, людей, які позитивно сприймають цінності демократії, громадянського суспільства, цивілізованих ринкових відносин в економіці. Це потужний людський потенціал, спроможний взяти на себе відповідальність за долю держави і суспільства у ХХІ столітті.

3 – відбулися якісні зміни в усіх сферах суспільства, і насамперед в економіці. Прийшли й міцніють нові форми господарювання, засновані на приватній власності, економічній зацікавленості, діловій ініціативі. Появився відповідальний господар. Кількість підприємств, які не належать до державного сектора сягнула за 80% від їх загального числа. До такої ж цифри наближається частка промислової продукції, яку вони виробляють.

4 – плідно розвиваються агропромисловий комплекс України. Власниками землі стали понад шість з половиною мільйонів селян. Загалом у приватну власність передано понад 95 відсотків сільгосподарських угідь. Здійснилася віковічна мрія українського селянина про землю. Нині на приватній основі виробляється практично вже вся аграрна продукція.

5 – великі зміни відбуваються не тільки в національній економіці, а й в ідеології, світоглядних і життєвих засадах, способі мислення та дії, ментальності народу. Закріплення Конституцією невід’ємного для всіх громадян України права на свободу світогляду та віросповідання, насичення його реальним змістом сприяють активізації релігійного життя. За 10 років незалежності держава повернула різним церквам 3,4 тис. храмів та понад 10 тис. предметів культового й церковного вжитку. За цей ж час побудовано близько 3 тис. церковних споруд. Свобода совісті стала важливою складовою частиною духовного відродження народу.

6 – нового рівня розвитку досягло культурне життя. Українське суспільство має можливість вільно висловлювати свою точку зору, працювати в різних літературно-мислительських стилях і жанрах, вільно використовувати надбання світової культури та національної культурної спадщини. Отримали можливість нового піднесення наука, освіта, література, театр, всі види мистецтва. Зросла мережа виставок, музеїв, розвиваються фізична культура і спорт.

7 – чи не найзначнішим підсумком 10 літнього процесу державотворення став феноменальний факт мирного розв’язання складних трансформаційних проблем, часто дуже гострих і болісних? Велика держава з’явилася на світовій арені без пролиття бодай краплі крові й утвердилася без відкритих протистоянь – внутрішніх і зовнішніх. Українська держава жодного разу не повертала зброю проти своїх громадян, а її солдати удостоїлися честі бути найкращими в складі миротворчих сил Організації Об’єднаних націй.

 

Десятиріччя незалежності України


Актуальні проблеми сьогодення
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації