Про підсумки розвитку закладів освіти міста у 2008-2009 навчальному році та завдання на 2009-2010 навчальний рік щодо подальшої реалізації Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»

Скачати
Документи
1   2   3   4
Малої академії наук. Кам’янець-Подільське міське наукове товариство діє як структурний підрозділ Хмельницького обласного територіального відділення Малої академії наук України.

В січні 2009 року проведено І-й (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів МАН

На міському конкурсі-захисті наукових робіт працювали усі 6 відділень, участь в їх роботі взяли 113 учнів. Це найбільша кількість наукових робіт за весь період роботи Малої академії наук в нашому місті. В таблиці подані кількісні дані за останні 4 роки (участь загальноосвітніх навчальних закладів у І етапі конкурсу):

Разом з цим, щороку є секції, в яких не представлені роботи, це: електроніка та приладобудування; інформаційні, телекомунікаційні системи, обладнання та приладдя; транспортні системи, засоби та обладнання; лісове господарство; літературна творчість, астрономія.

Найкраще ведеться дана робота по відбору та підготовці учнів до написання науково-дослідних робіт у ліцеї, гімназії, НВК, в/ліцеї (дир. Ковальська Т.Г., Кирик М.М., Павлюк А.М., Рощук О.С., заст. Демчук Г.Б., Данилевська Л.О., Рябокляч Л.В.). Активно працюють шкільні наукові товариства ЗОШ №6, 10, 12, НВК №17 (дир. Кузема А.Л., Печинога Л.А., Ящук М.А., Ткачук Б.М.). Дипломами І ст. нагороджено 26 чол.; ІІ - го - 24 чол.; ІІІ -го - 26 чол.

43 учні прийняли участь в ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту та досягли таких результатів: 32 учні стали призерами (І місце - 6 чол., ІІ місце - 13 чол., ІІІ місце - 13 чол).

В ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту у м. Києві взяли участь 8 учнів з ліцею та НВК №16, ЗОШ №2, 6, 12. Дипломами ІІІ ступеня нагороджені учні 11 класу ліцею Рімоніс Марта (секція хімії) та Ковальська Яна (секція етнології), учениця 11 класу ЗОШ №12 Опара Юлія (секція зарубіжної літератури).

Проте, залишаються невирішеними проблеми ефективного та раціонального використання виділених годин на науково-дослідну роботу в загальноосвітніх навчальних закладах. Деякі школи, використовуючи дані години, подають на міський конкурс по одній роботі, в той час, коли інші – значно більшу кількість.

Це СЗОШ№1 – лише один учасник, НВК№13 – 3, ЗОШ№2 – 4, ЗОШ№15 – 2. відповідно і якість робіт бажає бути кращою.

Всього Міською радою профінансовано оплату годин на наукові роботи в обсязі 1 944 тис. 500 грн.

Важливим завданням 2009-2010 навчального року є правильний раціональний розподіл певної кількості годин як між навчальними закладами, так і в межах самого закладу. А це завдання як управління освіти і науки, так і адміністрацій загальноосвітніх навчальних закладів.

На підтримку обдарованих дітей, підлітків та молоді продовжується реалізація інноваційного проекту Міжшкільний учнівський навчальний центр „Інтелект”, який працював на базі гімназії, ліцею, НВК№8, 16, 17, СЗОШ №5, ЗОШ№2. Навчанням в МНЦ "Інтелект" було охоплено 299 учнів. 176 учнів - стали призерами міських предметних олімпіад, 31 – виборов призові місця на обласному етапі.

У багатьох школах міста ( ліцей; НВК №9; СЗОШ№5) введено преміювання переможців міських, обласних, Всеукраїнських конкурсів та олімпіад. В школах створені фотоекспозиції «Наша гордість», в періодичній пресі друкуються матеріали про талановитих дітей, усі переможці конкурсів та олімпіад 2008-2009 року нагороджені дипломами міського управління освіти та науки. Переможці Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів, турнірів отримують стипендії від благодійних фондів.

Крім того, на підтримку обдарованих дітей разом із спонсорськими коштами заклади використали понад 1 млн.305 тис. 500 гривень:

НВК №13 – 1285500 грн, НВК №16 - 12700 грн., ліцей - 9000 грн., СЗОШ №5 – 8250 грн., гімназія – 6300 грн., ЗОШ №6 – 3400 грн., ЗОШ №7 - 2000 грн., НВК №8 - 500 грн., НВК №9 - 1910 грн., ЗОШ №10 - 500 грн., НВК №17 - 500 грн.

З метою матеріального заохочення педагогів, які навчають і виховують обдарованих дітей, на основі „Положення про винагороди педагогам, які працюють з обдарованими дітьми”, у 2008 році було виплачено премій на суму 25800.00 грн. ( зокрема : ЗНЗ – 10800.00 грн; позашкільні установи – 15000.00грн.).

Вперше в цьому році за ініціативи Вінницької лабораторії інформаційних технологій, з метою популяризації інформатики серед вчителів та учнів було започатковано проведення відкритої олімпіади для вчителів інформатики. Від нашого міста прийняло участь 9 учителів із СЗОШ№5, ЗОШ№10, НВК№8, гімназії, ліцею. Приємно відмітити, що на даний момент Мулик Вікторія – вчитель інформатики СЗОШ№5 та Аносов Дмитро – вчитель інформатики ліцею за результатами 2 турів входять в п’ятірку кращих. Але в той же час не може не турбувати те, що вчителі інших навчальних закладів СЗОШ№1, ЗОШ№2,6, 7, 11, 12, 15, НВК№9, 13, 16, 17, НВК проігнорували даний захід, адже лише власним прикладом ми можемо зацікавити обдарованих дітей, привити їм любов до предмету та повагу до себе.

Відповідно до «Концепції профільного навчання у старшій школі» в місті 100% впроваджено профільне навчання. В 2008/2009 навчальному році профільним навчанням охоплено 1540 учнів (63 класи). У школах розроблені Програми організації профільного навчання учнів старшої школи на виконання соціалізаційних завдань та профорієнтації учнів. Профільні класи працюють за державними програмами та навчальними планами для 10 – 11-х класів відповідного профілю. Використовується варіативна частина навчальних планів на викладання курсів, спецкурсів та факультативів, враховуючи профіль класу, побажання учнів та їх здібності. Забезпеченість підручниками учнів профільних класів складає від 70 до 100%. Сьогодні на першому місці – філологічний ( 21 клас, 450 учнів), суспільно-гуманітарний (9,5 класів, 239 учнів), ), фізико-математичний (8 класів, 175 учнів), спортивний (8 класів, 276 учнів), економічний (2 класи – 55 учнів), природничий (3,5 класів, 69 учнів), технологічний (2 класи, 21 уч.) військово-правовий (2 класи, 70 учнів), хіміко-біологічний (2 класи, 47 учнів), інформатичний (7 класів, 197 учнів). Таким чином, у нас скорочено по одному класу філологічного і природничого профілів. Окремо виділились інформатичний і технологічний. Викликає стурбованість доля саме технологічного профілю в нашому місті , адже він є лише в НВК№8, (яким охоплено всього 26 учнів), припинивши своє існування в НВК№17, в ЗОШ№7 перепрофільовано в інформатичний. Тому треба більш точно визначити потребу профільного навчання з урахуванням особливостей міста. Сформувати соціально значущі якості особистості у випускників закладів освіти. Спрогнозувати ефективність запровадження різних моделей профільного навчання та збільшення класів технологічного профілю.

Створені освітні округи як організаційно-методичні структури профільного навчання на базі СЗОШ №5, гімназії, ліцею, МНВК, де з метою забезпечення рівного доступу учнівської молоді до здобуття спеціалізованої підготовки підвищеного рівня певного профілю за рахунок годин "Інтелекту" викладалися наступні спецкурси: "Комп'ютерне моделювання в курсі фізики"; "Математичне забезпечення шкільного курсу "Інформатика"; "Основи хімічної екології"; "Загальна генетика"; "Основи риторики"; "Ділова активність"; "Фінансова математика"; "Практикум з правопису української мови"; "Історія релігій"; "Основи філософії"; "Історія цивілізацій".

Розпочато вдосконалення діяльності Міжшкільного навчально-виробничого комбінату як координаційного центру профорієнтаційної і трудової підготовки дітей і молоді. В 2008-2009 навчальному році на комбінаті навчалося 1135 учнів за 15 напрямками. Понад 300 учнів 10-11 класів охоплено навчанням в профільних групах МНВК на базі загальноосвітніх навчальних закладів. Виходячи з наявних умов ринку праці у МНВК планується ввести нові напрямки професійної підготовки: деревообробка, слюсар-складальник, ремонт та наладка комп’ютерної техніки.

Важливим елементом цілісної системи організації профільного навчання є допрофільна підготовка, яка здійснювалась через факультативи, предметні гуртки, студії, секції, учнівські наукові товариства, МАН, станції технічної творчості, предметні олімпіади.

Допрофільною підготовкою охоплено 100% учнів 8 – 9 класів. Це 80 класів – 2183 учні. Крім того, при допомозі Міжшкільного навчально-виробничого комбінату організована підготовка учнів з 12-и спеціальностей, а це ще понад 800 дітей.

Змістовною базою для навчання в профільній старшій школі є поглиблене вивчення предметів в основній школі. Ним у нас охоплено 5351 учень (197 класів). Зокрема:

Профільне навчання здійснюється через факультативи, курси за вибором, спецкурси. Шкільні факультативи – 432 групи – 6681 учень. Курси за вибором – 351 група – 7005 учнів.

В 2008-2009 навчальному році фінансування профільної школи склало  292 200.00 грн.

Якість освітніх послуг – пріоритетне завдання, над яким працювали навчальні заклади в 2008-2009 навчальному році. Висока якість освіти – запорука майбутньої конкурентноспроможної особистості, успішної людини. Ця непроста справа потребує всебічного аналізу й детального відпрацювання шляхів реалізації. Тому з цією метою протягом минулого навчального року було проведено моніторинг освітніх послуг. Так, в початковій школі, контрольні роботи з математики писали 725 учнів. Рівень навчальних досягнень школярів порівняно з минулим роком зріс на 3,9 %. Високий рівень навченості показали учні СЗОШ №14, НВК № 9, 16, ЗОШ № 15. Низький - СЗОШ№1, ЗОШ №2, 7, НВК № 13, 17.

З української мови показник зріс на 4,3 % . Високий рівень навченості показали учні НВК № 13, 16, НВК, СЗОШ № 14. Нижчі - в учнів ЗОШ № 6, НВК № 17.

З читання показники зросли на 2,2 %. Високий рівень навченості в учнів СЗОШ №14, ЗОШ №6, 12. Слабші - в учнів ЗОШ №2, 7, НВК №13, 17, .

Проведено моніторингове дослідження в 5-х класах в СЗОШ № 5,ЗОШ № 6, 10, 12, 15 на виконання листа МОН України «Про проведення моніторингового дослідження щодо формування в учнів 5-х та 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів світоглядних і загальнокультурних уявлень про небесні тіла та Всесвіт в цілому» .

В 5-х, 6- х класах проводився моніторинг рівня навчальних досягнень учнів з природознавства. У написанні контрольних робіт взяли участь 555 учнів. Загальний якісний показник навчальних досягнень учнів 5-х, 6-х класів становив 49, 6%. Найнижчий якісний показник - СЗОШ № 5 (вчитель Ляхоцька О.В.) -32,7%, найвищий в ЗОШ № 7(вчитель Лаврусевич О.А.) - 60%, в НВК № 16 (вчитель Коваленко А.І.) – 81,8%.

З метою вивчення якості знань учнів 8 класів з хімії, біології в умовах 12-річної школи проведено моніторингові дослідження з цих предметів. Аналіз моніторингових досліджень якості біологічної та хімічної освіти свідчить, що рівень навчальних досягнень учнів з біології переважно достатній, з хімії – середній .

Моніторинг з біології охоплював учнів ЗОШ № 2, 15, НВК, НВК № 16. Якісний показник рівня навчальних досягнень становив 72%(16,9% - високий рівень, 55,1% - достатній ). Найвищий якісний показник рівня навчальних досягнень учнів в - ЗОШ №2 – 75%(вч.Паламар С.В.) - в НВК № 16 -74%(вч.Цуканова І.П., Лемешко І.Ю.) - в ЗОШ № 15 – 71 %(вч.Толстюк Т.М.). Найнижчий показник – 66% в НВК (вч.Христофор І.М.) Моніторингове дослідження рівня навчальних досягнень з хімії охоплював учнів 8-х класів ЗОШ № 6, 7, 11, НВК № 9. Якісний показник рівня навчальних досягнень становив – 40,4%. 55% учнів виконали контрольну роботу на середньому рівні і 5,1 % на початковому. Найвищий якісний показник – 44,4% в учнів ЗОШ № 11(Ткачук І.П.); в ЗОШ № 7 -41,8%(вч.Брусак О.В.) , найнижчий в ЗОШ №6- 36,9% (вч. Зацерковна О.М.); в НВК № 9 -40,3%(вч.Шевченко Н.В.).Зовнішнє незалежне оцінювання – найбільша реформа в освіті України за роки незалежності.

Реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання проводилась з 01 грудня 2008 року і тривала до 03 березня 2009 року. Зареєструвалось для проходження ЗНО 1384 учасники: з них випускників загальноосвітніх навчальних закладів - 763 чол. , випускників вищих навчальних закладів – 257 чол., випускників професійно-технічних навчальних закладів – 78 чол., випускників минулих років – 286 чол. Загальний показник присутності учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року – 92, 5 %, що на 17,3 % більший, ніж у 2008 році.

Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання за 12-бальною шкалою оцінювання показує, що відносно базових дисциплін:

(84% якісний показник по загальноосвітніх закладах міста);

Середньоарифметичний показник високих та достатніх результатів успішності по всіх загальноосвітніх закладах міста складає 69%, що на 17,8% вищий, ніж в 2008 році.

Найкраще склали тестування учні:

- з української мови та літератури - ліцею (96%), гімназії (79%), ЗОШ №6 (74).

- з математики - НВК №9 (100%), ліцею (98%), ЗОШ №15 (71%).

- з історії України - ліцею (96%), ЗОШ №10 (83%), СЗОШ №5 (78%).

- з біології – на 100% - ЗОШ №2, ЗОШ №7, НВК №9, ЗОШ №10, ЗОШ №12;

ліцею - достатній і високий рівень.

- з фізики ЗОШ №10 (100%), гімназія (100%) ліцей (80%).

- з географії - ЗОШ №2(100%), ЗОШ №10 (100%), НВК №16, (100%) НВК №17 (100%), ЗОШ №6 (92%), НВК (85%).

- з хімії – на 100% - ЗОШ №6, ЗОШ №7, НВК №9, ЗОШ №10, ЗОШ №15, НВК №17; гімназія (80%) ліцей (78% ).

- з англійської мови – на 100% - ЗОШ №6, НВК №9, ЗОШ №10; ліцей (94%), НВК (92%).

- німецьку мову складало 8 учнів. 6 чол. з них - учні ЗОШ №2, склали на достатній і високий рівні.

За якісним показником результатів тестування з усіх предметів можна виділити навчальні заклади: І місце – ліцей (95%); ІІ місце – гімназія (75%); ІІІ місце – ЗОШ №6 (73%), ЗОШ №10 (73%).

Гордість Кам’янця-Подільського, Хмельниччини та й усієї України - Яна Ковальська, випускниця 11 класу ліцею, яка написала на зовнішньому незалежному оцінюванні 2009 року еталонні роботи і отримала із трьох предметів по 200 балів ( з української мови і літератури, англійської мови та історії України). ЇЇ наставниками є вчителі: Орищук Л.М - вчитель української мови, Васильєв Я.П. - вчитель української літератури, Сцисловська О.І. - вчитель англійської мови, Пристай А.В. - вчитель історії. Яна Ковальська 25 червня була запрошена Президентом України до Києва разом з іншими найкращими випускниками України.

Близькими до результатів Яни стали результати
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації