Науково-дослідна робота

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА


Проблема науково-дослідної роботи

Завдання дослідження


Виконавці

Термін

Оформлення наслідків

1.Загальновузівська науково-дослідна тема

1. Теоретико-методо­логічні основи вдоскона­лення системи освіти та поліпшення її кадрового забезпечення

Визначення, узагальнення тенденцій розвитку освіти, розробка та впровадження навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу освітнього закла­ду, окреслення перспектив­них шляхів удосконалення системи освіти та її кадрового забезпечення

Науково-педагогічні працівники

Завідувачі кафедр

2005-2015

Посібники, монографії, методичні рекомендації


2. Наукові дослідження кафедр


1. Теоретико-методологічні засади вдосконалення психолого-педагогічної підготовки педагогічних кадрів до навчальної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах

Розробити теоретико-методологічні засади вдосконалення психолого-педагогічної підготовки педагогічних кадрів

Кафедра педагогіки і психології

2010-2014

Навчальні посібники, методичні рекомендації, монографії, дисертації

2. Управління процесом модернізації системи освіти в загальноосвітніх навчальних закладах

Розробити методики удосконалення системи освіти загальноосвітніх навчальних закладів

Кафедра менеджменту освіти

2006-2011

Навчальні посібники, методичні рекомендації, монографії, дисертації

3.Проектно-технологічне забезпечення педагогічної допомоги у соціалізації учнівської молоді

Розробити комплекс проектно-технічних науково-методичних матеріалів з соціалізації учнівської молоді

Кафедра теорії і методики виховної роботи

2008-2012

Навчальний посібник, методичні рекомендації, монографії
4.Оптимізація професій­ної компетентності вчи­те­лів початкових класів та педагогічних працівни­ків дошкільних навчаль­них закладів у системі післядипломної освіти

Розробити оптимальні підходи до розвитку психолого-педагогічної компетентності вчителів початкових класів та педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти

Кафедра теорії і методики дошкільного виховання і початкового навчання

2006-2010

Збірник науко­вих статей, методичні рекомендації

5.Шляхи реалізації профільного навчання в сучасній школі у процесі вивчення гуманітарних дисциплін

Розробити оптимальні методики профільного навчання при викладанні гуманітарних дисциплін

Кафедра теорії і методики викладання гуманітарних дисциплін

2009-2014

Навчальні посібники, методичні рекомендації


6. Методологічні та методичні засади вивчення питань, пов’язаних з Європейською інтеграцією України

Дослідити комплекс методологічних підходів та розробити методики вивчення та викладання питань, пов’язаних з Європейською інтеграцією України

Кафедра теорії і методики викладання соціально-економічних дисциплін

2009-2012

Навчальний посібник, методичні рекомендації

7.Соціально-педагогічні передумови підвищення якості післядипломного освітнього середовища

Розробити програмно-методичний комплекс щодо підвищення якості освіти природничо-математичних та технологічних дисциплін

Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних та техноло­гіч­них дисциплін

2006-2011

Програмно-методичне забезпечення, методичні рекомендації


3. Теми досліджень науково-педагогічних працівників

п/п

Теми наукових досліджень

Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, званняМетодика викладання проблеми змін у способі життя людей у шкільному курсі історії

Водотика С.Г., доктор історичних наук, професорВиховання особистості учня в умовах сімейно-шкільного простору

Голобородько Є.П., член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професорКультурознавчі та філологічні аспекти формування особистості ХХІ століття

Голобородько Я.Ю., доктор філологічних наук, професорПсихологічні механізми розвитку творчості учнів

Клименко В.В., доктор психологічних наук, професорІсторія і практика формування мовленнєвих умінь учнів

Михайловська Г.О., доктор педагогічних наук, професорНовітні тенденції в українській риториці

Сагач Г.М., доктор педагогічних наук, професорПіслядипломна освіта як засіб удосконалення професійної діяльності вчителя

Сидоренко В.К., член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професорТеоретичні засади методичної підготовки вчителя фізики

Шарко В.Д., доктор педагогічних наук, професорОрганізаційно-педагогічні умови вдосконалення навчального процесу в системі післядипломної освіти

Зубко А.М., кандидат педагогічних наук, професорФормування наукової картини світу школярів у ХХ столітті

Кузьменко В.В., кандидат педагогічних наук, професорДиференціація навчального процесу в умовах упровадження інноваційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах

Морева Т.Г., кандидат педагогічних наук, професорТрудова підготовка дівчат в історії вітчизняної школи

Слюсаренко Н.В., кандидат педагогічних наук, професорУдосконалення комплексів дидактичного забезпечення трудової підготовки в умовах модульного навчання

Вишневський В.П., кандидат педагогічних наук, доцентРозвиток творчого потенціалу учнів початкової школи

Воронюк І.В., кандидат психологічних наук, доцентФормування готовності вчителів до професійної діяльності в умовах полікультурного середовища в системі післядипломної освіти

Гончаренко Л.А., кандидат педагогічних наук, доцентПроблеми викладання математики учням непрофільних класів

Зоріна І.А., кандидат фізико-математичних наук, доцентУкраїнська та зарубіжна література: компаративний аспект

Комінарець Т.В., кандидат філологічних наук, доцент


Трудова підготовка учнів як засіб формування людського капіталу

Кузьменко Ю.В., кандидат педагогічних наук, доцент
Пропедевтика профільної біологічної освіти в курсі біології рослин середньої школи

Литвиненко О.І., кандидат біологічних наук, доцентСистема роботи з усного мовлення у початкових класах

Ляшкевич А.І., кандидат педагогічних наук, доцентДіагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку

Манько Н.В., кандидат педагогічних наук, доцентОсобистісно орієнтований підхід до фізичного виховання дітей та молоді

Моїсеєв С.О., кандидат педагогічних наукІнтерактивне спілкування школярів як засіб формування їх соціально-психологічних компетенцій

Назаренко Л.М., кандидат педагогічних наук, доцентМоніторинг емоційної налаштованості учня до участі в ЗНО

Одайник С.Ф., кандидат педагогічних наук, доцентСоціалізація підлітків у діяльності молодіжних організацій

Панагушина О.Є., кандидат педагогічних наук, доцентШляхи удосконалення професійної компетентності педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти

Пермінова Л.А., кандидат педагогічних наук, доцентІнформаційне забезпечення управління в загальноосвітньому навчальному закладі

Петров В.Ф., кандидат педагогічних наук, доцент


Стратегічне управління в освіті

Попова Н. В., кандидат педагогічних наук, доцентВлада і суспільство в Україні в історичній перспективі

Савенок Л.А., кандидат історичних наук, доцентІнформаційне забезпечення курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів

Саган О.В., кандидат педагогічних наук, доцентОснови практичної роботи тьютора у віртуальному навчальному середовищі

Самойленко О.М., кандидат педагогічних наукНауково-методичні засади формування теоретичних знань з біології в учнів загальноосвітніх шкіл

Сидорович М.М., кандидат біологічних наук, доцентРобота з обдарованими дітьми

Слободенюк Л.І., кандидат психологічних наук, доцентРозвиток творчого потенціалу вчителя засобами природничо-математичних дисциплін

Сухіна Л.А., кандидат педагогічних наук, доцентСоціально-педагогічна робота з профілактики та корекції девіантної поведінки учнів

Туркот Т.І., кандидат педагогічних наук, доцентРозвиток творчого потенціалу вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти

Устінова Н.В., кандидат педагогічних наук, доцентКредитна кооперація в системі формування ринкових відносин аграрного сектору економіки на Півдні України в кінці ХІХ- та початку ХХ століть

Цибуленко Г.В., кандидат історичних наук, доцентПропедевтика викладання фізики в загальноосвітніх школах

Шолохова Н.С., кандидат педагогічних наук, доцентОрганізація та планування самоосвіти вчителя освітньої галузі «Природознавство»

Юзбашева Г.С., кандидат педагогічних наук, доцентУправління процесом формування пізнавальних здібностей учнів

Жорова І.Я., кандидат педагогічних наук, старший викладачОрганізація та планування навчальних екскурсій у формуванні екологічної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Шахман І.О., кандидат географічних наук, старший викладач
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації