Науково-дослідна робота

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7

  1. 4. Робота над кандидатськими дисертаціямиТема


Форма узагальнення

Відповідальний


Науковий керівник (консультант)

Наукова діяльність аспірантів кафедри педагогіки і психології Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів


 1. Розвиток професійної майстерності викладача в освітньому просторі вищого педагогічного навчального закладу І-ІІ рівня акредитації

Робота над практичною частиною

Пинзеник О.М.

Андрієвський Б.М., доктор педагогічних наук, професор

 1. Підготовка вчителя початкових класів в умовах післядипломної освіти до різних форм організації мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках української мови

Робота над теоретичною та практичною частиною

Мамаєва В.В.

Голобородько Є.П.,

член-кореспондент

АПН України, доктор педагогічних наук, професор

 1. Система підвищення кваліфікації вчителів у Франції

Робота над теоретичною та практичною частиною

Несін Ю.М.

Голобородько Є.П.,

член-кореспондент

АПН України, доктор педагогічних наук, професор

 1. Формування готовності вчителів у після­дипломній освіті до позакласної виховної роботи зі старшокласниками

Робота над теоретичною та практичною частиною

Воскова І.В.

Зубко А.М., кандидат педагогічних наук, професор кафедри менеджменту освіти

 1. Підготовка вчителів початкових класів у післядипломній освіті до громадянського виховання у позаурочній діяльності учнів

Робота над теоретичною та практичною частиною

Стребна О.В.

Зубко А.М., кандидат педагогічних наук, професор кафедри менеджменту освіти

 1. Формування готовності вчителів у післядип­ломній освіті до застосування педагогі­чних здоров’я­збережу­вальних техно­логій у початковій школі

Робота над теоретичною та практичною частиною

Цись В.В.

Зубко А.М., кандидат педагогічних наук, професор кафедри менеджменту освіти

 1. Формування готовності вчителів початкових класів у післядипломній освіті до роботи з обдарованими школярами

Робота над теоретичною та практичною частиною

Кончиц І.П.

Кузьменко В.В., кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології

 1. Підготовка вчителів початкових класів у післядипломній освіті до формування наукової картини світу учнів

Робота над теоретичною та практичною частиною

Примакова В.В.

Кузьменко В.В., кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології

 1. Формування технологічної компетенції у майбутніх інженерів-технологів поліграфічного виробництва в процесі вивчення спеціальних дисциплін

Робота над теоретичною та практичною частиною

Матросова І.Г.

Слюсаренко Н.В., кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології

 1. Підготовка вчителів у післядипломній освіті до формування економічної культури учнів основної школи

Робота над теоретичною та практичною частиною

Філончук З.В.

Слюсаренко Н.В., кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології
Наукова діяльність педагогічних працівників Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, аспірантів інших вузів 1. Атракція як чинник гармонізації спільно-розподільної діяльності

Робота над теоретичною частиною

Агачева Ю.А.

Зливков В.Л., кандидат психологічних наук, доцент Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України

 1. Розвиток дослідницьких умінь учителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти

Робота над теоретичною частиною

Раєвська І.М.

Барбіна Є.С., доктор педагогічних наук, професор

Херсонського державного університету


Наукові дослідження здобувачів кафедри педагогіки і психології Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів


 1. Формування творчої особистості майбутніх учителів мистецьких спеціальностей засобами комп’ютерних технологій

Автореферат, захист

Олійник Ю.І.

Голобородько Є.П.,

член-кореспондент

АПН України, доктор педагогічних наук, професор

 1. Формування пізнавальних потреб старшокласників в умовах профільного навчання суспільно-гуманітарного напряму

Робота над практичною частиною

Філіппова В.Д.

Зубко А.М., кандидат педагогічних наук, професор кафедри менеджменту освіти

 1. Національне виховання учнівської молоді у творчій спадщині М.Куліша

Робота над практичною частиною

Фокіна Т.Ю.

Кузьменко В.В., кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології

 1. Формування готовності вчителів технологій у післядипломній освіті до профорієнтаційної роботи в профільній школі

Робота над теоретичною частиною

Якубова О.О.

Зубко А.М., кандидат педагогічних наук, професор кафедри менеджменту освіти

 1. Підготовка вчителя в системі післядипломної освіти до здійснення пошуково-дослідницької діяльності учнів

Робота над теоретичною частиною

Крижній В.А.

Слюсаренко Н.В., кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології

 1. Розвиток оцінювальної компетентності вчителів початкових класів у післядипломній освіті

Робота над теоретичною частиною

Галкіна О.С.

Кузьменко В.В., кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології

 1. Полікультурне виховання учнів 5-8 класів в умовах родинно-шкільно­го освітнього простору

Робота над теоретичною частиною

Чумак Л.В.

Кузьменко В.В., кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології

 1. Розвиток світоглядних уявлень у студентів вищих педагогічних навчальних закладів України у процесі вивчення історико- суспільствознавчих дисциплін (друга половина ХХ століття)

Робота над теоретичною частиною

Лебединська Н.О.

Кузьменко В.В., кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології

 1. Підготовка вчителів у післядипломній освіті до формування навичок спілкування іноземними мовами у позакласній діяльності

Робота над теоретичною частиною

Каменєва К.Л.

Кузьменко В.В., кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології

 1. Формування комунікативної культури студентів юридичних спеціальностей у процесі вивчення гуманітарних дисциплін

Робота над теоретичною частиною

Бовдир О.С.

Кузьменко В.В., кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології

 1. Професійний розвиток педагогів у позашкільних навчальних закладах художньо-естетичного профілю

Робота над теоретичною частиною

Сліпіч Ю.В

Слюсаренко Н.В., кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології

 1. Формування композиційних умінь у майбутніх художників-дизайнерів у процесі вивчення фахових дисциплін

Робота над теоретичною частиною

Сліпіч П.А.

Зубко А.М., кандидат педагогічних наук, професор кафедри менеджменту освіти

 1. Підготовка майбутніх учителів до використання інноваційних технологій у процесі профільного навчання старшокласників

Робота над теоретичною частиною

Шиманович І.О.

Зубко А.М., кандидат педагогічних наук, професор кафедри менеджменту освіти


Наукова діяльність працівників Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, здобувачів інших вузів


 1. Організації громадянського суспільства: регіональний вимір

Робота над теоретичною частиною

Єлігулашвілі М.С.

Дергачов О.П. кандидат політичних наук, доцент.

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса (м. Київ)

 1. Методика здійснення контролю навчальних досягнень за дистанційною формою підвищення кваліфікації керівних педагогічних кадрів

Робота над теоретичною частиною

Ручинська Н.С.

Самойленко О.М.,

кандидат педагогічних наук, доцент.

Університет менеджменту освіти

Діяльність наукових кореспондентів при кафедрах Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів 1. Створення ситуації успіху в навчальній діяльності молодших школярів як складової професійного розвитку вчителя

Робота над практичною частиною

Рідкоус О.В.

Морева Т.Г., кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології

 1. Педагогічні технології моніторингу якості початкової освіти в системі управлінської діяльності загальноосвітніх навчальних закладів

Робота над практичною частиною

Соценко Г.О.

Морева Т.Г., кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології

 1. Психологічні механізми корекції процесу організації індивідуального досвіду особистості

Робота над теоретичною частиною

Неннова О.В.

Слободенюк Л.І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології

 1. Підготовка вчителя трудового навчання до використання на уроках інформаційних технологій

Робота над теоретичною частиною

Гаврилюк Г.М.

Юзбашева Г.С.,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики викладання природ­ничо-математичних та технологічних дисциплін

 1. Формування практичної спрямованості учнів 7-8 класів у процесі навчання хімії в умовах профілізації

Робота над теоретичною частиною

Письменна М.В.

Юзбашева Г.С.,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики викладання природ­ничо-математичних та технологічних дисциплін

 1. Методична підготовка вчителя інформатики до формування ключових компетентностей учнів 5-6 класів

Робота над теоретичною частиною

Казанцева О.П.

Юзбашева Г.С.,

кандидат педагогічних наук, доцент
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації