Exchange List

Скачати
Документи
  1   2   3
Лист № 01 -2010


Exchange ListСписок видань


Наукова бібліотека ім.М.Максимовича

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

01033, м.Київ-33, вул.Володимирська,58

Україна


тел. : + 38 (044) 239-32-08

Е-mail: lrn@mail.univ.kiev.ua 1. Ремезовський Й.Д. Про перебування сім"ї Ульянових у Києві напередодні першої російської революції.– Київ:КДУ, 1957.– 129с.
 1. Твори Тараса Григоровича Шевченка в перекладах на західні мови:Збірка статей.– Київ:Київський університет, 1958.– 76с.
 1. Маркевич А.П. Великий подвиг. К 250-летию Полтавской битвы.– Киев:Киевский университет, 1959.– 160с.
 1. Київський державний університет. Історія Київського університету.– Київ:Вид-во Київського ун-ту, 1959.– 629с.
 1. Тарас Шевченко: До 100-річчя з дня смерті.– Київ:Вид-во Київського університету, 1961.– 240с.
 1. Сидоренко Г.К. Основи літературознавства.– Київ:Київський університет, 1962.– 148с.
 1. Татаринов П.М. Умови утворення родовищ рудних і нерудних корисних копалин.– Київ:Київський університет, 1962.– 256с.
 1. Балабанов О.Д.Систематичний покажчик до періодичних видань Київського Університету (1861-1960),1-2/ О.Д.Балабанов, Н.М.Недоступ.– Київ:Київський університет, 1963.– 376с.
 1. Заславский И.Я. М.Ю.Лермонтов и современность.– Киев:Киевский университет, 1963.– 124с.
 1. Жук Н.Й. М.Коцюбинський про роль мистецтва і літератури в житті народу.– Київ:Вид-во Київського університету, 1964.– 52с.
 1. Кирилюк З.В. О.Сомов - критик та белетрист пушкінської епохи.– Киев:Вища школа, 1965.– 167с.
 1. Дем"янчук І.Л. Зброєю слова. Преса партійного підпілля і партизанських формувань періоду Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.– Київ:Київський університет, 1966.– 239с.
 1. Історія південних і західних слов"ян:Підручник для студентів іст. фак. ун-тів.– Київ:Київський університет, 1966.– 423с.
 1. Марков П.Г. А.Я.Ефименко - историк Украины.– Киев:КГУ, 1966.– 124с.
 1. Мартыненко А.К. Русско-болгарские отношения в 1894 - 1902 гг.– Киев:Киевский университет, 1967.– 296с.
 1. Кулінська Л.П. Поетика Лесі Українки.– Київ:КГУ, 1967.– 256с.
 1. Шайкевич Б.А. Драматургия Ибсена в России.– Киев:Киевский университет, 1968.– 179с.
 1. Грицай М.С. Українська література 16-18 ст. і фольклор.– Київ:Київський університет, 1969.– 114с.
 1. Маркевич А.П. Стасов - гражданин, критик, демократ.– Киев:КГУ, 1969.– 309с.
 1. Комишанченко М.П. Тарас Шевченко в українській критиці ( 50 - 60 роки ХІХ ст.).– Київ:КДУ, 1969.– 196с.
 1. Пащенко В.І. Проти колоніалізму і війни (антиколоніальний роман сучасної Франції).– Київ:КДУ, 1969
 1. Шахова К.О. Шандор Петефі - співець угорської революції 1848-1849.– Київ:Київський університет, 1969.– 326с.
 1. Дубина М.І. Шевченко і Західна Україна.– Київ:КДУ, 1969.– 155с.
 1. Машенко Н.М. Музыка и живопись на уроках русской литературы:Для учителей.– Киев:КГУ, 1969.– 126с.
 1. Черноволенко В.Ф. Мировоззрение и научное познание.– Киев:Киевский университет, 1970.– 175с.
 1. Шевчук В.П. На вирішальному напрямі.– Київ:КДУ, 1970.– 231с.
 1. І.П.Котляревський та українська література і мова.– Київ:Вид-во Київського університету, 1971.– 208с.
 1. Маркина В.А. Крестьяне Правобережной Украины. Конец 17 - 60-г гг.18 ст.– Киев:Киевский университет, 1971.– 175с.
 1. Іванова Р.П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України:(2 пол. 19 ст.)/КНУ.– Київ:Киевский университет, 1971.– 223с.
 1. Паламар Л.М. Революційна романтика в творчості Лесі Українки.– Київ:Київський університет, 1971.– 127с.
 1. Корзов Ю.И. Драматургия Вл.И.Немировича-Данченко.– Киев:Киевский университет, 1971.– 171с.
 1. Котек В.В. Світогляд Леонарда Ейлера.– Київ:КДУ, 1971.– 168с.
 1. Швец А.В. Разговорные конструкции в языке газет.– Киев:Киевский университет, 1971.– 96с.
 1. Дударенко Д.Т. Надія Костянтинівна Крупська - соратник В.І.Леніна і видатний педагог.– Київ:КДУ, 1971.– 59с.
 1. Єременко В.Г. Науково-технічна революція і капіталізм в американському землеробстві.– Київ:КДУ, 1972.– 200с.
 1. Сидоренко Г.К. Українське віршування від найдавніщих часів до Шевченка.– Київ:Київський університет, 1972.– 142с.
 1. Грицай М.С. Давня українська поезія:(Роль фольклору у формуванні образного мислення українських поетів XVI-XVIII ст.).– Київ:Київський університет, 1972.– 156с.
 1. Ляшко И. И. Численно-аналитическое решение краевых задач теории фильтрации/ И.Ляшко И., М.Великоиваненко И.– Киев, 1973.– 264с.
 1. Данилюк М.З. На службі фронту і тилу/ М.З.Данилюк, М.І.Панчук.– Київ:Політ. літерат. України, 1974.– 112с.
 1. Прилюк Д. Спостереження і дослідження фактів журналістом.– Київ:Політвидав України, 1974.– 104с.
 1. Чолпан П.П. Філософськи питання фізики.– Київ:Вища школа, 1976.– 112с.
 1. Яценко С.С. Ответственность преступления против общественного порядка.– Киев:Вища школа, 1976.– 188с.
 1. Проблемы воспроизводства производственных фондов в условиях НТР/Воротина Л.И.– Киев:КГУ, 1976.– 207с.
 1. Баришполець О.Т. Критичне слово газети.– Київ:Політична літератупра, 1976.– 95с.
 1. Німецько-українські мовні паралелі.– Київ:Вища школа, 1977.– 262с.
 1. Острянин Д.Ф. И.И. Мечников в борьбе за материалистическое мировоззрение.– Киев:КГУ, 1977.– 235с.
 1. Панченко Н.Ф. Экономическая ответственность в системе социалистического хозяйствования.– Киев:Наукова думка, 1977.– 208с.
 1. Пащенко В.І. Французький письменник-комуніст П"єр Гамарра.– Київ:КДУ, 1977.– 151с.
 1. Костенко Н.В. Поетика Миколи Бажана (1941-1977).– Київ:КГУ, 1978.– 214с.
 1. Спицький В.Е. Назрівання революційної кризи на Україні в 1901-1904 рр.– Київ, 1978.– 126с.
 1. Лев Толстой: проблемы творчества.– Киев:Киевский университет, 1978.– 312с.
 1. Марков П.Г. Общественно-политические и исторические взгляды М.А.Максимовича.– Киев, 1986.– 246с.
 1. М.Ю.Лермонтов і Україна:Бібліографічний покажчик.– Київ:Київський університет, 1989.– 196с.
 1. Полный хозяйственный расчет:Теория, практика, проблемы.– Москва:Экономика, 1989.– 270с.
 1. Марценюк-Кухарук П.О. Проблеми розвитку інформатики в системі управління народним господарством.– Київ, 1991.– 224с.
 1. Якушик В.М. Государство переходного типа.– Киев:Либідь, 1991.– 198с.
 1. Баталін Г.І. Термодинаміка розкислення сплавів на основі заліза/ Г.І.Баталін, Т.М.Зіневич.– Київ:Київський університет, 1991.– 174с.
 1. Старовойтенко Е.Б. Жизненные отношения личности. Модели психологического развития.– Київ:Либидь, 1992.– 215с.
 1. Антонов В.Н. Автоматизированные рабочие места:Вопросы практического использования.– Киев:Либідь, 1992.– 164с.– ISBN 5-325-00005-5
 1. Английский язык. Разговорные темы.– Киев:Лыбидь, 1992.– 16с.– (Карманная библиотека абитуриента).– ISBN 5-325-00274-0
 1. Провадження кримінальних справ у суді.– Київ:КДУ, 1992.– 116с.
 1. Антропов Л.І. Теоретична електрохімія:Підручник.– Київ:Либідь, 1993.– ISBN 5-325-00139-6
 1. Перестюк М.О. Теорія рівнянь математичної фізики:Курс лекцій/ М.О.Перестюк, В.В.Маринець.– Киев:Либідь, 1993.– 247с.
 1. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій/ В.М.Суторміна, В.М.Федосов, Н.С.Рязанова;За ред. Федосова В.М.,.– Київ:Либідь, 1993.– 249с.– ISBN 5-325-00317-8
 1. Корсак К.В.Фізика. Письмовий екзамен.:Посібник для вступників до вузів.– Київ:Либідь, 1993
 1. Соломарська О.О. Підручник французської мови=Підручник/ О.О.Соломарська, Й.І.Донець, В.А.Стаценко.– Київ:Вища школа, 1994.– 255с.– ISBN 5-11-004257-8
 1. Дмитриев Б.М. Что такое движение.– Київ:Довіра, 1994.– 87с.– ISBN 5-85154-109-1
 1. Улітко А.Т. Магнітопружність при динамічному навантаженні/ А.Т.Улітко, Л.В.Мольченко, В.Ф.Ковальчук.– Київ:Либідь, 1994.– 155с.
 1. Бодров В.Г. Соціальне ринкове господарство/ В.Г.Бодров, А.І.Кредисов, И.М.Леоненко.– Київ:Либідь, 1995.– ISBN 5-325-00620-7
 1. Підопригора О.А. Основи римського приватного права:Підручник.– Київ:Вища школа, 1995.– 267с.– ISBN 5-11-004389-2
 1. Опришко В.Ф. Міжнародне екoнoмічне право:Підручник.– Київ:Либідь, 1995.– 192с.– ISBN 5-325-00630-4
 1. Рік 1995-й:Hауково-дослідна робота.– Київ:Київський університет, 1996.– 55с.
 1. Скопенко В.В. Найважливіші класи неорганічних сполук:Навч. посібн. для хім. спец./ В.В.Скопенко, В.В.Григор'єва.– Київ:Либідь, 1996.– 152с.
 1. Пилипенко А.Я. Господарське право:Курс лекцій. Навчальний посібник для юрид. вузов и фак.– Київ:Вентурі, 1996.– 288с.– ISBN 5-7707-9282-5
 1. Син України: Володимир Боніфатійович Антонович:У 3-х т.,Т.1.– Київ:Заповіт, 1997.– 448 с.– ISBN 966-7272-00-1
 1. Син України: Володимир Боніфатійович Антонович:У 3-х т.,Т.2.– Київ:Заповіт, 1997.– 448 с.– ISBN 966-7272-00-1
 1. Кримінальне право України. Загальна частина:Підручник/За ред. П.С.Матишевського та ін.; КУ імені Тараса Шевченка. Юридичн. фак.– Київ:Юрінком Інтер, 1997.– 512с.– ISBN 966-7302-12-1
 1. Масова комунікація:Підручник/ А.З.Москаленко, Л.В.Губерський, В.А.Вергун, ін.Іванов В.Ф. та.– Київ:Либідь, 1997.– 216с.– ISBN 966-06-0007-0
 1. Цивільне право:Підручник для студентів юрід. вузів та факультетів,Ч.1/За ред. Д.В.Боброва, О.В.Дзера.– Київ:Вентурі, 1997.– 544с.– ISBN 966-570-040-5
 1. Цивільне право:Підручник для студентів юрід. вузів та факультетів:Частина друга/За ред. Д.В.Боброва, О.В.Дзера.– Київ:Вентурі, 1997.– 480с.– ISBN 966-570-050-2
 1. Сімейне право України:Навч посібник для студ юрид вузів/ С.П.Індиченко, В.С.Гопачук, О.В.Дзера, Л.А.Савченко;За ред. Дзери О.В.– Київ:Вентурі, 1997.– 270 с.– ISBN 966-570-005-7
 1. Михеєнко М.М. Кpимiнально-пpоцесуальне пpаво:Тези лекцій,задачи,ділові ігри: Навч.посіб.для студ.юрид.вузів та фак.// М.М.Михеєнко, В.В.Молдован, В.П.Шибiко.– Київ:Вентурі, 1997.– 352с.– ISBN 966-570-010-3
 1. Заблоцький Б.Ф.Економіка України:Hаціональна економіка Украни/ Б.Ф.Заблоцький, М.Ф.Кокошко, Т.С.Смовженко.– Львів:ЛБК HБУ, 1997.– 580с.– ISBN 966-7330-01-Х
 1. Молдован В.В. Судова риторика:Hавчальний посібник для студентів юрід.спец.вищіх навч.закладів освіти.– Київ:Юрінком Інтер, 1998.– 320с.– Бібліогр.С.128-131.– ISBN 966-7302-49-0
 1. Коваль Л.В. Адміністративне право:Курс лекцій.– 3-є вид.– Київ:Вентурі, 1998.– 208с.– ISBN 966-570-060-Х
 1. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності:Навчально-методичний посібник.– Київ:А.С.К., 1998.– 784с.– ISBN 966-539-075-9
 1. Фурса С.Я. Нотаріат в Україні. Особлива частина:Навчальний посібник/ С.Я.Фурса, Є.І.Фурса.– Київ:Вентурі, 1999.– 288с.– ISBN 966-570-070-7
 1. Кримінальне право України: Особлива частина:Підручник/За ред.П.С.Матишевського та ін.– Київ:Юрінком Інтер, 1999.– 896с.– ISBN 966-7302-50-4
 1. Москаленко А.З. Основи масово-інформаційної діяльності:Підручник/ А.З.Москаленко, Л.В.Губерський, В.Ф.Іванов;Київський Національний університет імені Тараса Шевченка.– Київ, 1999.– 634с.– ISBN 966-7181-56-1
 1. Тимошик М.С. Її величність - книга:Історія видавничої справи Київського університету 1834-1999.– Київ:Наша наука і культура, 1999.– 308с.:іл.– Бібліогр.:287-297.– ISBN 966-95575-0-Х
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації