Позашкільний навчальний заклад мала академія наук учнівської молоді

Скачати
Документи
1   2   3   4
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Секції “УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА”

та “ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ”
  1. КЛАС
І рівень (по 2 бали)


1. Поясність, що таке прикладка. Наведіть приклади.


2. Назвіть відомі вам байки Г. Скороводи. Зробіть художній аналіз однієї з них.


3. Дайте визначення поняття «роман-хроніка» та проілюструйте його на прикладі одного з відомих вам творів цього жанру.


ІІ рівень (по 4 бали)


1. Поясніть, що таке вставні слова. Назвіть їх групи за значенням. Складіть і запишіть п’ять речень із вставними словами.


2. Визначіть ознаки силабо-тонічного віршування. Назвіть найрозповсюдженіші силабо-тонічні розміри ( не менше чотирьох).


3. Доведіть, що твір Марка Вовчка «Інститутка» - соціально-побутова повість.


ІІІ рівень (по 7 балів)


1. Вставте пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір речення ( визначте тип, підкресліть члени речення, подайте схему). Поясніть орфограми у виділених словах.

В зернину в цей тугий злиточок матерії стільки вкладено життєвої мудрості добра і віри в безсмертя що його таїна й досі здається магічною (В. Яворівський).


2. Назвіть головні риси сенметалізму. Визначте особливості його застосування у прозі Грицька Квітки – Основ’яненка .


3. Напишіть твір на тему « Образ української політичної та культурної еліти у творчості Т. Шевченка».


КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Секції “УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА”

та “ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ”
  1. КЛАС
І рівень (по 2 бали)


1. Дайте визначення дієприслівника як особливої форми дієслова і назвіть його морфологічні ознаки.


2. З’ясуйте особливості жанру повісті – хроніки. Які твори цього жанру вам відомі?


3. Назвіть вам відомі ліричні тори Лесі Українки. Зробіть віршовий аналіз одного з них ( поетичний розмір, характеристика рим та римування, вид строфи).


ІІ рівень (по 4 бали)


1. Побудуйте і запишіть речення за поданою схемою. Визначте тип речення.

[, ( бо ), ] – [ ], i [ ], ( що ), ( що ).


2. З’ясуйте значення поняття « соціальна комедія» та місце цього жанру у драматургічному доробку І. Карпенка - Карого.


3. Дайте визначення поняття « притча», « байка»,. Назвіть вам відомі твори цих жанрів.

ІІІ рівень (по 7 балів)


1. Вставте пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір речення (визначте тип, підкресліть члени речення, подайте схему). Поясніть орфограми у виділених словах.

Одного дня коли ти створиш на папері який розкладеться через два десятиліття вічне нетлінне на рукав твоєї сорочки сяде метелик і ти забудеш про свої писання замилувавшись дивної краси візерунком на його трепетних крильцях розкриють назустріч сонцю гранчасті келишки тюльпани біля куща барбарису і ти онімівши від захвату не зможеш одвести очей.

2. Дайте визначення понять «модернізм». Розкрийте особливості стилю прози О. Кобилянської.

3. Напишіть твір на тему « Засоби змалювання комічного та їх ідейно – естетична функція у повісті І. Нечуя – Левицького «Кайдашева сімя ».


КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Секції “УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА”

та “ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ”
  1. КЛАС
І рівень (по 2 бали)


1. Дайте визначення складносурядного речення. Проілюструйте прикладами вживання тире у складносурядному реченні.


2. З’ясуйте особливості жанру усмішки. Які твори цього жанру вам відомі?


3. Проаналізуйте ритмомелодику вірша В. Сосюри «Білі акації будуть цвісти».


ІІ рівень (по 4 бали)


1. Розкажіть про різні види обставин в українській мові та способи їх вираження. Наведіть приклади речень з різними видами обставин.


2. Назвіть основні літературні організації та угрупування 20-х рр. ХХ ст. і коротко схарактеризуйте їх естетичні засади.


3. Дайте визначення поняття «філософічність» . У чому виявляється філософічність драматичної поеми І. Кочерги « Ярослав Мудрий»?


ІІІ рівень (по 7 балів)


1. Вставте пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір речення (визначте тип, підкресліть члени речення, подайте схему). Поясніть орфограми у виділених словах.

Данило любив як вгинаючись б’ючи на сполох аж до самого неба половіли ниви і мав радість коли червень клав сивину на жито а золотінь на пшеницю він любив коли вдосвіта липень клепав коси коли серпень цілими днями тиховійно сіяв у рахманну землю зерно й надії і вересень стишував напівсонну пісню джмеля він любив як літні вечори бриніли маківками, а осінні тримали в підволохачених гніздах зорі він любив пахощі свіжого хліба й золоту задуму соняшників довірливий і вразливий він бентежно прислухався до чийогось життя і до плину води що жебонить і грає у корінні і до всієї хліборобської сторони що приймалася на сивому житі і добрих спокійних орачах (М. Стельмах).

2. Дайте визначення понять «ренесанс» та «бароко», з’ясуйте особливості їх функціонування в українській літературі.

3. Напишіть твір на тему « Образ ліричного героя та засоби його творення у поезії П. Тичини».Голова предметної комісії з української мови та літератури
Савченко Ірина Віталіївна - доцент кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат філологічних наук
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації