Управління освіти І науки одеської обласної державної адміністрації на 2011 рік

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

Головними завданнями позашкільної освіти, як невід’ємної складової неперервної освіти в Україні, є створення належних умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час, формування морально-духовних якостей, виховання національної свідомості, патріотизму, поваги до національної культури шляхом залучення до світу науки, творчості та мистецтв.

Успішній реалізації цих завдань сприяє широка мережа позашкільних навчальних закладів як осередків позашкільної освіти та виховної роботи в позаурочний час.

Станом на 1 січня 2011 р. у системі освіти області діють 1 державний, 108 комунальних, 8 приватних позашкільних навчальних закладів, у яких навчаються понад 80,3 тис. дітей, що складає 34,5 відсотка від загальної кількості дітей шкільного віку.

61,5 відсотка дітей відвідують заклади художньо-естетичного напряму. Віддають перевагу науково-технічній творчості 14 відсотків учнів, 9,5 відсотка вихованців присвячують свій вільний час еколого-натуралістичному напряму, а 5,8 відсотка дітей займаються туризмом та краєзнавством. Іншими напрямами діяльності охоплено ще 9,2 відсотка дітей.

Існуюча мережа позашкільних навчальних закладів сприяє ефективному залученню до них дітей сільської місцевості, кількість яких постійно зростає. Так, у 2010 році у позашкільних навчальних закладах займалося понад 14,9 тис. дітей сільської місцевості, що на 1,8 тис. більше, ніж у 2009 році.

Сучасні позашкільні заклади, окрім освітньо-виховної, виконують важливу соціальну функцію, адже їх відвідують діти, яким вкрай необхідна підтримка і захист держави. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних та неповних сімей, діти з особливими потребами.

Суттєво позашкільна освіта впливає на зайнятість дітей та захист їх від впливу вулиці. У 2010 році в області 232 дитини скоїли злочини, що на 30,2 відсотка більше, ніж у минулому році. Переважна більшість – це діти віком від 14 до 18 років.

Примітно те, що у тих районах та містах, де діти активно залучені до позакласної роботи, підліткова злочинність має тенденцію до зменшення. Водночас там, де діти недостатньо охоплені позашкільною освітою, простежується ріст злочинності.

Наприклад, у Біляївському районі охоплено позашкільною освітою лише 14 відсотків дітей, скоєно злочинів неповнолітніми у 2009 році – 5, у 2010 – 10. У Кодимському районі охоплення дітей позашкільною освітою зменшилось на 17,3 відсотка, як результат кількість злочинів з 3-х у 2009 році зросла до 10-ти у 2010 році.

Натомість у м. Теплодар 100 відсотків дітей охоплено позашкіллям. Як результат – у 2009 та 2010 роках учнями не було скоєно жодного злочину. У Білгород-Дністровському районі у 2010 році на 4 відсотки збільшено охоплення дітей позашкільною освітою, в результаті кількість злочинів з 26 зменшилась до 16.

Отже, позашкільна освіта спроможна частково компенсувати недоліки у вихованні та розвитку дитини у сім'ї, наповнити дозвілля дітей цікавим змістом. Залучення дітей, підлітків та молоді до участі в гуртках, творчих об’єднаннях, секціях за різними напрямами позашкільної освіти є дієвим засобом попередження злочинності та правопорушень учнівської молоді.

Управління освіти і науки облдержадміністрації приділяє надзвичайну увагу збереженню мережі позашкільних навчальних закладів та гуртків у них.

Досі на державному рівні остаточно не вирішено питання внесення змін до порядку фінансування позашкільних навчальних закладів. Цей факт значно ускладнює існування цієї важливої ланки освіти.

Обласна державна адміністрації неодноразово апелювала до місцевих органів виконавчої влади з проханням привернути увагу до позашкільної освіти, а саме: збереження приміщень та майна установ, належного матеріально-технічного забезпечення, розширення мережі гуртків. До того ж, державна політика у сфері позашкільної освіти спрямована на збереження та розвиток мережі державних та комунальних позашкільних навчальних закладів без права їх перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, закриття, передачі приміщень, обладнання, техніки в оренду. Сьогодні жодного позашкільного навчального закладу в області не закрито. Хоча труднощі з фінансуванням переважної більшості позашкільних установ ставлять під загрозу право дитини на здобуття якісної позашкільної освіти.

Виконання окремих положень організації і проведення навчально-виховної роботи у позашкільних установах ускладнюється незадовільним станом матеріально-технічної бази навчальних закладів, що впливає на якісне проведення гурткової роботи. Відсутність необхідного технічного обладнання, туристського спорядження, обчислювальної техніки, музичних інструментів, сценічного одягу, взуття суттєво знижує якість позашкільної освіти, впливає на рівень роботи позашкільних навчальних закладів.

За оперативними даними у 2010 році на утримання приміщень позашкільних закладів, які підпорядковані органам управління освітою (комунальні послуги тощо), виділено коштів 4382,4 тис. грн. (у 2009 році цей показник становив 3638,7 тис. грн. ), на забезпечення розвитку навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, її модернізації виділено 700,6 тис. грн.. (у 2009 році цей показник становив 355,3 тис. грн..).

Для комп’ютеризації позашкільних навчальних закладів і підключення їх до мережі Інтернет виділено 87,5 тис. (у 2009 році - 96,1 тис. грн).

Підвищення ролі позашкільних навчальних закладів у вихованні дітей та молоді передбачає й підвищення рівня підготовки керівних і педагогічних кадрів для них.

Сьогодні в позашкільних навчальних закладах області (без ДЮСШ та педагогів приватних позашкільних навчальних закладів) працюють понад 2,1 тис. педагогічних працівників.

Аналіз вікового складу показує, що за останні роки постійно скорочується кількість молодих педагогів віком до 30 років. Водночас, з 2003 року кількість педагогів пенсійного віку збільшилась на 2,5 відсотків і становить зараз 15,8 відсотка. Крім того, недостатнім є освітній рівень працюючих у позашкіллі педагогів. Зокрема, вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра мають 68,1 відсотки педагогічних працівників. Надто високою залишається частка методистів і заступників директорів позашкільних навчальних закладів, які мають лише середню спеціальну або навіть загальну середню освіту, що не відповідає кваліфікаційним вимогам до вказаної категорії педагогічних кадрів.

Особлива увага приділяється підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів, яке здійснюється через курсову підготовку, семінари та семінари-практикуми, науково-практичні конференції, творчі конкурси, виставки, консультації, школи передового педагогічного досвіду. З питань художньо-естетичної, еколого-натуралістичної, туристсько-краєзнавчої, науково-дослідницької роботи, науково-технічної творчості, патріотичного виховання у 2010 році проведено 28 семінарів, у яких взяли участь 1206 педагогів області.

Протягом року на базі Одеського обласного інституту удосконалення вчителів пройшли курси підвищення кваліфікації 287 педагогів позашкільних установ. За останні 3 роки через брак коштів не пройшли підвищення кваліфікації майже половина керівників гуртків, більше половини методистів і 60 відсотків керівників закладів.

Усе зазначене вимагає цілеспрямованого вдосконалення системи підвищення кваліфікації.

Активізації творчого пошуку педагогів сприяє щорічний обласний конкурс авторських програм, методичних розробок, навчально-методичних посібників з проблем позашкільної освіти та виховання. Спостерігається зростання активності педагогів позашкільних закладів у конкурсах педагогічної майстерності.

Виявленню творчого потенціалу педагогів-позашкільників сприяв обласний етап Всеукраїнського конкурсу „Джерело творчості” за номінацією „Заступник директора-2010”, у якому брали участь 9 представників позашкільних закладів.

Переможці обласного етапу конкурсу Цвікова Н.О., заступник директора з навчально-виховної роботи Білгород-Дністровського міського центру дитячої творчості; Помазан Т.І., заступник директора з навчально-виховної роботи, Ізмаїльського центру позашкільної роботи та дитячої творчості ім.А.П.Гайдара; Максименко С.А., заступник директора з навчально-виховної роботи Центру дитячої та юнацької творчості „Промінь” Малиновського району м. Одеса стали учасниками 3 етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів „Джерело творчості”. Цвікова Н.О. та Помазан Т.І. вибороли призові місця у заочному етапі Всеукраїнського конкурсу.

У 2010 році проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу методичних моделей виховного процесу в освітніх закладах „Виховати особистість” за номінаціями: вчитель загальноосвітнього навчального закладу; організатор позакласної роботи загальноосвітнього навчального закладу; керівник творчого учнівського об’єднання позашкільного навчального закладу. На конкурс представлено 26 методичних розробок:

Не вирішеним залишається питання програмно-методичного забезпечення позашкільної освіти. Вкрай недостатнім є забезпечення позашкільних установ програмами та методичними посібниками, централізовано не здійснюється їх друк та доставка.

Частковому вирішенню даного питання сприяє щорічний конкурс авторських програм, методичних розробок, навчально-методичних посібників з проблем позашкільної освіти та виховання. У 2010 році на розгляд журі подано 63 роботи за напрямами позашкільної освіти.

Методистами Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання, обласного інституту удосконалення вчителів протягом року підготовлено понад 149 рекомендацій, методичних розробок з питань організації позашкільної роботи.

Художньо-естетичний напрям

Згідно з державною статистикою на 01.01.2010 року в області діє 47 комплексних позашкільних навчальних закладів. Гуртковою роботою охоплено 28,4 тис. учнів. У сільській місцевості до гуртків художньо-естетичного напряму залучено 6,2 тис. дітей.

Навчально-виховна робота художньо-естетичного напряму у гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях позашкільних навчальних закладів здійснюється за такими жанрами: театральний; цирковий; хореографічний; фольклорний та етнографічний; вокальний; хоровий; інструментальної музики; декоративно-ужитковий; кіномистецтво; літературна творчість; художня фотографія та комп’ютерна графіка.

Ефективним та якісним показником результативності діяльності гуртків та кожного окремого вихованця, стимулом для розвитку та самоствердження учнів у середовищі однолітків є всеукраїнські масові заходи. Протягом року проведено 42 обласних заходи (96,8 тис. учасників); 36 всеукраїнських заходів (1,2 тис. учасників). Наймасовим серед них є Всеукраїнський фестиваль – конкурс „Чисті роси”, в якому взяли участь понад 47,0 тис. дітей та учнівської молоді, 1,4 тис. працівників освіти, батьків. На обласному турі 4763 колективи та окремих вихованці стали лауреатами і 542 – дипломантами. Призерами обласного фестивалю-конкурсу стали 152 театральних колективи та гуртки, 23 фольклорних колективи, 75 хорових колективів, 489 вокальних ансамблів, 101 інструментальний ансамбль та оркестр, 338 хореографічних колективів та 35 циркових студій, 37 гуртків та студій образотворчого мистецтва, 43 гуртка декоративно-прикладного мистецтва.

У фінальних іграх „КВН України” взяли участь 60 команд (2,7 тис. школярів та студентів). Переможцями серед інтекрнатних закладів стала команда „Гості в майбутнє” Тузлівського навчально-виховного комплексу Татарбунарського району, серед професійно-технічних навчальних закладів команда „Асорті” професійного ліцею м. Котовськ, серед загальноосвітніх навчальних закладів команда „Діти Остапа Бендера” Одеського навчально-виховного комплексу №13 „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад”.

Протягом 2010 року вихованці позашкільних установ області брали участь у 29 міжнародних змаганнях, конкурсах, фестивалях. Наприклад: у Міжнародному конкурсі „Сонячна музика Адріатики” (Італія) вихованці Зразкового художнього колективу вокально-естрадна студія Одеського міського Палацу дитячої та юнацької творчості посіли І місце; у Міжнародному музичному фестивалі дітей та молоді „Срібний голос-2010” (Чехія) вихованці Народного художнього колективу вокально – хорова студія „Домісолька” Одеського міського Палацу дитячої та юнацької творчості вибороли І та ІІ місця; у Міжнародному фестивалі „Симпатии Европарков” (Франція) вихованці музичного театру-студії „Ерміта” Одеського міського Палацу дитячої та юнацької творчості посіли І місце; у Міжнародному турнірі спортивного бального танцю (Італія, Англія) вихованці гуртка спортивного бального танцю Одеського центру дитячої та юнацької творчості „Еврика” посіли І місце.

В області діють 21 „Народних художніх колективів” та 67 „Зразкових художніх колективів” (у минулому році відповідно 20 та 66).

Еколого-натуралістичний напрям

Протягом 2010 року позашкільною еколого-натуралістичною освітою займались 9834 школярів у 713 гуртках, що працюють у 8 профільних позашкільних закладах, 8 біологічних відділах комплексних позашкільних закладів, у гуртках та творчих об’єднаннях загальноосвітніх навчальних закладів. Аналіз організації гурткової роботи показує, що 47,5 відсотка (4259 учнів) гуртків працюють у містах, 52,5 відсотка (5475 учнів) працюють у сільській місцевості. Найбільш поширений біологічний напрям роботи (42 відсотки учнів), екологічна освіта та практична природоохоронна робота займають друге місце (32 відсотки учнів), декоративно-ужитковий напрям, що об’єднує роботу гуртків „Гончарство”, „Лозоплетіння”, „Природа та фантазія” займає третє місце (20 відсотків учнів). Однак, в аграрній Одеській області гуртки сільськогосподарського напряму не поширені та об’єднують лише 6 відсотків школярів.

В області створена чітка система організації масових еколого-натуралістичних заходів. Протягом 2010 року проведено: 66 очних, очно-заочних обласних масових заходів (162,5 тис. учасників); 48 всеукраїнських заходів (670 учасників). У 14 очних Всеукраїнських заходах область представляли 63 школярі, з них 29 стали призерами; у 29 заочних заходах взяли участь 706 школярів, стали призерами 57 учнів.

Набувають популярності природоохоронні акції та компанії, що мають напрям практичної природоохоронної діяльності: декада присвячена Міжнародному дню Чорного моря, тиждень присвячений Міжнародному дню водно-болотних угідь, місячник лісу „Майбутнє лісу у твоїх руках” та щорічна Всеукраїнська акція „За чисте довкілля”. У квітні пройшла акція „65 дерев на честь Великої Перемоги”. У практичній природоохоронній роботі взяли участь 183,4 тис. школярів області.

Учні позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів області щорічно беруть участь у Тижні Всеукраїнських та міжнародних науково-освітніх проектів „Україна – Європа – Світ”, у межах якого проведено:

1) чемпіонат з інформаційних технологій “ЕкоСофт 2010” – переможець Всеукраїнського етапу чемпіонату Мога Євген Олександрович, учень 11 класу Білгород-Дністоровської ЗОШ №2 (секція програмне забезпечення) та Олексієнко Михайло Олександрович, учень гуртка „Юний науковець” еколого-натуралістичного підрозділу обласного гуманітарного Центру позашкільної освіти та виховання (секція веб розробки);

2) конкурс юних раціоналізаторів та винахідників „Природа –Людина – виробництво – екологія” - область представляли 4 учні, всі нагороджені грамотами (другий рівень нагород);

3) конкурс наукових досягнень юних зоологів і тваринників – область представляли 2 учні Іллічівського центру еколого-натуралістичної творчості, нагороджені грамотами (другий рівень нагород).

Мога Євген та Олексієнко Михайло представляли Україну на міжнародному конкурсі „INFOMATRIX – 2010” (Бухарест, Румунія). За підсумками міжнародного конкурсу Олексієнко Михайло отримав диплом І GOLD (золота медаль), Мога Євген посів ІІІ місце (бронзова медаль).

У Національному турі міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище» взяли участь 8 школярів та 14 педагогів області. За підсумками національного туру робота Гончарука Сергія, учня 9 класу Писарівського навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Кодимського району нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

У Всеукраїнському етапі конкурсу експериментально-дослідницьких робіт з природознавства та біології „Юні дослідники” з чотирьох учасників від області три зайняли призові місця.

З 2010 року започатковано новий Всеукраїнський конкурс учнівського проектування та винахідництва, у якому Чифлікій Ігор, учень 7 класу Ізмаїльської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 посів ІІ місце.

Ефективною виїзною формою екологічної освіти є навчально-польові практики та екологічні експедиції. Щорічно працюють екологічні експедиції „Юннат”, „Куяльницько-Тилигульське межиріччя2 та інші. Позитивний досвід такої діяльності напрацьовано колективами Ізмаїльського, Березівського, Біляївського, Татарбунарського районів, обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання. Протягом весняно-літнього періоду біля 500 учнів позашкільних закладів взяли участь у навчально-польових практиках, 23 екологічних експедиціях.

Найбільш популярним обласним заходом є щорічна обласна виставка досягнень юних натуралістів „Щедрість рідної Землі”, на якій понад 3 тисяч школярів представляють підсумки роботи у природоохоронних акціях, екологічних та біологічних проектах; трудових акціях та суспільно-корисній роботі „Турбота молоді, тобі Україно”; конкурсах та акціях присвячених лісу; різноманітних проектах, акціях та компаніях юннатівського руху „Мій рідний край – моя земля”. Найбільш цікаві роботи надсилаються для участі у всеукраїнських етапах, переможці яких отримують путівки для участі у роботі Всеукраїнської літньої школи передового досвіду на базі табору „Юннат” НЕНЦ в м. Київ.

Науково-технічний напрям

У 2009-2010 навчальному році в області працювало 1539 гуртків науково-технічного напрямку, в яких навчалося 20985 учнів віком від 6 до 18 років. З них найбільш поширені: художньо-технічні – 867 гуртків; початково-технічні – 278 гуртків; спортивно-технічні – 116 гуртків. Серед спортивно-технічних напрямів найбільш розвинені авіамоделювання (31 гурток) та судномоделювання (24 гуртки).

У 2009-2010 навчальному році проведено 19 обласних заходів (2,6 тис. учасників); 18 всеукраїнських заходів (163 учасники).

Найбільш масовими були змагання з судномодельного спорту та картингу. У змаганнях з картингу „І етап територіального чемпіонату України” ІІІ місце посів спортсмен з обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання Левченко С. У змаганнях з авіамодельного спорту (вільнолітаючі моделі) „Кубок ім. Антонова О.К. – етап Кубку світу” відзначився вихованець гуртка обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання Сергій Попов, який посів перше місце серед підлітків та отримав Кубок і золоту медаль.

Команда Білгород-Дністровського міського центру дитячої творчості виборола три призові місця в особистому заліку на Всеукраїнських змаганнях зі стендового моделювання.

Автотраса Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання протягом багатьох років є базовою для проведення Всеукраїнських змагань серед школярів. На цих змаганнях у вересні 2009 року гуртківець центру Філіповський Володимир підтвердив звання кандидата у майстри спорту та виконав нормативи Майстра спорту.

Найбільш значущим масовим заходом є щорічна обласна виставка науково-технічної, декоративно-прикладна творчість та початкового технічного моделювання. У 2010 році на виставці було представлено 1700 експонатів, відповідно: 208 експонатів науково-технічної творчості; 155 експонатів початкового технічного моделювання та 1337 експонатів художньо-технічної та декоративно-прикладної творчості. З них дипломами І, ІІ та ІІІ ступеню нагороджено 503 автора робіт. Щорічно біля 100 кращих робіт обласної виставки беруть участь у Всеукраїнській виставці, 50 відсотків робіт відзначаються нагородами.

Протягом останніх років у виставці не беруть участі позашкільні установи Кілійського, Савранського, Миколаївського та Білгород-Дністровського районів області.

В області працює 28 гуртків юних фото- та кіновідеолюбителів, у яких навчається 380 учнів. На обласний фотоконкурс представлено 201 роботу. З 10 фоторобіт, які взяли участь у Всеукраїнському заочному фотоконкурсі „Ми – діти України” три нагороджені дипломами.

В області працює 7 відеостудій. Вперше у 2010 році в конкурсі відеофільмів взяли участь вихованці відеостудії Болградського районного центру дитячої та юнацької творчості та Теплодарського будинку дитячої та юнацької творчості. За підсумками обласного конкурсу кращими визнані відеофільми центру дитячої та юнацької творчості „Еврика” Київського району, Котовської міської станції юних техніків, Татарбунарського будинку дитячої творчості.

На Всеукраїнському фестивалі дитячого кіно та телебачення „Веселка” друге місце в номінації „Художні фільми” посіла студія „Єралаша” центру дитячої та юнацької творчості „Еврика” Київського району м.Одеса.

На першому Всеукраїнському конкурсі громадських музеїв, який проводився Національною спілкою краєзнавців України у м. Київ - музей обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання „Одеські сторінки в історії космонавтики” став переможцем регіонального етапу, а у фіналі - дипломантом.

Мала академія наук України

Одеське територіальне відділення Малої академія наук України – це структурна складова системи позашкільної освіти, яка сприяє виявленню здібностей, обдарувань, самовизначенню та реалізації особистості засобами залучення до пошукової, експериментальної, дослідницької роботи в різних галузях науки і техніки, забезпечує її творчий, інтелектуальний, духовний розвиток, професійну орієнтацію, підготовку до майбутньої професійної та громадської діяльності.

Сьогодні юні науковці Одеського територіального відділення МАН представляють дослідження в 9 наукових відділеннях, які нараховують 53 секції. Кількість дітей, охоплених дослідницько-експериментальним напрямом позашкільної освіти, складає 7 128 учнів, із них молодшого шкільного віку – 389, середнього шкільного віку – 3052, старшого – 3687 учнів.

У 2009 – 2010 навчальному році робота гуртків, секцій та інших творчих об’єднань дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти організована в 338 закладах, кількість гуртків – 793.

Щороку кращі вихованці районних (міських ) наукових товариств учнів беруть участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України. На районний етап конкурсу-захисту у 2009-2010 навчальному році представлено 2161 робота за науковими відділеннями МАН.

На обласний конкурс подано 727 учнівських робіт.

На Всеукраїнському ІІІ етапі конкурсу-захисту від Одеської області брали участь 33 учасники, з них призові місця вибороли 13 осіб. (9 осіб – ІІІ місце, 4 особи – ІІ місце).

У рамках Малої академії наук традиційними стали науково-практичні конференції „Історичні науки – крок молоді у ХХІ століття”, „Дивовижний світ географічних наук”, турнір юних хіміків, юних біологів тощо.


Туристсько-краєзнавчий напрям

Одним з показників розвитку краєзнавства серед учнівської молоді є робота краєзнавчих гуртків та об'єднань. У 2009-2010 навчальному році гуртковою роботою охоплено 4363 учні. У сільській місцевості до занять у туристсько-краєзнавчих гуртках залучено 2267 дітей (у минулому році - 2009 дітей).

Загальна кількість гуртків туристсько-краєзнавчого напряму продовжує збільшуватись. Так, якщо у 2003 році у позашкільних закладах їх працювало 170, то в 2010 році – 307. Крім того, при загальноосвітніх навчальних закладах області працює 256 гуртків. З них найбільш поширені: історичного краєзнавства; народознавства; народних ремесел; декоративно-ужиткового мистецтва. Працюють гуртки нетрадиційних напрямів: екологічного краєзнавства, фототуризм, бардівської пісні тощо.

Основним напрямком координації краєзнавчої роботи є проведення обласних етапів Всеукраїнської історико-географічної експедиції „Історія міст і сіл України”, Всеукраїнської історико-етнографічної експедиції учнівської та студентської молоді „Україна вишивана”, руху учнівської молоді 2Моя земля – земля моїх батьків”.

З 2006 року діє Всеукраїнська історико-географічна експедиція „Історія міст і сіл України”. Юні краєзнавці досліджують історію рідного села або міста. Сьогодні до цієї роботи залучено 3912 юних дослідників (у 2006 році – 1974). У 2010 році переможцями обласного етапу експедиції „Історія міст і сіл України» стали колективи учнів Червоногірської загальноосвітньої школи Березівського району, Біленківської загальноосвітньої школи Білгород-Дністровського району, які надіслали змістовні роботи з дослідження і висвітлення цікавих сторінок з історії своїх населених пунктів.

У травні 2003 року стартувала Всеукраїнська туристсько-краєзнавча експедиція „Краса і біль України” за напрямами „Мальовнича Україна”, „Скривджена земля”, „З попелу забуття”. У ході експедиції школярі досліджували багатства рідної землі, екологічні проблеми місцевості, повертали селу, району, області імена тих людей, які відділи життя за незалежність України. Якщо на початку експедиції до цієї роботи було залучено – 43,7 тис. дітей, то під час завершення її у 2009 році пошуковою діяльністю охоплено 58,8 тис. дітей.

Із завершенням експедиції „Краса і біль України2 прийнято Міжгалузеву програму „Пізнай свою країну”, що суттєво оновило зміст виховної роботи серед учнівської та студентської молоді засобами туризму і краєзнавства. Набув популярності обласний фольклорно-етнографічний конкурс серед учнівської молоді „Обряди та звичаї в традиціях Одещини”. У конкурсі взяли участь представники 12 районів області, переможцем став дитячий колектив „Витоки” Загнітківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кодимського району з обрядом „Українські вечорниці”.

У 2010 р. краєзнавці області брали участь у Всеукраїнській історико-етнографічній експедиції „Україна вишивана” за темами „Вишивана душа української оселі”, „Видатний майстер української вишивки”, „Вишивані карти Одеської області та районів”. Свою майстерність представили юні пошуковці з 24 районів та міст області у 116 роботах.

Потрібно відзначити, що експедиція викликала великий інтерес серед загалу учнівської та студентської молоді, серед педагогів, аматорів та майстрів вишивального мистецтва. Навчальними закладами проведена велика пошуково-дослідницька та практична робота зі збору орнаментів, символіки вишивки, відновлення різних видів техніки вишивання, застосування вишивки в побуті та обрядах, пошук майстрів вишивального мистецтва, вивчення їхньої творчості, мистецького доробку.

Підсумком експедиції стало виготовлення вишитої карти Одеської області. Роботи вихованців гуртка „Джерел” Теплодарського будинку дитячої та юнацької творчості та вихованців гуртка „Рукоділля” будинку дитячої творчості „Еврика” Київського району м. Одеса представлені у „Вишиваній карті України”, яка експонується у Міністерстві освіти і науки України.

У 2009 році стартувала Всеукраїнська історико-краєзнавча акція учнівської та студентської молоді „Шляхами подвигу і слави”, присвячена 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Понад 5,0 тис. вихованців навчальних закладів області вивчали героїчні події війни 1941-1945 років з позицій об’єктивності та історичної правди, бойовий подвиг захисників Батьківщини, вшановували людей, які працювали в тилу в роки боротьби з фашизмом, вели пошук нових джерел, фактів, подій. Своєрідним підсумком краєзнавчої роботи стала обласна конференція „Шляхами подвигу та слави” у березні 2010 року. 150 учнів та педагогів виступили у 4 секціях конференції: „Ветеран живе поруч”, „Військові частини та формування”, „Музей – скарбниця історичної пам’яті”, „Стежки опалені війною”.

З метою формування у підростаючого покоління усвідомлення необхідності збереження і відновлення історичних пам’яток та природних територій у заповідниках, заказниках, об’єктах культурної спадщини Одещини щорічно проводяться дві обласні молодіжні еколого-краєзнавчі експедиції „Куяльницько - Тилігульське межиріччя” (біля 100 учасників) і „Савранка –Тилігул” (50 учасників).

Своєрідним підсумком краєзнавчої роботи є щорічна обласна туристсько-краєзнавча конференція „Скарбнички мого краю – Одещини”. Зацікавленість учнівської молоді до краєзнавства зростає, так у конференції 2006 р. брали участь 85 учнів, у 2010 р. – 170 учнів.

Все більшої популярності набуває обласний зліт юних туристів-краєзнавців, активістів руху учнівської молоді „Моя земля – земля моїх батьків”. Юні туристи-краєзнавці демонструють на практиці свої знання, уміння та навички з історичного, географічного краєзнавства, геології, проводять лабораторні дослідження в польових умовах з гідрології тощо.

Створення музеїв при навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України є одним із найвагоміших результатів краєзнавчої роботи, яка спрямована на виховання в дітей національної культури, збереження та примноження традицій, звичаїв. У 2010 році кількість музеїв при навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України зросла до 228 (паспортизовано 157 музеїв). Найбільш поширені історичні – 104; краєзнавчі – 22; етнографічні – 25.

Широкої популярності набув науково-практичний семінар з питань символіки та семантики в українській культурі „Зрима пісня”. Основою метою семінару є розгляд питань пробудження національної свідомості та виховання патріотизму шляхом відродження усіх пластів української народної культури та забутих ремесел.

У 2009-2010 навчальному році функціонує 123 гуртки спортивного туризму (проти 188 у 2008 – 2009 навчальному році). Всього у гуртках спортивним туризмом займаються 1904 вихованця. Найбільш масовим залишаються гуртки: пішохідного туризму; юних туристів; спортивного орієнтування.

Найбільшим попитом в області користується пішохідний, велосипедний туризм та спортивне орієнтування. Набувають поширення змагання з гірського туризму, гірського велоспорту, пошуково-рятувальних робіт в природних умовах.

У 2009-2010 навчальному році проведено 17 масових заходів зі спортивного туризму і орієнтування, в яких узяли участь понад 1,5 тис. осіб. Традиційними і найбільш масовими обласними заходами є Кубок зі спортивного орієнтування „Південна осінь”, обласний дитячий туристський фестиваль „Осінній марафон”, обласний фінал Чемпіонату України на кращий спортивний туристсько-краєзнавчий похід учнівської та студентської молоді, обласні Чемпіонати з техніки спортивного пішохідного та гірського туризму серед команд учнівської молоді, відкрита Першість з паркового орієнтування серед команд навчальних закладів.

Обов’язковим елементом роботи туристсько-краєзнавчих об’єднань є проведення туристських походів за напрямом діяльності гуртків, що дає дітям можливість взяти участь у щорічному обласному фіналі Чемпіонату України зі спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді. У походах рідним краєм побувало понад 4,5 тисячі школярів.

Для загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів розроблено понад 40 спортивних туристських маршрутів вихідного дня, ступеневих, категорійних походів у межах області та України.

Крім традиційних форм розвитку різних видів туризму продовжується робота з національно-патріотичного виховання молоді. Вихованці гуртків спортивного туризму беруть активну участь в етапах змагань Всеукраїнської військово-спортивної патріотичної гри українського козацтва „Сокіл” („Джура”), Всеукраїнського громадського дитячого руху „Школа безпеки”. Активними учасниками обласних масових заходів є команди позашкільних установ м.Іллічівськ, Білгород-Дністровського, Біляївського, Болградського, Ізмаїльського, Овідіпольського, Саратського районів області.

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота

У зв’язку із загальним погіршенням стану здоров’я дітей, несистемними фізичними навантаженнями, шкідливими звичками питання збереження та зміцнення здоров’я учнів, забезпечення їх рухової активності на особливому контролі управління освіти і науки облдержадміністрації, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

У системі освіти області функціонує 33 дитячо-юнацькі спортивні школи, 2 спортивно-оздоровчі центра у м. Ізмаїл і м. Южне, 1 обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву. Для організації змістовного дозвілля в області діє 160 відділень з 21 виду спорту, в яких займається 20052 учні.

Найпопулярніші з олімпійських видів спорту у вихованців ДЮСШ є: футбол – 29 відділень, легка атлетика – 14 відділень, волейбол – 21 відділення, баскетбол – 17 відділень, теніс настільний – 9 відділень, боротьба вільна – 11 відділень, з неолімпіських: шахи – 6, шашки – 4, спортивна акробатика – 2.

У ДЮСШ і СОЦ займаються 4 майстра спорту України міжнародного класу, 12 майстрів спорту України, 78 кандидатів у майстри спорту, 256 спортсменів І розряду.

У 2010 році підготовлено 4 майстра спорту України міжнародного класу з карате (ДЮСШ №1 Овідіопольського району); 10 майстрів спорту України: веслування на байдарці та каное – 1 спортсмен з ДЮСШ м. Вилкове Кілійського району, боротьба вільна – 1 ДЮСШ Саратського району, карате – 4 ДЮСШ № 1 Овідіопольського району, спортивна акробатика – 2 ДЮСШ м. Білгород-Дністровський, пляжний волейбол – 2 ДЮСШ м. Іллічівськ

Для залучення учнівської молоді до занять фізичною культурою та спортом, відбору перспективних спортсменів для ДЮСШ і СОЦ щорічно проводиться обласна спартакіада учнів загальноосвітніх шкіл. У 2010 році в спартакіаді взяли участь 173, 5 тис. учнів.

Проведено 1047 спортивних змагань серед команд ДЮСШ і СОЦ з легкої атлетики, волейболу, баскетболу, футболу, дзюдо, важкої атлетики, веслування на байдарці та каное, боротьби греко-римської, в яких взяли участь 76626 спортсменів.

Спортсмени ДЮСШ системи освіти вносять вагомий внесок у спортивні досягнення області:

- на чемпіонаті світу з шашок Нан Владислав (ДЮСШ Татарбунарського району) посів 7 місце, а на чемпіонаті Європи серед молоді – 9 місце;

- на чемпіонаті Європи з шахів (до 12 років) срібним призером став Штембуляк Євген (ШШ ДЮСШ м. Іллічівськ);

- на чемпіонаті Європи з легкої атлетики на дистанції 400 м з бар’єрами срібну медаль завоював Мельников Станіслав (обласна СДЮСШОР);

- на чемпіонаті Європи з карате вихованці ДЮСШ № 1 Овідіопольського району Шабатура Андрій, Сіла Костянтин, Козонов Давид, Ксандінов Артур, Ціскарадзе Аміран, Оксанюк Максим стали золотими медалістами; срібну медаль завоював Топлачасян Рафаель; бронзову медаль – Бузаджи Олег; 4 місце посів Поліщук Андрій; 5 місце – Марциняк Олег;

- на ІІІ Кубку світу з карате вихованці ДЮСШ № 1 Овідіопольського району посіли вісім І місць, сім – ІІ, три – ІІІ, одне – 6, одне – 7 місце;

- на Кубку світу з пляжного волейболу Чекмарьова Ксенія (ДЮСШ м.Іллічівськ) посіла ІІІ місце;

- на Кубку Європи з дзюдо Сухий Давид (ДЮСШ № 1 Овідіопольського району) посів 7 місце

Для забезпечення систематичного лікарського контролю за здоров’ям учнів в штатному розкладі 28 ДЮСШ є медичні працівники, обладнано 20 медичних кабінетів. Медичний контроль забезпечують 34 медичних працівників, з них 8 лікарів і 26 молодших медпрацівників.

Видатки на утримання ДЮСШ і СОЦ у 2010 році склали 22,9 млн. грн., у тому числі 203 тис. грн., які надійшли з інших джерел. Витрати на оплату праці працівників становлять 17 млн. 221 тис. грн., витрати на навчально-спортивну роботу – 1 млн. 433 тис. грн., на придбання спортивного інвентарю витрачено 291 тис. грн. Забезпеченість спортивним інвентарем та обладнанням становить лише 41 відсоток від потреби.

Проводиться робота щодо зміцненню матеріальної бази та її санітарно-технічного стану. Для проведення реконструкції спортивних баз області у 2010 році витрачено 2,2 млн. грн.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації