Інформаційний список №-1-09 нових надходжень літератури у бібліотеку чтеі кнтеу за січень-жовтень 2009 року

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Інформаційний список №-1-09

нових надходжень літератури у бібліотеку ЧТЕІ КНТЕУ

за січень-жовтень 2009 року.


ББК

Автор, назва, видання


К-ть

Прим.Природничі науки.

22.16я73

Бубняк Т.І. Вища математика: навчальний посібник /Т.І. Бубняк. –Львів:Новий світ-2000,2009. -436с.


5

20.18я73

Васькова Г.Т., Грошева О.І. Екологія: Підручник. –К.:Кондор,2009. -524с.


5

20.18:65я73

Галушкіна Т.П. Економіка природокористування: навчальний посібник /Т.П.Галушкіна-Харків:Бурун Книга,2009.-480с.


5

65в6я73

Глушик М.М. Дослідження операцій: навчальний посібник /М.М.Глушик, Н.М.Телесницька. –Львів:Новий світ-2000,2009. -368с.


20

20.18:65я73

Данилишин Б.М. Економіка природокористування: підручник /Б.М. Данилишин, М.А.Хвесик, В.А.Голян. –К.:Кондор,2010. -465с.


5

22.3я73

Дейбук В.Г., Кшевецький О.С. Лабораторний фізичний практикум: Навчальний посібник. –Чернівці:Рута,2008. -210с.


10

24.5я73

Мигалина Ю.В. Основи хімії та фізико-хімії полімерів: підручник /Ю.В.Мигалина, О.П.Козарь. –К.:Кондор,2010.-325с.


5

28.072я73

Павлоцька Л.Ф., Дуденко Н.В., Димитрієвич Л.Р., Божко Н.В. Біологічна хімія: Підручник. –Суми:Університетська книга,2009. -379с.


15

20.1я73

Руденко С.С., Костишин С.С., Морозова Т.В. Загальна екологія. Практичний курс.: Навчальний посібник: У 2-х ч. Частина 2. Природні наземні екосистеми. –Чернівці:Книги-ХХ1,2008. -308с.


10

32.973.26-018я73

Сенчуков В.Ф., Денисова Т.В. Основи дискретної математики: Навчальний посібник. –Харків:ВД „ІНЖЕК”,2009. -320с.


4

Інформаційні технології. Технічні науки

65.050.285.09я73

Орєхов А.М. Електронний бізнес (Е-комерція): Навчальний посібник. –К.:Кондор,2008. -302с.


10

38я73

Громадське будівництво: Курс лекцій /Укл. Шаповал С.Л. –К.:КНТЕУ,2009. -208с.


20

32.93я73+65.050.28

Економічна інформатика та комп”стерна техніка: Підручник /Григорів В.С., Білоскурський Р.Р., Маханець Л.Л. та ін.-Чернівці:Книги-ХХІ,2009. -396с.


15

30.6я73

Живко З.Б., Берлінг Р.З., Стадник М.Є., Живко М.О. Системи технологій: Навчальний посібник. –К.:Алерта,2009. -200с.


25

30.3я73

Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари: Навчальний посібник /Астапова Г.В., Остапова К.А., Саркісян Л.Г. та ін. –К.:ЦУЛ,2009. -120с.


30

32.973.26-018.2я73

Пасічник В.В., Шаховська Н.Б. Сховища даних: Навчальний посібник. –Львів:Магнолія 2006,2008. -492с.


5

38.172я73

Шаповал С.Л. Основи будівництва: навчальний посібник /С.Л.Шаповал; [за ред.Мазаракі А.А.].-К.:КНТЕУ,2009.-186с.


25

Товарознавство. Технологія харчування. Ресторанна справа

36.991/992я73

Висоцька Л.Є., Страцинська І.А. Тлумачний словник кулінара: Навчальний посібник /За заг. ред. Радкевич В.О. –Львів:Новий Світ-2000,2009. -416с.


20

36.991/992я73

Віннікова Л.Г. Теорія і практика переробки м”яса: навчальний посібник /Л.Г.Віннікова. –Ізмаїл:СМИЛ,2000. -172с.


5

51.23

Гаубер-Швенк Г., Швенк М. Харчування: dtv-Atlas: Пер. з нім. /Наук. ред., пер. Передерій В.Г., Григоров Ю.Г. –К.:Знання-Прес,2004. -183с.


4

36-9я73

Методи контролю продукції тваринництва та рослинних жирів: Навчальний посібник /За заг. ред. Крайнюк Л.М. -2-е вид., перероб. і доп. –Суми:Університетська книга,2009. -300с.


15

36-9я73

Методи визначення фальсифікації товарів: Підручник /Дубиніна А.А., Овчиннікова І.Ф., Дубиніна С.О. та ін. –К.:ВД „Професіонал”; ЦУЛ,2010. -272с.


15

36-1я73

Мікробіологія та фізіологія харчування: Навчальний посібник /Залигіна В.Д., Ракша-Слюсарева О.А., Ракова В.П. та ін. –К.:Кондор,2009. -242с.


25

51.230я73

Основи фізіології та гігієни харчування: Підручник / Дуденко Н.В., Павлоцька Л.Ф., Артеменко В.С. та ін. –Суми:Університетська книга,2009. -558с.


15

36-9я73

Основи експертизи продовольчих товарів: Навчальний посібник /Залигіна В.Д., Титаренко Л.Д., Породіна Л.В. та ін. –К.:Кондор,2009. -296с.


25

37.272я73

Полікарпов І.С., Шийко І.І., Шийко О.І. Товарознавство. Непродовольчі товари: нагрівні прилади: Навчальний посібник. –Львів:Магнолія 2006,2009. -304с.


10

65.431.1я73+30.2

Проектування закладів ресторанного господарства: Навчальний посібник /За ред. Мазаракі А.А. –К.:КНТЕУ,2008. -307с.


15

36.99

Ростовський В.С., Дібрівська Н.В., Пасенко В.Ф. Збірник рецептур. –К.:ЦУЛ,2010. -324с.


10

32.88я73

Самойленко А.А. Експертиза послуг зв”язку: навчальний посібник /А.А.Самойленко. –К.:КНТЕУ,2009.-230с.


5

36.86я73

Сирохман І.В., Лебединець В.Т. Асортимент і якість кондитерських виробів: Навчальний посібник. –К.:ЦУЛ,2009. -636с.


5

36.991/992я73

Технологія борошняних кондитерських і хлібобулочних виробів: Навчальний посібник /За заг. ред. Лисюк Г.М. –Суми:Університетська книга,2009. -464с.


10

37-9

Товарознавство (виробнича сфера): Навчальний посібник /Плахетко Я.І., Кінаш І.П., Чорноус В.М. та ін. –Львів:Магнолія 2006,2009. -400с.


5

36-9я73

Товарознавство вторинної сировини: Навчальний посібник /Дубиніна А.А., Карпенко З.П., Дубиніна С.О., Селютіна Г.А. –К.:ВД „Професіонал”,2009. -336с.


5

36.81-5я73

Устаткування закладів ресторанного господарства: Навчальний посібник /Конвісер І.О., Бублик Г.А., Паригіна Т.Б. та ін.; За ред. Конвісера І.О.-К.:КНТЕУ,2009. -566с.


40

Статистичні бюлетені. Статистичні збірники

74.58я5

Вищі навчальні заклади на початок 2008/09 навчального року: Статистичний бюлетень. –Чернівці:Обласне управління статистики,2009. -36с.


4

65.432я5

Готелі та інші місця для тимчасового проживання: Статистичний бюлетень. –К.:Держкомстат України,2009. -202с.


2

65.29я5

Діяльність підприємств-суб”єктів підприємницької діяльності Чернівецької області у 2007 році: Статистичний збірник. –Чернівці:Обласне управління статистики,2008.-256с.


2

65.44я5

Діяльність підприємств сфери послуг у 2008 році: Статистичний бюлетень. –Чернівці:Обласне управління статистики,2009. -54с.


2

65.442я5

Діяльність підприємств сфери послуг: Статистичний бюлетень. –Київ:Держкомстат України,2009. -166с.


2

65.9(4Укр)8я5

Доходи та витрати населення Чернівецької області за 2001-2008 роки: Статистичний збірник /За ред. Сардинської Т.Г. –Чернівці:Обласне управління статистики,2009. -68с.


2

65.240.5я5

Економічна активність населення України. 2008: Статистичний збірник. –К.:Держкомстат України,2009. -236с.


2

65.05я5

Економічне і соціальне становище Чернівецької області за 2008 рік: Статистичний бюлетень. –Чернівці:Обласне управління статистики,2009. -140с.


2

65.05я

Економічне і соціальне становище Чернівецької області за січень 2009 року: Статистичний бюлетень. –Чернівці:Обласне управління статистики,2009. -160с.


2

65.05я

Економічне і соціальне становище Чернівецької області за січень-лютий 2009 року: Статистичний бюлетень. –Чернівці:Обласне управління статистики,2009. -156с.


2

65.05я5

Економічне і соціальне становище Чернівецької області за січень-березень 2009 року: Статистичний бюлетень. –Чернівці:Обласне управління статистики,2009. -164с.


2

65.05я5

Економічне і соціальне становище Чернівецької області за січень-квітень 2009 року: Статистичний бюлетень. –Чернівці:Обласне управління статистики,2009. -182с.


2

65.05я5

Економічне і соціальне становище Чернівецької області за січень-травень 2009 року: Статистичний бюлетень. –Чернівці:Обласне управління статистики,2009. -192с.


2
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації