Англійська мова. Посібник різнорівневих завдань для рейтингового оцінювання навчальних досягнень учнів за підсумками семестрових контрольних робіт

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
ВІДДІЛ ОСВІТИ

ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

З А П О Р І З Ь К А Г І М Н А З І Я № 93

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ


АНГЛІЙСЬКА МОВА.

ПОСІБНИК РІЗНОРІВНЕВИХ ЗАВДАНЬ

ДЛЯ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

ЗА ПІДСУМКАМИ СЕМЕСТРОВИХ

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Авторський колектив

вчителів англійської мови:

МО вчителів іноземних мов


2007-2008 н.р.

Ухвалено

науково-методичною радою

Запорізької гімназії № 93,

протокол № 3 від 20.12.2007р.

Голова НМР __________Т.І.Іванова


Посібник містить різнорівневі завдання для семестрового оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, письмо, говоріння). Пропонується визначення рейтингу результативності навчання учнів за підсумками семестрових контрольних робіт. Завдання розроблені відповідно до вимог чинної програми для шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови та орієнтовані на Рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та проведення контролю рівня сформованості їх мовленнєвих навичок. Призначено для учнів і вчителів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв.


____________________________________________________________________

69098, м. Запоріжжя факс: (0612) 67-44-15

вул. Полякова, 9 e-mail: school93-60@mail.ru

ПЕРЕДМОВА


Педагогічний контроль є ефективним засобом визначення реального стану навчально-виховному процесу, який є одним з визначальним дієвих чинників оновлювальних інноваційних процесів в освіті.

Процес контролю – це одна з найбільш трудомістких і відповідальних операцій у навчанні. Педагогічний контроль дає змогу перевірити ефективність навчально-виховного процесу, виявити позитиви та негативи, переваги і недоліки освітнього процесу.

Систему контролю становлять письмові контрольні роботи, заліки і іспити. У сучасній методиці викладання іноземних мов використовуються різноманітні тести та завдання, які дозволяють виявити рівень мовної та комунікативної компетенції тих, кого тестують. Для об'єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів за всіма видами мовленнєвої діяльності доволі складно підібрати завдання, які можуть забезпечити перевірку знань учнів відповідно до рівня їх навченості та реальним можливостям.

Даний посібник пропонує завдання для семестрового оцінювання учнів з англійської мови за чотирма видами мовленнєвої діяльності. Посібник розроблений відповідно до вимог чинної програми для шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови та Рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо оцінювання навчальних досягнень учнів. Завдання охоплюють передбачену програмою тематику для 5-х–11-х класів та орієнтовані на підручники автора О.Д. Карп’юк.

Кожен вид мовленнєвої діяльності перевіряється за допомогою різнопланових завдань за чотирма рівнями: початковий – І рівень; середній – ІІ рівень; достатній – ІІІ рівень; високий – ІV рівень. Всі рівні оцінюються за 12-бальною шкалою відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів за чотирма рівнями.

Завдання І рівня спрямовані на перевірку рецептивних навичок і включають такі типи завдань: визначення правильності/неправильності висловлювання, розділення на групи, поєднання в групи. Завдання ІІ рівня перевіряють рецептивно-репродуктивні навички, такі як: короткі відкриті відповіді, множинний вибір, перефразування речень, добирання заголовків до тексту, розміщення частин тексту в правильному порядку. Завдання ІІІ рівня включають завдання на перевірку репродуктивних навичок: заповнення таблиці, доповнення пропусків, дописування речень, повні відкриті відповіді, постановка питань до тексту. Завдання ІV рівня є творчими і спрямовані на перевірку продуктивних навичок, наприклад, висловлення власної думки, написання короткого повідомлення за змістом тексту чи власного варіанту закінченння розповіді.

Матеріали, використані для завдань з перевірки навичок читання та аудіювання, відібрані з автентичних джерел, до складу яких входять книжки, газети, журнали, матеріали англомовних інтернет-сайтів.

Вчитель може варіювати обсяг завдань, щоб знайти оптимальний варіант оцінювання знань учнів відповідно до рівня загальної підготовленності класу. Для вчителя подаються відповіді до завдань, що має полегшити роботу під час їх перевірки.

Кожен рівень оцінюється в три бали. Виконання завдань І-ІІ рівнів максимально оцінюється 6 балами, виконання завдань ІІІ-ІV рівнів – 9 балами, виконання завдань І-ІV рівнів – 12 балами.

Після виконання завдань за всіма видами мовленнєвої діяльності можна розрахувати рейтинг кожного учня щодо результативності його навчання за підсумками семестрів. Щоб визначити рейтинг учня, кожен з чотирьох видів мовленнєвої діяльності треба оцінити певною кількістю балів. Наприклад, початковий рівень – 1 бал, середній рівень – 2 бали, достатній рівень – 3 бали, високий рівень – 4 бали. Сума цих балів за завдання за всіма видами мовленнєвої діяльності і буде визначати результативність навчання певного учня. Порівнюючи бали учнів всього класу або групи, складаємо список учнів, починаючи з тих, які мають найкращій результат, до учнів з найгіршим результатом.

Вивчення рейтингу результативності навчання учнів дозволяє вчителю-предметнику, класному керівнику, батькам набути вичерпної інформації щодо рівня успішності дитини, його недоліків та досягнень у вивченні англійської мови наприкінці семестрів. Також сам учень може побачити прогрес у навчанні та усвідомити свої сильні й слабкі сторони.

Створені рівнорівневі завдання нададуть можливість організовувати ефективний та якісний контроль умінь і навичок учнів, що може забезпечити успішне засвоєння іноземної мови у школі та привчить учнів до виконання різних видів контрольних робіт з англійської мови.


ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА........................................................................................................3


5 КЛАС...................................................................................................................6

6 КЛАС...................................................................................................................21

7 КЛАС...................................................................................................................32

8 КЛАС....................................................................................................................45

9 КЛАС.....................................................................................................................62

10 КЛАС..................................................................................................................86

11 КЛАС...................................................................................................................106

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...............................................................135


5 КЛАС ___________________________________________________
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації