Управління освіти І науки одеської обласної державної адміністрації на 2011 рік

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

ПРОФЕСІЙНО - ТЕХНІЧНА ОСВІТА

Первинну професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації учнів та слухачів в Одеській області здійснювали 139 освітніх установ, з них 47 утримувалися за рахунок видатків з Державного бюджету України, у тому числі:

- 32 професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ): центр професійно-технічної освіти; 5 вищих професійних училищ; 17 професійних ліцеїв, 9 професійно-технічних училищ;

- 5 філій ПТНЗ;

- 7 ПТНЗ у складі ВНЗ III-IV рівнів акредитації;

- 3 навчальні центри при установах виконання покарань;

Загальний контингент учнів 47 державних закладів системи професійно-технічної освіти становив 17832 особи: у 32 ПТНЗ та 5 їх філіях – 14616 осіб; у 7 закладах ПТО у складі ВНЗ – 2756 осіб, при установах виконання покарань – 460 осіб.

Контрольний показник державного замовлення на професійну підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах Одеської області у 2010р. доведений в обсязі 9131 особи, що склало 103 відсотки від попереднього встановленого показника.

У 2010-2011 навчальному році первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації учнів та слухачів здійснювалася за 167 простими та інтегрованими професіями.

По завершенню навчання у державних закладах системи професійно-технічної освіти 7883 особи (із них 94 особи, які навчалися за контрактною формою,) отримали дипломи та свідоцтва кваліфікованих робітників.

Навчально-виховний процес в 40 закладах системи професійно-технічної освіти (32 ДПТНЗ, 5 філії ДПТНЗ, 3 навчальні центри при установах виконання покарань) забезпечували 1710 осіб інженерно-викладацького складу, з яких: 32 – директора ДПТНЗ, 91 – заступники директорів ПТНЗ, 42 – старші майстри, 774 – майстри виробничого навчання, 631 – викладачі, 64 – вихователі, 13 – практичні психологи, 15 – соціальні педагоги.

Заклади професійно-технічної освіти області на 71 відсоток забезпечені підручниками із загальноосвітніх дисциплін, на 64 відсотки - підручниками зі спеціальних дисциплін.

Державне фінансування закладів системи ПТО забезпечувало існуючу потребу лише на 60 відсотків та включало в себе видатки в повному обсязі на заробітну плату, стипендії, харчування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, частково – на оплату комунальних послуг (2005р. – 50 млн. грн., 2006р. – 63 млн. грн., 2007р. – 83 млн. грн., 2008р. – 116 млн. грн., 2009р. – 126 млн. грн.; 2010р. – 162,1 млн. грн.). Дефіцит у 40 відсотків від існуючої потреби складали кошти, необхідні на:

- модернізацію матеріально-технічної бази, оновлення автомобільно-тракторного парку, верстатного обладнання та устаткування, зношеність яких, внаслідок використання понад 20 років, сьогодні сягає 90 відсотків. Заклади професійно-технічної освіти лише частково вирішують цю проблему, постійно збільшуючи видатки з позабюджетних надходжень на придбання необхідного обладнання.

Так, за результатами 2010 фінансового року на спеціальні рахунки закладів професійно-технічної освіти надійшло 17265 тис. грн. (2007р. – 10124 тис. грн.; 2008р. – 13098 тис. грн.; 2009р. –14061 тис. грн.), у тому числі: за надання послуг – 6597 тис. грн. (2007р. – 5371 тис. грн.; 2008р. – 6605 тис. грн.; 2009р. - 7052 тис. грн.), від господарської або виробничої діяльності – 7298 тис. грн.(2007р. – 2631 тис. грн.; 2008р. – 3826 тис. грн.; 2009р. - 4155 тис. грн. ), від оренди – 832 тис. грн. (2007р. – 809 тис. грн.; 2008р. – 939 тис. грн.; 2009р. - 812 тис. грн.), благодійних внесків – 2537 тис. грн..(2007р. – 1313 тис. грн.; 2008р. – 1727 тис. грн.; 2009р. - 2041 тис. грн.). За рахунок цих коштів державними закладами ПТО ДПТНЗ області частково покращена матеріально-технічна база, проведені ремонтні роботі, інші заходи щодо підготовки установ профтехосвіти до нового навчального року та опалювального сезону.

Належне місце в системі професійно-технічної освіти області відводиться роботі з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування та особам з їх числа, яких в професійно-технічних навчальних закладах навчається 1205 чол. Питання соціального захисту учнів та їх подальшого працевлаштування знаходяться на постійному контролі адміністрації ПТНЗ і вирішуються з урахуванням індивідуальних потреб.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.2010р. №588 „Про фінансування у 2010 році заходів з літнього оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей”, розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 13.082010 №653/А-2010 „Про перерахування коштів на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2010 року” за рахунок коштів Державного бюджету протягом вересня-жовтня 2010 року проведено оздоровлення та відпочинок 210 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, які навчалися у професійно-технічних навчальних закладах Одеської області, на загальну суму 625,1 тис. грн. Учням ПТНЗ з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, що навчалися і перебували на повному державному утриманні, при їх працевлаштуванні видано одноразову грошову допомогу у розмірі шести прожиткових мінімумів (5034,00 грн.).

У професійно-технічних навчальних закладах області у 2010р. навчалося 148 учнів із числа інвалідів та дітей з вадами фізичного та розумового розвитку (2007р. – 136 чол., 2008р. – 116 чол., 2009р. – 125).

У 2010р. завдяки зусиллям управління освіти і науки облдержадміністрації активізувалася співпраця органів виконавчої влади, місцевого самоврядування області із закладами професійно-технічної освіти. Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування області передали в оренду на три роки державним професійно-технічним навчальним закладам „Тарутинський професійний аграрний ліцей”, „Овідіопольське професійно-технічне аграрне училище”, „Березівський професійний аграрний ліцей” комбайни, що обліковуються на балансі КП „Облінвест-ресурс”.

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.08.2010р. № 686/А–2010 в Одеській області утворено міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти – дорадчо-консультативний та координаційний орган облдержадміністрації, основними напрямами діяльності є сприяння реалізації державної політики у сфері професійно-технічної освіти, координація дій закладів профтехосвіти з підприємствами, установами та організаціями у забезпеченні потреб економіки області кваліфікованими робітничими кадрами, регулювання ринку праці та соціального захисту випускників професійно-технічних навчальних закладів.

У вересні 2010р. організовано та проведено виставку-ярмарок товарів виробничої діяльності та навчально-методичних матеріалів колективів ПТНЗ Одеської області „Наш пошук і творчість – тобі, Україно!”. Зазначений захід організовано з метою створення позитивного іміджу системи професійно-технічної освіти, ознайомлення широкого загалу із перспективним досвідом, сучасними формами і методами підготовки кваліфікованих робітників.

У закладах освіти області організовано та проведено заходи щодо просвітницької роботи і підвищення рівня правових знань серед учнівської та студентської молоді. Функціонують дитячі організації учнівського самоврядування.

На виконання Національної Програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001 року № 992/2001 та Програми правової освіти населення Одеської області, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 25 жовтня 2002 року № 55-ХХІV, з метою подальшої активізації профілактичної роботи з учнівською і студентською молоддю, попередження правопорушень, превентивного виховання спільним наказом управління освіти і науки облдержадміністрації та Головним управлінням юстиції в Одеській області затверджено план спільних заходів з правової освіти учнівської та студентської молоді на 2010-2011 навчальний рік (наказ УОНОДА №380-ОД від 04.06.2010 р., ГУЮ №887-ОД від 10.06.2010).


ВИЩА ОСВІТА

Якісне оновлення українського суспільства, формування демократичного середовища вимагає реконструкції усіх його соціальних інститутів. На перший план виходить потреба реформування інституту освіти, зокрема вищої школи, відповідно до потреб суспільства і освітніх тенденцій у сучасному світі.

На території Одеської області функціонують 56 вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації. Статус національного мають 9 ВНЗ. До сектору державної власності входить 39 ВНЗ (20 - І-ІІ рівнів акредитації; 19 - ІІІ-ІV рівнів акредитації), до комунального - 9 ВНЗ тільки І-ІІ рівнів акредитації; до приватного - 8 ВНЗ (5- І-ІІ рівнів акредитації та 3 - ІІІ - ІV рівнів акредитації).

Підвищення ефективності системи вищої освіти в області здійснюється через удосконалення мережі вищих навчальних закладів шляхом включення коледжів, технікумів, училищ до складу вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Так, 11 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Одещини входять до складу вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації як структурні підрозділи.

Контингент студентів становить 135,8 тис. осіб ( денна форма навчання - 87,3 тис. осіб). У коледжах, технікумах, училищах навчається 28,4 тис. студентів (денна форма навчання - 22,6 тис. студентів) та 107,4 тис. студентів - у ВНЗ ІІІ - ІV рівнів акредитації державної форми власності (денна - 64,6 тис. студентів).

У порівнянні з 2009/2010 навчальним роком контингент студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації зменшився на 7,9 тис. осіб за рахунок демографічної ситуації та зменшення прийому на заочну форму навчання.

В останні роки питання вищої освіти все більше привертають увагу громадськості і, в першу чергу, щодо проведення вступної кампанії. Від успішного проведення прийому на навчання залежить реалізація головного завдання вищої школи – забезпечення якості освіти.

Одним із факторів забезпечення стабільного розвитку вищого навчального закладу є стабільність державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою.

Державне замовлення на денну форму навчання, у порівнянні з минулим роком збільшилось: по ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації - на 1 відсоток та склало 7,5 тис. місць; по ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації - на 10,6 відсотка та склало 3,2 тис. місць.

За підсумками вступної кампанії 2010/2011 навчального року на навчання до ВНЗ І-ІV рівнів акредитації всього зараховано 28,4 тис. осіб, з них до ВНЗ державної форми власності 24,6 тис. осіб ( 86,6 відсотка), комунальної - 1,9 тис. осіб ( 6,7 відсотка), приватної - 1,9 тис. осіб (6,7 відсотка). На денну форму навчання поступило 21,6 тис. осіб, із них: за рахунок Державного та місцевих бюджетів - 11,2 тис. осіб (51,8 відсотка), за кошти фізичних та юридичних осіб - 10,4 тис. осіб ( 48,1 відсотка).

У середньому конкурс на місця державного замовлення у вищих навчальних закладах становив 5,4 осіб/місце. Найбільший конкурс складав в Одеському державному економічному університеті (28 осіб/місце), Одеському національному морському університеті (8,4 осіб/місце), Одеській національній академії зв'язку ім.. О.С.Попова (7,6 осіб/місце). Найменший конкурс - в Одеській державній музичній академії ім.. А.В.Нежданової (1,7 осіб/місце), що обумовлюється специфікою вищого навчального закладу.

Разом з тим, треба зазначити що ці показники не відображають реальної конкурсної ситуації, оскільки більшість вступників подають заяви на вступ до декількох вищих навчальних закладів або кількох напрямів підготовки в одному вищому навчальному закладі.

Популярними серед вступників залишаються спеціальності: юридичні, економічні, морські.

Найменшим попитом користуються спеціальності: в Одеському національному університеті ім.. І.І.Мечникова - „прикладна математика”, „фізика”, „астрономія”, Південноукраїнському національному педагогічному університеті ім.К.Д.Ушинського - „математика”, „фізика”, Одеському державному екологічному університеті – „гідрометеорологія” .

Випуск фахівців 2010 року становив 22,8 тис. осіб, з них 20,3 тис. осіб закінчили державні, 1,6 тис. осіб - комунальні, 0,8 тис. осіб - приватні ВНЗ.

Навчальний процес у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації забезпечують 2543 викладачі, із яких 2125- штатні. Залучено до роботи 72 особи, які мають науковий ступінь (37 – штатні) .

Науково-педагогічний персонал ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації становить 10009 осіб, у тому числі штатні 8243 особи ( 82,3 відсотка). У державних ВНЗ науково-педагогічний персонал становить 9542 особи, у тому числі штатні - 7968 осіб (83,5 відсотка).

Серед штатного науково-педагогічного персоналу - 695 докторів наук (8,4 відсотка), 741 професорів (8,9 відсотка), 3852 кандидатів наук (46,7 відсотка), 2661 доцентів (32,3 відсотка). У державних ВНЗ серед штатного науково-педагогічного персоналу - 675 докторів наук (8,5 відсотка), 723 професори (9,1 відсотка), 3742 кандидатів наук (47 відсотків), 2551 доцентів (32 відсотки).

У 16 вищих навчальних закладах області, які мають ліцензію на підготовку іноземців, здобувають вищу освіту 5176 іноземних громадян (на 2,9 відсотка більше ніж у минулому навчальному році) із 78 країн світу, у тому числі з 14 країн близького зарубіжжя.

Найбільша кількість іноземців навчається в Одеському національному медичному університеті – 1108 осіб (21,4 відсотка від загальної кількості іноземців ВНЗ Одеського регіону), у Південноукраїнському національному педагогічному університеті ім.. К.Д.Ушинського – 676 осіб (13 відсотків), в Одеському національному політехнічному університеті – 656 осіб (12,7 відсотка).

Найбільша кількість іноземців, які здобувають вищу освіту - це громадяни Китаю, Молдови, Росії, Туреччини, Сирії, Індії.

Порівняно з минулим навчальним роком значно зросла кількість іноземних студентів у Південноукраїнському національному педагогічному університеті (на 19,4 відсотка), Одеському національному політехнічному університеті (на 16,9 відсотка), Одеській державній академії будівництва та архітектури (на 27,3 відсотка). Значно зменшилась кількість - у Національному університеті „Одеська юридична академія” ( на 53,3 відсотка) та Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова (на 12,9 відсотка).

Загальний прийом іноземців у 2010/2011 навчальному році склав 2327 осіб, у тому числі 730 слухачів на підготовче відділення. Найбільша кількість іноземних громадян зарахована до числа студентів Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського - 376 осіб (16,1 відсотка), Одеського національного політехнічного університету - 358осіб (15,4 відсотка) та Одеського національного медичного університету - 356 осіб (15,3 відсотка).

У минулому навчальному році 1419 громадян іноземних країн закінчили навчання у вищих навчальних закладах області, що на 28,8 відсотка більше ніж у попередньому навчальному році. 57 іноземців (4 відсотки) від усієї кількості випускників, отримали дипломи з відзнакою, більше половини з яких - випускники Одеської державної музичної академії ім. А.В. Нежданової.

З метою задоволення національно - культурних потреб представників молдавської та болгарської етнічних груп, зокрема права на отримання вищої освіти рідною мовою проведено значну роботу по виконанню Протоколів про співробітництво в галузі освіти між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти і науки Республіки Болгарія, Міністерством освіти Республіки Молдова, Міністерством виховання та досліджень Румунії а саме:

- тестування абітурієнтів болгарського походження, які виявили бажання навчатися у вищих навчальних закладах Республіки Болгарія, у якому взяли участь 62 абітурієнти;

- попередній відбір абітурієнтів від Одеської області з числа громадян України молдовського походження для направлення на навчання до вищих навчальних закладів Румунії, у якому взяли участь 38 осіб. На 10 стипендій, запропонованих МОН України для Одеської області рекомендовано 8 осіб (6 – бакалаврат; 2 магістратура);

- конкурсний відбір громадян України молдовського походження для направлення на навчання до вищих навчальних закладів Республіки Молдова. За результатами конкурсного відбору 9 осіб направлено на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр” та 2 особи – до магістратури.

Згідно з квотою, виділеною Федеральним агентством з питань освіти Російської Федерації, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України проведено відбір кандидатів для направлення на навчання до вищих навчальних закладів Російської Федерації. Відповідно до порядку відбору, рекомендовано 2 кандидатури.ПІДСУМКИ ОЗДОРОВЛЕННЯ

На виконання Указу Президента України від 1 червня 2010 р. № 657/2010 „Про літнє оздоровлення та відпочинок дітей у 2010 році”, розпорядження голови облдержадміністрації від 13 липня 2010 року № 510/А-2010 “Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків у 2010 році” управлінням освіти і науки облдержадміністрації вжито невідкладних заходів щодо створення належних умов для повноцінного літнього відпочинку, оздоровлення дітей з використанням бази стаціонарних дитячих оздоровчих закладів та бази дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.

Мережа закладів оздоровлення та відпочинку

Протягом 2009–2010 навчального року органами управління освітою на місцях вжито заходів щодо збереження мережі стаціонарних дитячих оздоровчих таборів. Жодного дитячого оздоровчого табору не було ліквідовано або перепрофільовано, всі використовуються за призначенням.
№ з/п

Типи закладів оздоровлення та відпочинку

Планувалось

Працювало

1.

Стаціонарні табори з цілодобовим перебуванням

7

7

2.

Пристосовані табори з цілодобовим перебуванням (на базі навчальних закладів)

2

8

3.

Табори з денним перебуванням (на базі навчальних закладів)

850

865

4.

Табори праці та відпочинку (на базі навчальних закладів)

130

141

5.

Наметові табори

6

10
Всього:

995

1031
Заклади оздоровлення

Влітку функціонувало 7 з 10 комунальних стаціонарних оздоровчих закладів, управління якими здійснюють відділи та заклади освіти. У 3-х таборах („Зелений мис” - власник обласна рада, „Харитинівка” - власник обласна рада, „Мрія” - власник Болградська районна рада) тривали ремонтні роботи.

З метою більшого охоплення дітей послугами оздоровлення управлінням освіти і науки, керівниками органів управління освітою на місцях вжито заходів щодо відкриття на базі навчальних закладів оздоровчих таборів з цілодобовим перебуванням дітей.

4 заклади оздоровлення з цілодобовим перебуванням дітей функціонували на базі шкіл-інтернатів (с. Кароліно - Бугаз, с. Андрієво – Іваново, с. Тузли, м. Одеса).

Третій рік поспіль працюють табори з цілодобовим перебуванням дітей на базі загальноосвітніх шкіл с. Приморське та с. Миколаївка Білгород-Дністровського району.

Відповідно до Програми допризовної підготовки і військово - патріотичного виховання молоді Роздільнянського району на базі місцевої військової частини (с. Петроєвдокіївка) створено позаміський оздоровчий табір для юнаків. У червні в ньому оздоровились 25 випускників 10-х класів району. Крім того, на базі КСК с. Богнатове Роздільнянського району створено табір праці і відпочинку для старшокласників, де 25 учнів мали можливість не тільки доглядати за спортивними кіньми, а й самі спробували себе у верховій їзді.

Відповідно до листа від 20.09.2010 р. № 87-19 ПК управління освіти і науки облдержадміністрації інформує.

Термін оздоровчої зміни складав 21 календарний день.

Таким чином, крім 7 стаціонарних позаміських оздоровчих закладів цього літа функціонує додатково 8 тимчасово діючих пристосованих закладів оздоровлення.

Заклади відпочинку

За оперативною інформацією з районів та міст області протягом червня-серпня поточного року працювало 1016 закладів відпочинку, що на 32 більше від запланованого. Зокрема:

Протягом літа 18 позаміських таборів області працювало із змінами по 14 днів, відпочинком охоплено 12002 дитини.

Термін відпочинкової зміни складав 14 календарних днів. Усі табори з денним перебуванням відкриті після комісійного прийому та дозволу санітарно-епідеміологічних служб.

Всього в дитячих закладах відпочинку та оздоровлення перебувало 113356 дітей, що становить 50відсотків від загальної кількості дітей віком від 7 до 16 років. У тому числі у розрізі районів:

- 70 відсотків і більше дітей охоплено оздоровленням і відпочинком у 10 районах (Білгород-Дністровському, Березівському, Великомихайлівському, Комінтернівському, Котовському, Тарутинському, Татарбунарському, Миколаївському, Фрунзівському, Ширяївському ) та м. м.Южне, Котовськ;

– 50 відсотків і більше у 7 районах (Арцизькому, Іванівському, Ізмаїльському, Красноокнянському, Овідіопольському, Савранському, Саратському) та м Іллічівськ;

- в межах 50 відсотків – у 3 районах (Балтському, Болградському, Ренійському);

найнижчий показник охоплення відпочинком та оздоровленням у м. Ізмаїл (19,6 відсотка) та в Любашівському районі (17,6 відсотка).

З 1 червня 2010 року понад 50 тис. дітей дошкільного віку відпочивали та оздоровлювались на базі дошкільних навчальних закладів, які переведені на тримісячний оздоровчий режим роботи. Режимом роботи дошкільних закладів передбачалось повітряні та водні загартовуючи процедури, фізкультурно-оздоровчі заходи, екскурсії. У раціон харчування були введені свіжі овочі, фрукти. Влітку відкрилися дитячі садки, які працювали у сезонному режимі.

305 учнів професійно-технічних навчальних закладів області поєднували проходження виробничої практики у позаміських оздоровчих закладах з відпочинком та оздоровленням (ДПТНЗ „Одеське ВПУ морського туристичного сервісу” Білгород-Дністровська філія ДПТНЗ „ОВПУ ТТХ”, ДПТНЗ „Татарбунарське професійно-технічне аграрне училище”, ДПТНЗ „Лиманський професійний аграрний ліцей”, ДПТНЗ „Ізмаїльське вище професійне училище” та інші).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року № 588 „Про фінансування у 2010 році заходів з літнього оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей” виділено кошти у сумі 725 тис. грн. На зазначені кошти придбано 36 путівок для дітей-інвалідів з числа вихованців спеціальних інтернатних закладів, та 210 путівок для студентів професійно-технічних навчальних закладів з числа сиріт та позбавлених батьківського піклування (172 особи), дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей (25 осіб), дітей-інвалідів (13 осіб).

Протягом оздоровчого сезону в області функціонувало 13 спортивно-оздоровчих центри та 4 санаторії – профілакторії, підпорядковані вищим навчальним закладам I – IV рівнів акредитації. Оздоровлено 5705 студентів, у тому числі 1556 – у санаторіях-профілакторіях.

Організація харчування

Під час оздоровчої кампанії значна увага приділяється питанню організації якісного харчування дітей. Згідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах” у літній оздоровчий період витрати на харчування у дошкільних навчальних закладах збільшено на 10 відсотків для придбання соків, свіжих овочів і фруктів.

У пришкільних таборах організовано 2-3 разове гаряче харчування, вартість якого складає від 5 грн. до 8 грн. Виключенням є пришкільні табори в м. Южне (4-х разове харчування на 35 грн.), м. Одеса (3-х разове харчування на 18 грн.), Біляївського та Роздільнянського районів (2-х разове харчування на 14,50 грн.).

Показники забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій

Як і в попередні роки, нинішньої оздоровчої кампанії особлива увага приділяється оздоровленню дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей. Зокрема, оздоровлено 30099 дітей соціально незахищених категорій. А саме:

Крім того, у дитячих закладах відпочинку оздоровлено 1436 дітей з групи ризику, 11677 талановитих і обдарованих дітей.

У подорожах та екскурсіях рідним краєм відпочили 71,5 тис. дітей загальноосвітніх навчальних закладів. За кордоном оздоровились та відпочили 310 дітей.

Фінансове забезпечення

Відпочинок і оздоровлення дітей здійснювався за рахунок коштів місцевих бюджетів, професійних спілок, Фонду соціального страхування, позабюджетних фондів та коштів батьків.

На 2010 рік рішенням сесії Одеської обласної ради передбачено виділення 5,2 млн. грн. на оздоровлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців інтернатних закладів, виділено 5,1 млн. грн. (98,1 відсотка).

За даними райдержадміністрацій та міських рад з місцевих бюджетів на оздоровлення дітей у таборах з денним перебуванням виділено 8,7 млн. грн. (передбачено – 9,0 млн. грн.), залучено 4,9 млн. грн. позабюджетних коштів. Всього на організацію відпочинку дітей у таборах з денним перебуванням виділено 13,6 млн. грн. (у 2009 р. за відповідний період виділено 10,6 млн. грн.).

Оздоровлення вихованців шкіл-інтернатів

У 2010 році відпочинку та оздоровленню підлягало 1598 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців інтернатних закладів. З них 1243 вихованці інтернатних закладів обласного підпорядкування оздоровлювалися за рахунок видатків обласного бюджету, 355 вихованців інтернатних закладів м. Одеса - за рахунок видатків місцевого бюджету.

На організацію і проведення оздоровлення в 2010 р. виділено 5,1 млн. грн., що складає близько 48 грн. на одну дитину в день.

Функціонували власні бази відпочинку інтернатних закладів: „Лісова” (Котовської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ст. для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування) та „Дубки” (Піщанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування) та Одеський табір відпочинку „Вікторія”. Протягом літа там оздоровлено 1245 дітей.

З метою поліпшення умов літнього відпочинку проводилась робота щодо додаткового залучення коштів та послуг за рахунок шефських та благодійних організацій. За рахунок залучених та благодійних коштів оздоровлено 353 вихованці шкіл-інтернатів.

Організація виховної роботи

До роботи у таборах з денним перебуванням дітей було залучено музичних працівників, вчителів фізичної культури, психологів, керівників гуртків позашкільних навчальних закладів, бібліотекарів що значно покращило виховну роботу, зробило її більш цікавою, розважальною, корисною. Педагогами активно впроваджувались форми роботи з дітьми, спрямовані на розвиток їх здібностей та обдарувань, на відродження національних традицій, обрядів, звичаїв, навчання дітей основ народної творчості і ремесел. У кожному пришкільному таборі розроблено систему заходів з техніки безпеки, пропаганди здорового способу життя.

У ході оздоровлення керівниками таборів проводились екскурсії до підприємств та установ, бібліотек, музеїв, театрів, виставок, зустрічі з місцевими народними умільцями - майстрами бісероплетіння, лозоплетіння, ковалями, гончарями, вишивальницями тощо. Протягом червня у приміщенні обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання (вул. Троїцька, 38) функціонувала обласна виставка робіт вихованців позашкільних установ області з науково-технічної творчості, декоративно-прикладної творчості, початкового технічного моделювання яку відвідали понад 5 тис. дітей.

Вживалися заходи щодо виховання у дітей почуття національної свідомості, патріотизму, формуванню бережливого ставлення до природи, охорони навколишнього середовища та ознайомлення їх з флорою і фауною регіону. Діти здійснювали екскурсії в природу „Знай, люби і бережи свій рідний край”, „Ми господарі природи, збережемо її вроду”, відвідували ботанічний сад Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, Одеський музей краєзнавства, Одеський зоологічний музей, Одеський та Миколаївський зоопарки, Уманський дендропарк „Софіївський”.

З метою забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді у таборах проводились спортивні змагання „Веселі старти”, „Швидше, вище, сильніше”, змагання з футболу, баскетболу, шахів та шашок.

Протягом липня - серпня на базі Кароліно - Бугазької санаторної школи - інтернату проведено XIІ спартакіаду вихованців інтернатних закладів області.

До планів виховної роботи оздоровчих таборів були включені питання щодо пропаганди здорового способу життя, проводяться диспути, засідання «круглих столів», конкурси та різноманітні акції на тему: „Молодь обирає здоров’я”.

Однак в організації і проведенні оздоровчої кампанії 2010 року існують певні проблемні питання.

Недостатньо уваги приділили місцеві органи виконавчої влади формуванню місцевих бюджетів та залученню позабюджетних коштів. Найменше видатків на 1 дитину для оздоровлення у 2010 році затверджено у бюджетах Красноокнянського району (34,0 грн.), Комінтернівського, Березівського районів (53 грн. , Кодимського району (63,5 грн.).

На 75 відсотків профінансовано оздоровчу кампанію у Білгород-Дністровському районі, на 88,5 відсотка - Кілійському районі, на 90,6 відсотка - Балтському районі.

У ряді шкіл недостатньо уваги приділено підготовці закладів освіти до літнього сезону. Державною санітарно-епідеміологічною службою винесено 14 постанов про тимчасову заборону відкриття пришкільних закладів відпочинку до проведення повторної дезінфекції водопровідних мереж та доведення питної води до нормативних вимог (Березівський, Білгород-Дністровський, Великомихайлівський, Саратський, Комінтернівський, Савранський, Овідіопольський, Миколаївський райони). У подальшому дія постанов була скасована.

Як недолік слід відмітити, що з одноразовим харчуванням працювали пришкільні табори в м. Ізмаїл, м. Білгород-Дністровський, Комінтернівському, Овідіопольському, Березівському, Ізмаїльському районах.

За відсутності необхідного обсягу роботи та коштів на оплату праці учнів, їх харчування сільськогосподарські підприємства неохоче погоджуються на організацію роботи таборів праці і відпочинку. Саме тому не змогли відкритись табори праці та відпочинку у Татарбунарському, Саратському, Ренійському, Миколаївському, Любашівському, Кілійському, Ізмаїльському, Арцизькому, Ананьївському, Біляївському, Березівському, Білгород-Дністровському районах.

Підсумки літнього оздоровлення свідчать, що завдання в його організації та проведенні, покладені на органи управління освітою, в цілому, вирішені.

Таким чином, у 2010 році управлінням освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації та місцевими органами управління освітою реалізувалися заходи щодо подальшого реформування дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної безперервної освіти, покращення умов праці педагогічним працівникам, підвищення їх кваліфікації, соціального і професійного захисту, поліпшення ресурсного забезпечення закладів та установ системи освіти.

План роботи управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації на 2011 рік розроблено з урахуванням пропозицій, внесених всіма службами управління, та завдань перспективного плану.

План визначає основні напрямки та організаційні заходи щодо реалізації положень Конституції України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, рішень сесій обласної ради, нормативних та розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України, власних рішень управління освіти і науки облдержадміністрації з питань освіти.

Управління освіти і науки реалізує виконання плану через систематичне вивчення стану справ на місцях, надання науково-методичної, практичної допомоги, безпосереднього оперативного впливу на ситуацію.

План роботи на 2011 рік є базовим, корекція його змісту здійснюватиметься через щомісячне, щотижневе планування та аналіз його виконання.

Хід виконання плану контролюється на нарадах апарату управління у начальника. Апаратні наради проводяться щотижня по понеділках.


Основні пріоритети розвитку галузі на 2011 рік1. Організація роботи управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації