Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


Міністерство освіти і науки України

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Наукова бібліотека


Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського

національного університету імені Івана Огієнка


Бібліографічний покажчик змісту

(1920–2009 рр.)


Кам'янець-Подільський

2010

УДК 014.3:378.4(477.43)

ББК 91.9:74.58(4 Укр-Хме)

Н 34


Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,

протокол № 3 від 1 квітня 2010 року


Голова редакційної колегії:

О. М. Завальнюк – кандидат історичних наук, професор, ректор Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка


Відповідальний редактор:

В. С. Прокопчук – доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Члени редколегії:

Л. В. Баженов, доктор історичних наук, професор;

О. Б. Комарніцький, кандидат історичних наук, доцент;

І. М. Конет, доктор фізико-математичних наук, професор;

Т. М. Опря, зав. науково-бібліографічного відділу наукової бібліотеки;

В. М. Пархоменко, провідний бібліограф;

Л. Ф. Філінюк, вчений секретар наукової бібліотеки


Укладачі:

О. В. Веселовська, бібліотекар ІІ категорії;

Т. М. Опря, зав. науково-бібліографічного відділу;

В. М. Пархоменко, провідний бібліограф


Наукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : бібліографічний покажчик змісту (1920–2009 рр.) / Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека ; [уклад.: О. В. Веселовська, Т. М. Опря, В. М. Пархоменко ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.), О. Б. Комарніцький та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 120 с.

У покажчику відображена бібліографія наукових праць вчених Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з питань історії, теорії, педагогіки і методики від часу його заснування в 1918 році і до 2009 року.

Розрахований на широке коло науковців – докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів.

Від укладачів


В умовах розбудови української державності, культурного та духовного відродження українського народу виникає потреба глибоко вивчати, аналізувати, узагальнювати і творчо використовувати досвід минулого.

Дане видання є першою спробою упорядкувати та систематизувати наукові праці вчених Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з питань історії, теорії, педагогіки і методики від часу його заснування в 1918 році і до 2009 року.

У ході історичних подій, реорганізацій мінялися назви закладу, а отже й збірників наукових праць. Тому при розміщенні опублікованих матеріалів упорядники виходили з хронологічного принципу, враховуючи основні етапи становлення і розвитку університету.

Кам'янець-Подільський державний український університет (1918–1921 рр.) заснований 1 липня 1918 року відповідно до закону, прийнятого Радою Міністрів Української держави і затвердженого гетьманом України П. Скоропадським 17 серпня 1918 року. Яскравою і незабутньою сторінкою історії закладу стало урочисте 22 жовтня того ж року його відкриття, яке перетворилося на всеукраїнську подію. Адміністрація закладу вирішила підготувати і опублікувати в “Записках Кам'янець-Подільського Державного Українського Університету” (Т.1) матеріали про відкриття. Та, на жаль, задум не вдалося реалізувати із-за фінансової скрути. При підготовці до друку покажчика укладачам вдалося розшукати і розкрити зміст 2-го і 5-го томів “Записок Кам'янець-Подільського Державного Українського Університету” та деяких відбиток наукових праць, опублікованих у них.

У 1926–1927 рр. вийшли “Записки Кам'янець-Подільського інституту народної освіти (1921–1930 рр.) у двох томах: 1926 – т. 1, 1927 – т. 2. Ці видання збереглися у фондах бібліотеки.

Наступну групу збірників представляють “Наукові записки Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту”, які вийшли друком протягом 1953–1962 рр. (всього 12 томів історико-філологічної, фізико-математичної серій) та тези доповідей викладачів на звітних наукових сесіях і конференціях за 1959–1965, 1989–1992 рр. (всього 11 книг).

Протягом 2002–2009 рр. вийшли друком “Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету” (з 2008 р. – національного університету імені Івана Огієнка), в яких вміщені доповіді та повідомлення науково-педагогічних працівників та аспірантів, виголошені на звітних наукових конференціях за підсумками науково-дослідної роботи (всього 8 випусків, 26 томів).

Окрім загальноінститутських 1993-го року розпочато випуск факультет-ських збірників наукових праць за серіями: філологічна, фізико-математична, історичні науки, педагогічна тощо. На сьогодні кожен факультет випускає свої збірники, деякі з них нараховують до 20 випусків. Маємо намір у майбутньому розкрити їх зміст.

Бібліографічний покажчик має за мету допомогти читачеві зорієнтуватися в багаточисленних і різноманітних публікаціях. Ця практична спрямованість знайшла своє відображення в його структурі. Всі матеріали розташовані в хронологічному порядку за роками і в зростаючому за випусками. Для всіх статей дотримана суцільна нумерація. Тематика наукових праць детально розкрита у змісті.

Для зручності користування посібником підготовлено покажчик прізвищ авторів, а також упорядників і редакторів, вміщених у бібліографічних описах.

Джерелами відбору стали переважно документи бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Деякі вдалося відшукати у провідних бібліотеках України. Так, зокрема, інформація про том 7 надана працівниками Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка.


1920 рік


 1. Аленич О. Визначення радіантів падучих зір / Кам'янець-Поділ. держ. укр. ун-т. – Кам'янець-Подільський : Друк. держ. укр. ун-ту, 1920. – 4 с. – Відб. із “Записок” Кам'янець-Поділ. держ. укр. ун-ту. – Т. 2.

 2. Білецький Л. До питання про початок історії української літератури. – Кам'янець на Поділлю : Друк. Кам'янець-Поділ. держ. укр. ун-ту, 1920. – 14 с. – Відб. із “Записок” Кам'янець-Поділ. держ. укр. ун-ту. – Т. 2.

 3. Бялковський Л. Поріччя Мурахви в XV–XVI століттях. – Кам'янець на Поділлю : Друк. Кам'янець-Поділ. держ. укр. ун-ту, 1920. – 20 с. – Відб. із “Записок” Кам'янець-Поділ. держ. укр. ун-ту. – Т. 2.

 4. Геринович В. Причинки до проблеми Східної Європи / Кам'янець-Поділ. держ. укр. ун-т. – Кам'янець на Поділлі : Друк. Кам'янець-Поділ. держ. укр. ун-ту, 1920. – 12 с. – Відб. із “Записок” Кам'янець-Поділ. держ. укр. ун-ту. – Т. 2.

 5. Клепатський П. Літописець Якова Лизогуба (1506–1737). – Кам'янець-Подільський : Друк. Кам'янець-Поділ. держ. укр. ун-ту, 1920. – 8 с. – Відб. із “Записок” Кам'янець-Поділ. держ. укр. ун-ту. – Т. 2.

 6. Клименко П. Грамоти Міндовга Лівонському орденові. – Кам'янець на Поділлю : Друк. Кам'янець-Поділ. держ. укр. ун-ту, 1920. – 18 с. – Відб. із “Записок” Кам'янець-Поділ. держ. укр. ун-ту. – Т. 2.

 7. Маліновський С. Сьогочасні проблеми фізики. – Кам'янець на Поділлі : Друк. Кам'янець-Поділ. держ. укр. ун-ту, 1920. – 11 с. – Відб. із “Записок” Кам'янець-Поділ. держ. укр. ун-ту. – Т. 2.

 8. Огієнко І. “Руно орошенное” св. Дмитрія Ростовського / Професор. рада Кам'янець-Поділ. держ. укр. ун-ту. – Кам'янець-Подільський : Друк. держ. укр. ун-ту, 1920. – 8 с. – Відб. із “Записок” Кам'янець-Поділ. держ. укр. ун-ту. – Т. 2.

 9. Сіцінський Є. Начерки з історії Поділля / Професор. рада Кам'янець-Поділ. держ. укр. ун-ту. – Кам'янець на Поділлю : Друк. держ. укр. ун-ту, 1920. – 15 с. – Відб. із “Записок” Кам'янець-Поділ. держ. укр. ун-ту. – Т. 2.

 10. Записки Кам'янець-Подільського державного українського університету. Т. 5 : Новий Завіт. Діяння святих апостолів: пер. на укр. мову / Комісія у справах пер. Св. Письма на укр. мову при богослов. ф-ті Кам'янець-Поділ. держ. укр. ун-ту. – Кам'янець-Подільський : Друк. Кам'янець-Поділ. держ. укр. ун-ту, 1920. – 69 с.

 11. Записки Кам'янець-Подільського державного українського університету. Т. 7 : Клепатський П. Огляд джерел до історії України : (курс лекцій, читаних протягом 1919 акад. р.). Вип. 1 : Джерела візантійські, арабські, західні, українсько-руські юридичні пам'ятки, літописи, хронографи й синодики, подорожі чужоземців / П. Клепатський. – Кам'янець на Поділлю : Друкарня державного українського університету, 1920 – 137, ІІІ с.


1926 рік


 1. Записки Кам'янець-Подільського інституту народньої освіти / під ред.: В. Гериновича, Ф. Кондрацького, М. Курневича, І. Любарського. – Кам'янець на Поділлю : Друк. ім. Леніна, 1926. – Т. 1. – [160 с.]


І. Наукова частина

 1. Курневич М. До питання про систему педагогічної практики на факсоцвиху ІНО. – С. 1–17.

 2. Карета Л. Математика в сучасній школі. – С. 1–13.

 3. Карета Л. Формула Тайлора, як узагальнена теорема Ляґранжа. – С. 1–2.

 4. Розенкранц А. Визначення коефіцієнту тертя (автореферат). – С. 1.

 5. Геринович В. Теорія Веґенера про виникнення континентів та океанів. – С. 1–20.

 6. Кожухів О. Матеріяли що до спостережень над шкідниками сада з ряду Lepidoptera –лускокрилих м. Кам'янця на Поділлю. – С. 1–21.

 7. Геращенко М. Циклічність у функціонуванню носової слизниці. – С. 1–3.

 8. Неселовський О. Подільський третинник (З матеріялів до подільської метрології). – С. 1–8.

 9. Любарський І. Сучасно-язикознавче висвітлення coine, [ч. І–ІІ (Вступ, Фонетика)]. – С. 1–42.

 10. Косак М. У п'ятилітню річницю Кам'янець-Под. ІНО (Кантата). – С. 1–4.


ІІ. Хроніка

 1. Огляд навчання в Кам'янець-Под. ІНО на 1926–1927 акад. р. – С. 1–8.

 2. Курневич М. З приводу ІІ конференції педагогічних вузів Поділля. – С. 9–13.

 3. Геринович В. Стоянка неолітичної людини біля с. Великої Мукші, Китайгородського району, Кам'янецької округи. – С. 14–17.

 4. Кам'янецький Ботанічний Садок. – С. 19–25.


1927 рік


 1. Записки Кам'янець-Подільського інституту народної освіти / під. ред.: В. Гериновича, Ф. Кондрацького, М. Курневича, І. Любарського, Д. Ходорковського, А. Чепорнюка. – Кам'янець на Поділлю : Друк. ім. Леніна, 1927. – Т. 2. – [419 с.].
 1. Геринович В. До історії Кам'янець-Подільського Інституту Народної Освіти. – С. 1–24.

 2. Курневич М. Теодул Рібо, як психолог. – С. 1–50.

 3. Карета Л. Форми конічних перерізів на викройці конуса. – С. 1–5.

 4. Геринович В. Кам'янеччина. Ч. ІІ. Населення і його економічна діяльність. – С. 1–168.

 5. Неселовський О. Наймити та наймички на Поділлю в XVІІІ ст. (Матеріяли до історії економіки Поділля). – С. 1–38.

 6. Філь Ю. З архіву З. Ф. Недоборовського. – С. 1–7.

 7. Любарський І. Сучасно-язикознавче висвітлення coine, ч. ІІІ (Морфологія). – С. 43–119.

 8. Ганицький Т. У 10-літню річницю Жовтневої Революції. – С. 1–4.

 9. Index seminum. – С. 1–9.


1953 рік


 1. Наукові записки Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту, історико-філологічний факультет / [редкол.: І. С. Зеленюк (відп. ред.), Є. М. Гінзбург, В. Я. Горошко та ін]. – К. : Рад. шк., 1953. – Т. 1. – 149 с.
 1. Магден М. М. Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут. – С. 3–9.

 2. Демиденко В. Д. Допомога фронту від колгоспників і робітників МТС Кам'янець-Подільської області в період Великої Вітчизняної війни (1944–1945 рр.). – С. 10–30.

 3. Маренко К. В. Зв'язок Івана Франка з марксизмом і робітничим рухом. – С. 31–52.

 4. Хмелінський М. М. Роман Панаса Мирного та Івана Білика “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” (“Пропаща сила”). – С. 53–77.

 5. Тищенко В. І. Образ Івана Грозного в російській усній народній творчості. – С. 78–107.

 6. Єлінецький Є. Ф. Експеримент в курсі психології в середній школі. – С. 108–149.


1956 рік


 1. Наукові записки Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту. Серія фізико-математична / [редкол.: І. С. Зеленюк (відп. ред.), В. Я. Горошко, І. Ф. Слизький та ін.]. – К. : Рад. шк., 1956. – Т. 2., вип. 1. – 67 с.
 1. Горошко В. Я. До теорії згину плоских пружин. – С. 3–5.

 2. Семиліт М. Й. До питання про стійкість розв'язків систем лінійних диференціальних рівнянь з коефіцієнтами, що мало відрізняються від періодичних. – С. 7–13.

 3. Берлянд Х. Л. Розв'язування деяких задач рівняння теплопровідності. – С. 15–19.

 4. Манакін Л. О. Осциляційні властивості матриці зсуву. – С. 21–33.

 5. Кравченко Ф. Г. Деякі методи зняття звуку з струнних інструментів. – С. 35–40.

 6. Івах І. В. Два прилади для демонстрування обертального руху. – С. 41–45.

 7. Хохель С. Г. Деякі питання технології виготовлення інтерметалічної сполуки цинк-сурма. – С. 47–52.

 8. Суслов М. О. Універсальний вимірювальний прилад. – С. 53–58.

 9. Єлінецький Є. Ф. Зміна світлової чутливості периферійного зору під впливом слухових подразнень. – С. 59–67.
 1. Наукові записки Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту. Серія історико-філологічна / [редкол.: І. С. Зеленюк (відп. ред.), Д. М. Цимбалюк, Г. С. Раздимаха та ін.]. – Хмельницький : Хмельниц. обл. вид-во, 1956. – Т. 3. – 163 с.
 1. Зеленюк І. С. Революційний рух на Поділлі в період народної революції 1905–1907 років. – С. 3–50.

 2. Бондарєв Л. О. Викриття О. М. Горьким реакційної суті Ватікану. – С. 51–82.

 3. Тищенко В. І. Образ Устима Кармалюка в усній народній творчості. – С. 83–122.

 4. Степанов Л. С. До питання про підвищення культури мови учнів середньої школи. – С. 123–152.

 5. Роздобудько І. Ф. Організація батьківських конференцій з питань виховання в учнів навиків культурної поведінки. – С. 153–162.
 1. Наукові записки Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту / [редкол.: О. О. Бойко (ред.), Є. Ю. Сокрутенко, Д. М. Цимбалюк]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. друк. ім. Леніна, 1956. – Т. 4, вип. 1–7. – 221 с.
 1. Вайнтруб С. Є. Термінологічна лексика (літературознавства і мовознавства) в критико-публіцистичній прозі О. С. Пушкіна. – С. 3–32.

 2. Чернишенко М. О. Особливості мови і стилю “Дела Артамоновых” О. М. Горького. – С. 35–60.

 3. Краєвська Г. М. В. Г. Бєлінський – історик російської літератури XVIІI ст. – С. 63–91.

 4. Голєв В. М. Масовий колгоспний рух в районах Поділля (1929–1931 рр.). – С. 95–124.

 5. Мотенко І. А. До питання про відповідність виробничих відносин характеру продуктивних сил при соціалізмі. – С. 127–150.

 6. Баценко К. С. Суфіксальне творення іменників в “Енеїді” Котляревського. – С. 153–193.

 7. Гнатенко І. Ю. Наступність в навчально-виховній роботі IV i V класів. – С. 197–220.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації