Управління освіти І науки одеської обласної державної адміністрації на 2011 рік

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23
4.2. Наради керівників органів управління освітою
№ з/п

Перелік питань

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

Січень

1

Про оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів області.

Червоняк Г.І.
2

Стан роботи з профілактики злочинності та проявів насилля серед учнівської молоді.

Черепян Т.І.
3

Робота відділів (управлінь) освіти щодо формування кадрового резерву.

Шавга С.В.
4

Аналіз роботи по замовленню та працевлаштуванню молодих спеціалістів, випускників педагогічних вузів.

Лазарева Т.О. Шавга С.В.
Березень

1

Стан організації харчування учнів у навчальних закладах області (спільно з управлінням у справах захисту прав споживачів).
Пушкар А.В.
2

Стан виконання державних соціальних стандартів щодо надання матеріальної та грошової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.

Тулба Т.І.
3

Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів педагогічними кадрами з урахуванням перспективного планування та цільового навчання.

Шавга С.В.
4

Про умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2011 році.

Журавльова Ю.О.
Травень

1

Про підготовку до літньої оздоровчої кампанії 2011 року.

Кашуба Л.І.
2

Про дотримання вимог положень про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, про Золоту та Срібну медаль.

Лебедєва Н.А.
3

Підсумки атестації педагогічних кадрів навчальних закладів області.

Шавга С.В.
4

Вирішення соціальних питань, моральне і матеріальне стимулювання педагогічних працівників.

Шавга С.В.
Липень

1

Про хід оздоровчої кампанії в області.

Кашуба Л.І.
2

Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку „Впевнений старт” у дошкільних навчальних закладах м. Южне, м. Теплодар, Овідіопольського району.

Луцько Ю.П.
Вересень

1

Робота відділів (управлінь) освіти Біляївської, Комінтернівської, Овідіопольської та Ширяївської райдержадміністрацій щодо соціального захисту дітей, які перебувають у надзвичайно складних умовах.

Тулба Т.І.
2

Дотримання вимог Положення про ІВС „Освіта” та порядку замовлення, видачі, обліку документів про освіту державного зразка.

Шавга С.В.
3

Стан роботи дитячо - юнацьких спортивних шкіл області: проблеми та перспективи розвитку.

Бондарєв М.К.
4

Про результати участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах та конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН.

Кавалєров В.А.,

Довгий В.В.
5

Аналіз якісного та кількісного складу педагогічних працівників у дошкільних навчальних закладах.

Шавга С.В.
Листопад

1

Про організацію обліку дітей і підлітків шкільного віку у 2011-2012 навчальному році.

Ткачова Н.Г.
2

Про роботу відділів (управлінь) освіти щодо здійснення контролю за дотримання Правил прийому дітей до гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів „Загальноосвітня школа – гімназія”, „Загальноосвітня школа – ліцей”, „Загальноосвітня школа – колегіум”.

Лебедєва Н.А.
3

Підвищення фахового рівня керівних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів – запорука якісних змін в освіті.

Кавалеров В.А.
4

Про підсумки вивчення стану охорони праці та безпеки життєдіяльності у загальноосвітніх навчальних закладах обласного підпорядкування.

Кіпер В.І.    1. Наради керівників навчальних закладів приватної форми власності
№ з/п

 Перелік питань

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

Травень

1

Закінчення 2010-2011 навчального року та підготовка закладів освіти до державної підсумкової атестації.

Червоняк Г.І.
2

Про результати здійснення контролю управління освіти і науки облдержадміністрації щодо недопущення порушень законодавства в діяльності закладів освіти приватної форми власності відносно нагородження випускників 11-х класів Золотими та Срібними медалями.

Кашуба Л.І.
3

Про порядок погодження робочих навчальних планів на 2011 – 2012 навчальний рік.

Кашуба Л.І.
4

Дотримання вимог чинного законодавства щодо замовлення та видачі бланків документів про освіту.

Лазарева Т.О.Листопад

1

Про результати здійснення контролю за дотриманням закладами освіти приватної форми власності ліцензійних умов.

Лазарева Т.О.2

Участь учнів приватних загальноосвітніх навчальних закладів в інтелектуальних змаганнях, олімпіадах, МАН.

Червоняк Г.І.
3

Кадрове забезпечення закладів освіти приватної форми власності, курсове підвищення кваліфікації, перепідготовка педагогічних працівників.

Шавга С.В.
4

Про підсумки контролю щодо виконання Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах приватної форми власності

Кашуба Л.І.    1. Наради директорів інтернатних закладів
№ з/п

 Перелік питань

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

Лютий

1

Підсумки роботи інтернатних закладів за І півріччя 2010-2011 навчального року та основні завдання на ІІ півріччя.

Тулба Т.І.
2

Підсумки атестаційної експертизи Кароліно-Бугазької санаторної школи-інтернату.

Черняк Л.О.
3

Про підсумки зимового оздоровлення та відпочинку вихованців інтернатних установ.

Черняк Л.О.
Квітень

1

Про роботу інтернатних закладів з питань попереднього працевлаштування випускників.

Кулик О.В.
2

Про підготовку до оздоровчої кампанії ,,Літо-2011”.

Черняк Л.О.
3

Про роботу інтернатних закладів з питань попередження правопорушень, бродяжництва та жебракування.

Тулба Т.І.
4

Про дотримання вимог чинного законодавствіа щодо ведення особових справ та заповнення трудових книжок педагогічних працівників інтернатних закладів.

Шавга С.В.,

Гресс А.А.
Червень

1

Про результати роботи інтернатних закладів у 2010-2011 навчальному році.

Тулба Т.І.
2

Про хід літнього відпочинку та оздоровлення вихованців інтернатних закладів

Черняк Л.О.
Жовтень

1

Про результати перевірки стану готовності інтернатних закладів до роботи в осінньо-зимовий період.

Кіріляк І.Ю.

Тулба Т.І.
2

Підсумки працевлаштування випускників інтернатних закладів.

Кулик О.В.
3

Про ведення шкільної документації в інтернатних закладах.

Тулба Т.І.
Грудень

1

Про виконання розпорядження ОДА від 29.04.2010 р. №231/А-2010 ,,Про затвердження заходів щодо виконання Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Одеській області на 2010-2011 роки”

Тулба Т.І.
2

Про підсумки атестаційних експертиз Троїцької та Михайлівської спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів.

Тулба Т.І.    1. Наради директорів професійно-технічних навчальних закладів
№ з/п

 Перелік питань

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

Лютий

1

Аналіз фінансування, фінансово-господарської діяльності закладів ПТО у 2010 році та формування показників соціально-економічного розвитку системи ПТО на 2011 рік.

Бернавська І.В. Шпильна О.А.
2

Підсумки роботи закладів ПТО у 2010 році та визначення основних напрямків їх діяльності у 2011 році.

Білоконенко С.П.3

Оптимізація мережі закладів ПТО відповідно до потреб економіки та регіонального ринку праці.

Білоконенко С.П.4

Підсумки методичної роботи щодо організації навчального процесу в закладах ПТО за 2010 рік.

Корчевський О.Е.5

Порядок призначення та звільнення керівників закладів ПТО.

Лазарева Т.О.6

Про поновлення діяльності Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти.

Білоконенко С.П.
Травень

1

Основні завдання щодо організації літнього відпочинку та оздоровлення учнів професійно-технічних навчальних закладів, підготовки закладів ПТО до роботи у 2011-2012 навчальному році.

Білоконенко С.П
2

Про хід атестації та ліцензування закладів ПТО.

Білоконенко С.П,

Корчевський О.Е.
3

Стан дотримання безпеки життєдіяльності в закладах ПТО.

Білоконенко С.П,

Кіпер В.І.
4

Особливості організації навчального процесу у новому навчальному році. Організація роботи приймальних комісій та заходи щодо виконання показників державного замовлення у 2011 році.

Білоконенко С.П,

Корчевський О.Е.
5

Шляхи вирішення проблем щодо проходження учнями закладів ПТО виробничої практики. Організація та проведення Державної кваліфікаційної та підсумкової атестацій.

Білоконенко С.П,

Корчевський О.Е.
Вересень

1

Аналіз фінансування закладів ПТО з державного та обласного бюджетів. Моніторинг використання закладами ПТО позабюджетних коштів.

Бернавська І.В. Шпильна О.А.
2

Аналіз стану дотримання вимог чинного законодавства у сфері соціального забезпечення учнів пільгових категорій закладів ПТО.

Білоконенко С.П.3

Стан підготовки закладів ПТО до роботи в осінньо-зимовий період.

Білоконенко С.П.
4

Стан проведення виробничого навчання і практики на виробництві. Аналіз виробничої діяльності навчально-виробничих майстерень закладів ПТО.

Білоконенко С.П,

Корчевський О.Е.
5

Аналіз діяльності органів учнівського самоврядування у 2010-2011н/р та основні напрямки їх роботи у 2011-2012 н/р.

Білоконенко С.П.
6

Аналіз кількісних та якісних показників складу інженерно-педагогічних колективів закладів ПТО та основні проблеми кадрового забезпечення освітнього процесу у закладах професійно-технічної освіти.

Шавга С.В.
Грудень

1

Аналіз участі закладів ПТО у конкурсах фахової майстерності, олімпіадах із загальноосвітніх дисциплін у 2011р.

Білоконенко С.П,

Корчевський О.Е.
2

Аналіз показників професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого навселення на базах закладів ПТО.

Білоконенко С.П.
3

Аналіз забезпечення учнів закладів ПТО медичним обслуговуванням: основні проблеми та шляхи їх вирішення.

Білоконенко С.П.
4

Стан кадрової роботи, дотримання діючого трудового законодавства, реалізація вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників у закладах ПТО.

Шавга С.В.


4.6. Наради ректорів (директорів) вищих навчальних закладів І-ІV рівнів

акредитації

№ з/п

 Перелік питань

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

Лютий

1

Підсумки науково-дослідної роботи вищих навчальних закладів Одеського регіону за 2010 рік.

Рудик О.В.Березень

1

Про координацію взаємодії вищих навчальних закладів м. Одеса та правоохоронних органів щодо протидії нелегальній міграції.

Антонюк Н.О.
2

Стан соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

Журавльова Ю.О.Квітень

1

Інтерактивні технології як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів відповідно до сучасних вимог.

Мельник Н.О.
2

Особливості та організація прийому до вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації у 2011 році.

Журавльова Ю.О.

Антонюк Н.О.

Мельник Н.О.
3

Організація науково-методичної роботи у вищих навчальних закладх І-ІІ рівнів акредитації

Журавльова Ю.О.

Мельник Н.О.4

Підсумки атестації педагогічних працівників у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.

Шавга С.В.
Жовтень

1

Стан підготовки вищих навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період. Хід реалізації державної програми енергозбереження.

Журавльова Ю.О.2

Про підсумки прийому до вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.

Журавльова Ю.О.3

Стан соціально-побутових умов проживання студентів, у т.ч. іноземних, у гуртожитках вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації

Журавльова Ю.О.

Антонюк Н.О.,

Мельник Н.О.
Грудень

1

Про підсумки оздоровлення студентів та стан спортивно-масової роботи у вищих навчальних закладах області.

Журавльова Ю.О.


4.7. Наради директорів та головних бухгалтерів закладів і установ освіти обласного підпорядкування, державних професійно-технічних навчальних закладів

№ з/п

 Перелік питань

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

Лютий

1

Причини виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості у закладах і установах освіти обласного підпорядкування у 2010 році. Аналіз залишків коштів на рахунках, що були перераховані до бюджету у кінці 2010 фінансового року. Методична допомога з питань ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Бернавська І.В.,

Кіріляк І.Ю.
Квітень

1

Стан дотримання фінансово-бюджетної дисципліни у державних професійно-технічних навчальних закладах та закладах і установах освіти обласного підпорядкування згідно матеріалів ревізій, проведених контрольно – ревізійним управлінням у 2010 році.

Бернавська І.В.,

Кіріляк І.Ю.
Вересень

1

Стан погашення дебіторської та кредиторської заборгованості закладами і установами освіти обласного підпорядкування за 9 місяців 2011 року. Аналіз залишків коштів на рахунках.

Бернавська І.В.,

Кіріляк І.Ю.
2

Методична допомога з питань ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Бернавська І.В.,

Кіріляк І.Ю.
3

Аналіз проведення розрахунків за літній відпочинок та оздоровлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та за спожиті енергоносії закладами освіти обласного підпорядкування відповідно до затверджених лімітних призначень

Бернавська І.В.
Жовтень

1

Стан готовності закладів, установ освіти обласного підпорядкування та професійно – технічних навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період

Бернавська І.В.,

Кіріляк І.Ю.
2

Визначення рівня ефективного та раціонального використання бюджетних коштів керівниками закладів, установ освіти обласного підпорядкування та державних професійно-технічних навчальних закладів за результатами аналізу актів ревізій контрольно-ревізійних служб за 9 місяців 2011 року.

Бернавська І.В.,

Кіріляк І.Ю.
Грудень

1

Стан погашення дебіторської та кредиторської заборгованості закладами і установами освіти обласного підпорядкування та професійно – технічних навчальних закладів на 01.12.2011 р. Аналіз утворення залишків коштів на рахунках.

Бернавська І.В., Кіріляк І.Ю.
2

Методична допомога з питань ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Бернавська І.В.,

Кіріляк І.Ю.Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації