Позашкільний навчальний заклад мала академія наук учнівської молоді

Скачати
Документи
1   2   3   4
2. Кому присвячено такі поетичні рядки Л.Костенко:

Під вечір виходить на вулицю він.

Флоренція плаче йому навздогін. - ?

Про який факт із життя цього письменника вони нагадують?


3. Назвіть імена й прізвища 5 видатних українських перекладачів.


ІІ рівень (по 4 бали)


1. З яким твором української літератури часто порівнюють комедію Мольєра “Міщанин-шляхтич”? Чому?


2. Доведіть, що “Собор Паризької Богоматері” В. Гюго є історичним романом.


3. Аргументуйте, чому твір Й.В.Гете “Фауст” називають драматичною поемою або філософською трагедією.


ІІІ рівень (по 7 балів)


1. Розкрийте основні риси романтизму на прикладі творів, відомих вам з курсу зарубіжної літератури та самостійно прочитаних.


2. Порівняйте підрядник і художній переклад сонета 66 В.Шекспіра:
підрядник

переклад
Стомлений усім цим, про заспокійливу смерть я благаю,

Як, жебрак, народжений, щоб споглядати пустелю,

І який нічого не потребує, занурений у веселощі,

І найчистіша Віра сумно зречена,

І позолочена Честь ганебно покладена не на місце,

І дівоча цнотливість грубо зневажена,

І правова Досконалість неправомірно зганьблена,

І Сила кульгавою владою покалічена,

І Мистецтво зроблено мовчазним Владою,

І Божевілля, уподібнене лікарю, що управляє Талантом,

І щира Правда неправильно названа Простотою,

І поневолене Добро під керівним супроводом Зла:
Стомлений усім цим, хотів би я від цього піти.

Рятуючись від того, вмерти, Я живу моєю любов’ю лише.
Стомившися, вже смерті я благаю,

Бо скрізь нікчемність в роскоші сама,

І в злиднях честь доходить до одчаю,

І чистій вірності шляхів нема,

І силу неміч забива в кайдани,

І честь дівоча втоптана у бруд,

І почесті не тим, хто гідний шани,

І досконалості ганебний суд,

І злу – добро поставлене в служниці,

І владою уярмлені митці,

І істину вважають за дурниці,

І гине хист в недоума в руці;
Стомившись тим, спокою прагну я,

Та вмерти не дає любов моя.

Переклад Д. Паламарчука
3. Напишіть твір-мініатюру на тему: “Зарубіжна література в моєму житті”.


КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

З ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Секції “ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА”

10 КЛАС


І рівень (по 2 бали)


1. Дайте відповіді на тестові завдання:
Установіть відповідність у вигляді комбінації цифр і літер

Національні літератури

Письменники

Твори
І. Російська

1. П. Верлен

А. “Пігмаліон”
ІІ. Французька

2. В. Вітмен

В. “Злочин і кара”
ІІІ. США

3. Ф.Достоєвський

С. “Осіння пісня”4. Б. Шоу

D. “Пісня про себе”


Е. “Портрет Доріана Грея”
Зразок для запису : І - … - …; ІІ - … - …; ІІІ - …- …
2. Кому належить така формула: “Найперше – музика у слові”? Стисло поясніть, як її слід розуміти.


3. Продовжте речення: верлібр – це …


ІІ рівень (по 4 бали)


1. Обґрунтуйте тезу про вплив перекладної літератури на розвиток української мови.


2. Поясніть зміст назви роману Оскара Вайльда “Портрет Доріана Грея”.


3. Прокоментуйте вислів В.Коротича: “Вітмен був не тільки речником Америки. Він був її дзеркалом… Це був поет справді національний”.


ІІІ рівень (по 7 балів)


1. Схарактеризуйте спільні риси у творах О. де Бальзака “Гобсек” та І.Карпенка-Карого “Сто тисяч”.


2. Схарактеризуйте стан розвитку зарубіжної літератури на межі ХІХ – ХХ ст.


3. Напишіть твір-мініатюру “Роль перекладача у суспільстві”.


КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

З ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Секції “ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА”

11 КЛАС


І рівень (по 2 бали)


1. Дайте відповіді на тестові завдання:

Установіть відповідність у вигляді комбінації цифр і літер

Напрями, течії

Письменники

Твори

І. Екзистенціалізм

1. О. Блок

А. “Реквієм”

ІІ. Символізм

2. А. Камю

В. “Незнайома”

ІІІ. Акмеїзм

3. Г. Аполлінер

С. “Чума”
4. А. Ахматова

D. “Зарізана голубка й водограй”Е. “Маріо і чарівник”

Зразок для запису : І - … - …; ІІ - … - …; ІІІ - …- …
2. Із названих жанрів випишіть ті, які є типовими для літератур народів Сходу: сонет, рубаї, ода, гімн, елегія, танка, романс, канцона. Який рід літератури вони репрезентують?


3. Продовжте речення: модернізм – це …


ІІ рівень (по 4 бали)


1. Поясніть роль прийому «роман в романі» в творі М.Булгакова «Майстер і Маргарита».


2. Розкрийте зміст назви оповідання Г.Белля “Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…”


3. Поясніть, що символізує образ чуми в однойменному романі А.Камю.

ІІІ рівень (по 7 балів)


1. На прикладі текстів, вивчених у курсах зарубіжної та української літератур, розкрийте поняття “національний колорит твору”.


2. Розкрийте особливості стилю Ф. Кафки (за новелою “Перевтілення”).


3. Прокоментуйте фантастичну ситуацію: уся перекладна художня література зникла. Як це означиться на долі людства?Голова предметної комісії з російської мови та світової літератури
Ісаєва Олена Олександрівна – професор кафедри методики викладання російської мови та світової літератури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації