Науково-дослідна робота

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7
Лабораторія профільного навчання
 1. Формування організа­ційно-функціо­нальної системи інтелектуально- творчої діяльності вчителів та учнів в умовах профільного навчання

Новоолексіївська

ЗОШ № 2

Генічеського р-ну

2005-2010

Мадзігон В.М., доктор пед.наук., професор (науковий керівник)

Кузьменко В.В. кандидат пед.наук, професор

Товстуха К.М.
Експериментальні майданчики Університету менеджменту освіти АПН України
 1. Організація практичної роботи тьютора у віртуальному навчальному середовищі

Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів2008-2011

Самойленко О.М., кандидат педагогічних наук (науковий керівник),

Товстуха К.М.

Юзбашева Г.С.

 1. Керівництво форму­ванням компетентнісної взаємодії методистів з педагогічними кадрами району

Скадовський РМК

2008-2011

Вонорська А.В., кандидат економ.наук, доцент (науковий керівник)

Слободенюк Л.І.,

кандидат психол.наук, доцент

Товстуха К.М.

 1. Розвиток ключових компетенцій вчителя засобами внутрішкільної методичної роботи в межатестаційний період

ЗОШ № 1 м.Херсона

2008-2011

Даниленко Л.І.

доктор пед.наук., професор (науковий керівник)

Морева Т.Г. кандидат пед.наук, професор

Товстуха К.М.

 1. Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти

ЗОШ № 46 м.Херсона

2008-2011

Зайченко Л.І. кандидат пед.наук, доцент (науковий керівник)

Морева Т.Г. , кандидат пед.наук, професор

Сургаєва В.В.

 1. Педагогічні технології моніторингу якості освіти в системі управлінської діяльності навчального закладу

Скадовська гімназія

2008-2011

Федоров Г.В. кандидат пед.наук, доцент (науковий керівник)

Морева Т.Г. , кандидат пед.наук, професор

Товстуха К.М.

 1. Формування профе­сійної компетентності керівника як ресурс розвитку навчального закладу

Цюрупинська гімназія

2008-2011

Ельникова Г.В., доктор пед.наук. професор (науковий керівник)

Петров В.Ф., кандидат пед.наук, доцент

Товстуха К.М.

Обласні експериментальні майданчики

 1. Управління науково-дослідною діяльністю учнів в умовах сучасно­го реформування школи

СЗОШ № 52 м.Херсона

2005-2010

Морева Т.Г., кандидат пед.наук, професор


Сургаєва В.В.


 1. Допрофесійна та професійна підготовка учнів до професій туристської галузі

СЗОШ № 57 м.Херсона

2004-2010

Моїсеєв С.О., кандидат пед.наук, доцент


Гусь Т.Й.


 1. Розвиток творчого потенціалу особистості в умовах шкільної освіти

Білокриницька ЗОШ Великоолексан­д­рівського р-ну

2005-2010

Пермінова Л.А., кандидат пед.наук, доцент

Сургаєва В.В. 1. Сільська опорна школа як центр міжшкільного освітнього округу

Кіровська ЗОШ Бериславського р-ну

2005-2010

Шарко В.Д., доктор пед.наук, професор


Шолохова Н.С., кандидат пед.наук, доцент


 1. Формування цілісного навчально-виховного процесу школи на основі інноваційних технологій навчання

Великолепетиська ЗОШ № 1

2005-2010

Кузьменко В.В., кандидат пед.наук, професор

Товстуха К.М.

 1. Психолого-педагогічне проектування інтелек­туального розвитку учнів в освітньому процесі школи

Великолепетиська ЗОШ № 2

2005-2010

Кузьменко В.В., кандидат пед.наук, професор

Товстуха К.М.

 1. Створення сучасної моделі навчального закладу на основі особистісно орієнтованої освіти

Скадовська ЗОШ № 2

2003-2010

Морева Т.Г., кандидат пед.наук, професор


Товстуха К.М.


 1. Управління розвитком і саморозвитком особис­тісно-професій­ного потенціалу вчителя в умовах сільської гімназії

Іванівська гімназія

2006-2011

Морева Т.Г., кандидат пед.наук, професор


Товстуха К.М.

 1. Модернізація процесу управління розвитком та саморозвитком учителя і учня в умовах сільської школи

Вадимська ЗОШ Каланчацького району

2006-2011

Петров В.Ф. кандидат пед.наук, доцент

Товстуха К.М.

 1. Розробка концепції моделі навчально-виховного комплексу для обдарованих дітей

НВК «Школа гуманітарної праці» м.Херсона

2008-2013

Кияновський А.О., кандидат пед.наук, доцент (науковий керівник)

Пермінова Л.А., кандидат пед.наук, доцент

Сургаєва В.В.

 1. Моделювання цільо­вого розвитку освітнього закладу в умовах навчально-виховного комплексу «Школа-дитячий садок»

Дніпровський НВК Білозерського р-ну

2008-2013

Голобородько Є.П., доктор пед.наук, професор

Товстуха К.М.

 1. Дидактичні засади профільного навчання природничого напрямку у загальноосвітньому закладі сільської місцевості

Станіславська ЗОШ Білозерського р-ну

2008-2013

Юзбашева Г.С., кандидат пед.наук, доцент

Шолохова Н.С., кандидат пед.наук, доцент

 1. Упровадження педагогічних технологій моніторингу освіти в системі управління загальноосвітнім навчальним закладом

Верхньорогачицька

ЗОШ № 1

2008-2013

Петров В.Ф., кандидат пед.наук, доцент

Товстуха К.М.

 1. Створення комп’ю­терно-орієнтованого освітнього середовища гімназії як умова фор­мування компетент­ності педагогів та учнів

Генічеська гімназія

2008-2013

Попова Н.В., кандидат пед.наук, доцент

Ізотова Г.М.

 1. Організаційно-педаго­гічні засади моделю­вання та проектування розвитку школи як відкритої соціально-педагогічної системи

Фрунзенська ЗОШ Генічеського р-ну

2008-2013

Моїсеєв С.О., кандидат пед.наук, доцент

Гусь Т.Й.

 1. Адаптивне управління як механізм підвищення ефективності процесу самореалізації вчителя

Новопавлівська ЗОШ Каланчацького р-ну

2008-2013

Попова Н.В., кандидат пед.наук, доцент

Товстуха К.М.

 1. Розробка інноваційної моделі навчального закладу «Школа культури здоров’я»

Новокаховська ЗОШ № 3

2008-2013

Слободенюк Л.І., кандидат психол.наук, доцент

Гусь Т.Й.


6. Школи, що знаходяться на експертизі


Тема

Місце проведення

Термін

Експерт з наукової роботи

Експерт з методичної роботи

 1. Формування життєвої стратегії особистості учнів засобами технології соціального проектування

ЗОШ № 36 м.Херсона

2009-2010

Моїсеєв С.О., кандидат пед.наук,

Туркот Т.І., кандидат пед.наук

Гусь Т.Й.

 1. Формування соціально-адаптивної особистості засобами громадянського виховання

Білозерська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3

2009-2010

Моїсеєв С.О., кандидат пед.наук,

Гусь Т.Й.

 1. Технологія створення здоров’язберігаючої педагогічної системи школи-інтернату

Генічеська санаторна загальноосвітня школа-інтернат

2009-2010


Морева Т.Г., кандидат пед.наук, професор

Товстуха К.М.

 1. Ресурсне забезпечення системи раннього розвитку дитини в освітньому закладі

Генічеська станція юних натуралістів

2009-2010


Морева Т.Г., кандидат пед.наук, професор


Товстуха К.М.

 1. Управління розвитком шкільної освіти в умовах ранньої профілізації учнів

Голопристанська

ЗОШ № 3

2009-2010


Голобородько Є.П., доктор пед.наук, професор

Товстуха К.М.

 1. Психолого-педагогічна корекція відставання та неуспішності учнів

Каховська ЗОШ № 6

2009-2010


Слободенюк Л.І., кандидат психол.наук, доцент

Ворона О.І.

 1. Створення інновацій­ного навчаль­ного закладу «Школа формування навичок здорового способу життя»

Каланчацька ЗОШ № 2

2009-2010


Моїсеєв С.О., кандидат пед.наук, доцент

Гусь Т.Й.

 1. Упровадження компетентісного підходу до виховання активної особистості

Першопокровська ЗОШ Ніжньосірогозького р-ну

2009-2010


Назаренко Л.М., кандидат пед.наук, доцент

Гусь Т.Й.

 1. Школа духовності та гармонії

Сиваська ЗОШ № 2

Новотроїцького р-ну

2009-2010


Сагач Г.М., доктор пед.наук, професор

Гусь Т.Й.


7. Обласні науково-методичні лабораторії

Лабораторія

Місце проведення

Термін

Науковий керівник

Методичний консультант
1. Модульно-розвивальне навчання

ЗОШ № 46 м.Херсона

2005-2010

Юзбашева Г.С., кандидат пед.наук, доцент

Сургаєва В.В.

Дмитрієнко О.Ю.


2. Науково-педагогічний проект “Росток”

ЗОШ № 50 м.Херсона

2005-2011

Пушкарьова Т.О., кандидат пед.наук, професор

Стребна О.В.

Сургаєва В.В.

Ткаченко В.Є.


3. Упровадження соці­альних, медичних та психолого-педа­гогічних методик роботи з дітьми, мо­лоддю

Центр освіти молоді та дорослих м.Херсона

2005-2010

Морева Т.Г., кандидат пед.наук, професор

Гусь Т.Й.

Сургаєва В.В.


4. Упровадження програми всебічного розвитку дитини "Крок за кроком"

Скадовська гімназія

2005-2011

Пермінова Л.А., кандидат пед.наук, доцент

Стребна О.В.

Соценко Г.О.5. «Школа-родина»

Цюрупинська СЗОШ № 2

2005-2011

Голобородько Є.П., доктор пед.наук, професор


Гусь Т.Й.

Сидоренко І.Л

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації