Методичні рекомендації щодо застосування елементів двомовного навчання при вивченні вивчені окремих предметів у школі

Скачати
Методичні рекомендаціїУКРАЇНА

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З
«28» «09» 2010 р. м. Верхньодніпровськ №144

Про забезпечення

організаційно-методичного

супроводу щодо поліпшення

вивчення української мови

у Верхньодніпровській СЗШ №3

Відповідно до галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у ЗНЗ з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки метою якої є створення належних умов для поліпшення вивчення української мови, розширення сфери її функціонування, виховання шанобливого ставлення до неї наказу відділу освіти від 22.09.09 р. №166 «Щодо застосування елементів двомовного навчання при вивченні окремих предметів у ЗНЗ району з навчанням мовами національних меншин», починаючи з 2008-2009 н.р., у школі здійснюється поступовий перехід на двомовне вивчення або застосування двомовного навчання при вивченні окремих предметів. Двомовне навчання передбачає одночасне використання двох мов (української та російської).

Основним завданням Програми є зміцнення статусу української мови, як державної.

Усі вчителі школи володіють українською мовою, брали участь у проведенні практичних занять. Центру вивчення української мови на базі школи. Видано наказ № 72 від 23.09.09 р. «Щодо застосування елементів двомовного навчання при вивченні окремих предметів», наказом № 85-а від 18.09.08 р. затверджено заходи щодо поліпшення вивчення української мови у школі на 2010-2011 н.р. заступником директора з навчально-виховної роботи Бідюк О.І. розроблено методичні рекомендації щодо застосування елементів двомовного навчання при вивченні вивчені окремих предметів у школі.

У 10 класі математичного профілю за рахунок варіативної частини здійснюється українською мовою з використанням навчального посібника Олександра Митника – Логіка – Київ: Видавництво «Початкова школа», 2009.

На уроках англійської мови у 2-9 класах (вчитель Булашенко Людмила Григорівна) використовується учнями підручники (автор – Оксана Карп’юк; Англійська мова – Тернопіль: Видавництво «Астон»), надруковані українською мовою.

На уроках математики у 5-11 класах застосовуються дидактичні матеріали на українській мові.

У 5, 6, 10, 11 класах історія України викладається українською мовою.

У 9 класі використовується учнями підручники, надруковані українською мовою – Художня культура: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів – Харків: Оберіг, 2009 (автори: Назаренко Н.В., Гарлаш Л.В., Чєн Н.В. та інші) – вчитель Яріш Марина Володимирівна.

Нинішній 10 клас третій рік працює за підручниками А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонського, М.С. Якіра «Алгебра і початки аналізу» (Харків: Гімназія), які надруковані українською мовою (вчитель Острякова Людмила Максимівна).

На уроках географії у 9 класі застосовується двомовне навчання з використанням підручника, надрукованого українською мовою: автор – Йосип Гілецький, географія: Економічна і соціальна географія України – Тернопіль: Видавництво «Підручники і посібники», 2009 та атласу України. Використовуються педагогічні програмні засоби (ППЗ) на українській мові на уроках географії у 7 класі (ППЗ «Географія материків та океанів»), у 8 класі (ППЗ «Фізична географія України»), на основах економіки у 11 класі – ППЗ «Економіка».

Під час проведення уроків із застосуванням двомовного навчання використовуються такі форми роботи:

 1. Розмежування двох мов у навчанні.

Під час застосування двомовного навчання звертається увага на те, щоб учні не змішували дві мови: без спеціально визначеної мети вчитель не переходить з однієї мови на іншу та фіксує ці моменти у ході уроку. Наприклад: «А тепер я скажу це українською мовою». «Будьте уважні, переходимо на російську мову», «Подумайте, як це правильно сказати українською мовою. Крім того, пояснюється учням про важливість уміння контролювати свою мовленнєву поведінку, розрізняти дві мови, якими вони користуються, не плутати їх.

 1. Попереднє опрацювання окремих мовних одиниць.

Під час опрацювання тексту або його фрагмента проводиться робота над окремими словами, словосполученнями, реченнями українською мовою, а вже на цій основі пропонується учням робота з фрагментом тексту чи цілим текстом (послухати, прочитати, побудувати). Першорядного значення надається засвоєнню учнями термінів українською мовою. Іноді використовуються двомовні словники термінів. Для характеристики термінів використовуються складнопідрядні речення, дієприкметникові звороти, наприклад, «діагональ, що виходить з вершини:», «діагональ, що сполучає вершину: з вершиною:», «сили, що виникають при:», «сили, прикладені до тіл» тощо. Не менш важливим є засвоєння слів, які називають дії, що спрямовані на той чи інший об’єкт. Так, приклад, рівняння, задачу треба розв’язати (обчислити, скласти, доповнити, змінити, порівняти, використати тощо).

Використовуючи терміни, окремі слова, словосполучення російською мовою, відразу називають їх українською мовою та записують на дошці. Наприкінці уроку записане опрацьовують: вимовляючи слідом за учителем, читають будують з окремими словами словосполучення й речення. Така робота сприяє збагаченню українського словника учнів й слугує повторенню, закріпленню, узагальненню, узагальненню матеріалу з теми.

 1. Залучення учнів до всіх видів мовленнєвої діяльності українською мовою на предметних уроках.

На уроках з предметів природничо-математичного циклу українською мовою обговорюються спільно з учнями шляхи розв’язання задачі або прикладу; наприкінці уроку робиться короткий висновок спочатку російською мовою, а потім – українською мовою. Учні читають вголос тексти завдань, пропоновані для індивідуальної роботи, фрагменти матеріалу за темою уроку (з україномовного підручника, з екрану комп’ютера, з навчального посібника для індивідуальної роботи тощо).

Окремі завдання на побудову висловлювань учні виконують не лише усно, а й письмово (наприклад, списувати визначення понять, перекладати речення ключового змісту за темою уроку, складати і записувати і відповіді за фрагментом матеріалу тощо).

 1. Регулярне проведення самостійної роботи учнів, роботи в парах і групах.

Самостійну роботу учнів намагаються вчителі поєднувати з роботою в парах і групах, оскільки така форма організації навчальної діяльності дає кожному учневі можливість висловитись і бути почутим. У цій роботі можуть застосовуватися такі прийоми:

 1. Внесення певних змін у відбір змісту навчання української мови.

Посилюється увага до спеціальної лексики, яка використовується на уроках з предметів природничо-математичного циклу. Наприклад, учням доводиться постійно використовувати у мові числівники, тому необхідно звертати увагу на правильне утворення різних форм числівників, їх вимову за орфоепічними нормами, правильну будову речень з числівниками.

На уроках української мови приділяється більше уваги спеціальній лексиці з інших навчальних предметів. Наприклад, використання термінів з математики для звукового аналізу чи визначення наголосу; групування слів за певними семантичними ознаками, узятими з підручника біології; утворення словосполучення числівника з іменником – терміном з певної галузі (два вектори, три види сил); проведення спостереження над словами, які відрізняються за родом у двох виучуваних мовах, наприклад, поділка шкали (укр.) – деление шкалы (рос.) тощо.

Проведена належна робота з батьками учнів, спрямована на роз’яснення соціальної потреби в такій моделі навчання, її переваг. Виходячи з цього,

наказую:

 1. Відзначити позитивні зміни у забезпеченні системного організаційно-методичного супроводу щодо поліпшення вивчення української мови у Верхньодніпровській СЗШ №3 на 2010-2011 н.р.

 2. Продовжити роботу по забезпеченню підготовки випускників Верхньодніпровської СЗШ №3 з навчанням мовою національних менших до ЗНО.

Ходос Н.Ф.,

Дубінчак Р.С.,

Прокопенко Л.М.

 1. Поповнювати фонд бібліотеки сучасною книжковою продукцією українською мовою. Провести моніторинг навчально-методичного забезпечення закладу.

Дідик В.І.

Прокопенко Л.М.

Постійно

 1. Вивчити та проаналізувати якості надання освітніх послуг з української мови і літератури.

Лютий 2011 р.

Дубінчак Р.С.

 1. Проводити моніторинг дослідження рівня навчальних досягнень учнів з української мови.

Лютий 2011 р.

Привалова Л.І.

 1. Посилити компетентність спрямування навчання української мови, яка має забезпечити вільне користування усним і писемним українським мовленням.

Дубінчак Р.С.

Прокопенко Л.М.

 1. Сприяти модернізації навчально-матеріальної бази Верхньодніпровської СЗШ №3 із навчанням мовами національних меншин.

Ходос Н.Ф.

Прокопенко Л.М.

 1. Посилити розвивальні і виховні потенціали української мови завдяки реалізації в програмах і підручниках соціокультурної змістової лінії, що містить вагомий українознавчий компонент.

 2. Висвітлювати на сторінках обласних педагогічних видань матеріали, пов’язанні з виконанням районних та обласних заходів щодо поліпшення вивчення української мови, літератури.Начальник відділу освіти І.В.КОСЕНКО


Юрисконсульт відділу освіти М.В.Кулик

Дубінчак Р.С. 6-05-36
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації