Управління освіти І науки одеської обласної державної адміністрації на 2011 рік

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
ВСТУП


В області проводиться послідовна робота з виконання вимог законодавчих актів у сфері освіти, яка забезпечується шляхом розвитку мережі вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх, дошкільних, інтернатних закладів, створення необхідних умов для здобуття позашкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, програмного та методичного забезпечення освітніх установ усіх типів. Поряд з традиційними навчальними закладами успішно функціонують і розвиваються заклади нового типу, поширюється практика правонаступності загальної середньої освіти у професійно-технічних та вищих навчальних закладах.

Здійснюються структурні зміни в мережі закладів, спрямовані на підвищення якості освітніх послуг.


ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Дошкільною освітою охоплено 70 відсотків (у 2009 році – 60 відсотків) дітей дошкільного віку.

У 2010 році функціонувало 764 дошкільних навчальних закладів, із них 143 навчально-виховних комплексів, в яких виховувалось 67,1 тис. дітей.

Протягом року відкрито 2 дошкільних заклади (Балтський, Красноокнянський райони); поновлено діяльність 8 дошкільних закладів у м.Теплодар, Овідіопольському, Роздільнянському, Тарутинському, Біляївському, Балтському районах; створено 15 навчально-виховних комплексів, а саме: Красноокнянський – 5, Ананьївський – 3, Балтський, Кілійський, Котовський, Любашівський, Миколаївський, Савранський, Тарутинський – по 1.

Напрацьовано досвід організації короткотривалих груп. Всього у дошкільних навчальних закладах функціонує 18 короткотривалих груп (280 дітей), у загальноосвітніх навчальних закладах – 172 групи (2199 дітей) проти 126 груп (1551 дитина) у 2009 році.

Соціально-педагогічним патронатом охоплено майже 3 тис. дітей.

За пріоритетними напрямками працюють 249 дошкільних закладів, у яких функціонують групи творчо-розвивального характеру: фізкультурно-оздоровчі, логіко-математичні, правові, художньо-естетичні, гуманітарні, екологічні та інші. Такі групи відвідують понад 30 тис. дітей, що становить 56 відсотків від загальної кількості вихованців дошкільних навчальних закладів.

Діти п’ятирічного віку охоплені дошкільною освітою на 98 відсотків. Для зазначеної категорії дітей створено 18 груп короткотривалого перебування в дошкільних закладах та 172 групи при загальноосвітніх навчальних закладах.

Серед основних проблем дошкільної освіти, як і у попередні роки, на першому місці залишається низький показник охоплення дітей сільської місцевості дошкільною освітою у деяких районах. Так, у Ананьївському районі цей показник становить 44, у Березівському районі – 39, Кодимському районі – 38, а у Котовському районі – 25 відсотків. Брак коштів у бюджетах сільських рад унеможливлює відновлення діяльності 72 (проти 85 у 2009 році) дошкільних навчальних закладів області. З перевантаженням працюють дошкільні навчальні заклади міст Одеса, Ізмаїл, Іллічівськ, Котовськ, Білгород-Дністровський, Южне, а також Комінтернівського та Біляївського районів, де на 100 місцях виховується від 122 до 150 дітей.


ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Діяльність управління освіти і науки обласної державної адміністрації, органів управління освітою у районах і містах області, методичних служб, закладів освіти усіх типів спрямовано на пошук нових шляхів щодо оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів, особливо у сільській місцевості, об’єднання їх для більш ефективного використання матеріально-технічних, фінансових і кадрових ресурсів, що є одним із резервів забезпечення якості і доступності освіти.

На даний час оптимізація мережі відбувається у складній демографічній ситуації. Загальне зменшення дітей вплинуло на зменшення середньої наповнюваності класів і шкіл, збільшення кількості загальноосвітніх навчальних закладів з малою чисельністю учнів, тимчасове припинення роботи та їх закриття.

Протягом 2010 року в зв’язку з відсутністю учнів закриті 13 загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності: Балтський район – 2, Березівський район – 8, Тарутинський район – 1, Ананьївський район – 1. Рішенням засновників закриті 2 загальноосвітні навчальні заклади приватної форми власності.

Враховуючи демографічну ситуацію тимчасово призупинена діяльність 4 загальноосвітніх навчальних закладів у Березівському районі (Веселівська, Донська, Червоноагрономська, Чигиринська загальноосвітні школи І ступеня), реорганізовані шляхом об’єднання 2 (Іванівський район – Черняхівська ЗОШ І ступеня, Ананьївський район – Пасицелівський НВК „Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад”).

З метою створення умов для отримання якісної освіти, забезпечення навчання дітей з особливими потребами проведено реорганізацію 2-х загальноосвітніх навчальних закладів м.Одеса, по 1 закладу у м. Білгород-Дністровський та Тарутинському районі.

Станом на 1 січня 2011 року систему закладів денної форми навчання загальної середньої освіти складають 902 загальноосвітніх навчальних закладів комунальної, 2 загальноосвітні навчальні заклади державної форми власності та 29 навчальних закладів приватної форми власності, в яких навчається 230107 учнів.

Функціонує 14 вечірніх шкіл (з них 4 у м. Одеса) та вечірні класи при 83 денних загальноосвітніх навчальних закладах, де здобувають освіту 5453 учнів (з них 3391 віком до 18 років). Найбільше таких класів функціонує в Комінтернівському, Болградському, Овідіопольському, Тарутинському, Ананьївському, Татарбунарському районах. Розширюються можливості здобуття учнями повної загальної середньої освіти через екстернат.

Управлінням освіти і науки проведено аналіз мережі загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться у комунальній власності міст і районів. Із загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів (869) призупинена діяльність 26, а саме: Березівський район – 4, Білгород-Дністровський – 2, Великомихайлівський – 3, Котовський – 7, Любашівський – 1, Миколаївський - 3, Роздільнянський – 2, Саратський – 1, Татарбунарський – 1, Ширяївський – 2 заклади.

Функціонує 843 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчається 220985 учнів. Освітні послуги надають 23856 педагогічних працівників.

Із загальної кількості закладів:

ЗОШ І ступеня – 44 заклади ( учнів – 2874, педагогічних працівників – 466). Наповнюваність до 10 учнів мають 18 закладів (Балтський район – 2, Березівський – 6, Білгород-Дністровський – 2, Комінтернівський – 2, Котовський – 1, Любашівський – 1, Саратський – 1, Фрунзівський – 1, Ширяївський – 2).

ЗОШ І-ІІ ступенів - 153 заклади (учнів – 10957, педагогічних працівників – 2201). Наповнюваність до 40 учнів мають 23 заклади (Ананьївський – 2, Балтський – 1, Березівський – 5, Великомихайлівський – 1, Іванівський – 2, Кодимський – 1, Котовський – 3, Роздільнянський – 3, Тарутинський – 1, Фрунзівський – 2, Ширяївський – 2).

ЗОШ І-ІІІ ступенів – 440 закладів (учнів – 147763, педагогічних працівників – 14592). Наповнюваність до 100 учнів мають 46 закладів (Ананьївський – 3, Арцизький – 3, Балтський – 6, Березівський – 5, Болградський – 1, Великомихайлівський – 3, Іванівський – 3, Кодимський – 1, Комінтернівський – 1, Котовський – 3, Красноокнянський – 2, Любашівський – 2, Миколаївський – 2, Роздільнянський – 2, Саратський – 1, Тарутинський – 1, Фрунзівський – 1, Ширяївський – 6).

Навчально-виховні комплекси, гімназії, ліцеї – 206 закладів (учнів – 59391, педагогічних працівників – 6797).

Наповнюваність навчально-виховних комплексів у складі „Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад” до 10 учнів мають 3 заклади (Балтський – 1, Болградський – 1, Котовський – 1).

Наповнюваність навчально-виховних комплексів у складі „Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” до 40 учнів мають 11 закладів (Арцизький – 2, Великомихайлівський – 2, Котовський – 2, Любашівський – 1, Миколаївський – 1, Саранський – 1, Тарутинський - 2).

Наповнюваність навчально-виховних комплексів у складі „Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” до 100 учнів мають 18 закладів (Ананьївський – 1, Арцизький – 2, Кодимський – 4, Комінтернівський – 1, Котовський – 1, Красноокнянський – 2, Любашівський – 1, Миколаївський – 2, Тарутинський – 2, Татарбунарський – 1, Фрунзівський –1)

Зниження завантаженості сільських шкіл призводить до завищеної вартості утримання 1 учня в порівнянні з існуючими нормативами. Якщо відповідно до нормативів на одного учня виділяється 6044 грн., то собівартість одного учня у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів до 100 учнів в середньому складає 9 – 12 тис. грн., І-ІІ ступенів до 40 учнів – 11 – 14 тис. грн., І ступеня до 10 учнів – 16 - 18 тис. грн.

Відповідно до Плану дій щодо оптимізації мережі закладів освіти на 2011 – 2014 роки відділами освіти проаналізовано наявну мережу шкіл, їх контингенти, кадровий потенціал (із врахуванням стану народжуваності у кожному населеному пункті). Із 17 до 25 січня 2011 року відбулися співбесіди з начальниками та економістами районних (міських) відділів освіти з питань функціонування освітньої галузі у 2011 році. За попередніми даними у 2011 році планується оптимізувати 777 штатних одиниць, реорганізувати 60 загальноосвітніх навчальних закладів.

Однак процес оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів ускладнюється тим, що відповідно до чинного законодавства реорганізація і ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, заснованих на комунальній формі власності, допускається лише за згодою територіальних громад, а вони, як правило, категорично виступають проти закриття шкіл. Разом з тим, не кожна сільська школа має необхідні умови для реалізації повноцінної освітньої програми.

На даний час відділи освіти визначаються з перспективами подальшого функціонування шкіл із малою наповнюваністю, створення на їх базі навчально-виховних комплексів „Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад”. Проводиться роз’яснювальна робота з місцевими громадами щодо закриття закладів, розробляються додаткові маршрути підвезення учнів сільської місцевості.

У 2010-2011 навчальному році безкоштовним перевезенням охоплено 10,2 тис. учнів (96 відсотків) та 0,6 тис. педагогічних працівників. У перевезенні задіяні 215 одиниць автотранспорту, з них 144 (67 відсотків від загальної кількості) придбані за рахунок місцевих бюджетів та залучених коштів.

Не забезпечено стовідсоткове підвезення учнів у Балтському, Кодимському, Котовському, Любашівському, Миколаївському, Роздільнянському, Савранському, Фрунзівському та Ширяївському районах, у яких відсоток підвезення складає від 80,9 – 98,9 одиниць.

У 2010 році придбано 9 шкільних автобусів, із них 3 – за рахунок місцевих бюджетів (Великомихайлівський, Біляївський райони).

Для створення безпечних умов перевезення учнів та вчителів районними відділами освіти спільно з районними управліннями ДАІ та районними дорожніми службами погоджені та затверджені маршрути руху шкільних автобусів, створені безпечні умови для пересування учасників навчально-виховного процесу.

Для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних, малозабезпечених та функціонально неспроможних сімей, хворих дітей, дітей-інвалідів, дітей з вадами фізичного та розумового розвитку, обдарованих дітей в області функціонує 44 інтернатних закладів, де утримуються, навчаються, виховуються, отримують комплекс корекційно-реабілітаційних та лікувально-оздоровчих заходів понад 7 тис. вихованців, з них 1,6 тис. дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 841 дитина-інвалід.

У 9 інтернатних закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, утримується 856 осіб, що становить 55 відсотків від загальної кількості дітей зазначеної категорії інтернатних закладів.

Для дітей з психофізичними вадами та дітей-інвалідів шкільного віку функціонують 23 спеціальних та 1 санаторний інтернатних заклад. Із загальної кількості: 7 спеціальних та 1 санаторна школа-інтернат для дітей з фізичними вадами ( діти, які мають вади зору, слуху, мови, хворі на сколіоз та з захворюваннями поліомієліту та церебральними паралічами), 14 спеціальних загальноосвітніх закладів інтернатного типу для дітей з вадами психічного та розумового розвитку (3 заклади для дітей з затримкою психічного розвитку, 11 закладів для дітей з вадами розумового розвитку).

У спеціальних інтернатних закладах області для дітей з вадами розумового та фізичного розвитку навчаються 2495 дітей. Дітям зазначеної категорії забезпечено безоплатне утримання, корекційно – розвивальне та відновлювальне навчання, харчування, медичне обслуговування, надається можливість професійної підготовки щодо подальшого вибору професії та навчання.

Протягом 2010 року здійснено моніторинг існуючої системи інтернатних закладів, вивчено стан і потреби кожного вихованця з питань захисту їх житлових, майнових та особистих прав, перевірено стан функціонування інтернатних закладів області, утримання та соціальний захист їх вихованців.

Вживаються заходи щодо покращення матеріальної бази (закуплено м’який інвентар, оновлено меблі навчального та спального корпусів), всіх вихованців забезпечено шкільною формою, зимовим одягом та взуттям).

Розпочато будівництво банно-прального комплексу, 2-х внутрішніх туалетів та 2-х міні котелень в Тузлівському навчально-виховному комплексі та банно-прального комплексу Троїцької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з вадами розумового розвитку. Встановлено нову вежу водопостачання в Кароліно-Бугазькій санаторній школі-інтернаті.

Здійснено капітальний ремонт газової котельні Одеської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №34 для дітей з вадами розумового розвитку, реконструкцію дворової вбиральні Лиманської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з вадами розумового розвитку.

Проведено капітальний ремонт санітарного блоку навчального корпусу Ананьївської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів, заміну покрівлі Болградської, Одеської №91 спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів І-ІІІ ступенів для глухих дітей та Борщанської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів, віконних блоків Білгород-Дністровської №10, Миколаївської, Чорнянської, Піщанської, Кілійської спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів та Білгород-Дністровського дитячого будинку.

Здійснюються заходи щодо забезпечення прав дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття якісної освіти. На даний час в області функціонують 6 класів для дітей із затримкою психічного розвитку у загальноосвітніх навчальних закладах м.м. Білгород-Дністровський, Котовськ, Южне; 3 класи для дітей із тяжкими вадами мовлення, 3 групи для дітей з аутистичними порушеннями в Одеській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат № 34 для дітей з вадами розумового розвитку. Крім того у складі спеціальних інтернатних закладів створені консультативні навчально-методичні ресурсні центри для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. У районних (міських) відділах освіти призначено відповідальних за роботу з дітьми, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку.

З метою здійснення своєчасного виявлення дітей з вадами психофізичного розвитку, у тому числі дітей-інвалідів, в області працюють 16 психолого-медико-педагогічних консультацій, з яких: 1 обласна, 15 районних (міських) ПМПК. До консультативної роботи залучено 38 спеціалістів - консультантів. Проводиться робота по створенню нових районних (міських) ПМПК. У 2010 році створено міську ПМПК у м. Теплодар та районну м. Арциз.

Проводиться робота щодо відкриття районних (міських) логопедичних пунктів. У 2010 році відкрито логопедичний пункти у м. Южне та у Арцизькому районі.

Консультантами ПМПК здійснено 433 діагностичних засідань, з них 101 виїзне. Обстежено 5848 дітей (2867 дітей шкільного віку, 2981 дитина дошкільного віку), виявлено з порушеннями різних типів 3483 дітей (1311 дітей шкільного віку, 2172 дітей дошкільного віку).

Поновлено банк даних зазначеної категорії дітей, проводиться робота з питань облаштування навчальних закладів засобами для безперешкодного доступу дітей - інвалідів та осіб з обмеженими фізичними можливостями до приміщень закладів освіти різних типів. До 1167 навчальних закладів та до 89 будівель гуртожитків навчальних закладів створено умови для вільного доступу дітей (осіб) зазначеної категорії.

Створені умови для навчання та виховання обдарованих дітей у 112 закладах (12 відсотків) нового типу: функціонує 11 гімназій, 10 ліцеїв, 30 спеціалізованих шкіл, 61 заклад у складі навчально-виховних комплексів „Загальноосвітня школа – гімназія”, „Загальноосвітня школа – ліцей”, „Загальноосвітня школа – колегіум”.

Особлива увага приділялась організації профільного навчання. У 2010-2011 навчальному році функціонує 765 профільних класів, де навчається 13,2 тис. учнів, що становить 53 відсотки від загальної кількості учнів старшої школи (у 2009-2010 навчальному році – 915 класів - 16,3 тис. чол. – 60,8 відсотка). Зменшення кількості профільних класів пов’язано зі скороченням загальної мережі 10-11 класів.

Відповідно до попиту учнів перевага надається природничо-математичному (29,9 відсотка від загальної кількості учнів, які навчаються у профільних класах), технологічному (23,1 відсотка), філологічному (23 відсотки) та суспільно-гуманітарному (19,3 відсотка) напрямах. Питома вага спортивного та художньо - естетичного напрямів становить відповідно по 3,2 та 1,5 відсотка (у 2009-2010 навчальному році.: природничо-математичний – 27,4 відсотка; суспільно-гуманітарний – 14,4 відсотка; технологічний – 24 відсотки; спортивний – 0,9 відсотка, художньо-естетичний – 2 відсотки). Показник охоплення допрофільним навчанням становить 15,7 відсотка від загальної кількості учнів 8-9 класів.

Уперше, з моменту прийняття Концепції профільного навчання 2003 року, намітилася тенденція до встановлення відповідності між напрямами профілізації та допрофільним спрямуванням навчання. Це дозволяє привести у відповідність зміст освіти в основній та старшій школі.

Поглиблено вивчають предмети 26657 учнів (у 1040 класах), з них учнів 8-9-х класів – 7590 (5,7 відсотка). Найбільшого поширення набуло поглиблене вивчення іноземних мов (82,3 відсотка), математики (5,8 відсотка), української мови та літератури (6 відсотків), інформатики та музичного мистецтва (по 2 відсотки), хімії (0,9 відсотка).

Якісна та змістовна профільна освіта здійснюється в Рішельєвському ліцеї, учні якого мають можливість здійснювати науково-дослідницьку роботу під керівництвом провідних викладачів університету.

Особливу роль у наданні якісного навчання відіграють міжшкільні навчально-виробничі комбінати, які забезпечують отримання початкової професійної освіти в залежності від індивідуальних здібностей і потреб учнів. У 2009-2010 навчальному році функціонує 9 МНВК (1 у складі навчально-виховного комплексу), де навчається понад 4,3 тис. учнів 5-11-х класів.

Аналіз участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах свідчить про якісний показник, тенденцію зростання переможців. Якщо у 2007 році відсоток переможців у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад становив 24 відсотка (2210 учасників, із них 527 переможців), то у 2010 році - 31 відсоток (1609 учасників, із них 496 переможців).

Відповідно зріс якісний показник участі у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад: 2007 рік – 23 відсотки (70 учасників, із них 16 переможців), 2010 рік – 42 відсотки (71 учасник – 30 переможців). Учасники І\/ етапу стабільно виборють призові місця з економіки (2007 рік: 4 учасники – 4 призових місця (2 – І м., 2 – ІІ м.), 2010 рік: 5 учасників – 5 призових місць (1 – І м., 2 – ІІ м., 2 – ІІІ м.); з хімії (2007 рік: 4 учасники – 4 призових місця (2 – ІІ м., 2 – ІІІ м.); 2010 рік: 5 учасників – 5 призових місць (1-ІІ м., 4 – ІІІ м.); з біології (2007 рік: 4 учасники – 2 призових місця (1 – ІІ м., І – ІІІ м.), 2010 рік – 8 учасників – 5 призових місць (2 – І м., 2 – ІІ м., 1 – ІІІ м.).

Разом з тим, ні одного призового місця не отримано з математики (2007 рік – 7 учасників, 2010 рік – 4 учасники), інформатики ( 2007 рік – 3 учасники, 2010 рік – 3 учасники).

Важливим напрямком роботи з обдарованою молоддю є проведення Інтернет - олімпіад з базових предметів, які набули статусу Всеукраїнських. З 26 по 28 грудня 2010 року в Одесі пройшов фінальний етап X Всеукраїнських учнівських Інтернет - олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки та відкритої Інтернет-олімпіади з російської мови і літератури. Одеську область представляли 8 учасників, із яких 5 стали переможцями, а саме: 2 дипломи І ступеня (економіка та російська мова), 1 диплом ІІ ступеня (економіка), 2 дипломи ІІІ ступеня ( російська мова, хімія).

У інтелектуальних змаганнях із базових дисциплін серед учнів сільських шкіл області взяли участь 1249 учнів, з них 24 стали переможцями.

Важливе місце серед інших видів інтелектуальних змагань займають учнівські турніри, які проходять під патронатом Міністерства освіти і науки України. На Всеукраїнському турнірі юних фізиків команда Рішельєвського ліцею представляла Одеську область та була нагороджена дипломом ІІ ступеня.

Інтелектуальному і духовному розвитку дитини, підготовці її до активної діяльності в галузі науки та самовизначенню в майбутній професії цілком сприяють умови організації творчих об’єднань учнівської молоді малої академії наук України. У 2010 році на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України область представляли 30 учасників, з яких 13 (проти 9 у 2009 році) вибороли призові місця.

Крім того, протягом 2009-2010 навчального року понад сто учнів загальноосвітніх навчальних закладів області стали переможцями у різних конкурсах.

Для реалізації державних стандартів освіти у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів упроваджуються інформаційно-комунікаційні технології.

Навчальні заклади області забезпечені 897 комп’ютерними комплексами (8140 одиниць техніки), встановленими за рахунок коштів з різних джерел фінансування, 162 інтерактивними дошками, 356 мультимедійними проекторами. До мережі Інтернет підключено 60 відсотків загальноосвітніх навчальних закладів.

Однією з визначальних особливостей Одеського регіону є багатонаціональний склад населення та широке застосування російської мови як мови міжнаціонального спілкування у всіх сферах суспільного життя, зокрема і в освітньому просторі. Право вибору мови навчання мають батьки та їх діти.

У 2010-2011 навчальному році в області функціонує 109 загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання , 6 – з молдовською мовою навчання. У 141 загальноосвітньому навчальному закладі навчання ведеться двома або трьома мовами:

- російською і українською – 129,

- молдовською і українською – 6,

- молдовською і російською – 3,

- молдовською, українською, російською – 2,

- болгарською, українською, російською – 1.

В області підтримуються творчі здобутки учнів, розвиток інтелектуальних та духовних інтересів молоді, в тому числі й представників національних меншин. Надійними партнерами в проведенні заходів з учнями є громадські організації. За підтримки громадської організації „Русич” проведено конкурс учнівських проектів „Юність Одещини - до 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняні війні”; обласний конкурс читців поетичних творів О. С. Пушкіна „Здравствуй, племя молодое, незнакомое”; спільно з організацією „Русская школа” учні області взяли участь у фінальному етапі Міжнародного проекту-реквієму „Летять журавлі”, днів російської літератури і культури „Одеська осінь”; спільно з Асоціацією болгар України учні Болградської гімназії взяли участь у Міжнародному фестивалі „Слов’янська мова та писемність”.

Одеська область – єдина область в Україні, в якій з 2009 року проводиться обласний конкурс „Учитель року” в номінації „Мова та література національних меншин” (вчитель російської, молдовської, болгарської мови). У 2011 році переможцями конкурсу стали: Болгарина Ірина Святославівна, вчитель російської мови і світової літератури Одеського навчально-виховного комплексу № 84, Арнаутова Олена Власівна, вчитель болгарської мови та літератури Зорянського навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей” Саратського району, Лотоковська Наталя Василівна, вчитель молдовської мови та літератури Комишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізмаїльського району.

Управління освіти і науки забезпечує постійний контроль за здобуттям учнівською молоддю повної загальної середньої освіти. Протягом 2010 року здійснено перевірку ведення ділової документації, вивчено та проаналізовано розпорядження голів райдержадміністрацій та міськвиконкомів щодо обліку дітей шкільного віку, проведено співбесіду з начальниками, спеціалістами відділів освіти з питань дотримання вимог Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку та проведення рейду „Урок”.

За підсумками вивчення встановлено: органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, управлінь та відділів освіти проводиться відповідна робота щодо виконання законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку” в частині здобуття учнівською молоддю обов’язкової загальної середньої освіти та охоплення навчанням дітей шкільного віку.

Щорічно розпорядженнями голів райдержадміністрацій, міськвиконкомів закріплюються території обслуговування за загальноосвітніми навчальними закладами. Без порушення термінів прийняті розпорядження та рішення міськвиконкомів на 2010-2011 навчальний рік, пов’язані з обліком дітей і підлітків шкільного віку, утворенням робочих груп, затвердженням території обслуговування за загальноосвітніми навчальними закладами у Арцизькому, Балтському, Біляївському, Болградському, Великомихайлівському, Іванівському, Кодимському, Комінтернівському, Котовському, Красноокнянському, Ренійському, Татарбунарському районах, містах Ізмаїл, Теплодар, Южне, Одеса.

Стан виконання Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку перебуває на постійному контролі райдержадміністрацій та міськвиконкомів. Так, органами управління освітою спільно з службами у справах дітей, відділами сім’ї і молоді вивчено виконання Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку у 572 навчальних закладах та 434 сільських, селищних радах.

У кожному районі та місті області потижнево поновлюється банк даних на дітей, які не охоплені навчанням, аналізується стан відвідування неповнолітніми навчальних закладів, перевіряються умови утримання і виховання дітей. З метою своєчасного реагування та вжиття заходів для повернення дітей до школи відділи освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів потижнево надають управлінню освіти оперативну інформацію про відвідування учнями школи.

Питання щодо відвідування учнями навчальних закладів постійно розглядаються на засіданнях педагогічних рад, батьківських комітетів, шкільних рад з профілактики злочинності, нарадах при директорові, засіданнях адміністративних комісій, нарадах директорів. Проводиться відповідна робота щодо вивчення житлово-побутових умов таких дітей ( у 2010 році обстежено умови проживання 4847 родин), складаються психолого-педагогічні характеристики на дітей, їх сім’ї та батьків, ведуться картки внутрішньо шкільного обліку на учнів та облік проведеної роботи з учнями даних категорій та їх батьками, проводяться індивідуальні профілактичні бесіди з учнями та їх батьками.

Ефективними заходами виявлення дитячої бездоглядності, бродяжництва, жебракування є проведення профілактичних рейдів службами у справах дітей спільно з представниками органів освіти, підрозділів кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Протягом 2010 року проведено 284 рейди. Під час рейдів виявляються діти, які опинились у кризових умовах. Вживаються заходи до їхнього повернення до місць постійного проживання. У разі неможливості повернення дитини до рідної сім’ї вживаються заходи щодо тимчасового її поміщення в заклади соціального захисту неповнолітніх. У ході рейду “Урок-2010” виявлено 361 дітей шкільного віку, які без поважних причин не приступили до навчання, перевірено умови утримання і виховання дітей в функціонально неспроможних сім’ях. За матеріалами перевірок складено 181 акт про невідвідування навчального закладу, направлено 460 клопотань до служб у справах дітей, ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків 38 батьків.

Питання щодо охоплення неповнолітніх навчанням та контролю за відвідуванням навчальних закладів розглядалося на апаратній нараді при голові обласної державної адміністрації 8 листопада 2010 року, колегії управління освіти і науки облдержадміністрації 7 грудня 2010 року, 25 апаратних нарадах, 16 колегіях відділів освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів.

Враховуючи, що однією з причин невідвідування дітьми навчальних закладів є скрутне матеріальне становище родин, протягом 2010 року райдержадміністраціями та міськвиконкомами надано фінансову допомогу 388087 учням. Поліпшенню матеріального стану дітей соціально незахищених категорій значна увага приділяється у Арцизькому, Біляївському, Великомихайлівському, Кілійському, Котовському, Овідіопольському, Татарбунарському районах, містах Южне, Іллічівську, Теплодар.

Внаслідок вжитих заходів станом на 7 лютого 2011 року повернуто до навчання 242 учня.

Протягом останніх років намітились позитивні тенденції щодо зменшення учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які з різних причин не навчаються ( за станом на 02.10.2004 р. – 346 осіб, 02.10.2005 року – 326 осіб, 02.10.2006 року – 228 осіб, 06.10.2008 р. – 173 особи, 06.10.2010 року – 142 особи).

За оперативною інформацією, що надійшла з районів та міст області на 7 лютого 2011 року виявлено 119 дітей шкільного віку, які без поважних причин не навчаються більш як 10 днів. Із них: 60 - через безконтрольність батьків, 12 - виїхали за межі області, 7 - знаходяться у розшуку, 10 – під слідством, місце проживання 29 неповнолітніх невідомо, 1 - самовільне залишення навчального закладу.

Відслідковується система роботи щодо залучення дітей до навчання в управлінні освіти та науки Одеської міської ради. План роботи передбачає контроль за відділами освіти та навчальними закладами щодо виконання Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку. Зазначені питання розглядаються на колегіях, за підсумками колегії видаються накази. Ефективну дію мають протокольні доручення начальника управління за підсумками нарад з завідувачами районних відділів освіти. Накази за підсумками перевірок стану всеобучу, виховної роботи з питань профілактики негативних явищ серед неповнолітніх тягнуть дисциплінарні стягнення директорам загальноосвітніх навчальних закладів.

Є позитивні напрацювання в відділі освіти Іллічівської міської ради. Зокрема, у ЗОШ № 6 та ЗОШ № 7 питання контролю за відвідуванням учнями навчального закладу, з’ясування причини відсутності на уроках дитини допомагає вирішити інформаційно-довідкова система School – online, до якої підключилися школи. Завдяки School – online батьки є активними учасниками шкільного життя своїх дітей, слідкують за їх навчальними досягненнями, володіють повної та актуальною інформацією про події, які відбуваються в шкільному житті дитини. School – online через щоденні sms-повідомлення,  електоронною поштою (e-mail), по персональному паролю на сайті дає можливість вчителям вчасно повідомляти батькам про проблеми дитини, оперативно реагувати на прогули учнів (можливість вимагати посилення контролю з боку батьків за відвідуванням уроків дітьми), що в кінцевому результаті призводить до покращення відвідування уроків та підвищення рівня навчальної діяльності. В ЗОШ № 6 послугами зазначеної інформаційно-довідкової системи охоплені батьківські колективи 5 – 11 класів, у ЗОШ № 7 – всі паралелі класів, починаючи з 1-го.

Є позитивні напрацювання із зазначеного питання у відділах освіти м.м. Ізмаїл, Южне, Балтському, Ізмаїльському районах.

Одним з важливих чинників збереження здоров’я школярів є належна організація їх харчування. Станом на 31 січня 2011 року забезпечені гарячим харчуванням 96 відсотків учнів 1-4 класів та 77 відсотків учнів пільгового контингенту. Стовідсотково отримують гаряче харчування учні загальноосвітніх навчальних закладів м. Іллічівськ, Білгород-Дністровського, Ананьївського, Іванівського, Кодимського, Ренійського районів. Найнижчий показник охоплення в Овідіопольському та Ширяївському районах (відповідно 54,1 та 58,5 відсотка).

У порівнянні з минулим роком значно знизився відсоток харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у районах: Березівський (52 відсотки), Овідіопольський (93,5 відсотка); міста: Одеса (88,3 відсотка), Котовськ (98 відсотків).

Спостерігається зниження споживання продуктів багатих білками тваринного походження (м’ясо, риба, яйця, молочні продукти), а також фруктів та овочів.

У деяких районах неможливо організувати гаряче харчування учнів початкової школи, пільгового контингенту через відсутність харчоблоків. У 48 загальноосвітніх навчальних закладах гаряче харчування учнів початкових класів та пільгового контингенту замінено буфетною продукцією (Березівський, Білгород-Дністровський, Іванівський, Комінтернівський, Котовський, Овідіопольський, Роздільнянський, Тарутинський, Ширяївський райони).

З метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері освіти протягом 2010 року проведено 10 засідань секції №1 (загальноосвітні навчальні заклади), розглянуто 126 пакетів атестаційних документів, 6 пакетів ліцензійних експертиз; 4 засідання секції №4 (позашкільні навчальні заклади), розглянуто 10 пакетів атестаційних документів, 3 пакети ліцензійних експертиз.

Пройшли атестацію 126 загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності, 5 загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності, 3 позашкільних навчальних заклади комунальної форми власності, 3 міжшкільні навчально-виробничі комбінати, 1 оздоровчий заклад. Із загальної кількості закладів „з відзнакою” атестовано 7 установ, „умовно” - 1 установа.

Органами управління освітою, педагогічними колективами навчальних закладів проводиться відповідна робота, спрямована на формування соціальної активності та громадської свідомості молоді через розвиток органів учнівського врядування. В усіх загальноосвітніх навчальних закладах області створені і працюють органи учнівського самоврядування. Вони різні за формами, найбільш поширеними є шкільні парламенти, республіки, урядові організації (міністерства), козацькі республіки, дитячі організації „Барвінчата”, „Веселкова країна”, „Козацька держава” , „Козачата”, „Країна „Дивосвіт”, дитячо-юнацькі організації „Січ”, „Кольорова країна”, „Сонячна країна козачат”, „Пласт” та інші. Створена та працює діюча модель системи учнівського самоврядування – Вища учнівська рада, до складу якої входять лідери з кожного класу. Вища учнівська рада тісно співпрацює з адміністрацією школи та педагогічним колективом, суттєво впливає на організацію навчально - виховного процесу. Важливі питання життєдіяльності та розвитку шкіл вирішуються на загальношкільних конференціях та на шкільних радах.

Кожна дитяча організація має свій статут, програму діяльності, власну символіку (прапор, емблему, краватки різного кольору тощо). Для координації діяльності самоврядування та надання практичної, консультативної допомоги членам учнівського врядування в кожному навчальному закладі призначені координатори з числа педагогічних працівників.

У відділах освіти створено банк моделей шкільних учнівських врядувань, призначено координаторів учнівського врядування. Питання методичного супроводу діяльності учнівського врядування розглядаються на засіданнях районних (міських) об’єднаннях педагогів-організаторів та заступників з виховної роботи, школи молодого педагога-організатора та на науково-педагогічних семінарах.

Заслуговує на увагу робота районних (міських)органів учнівського врядування, як координаторів районного та міського життя учнів у м.м.Одеса, Білгород-Дністровський, Котовськ, Ізмаїл, Іванівському, Котовському, Ренійському, Болградському, Білгород – Дністровському, Балтському, Ренійському, Кілійському районах.

Одним із найважливіших завдань діяльності учнівського врядування залишається активізація молодіжного руху за здоровий спосіб життя та поширення кращого досвіду з профілактики запобігання негативним проявам серед дітей і молоді, впровадження нових форм „здорового дозвілля”. У цьому контексті схвальну оцінку від лідерів отримав Всеукраїнський фестиваль-конкурс „Молодь обирає здоров’я”, переможцями якого вже тричі стають команди Одеської області.

Молоді лідери зазначають, що чималих результатів у згуртуванні та активізації учнівського колективу, в підвищенні соціальної активності юних громадян можна досягти, залучивши їх до соціальних проектів, благодійних акцій і волонтерського руху. Ватажки учнівських колективів вважають позитивним досвід участі молоді у благодійних акціях „Почуйте всі!” (допомога дітям з вадами слуху та зору), „Діти-дітям” (увага до соціально-незахищених категорій дітей), „Грані добра” (турбота про дітей-інвалідів), „Святкуємо Різдво разом”, які проводились у містах та районах області.

Проводилась організаційна і практична робота щодо попередження та профілактики злочинності, правопорушень, безпритульності і бездоглядності.

З учнями, педагогічною та батьківською громадськістю за участю працівників районних управлінь юстиції, управління МВС України в Одеській області та відділами кримінальної міліції у справах дітей організовувались бесіди, диспути, лекції.

Із залученням фахівців-практиків у галузі права, представників правоохоронних органів протягом квітня та грудня у навчальних закладах області традиційно проведений "Тиждень права“. У рамках тижнів проведені вікторини, конкурси рефератів, брейн-ринги, диспути, зустрічі з працівниками правоохоронних органів. У шкільних бібліотеках оформлені виставки юридичної літератури.

У навчальних закладах розроблена та реалізується система заходів превентивного виховання, яка спрямована, у першу чергу, на противагу негативному впливу культу насильства, жорстокості, порнографії, наркоманії та інших ганебних явищ, які руйнують суспільну мораль та натомість зміцнення моральних, естетичних засад, збереження культурних надбань і традицій нашого народу.

Значна увага приділялася питанням профілактики наркоманії, алкоголізму, тютюнокуріння та захворювання на СНІД серед учнів та студентів вищих навчальних закладів. Стало традицією проведення науково-практичних конференцій з актуальних питань морального, правового виховання та формування здорового способу життя.

В рамках програми для проведення просвітницької роботи діють волонтерські загони з числа студентів педагогічних та медичних училищ, діяльність яких направлена на попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі. Створені лекторські групи, які організовують лекції серед студентів та школярів на теми “ СНІД”, “Наркоманія”, “Шкідливість алкоголізму”, ”Про шкідливість паління”, “Екологія і здоров’я людини”, “Культура поведінки молодої людини”.

Реалізується програма Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, ПРООН/ЮНЕЙДС “Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”.

В школах діють Ради профілактики, складені паспорти здоров’я дітей. Посилена індивідуальна робота з учнями, які знаходяться на обліку.

При координаційних радах з профілактики злочинності, бездоглядності та правопорушень запроваджено обов’язковий щомісячний всеобуч для батьків, які по відношенню до дітей допустили випадки жорстокості та насильства. За участю представників служб у справах дітей, кримінальної міліції у справах дітей, медичних працівників, психологів організовані правові лекторії для батьків.

Стан профілактичної роботи щодо попередження негативних проявів серед учнівської молоді двічі на рік заслуховується на засіданнях Одеської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, апаратних нарадах, колегіях.

Здійснення заходів з профілактики правопорушень серед неповнолітніх до певної міри стабілізувало рівень правопорушень у підлітковому середовищі м.м. Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар, Арцизькому, Балтському, Овідіопольському, Савранському, Фрунзівському районах.

Однак аналіз стану правопорушень серед підлітків дає підстави вважати подолання криміногенної ситуації в дитячому та молодіжному середовищі проблемою гострою та актуальною в області. Відповідно до статистичних даних неповнолітні у 2010 році скоїли злочинів на 30,2 відсотка більше, ніж у минулому році. Спостерігається ріст злочинності у м.Южне (2009р. – 0, 2010р. – 9), м.Іллічівськ (2009р. – 9, 2010р. – 13), м.Ізмаїл, Ізмаїльський район (2009р. – 7, 2010р. – 18), Біляївський район (2009р. – 5, 2010р. – 10), Великомихайлівський район (2009р. – 1, 2010р. – 6), Кодимський (2009р. – 3, 2010р. – 10), Роздільнянський район (2009р. – 4, 2010р. – 7), Болградський район (2009р. – 0, 2010р. – 3), Ананьївський район (2009р. – 4, 2010р. – 6), м.Котовськ, Котовський район (2009р. – 2, 2010р. – 7), Красноокнянський район (2009р. – 1, 2010р. – 4), Тарутинський район (2009р. – 4, 2010р. – 10), Татарбунарський район (2009р. – 4, 2010р. – 14), Ширяївський район (2009р. – 0, 2010р. – 3), Ренійський район (2009р. – 7, 2010р. – 9), Березівський район (2009р. – 5, 2010р. – 6), Іванівський (2009р. – 1, 2010р. – 2), Комінтернівський район (2009р. – 1, 2010р. – 2), Миколаївський район (2009р. – 4, 2010р. – 5).

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації