Гадяцька спеціалізована школа І – ІІІ ступенів №4 Коломієць Алла Іванівна

Скачати
Документи
  1   2   3   4

Гадяцька спеціалізована

школа І – ІІІ ступенів №4

Коломієць Алла Іванівна

Читання - як компонент навчання іноземній мовіГадяч, 2010 р.

Учитель англійської мови Коломієць А.І.

У збірці розміщена система уроків з англійської мови з теми« Харчування» за новою програмою 12 – річної освіти. Підручник Оксани Карп»юк «Англійська мова,» 7 клас .


Матеріал призначений для вчителів англійської мови, розроблені індивідуальні карточки, роздатковий матеріал, індивідуальні завдання по ступені навченості.

Рецензент: - заступник директора з НМР Горова Л.Г.

Вступ.

У народі кажуть: що посієш, те й пожинатимеш. Будемо сіяти формальне ставлення до учнів – збиратимемо байдужість й спустошеність душ і думок. Сіятимемо любов і повагу – збиратимемо вдячність і зацікавленість. Хочу поділитися своїм власним досвідом, думками і тими принципами викладання, які вважаю успішними у навчанні англійської мови.

Іноземна мова як навчальний предмет має величезний виховний, навчальний та розвиваючий потенціал. Головна специфіка навчання іноземній мові полягає в тому, що школа має забезпечити учнів оволодінням основами спілкування засобами іноземної мови, беручи до уваги, що спілкування - це засіб та шлях залучення школярів до духовних цінностей , до культури інших народів, засіб для встановлення взаєморозуміння між народами.

Насамперед - це формування в учнів комунікативної компетенції, здатність спілкуватись іноземною мовою в


межах визначених тем та ситуації, використовуючи відповідний мовний і мовленевий матеріал.

Спираючись на таке визначення специфіки предмета, можна дійти висновку, що основним видом діяльності, який засвоює дитина на уроках іноземної мови, є комунікативно – пізнавальна діяльність.

Читання – це один із видів мовленевої діяльності, що має велике пізнавальне значення. Читання передбачає постійну активність читача, спрямовану на сприйняття та перероблення як мовної, так і змістової інформації тексту. Робота над текстом – це мовленнєва діяльність, у процесі якої засвоєння лексики і граматики відбувається опосередково. За характером читання буває:

Слід сказати, що процес читання являє собою дії з текстом, спрямовані на вирішення комунікативних задач. Тож невипадково останнім часом я працюю над проблемою: »Читання- як компонент навчання іноземній мові» Навчання читання розпочинається із засвоєння алфавіту. Механізм, на якому базується навчання читання, передбачає паралельну дію сигналів графічного образу букви та її звукового вираження. Аналогічно відбувається засвоєння буквосполучень та слів. Досвід роботи показує, що на початковому етапі майже всі учні бажають оволодіти іноземною мовою, але зіткнувшись із різноманітними труднощами на шляху до досягнення мети, їхня мотивація може знижуватися, зникає активність, послаблюється воля, погіршується успішність. Учитель може вплинути на неї лише опосередковано, створюючи умови, на основі яких виникає особиста зацікавленість у роботі. Я вважаю, що для того щоб уроки іноземної мови були продуктивними і цікавим, необхідно щоб вони були насичені різноманітними формами і методами роботи. Для дітей молодших класів характерним є постійне очікування нового, незвичайного. Тому на початковому етапі залучаю учнів до співпраці за допомогою таких вправ: озвучити запропоновані учителем літери, визначити кількість слів і звуків у слові, підібрати до малих літер великі і навпаки, підібрати малюнки до названих слів, почитати незнайомі слова за правилами читання, скласти слова з окремих літер та інше…

Ефективним є використання ігор в процесі навчання. І це зрозуміло, оскільки у грі здібності дитини виявляються найповніше і деколи несподівано. У грі всі рівні. Вона посильна навіть слабким учням. Більше того, слабкий учень може стати першим у грі: винахідливість і кмітливість тут виявляються деколи важливішими ніж знання предмета.

Результативним є також вивчення лічилок, римівок , віршиків, пісень,які діти молодшої ланки вивчають із великим задоволенням.

В своїй роботі я переслідую мету створення на кожному уроці якомога сприятливіших умов для розкриття творчої особистості учня. Під час підготовки до уроку шукаю такі форми роботи його проведення, які б активізували емоційні та інтелектуальні можливості учня, підключали його до процесу пізнання. А також обов’язково враховую рівень розвитку учнів класу, їх зацікавленість предметом, наявність у них самостійної роботи. Так для учнів середнього та слабкого рівня підготовки рівень комунікативних ситуацій вимагає створення різних опор. Для здібних та обдарованих учнів рівень комунікативних ситуацій має полягати в пошуку та використанні додаткових стимулів для спонукання їх до творчої діяльності.

Читання розвиває мислення учнів, допомагає зрозуміти їм особливості системи іноземної мови та глибше усвідомлення особливості рідної. Інформація, яку одержують учні з іноземних текстів, формує їх світогляд, збагачує краєзнавчі знання з історії, культури, економіки, політики, побуту країни, мови, що вивчається.

Напружена розумова робота, яку виконує читач з метою проникнення у зміст тексту, розвиває мовленнєву здогадку та самостійність у подоланні мовних смислових труднощів, інтерес до володіння іноземною мовою.

Розмаїття вправ, що сприяють впровадженню комунікативних ідей у процес навчання читання, виводить дітей в область вільної творчості. На середньому етапі навчання пропоную такі види робіт для обдарованих учнів: міні твір, відгук на прочитаний текст, замітка в газету, поздоровлення, лист товаришу, тощо.

Урокам домашнього читання теж приділяю велику увагу, бо вони також сприяють розширенню загального світогляду учнів, знайомлять дітей з творами видатних письменників англомовних країн, особливостями стилю життя носіїв англійської мови, традиціями та звичаями, дають можливість учням висловити особисті погляди, почуття, активно залучитися до реальної діяльності.

Робота над текстами домашнього читання створює міцну мовну базу в учнів, збагачує їхній лексичний запас. Під час опрацювання текстів використовую різні вправи: імітація дій персонажів, розширення речень. Трансформація речень, відновлення окремих фраз, складання плану розповіді, переказ тексту з вираженням свого ставлення до проблеми персонажів, їх дій, оцінка тексту. Такі види роботи роблять учнів спостережливими, допитливими, сприяють більш активному спілкуванню та мобілізують здібності та особистісний потенціал дітей.

Я вважаю, що для того, аби давати міцні знання, необхідно:

- формувати внутрішню мотивацію навчально – розвивальної діяльності вчителя і учня;

- розвивати пошукову пізнавальну активність і самостійність учнів;

- сприяти розвитку оцінки і самооцінки, контролю і самоконтролю;

- застосовувати знання в ситуаціях, наближених до життя;

- формувати творчі здібності.(За підручником О.Карп'юк «Англійська мова» 7 клас)

Тема: Повсякденні справи

Мета: Активізувати лексичні одиниці теми. Презентувати новий граматичний матеріал: теперішній тривалий доконаний час. Удосконалювати навички читання й усного мовлення з опорою на лексико-граматичні структури. Розвивати мовну здогадку й мовленнєву реакцію учнів. Виховувати зацікавленість у розширенні своїх знань.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для індивідуальної роботи.

Тип уроку : Мовний урок.

Хід уроку

І. Підготовка до іншомовного мовлення.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації