Самостійне вивчення англійської мови за 4 клас Передбачає

Скачати
Документи
Самостійне вивчення англійської мови за 4 клас

Передбачає:


I. Знання лексики з даної теми. Для покращення результатів рекомендується завести зошит словник і відповідно оформити його:Слово Англійською мовою

Транскрипція

Переклад на українську мову


II. Вміння оперувати даним граматичним матеріалом:

Граматичні структури засвоюються імпліцитно(шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях)

Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур

Дієслово: стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслова у Present Indefinite, Present progressive(to be going to), Past Indefinite.

Іменник: однина, множина, злі чувані та незлі чувані

Прикметник: ступені порівняння

Займенник: Some, any, no(зі злі чуваними і незлі чуваними іменниками)

Особові, присвійні, вказівні

Артикль: означений, неозначений

Числівник: 1-100. порядкові числівники.

Питальні слова( в складі структур: What? Where? When? How? How much? How many?

Сполучник: Then, or

Безособові речення:It’s sunny


Ш. Вміти вимовляти вивчені слова та вирази з достатньою для розуміння вимовою. Для покращення результатів рекомендується перед кожним заняттям здійснити фонетичну зарядку( відпрацювати вимову англійських звуків як окремо, так і в мовленнєвому потоці)

Приклад – практикування звуку [ae]:

A black cat sat on a mat

And ate a fat rat

What a big black cat!

What a cat! What a cat!


IV. Вміння розуміти висловлювання інших людей (аудіювання):

V. вміння висловлювати монологічну єдність на дану тему, де учні мають:


- робити короткі повідомлення про повсякденні й минулі дії, події;

Обсяг висловлювань – не менше 8 речень.

Приклад до теми « Шкільне життя»

Описати кабінет за допомогою вчителя. Вчитель починає - діти продовжують:

Teacher: Our English study-room is large and light

Pupil: There are three windows in the study-room.

The windows are large.

The desks are blue

There are books, exercise-books, pens and pencils on the pupils’ desks. Etc.

VI. Вміння висловлювати діалогічну єдність на дану тему де учні мають:

.

Висловлення кожного - не менше 6 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.


VII. Читання нескладних текстів. УчніОбсяг – не менше 300 друкованих знаків.


VIII. Виконання письмових завдань:


Для виконання письмових завдань рекомендується придбати зошит з друкованою основою( у списку літератури)


Вивчення самостійних тем


Тема

Підтема

Орієнтовний мовний матеріал для вивчення в межах теми

Приклади вживання вивченого матеріалу

Орієнтовні запитання до тем

Місце проживання. Помешкання

Населені пункти

Види помешкань.


Умеблювання

Лексичний: town, village, country…

Лексичний:

Flat, house, room, lay, put away, bathroom, bedroom, living room…

Граматичний:Present Simple

Іменники - злічувані незлі чувані

Прикметник –ступені порівняння

Лексика: chair, armchair, table, sofa, shelf…

Граматичний:Present Simple

Означені, неозначені артикліI live in a big flat with my parents. There are many rooms there. My bedroom is very nice, but me living room is nicer….

There is a big table un my room…..Опиши свою квартиру.

- What rooms are in your flat?


Опиши сою кімнату.

Відпочинок і дозвілля

Види дозвілля

Покупки


Вільний час

Лексичний:stadium, rope, swimming-pool, weekend, sport, jump…

Граматичний: Present Progressive структура to be going to

сполучник: then, or

лексичний:what’s the time? It’s five, ten…past/to..

every day…

граматичний:


I like to swim very much. I’m going to swimming-pool . It is better then football or basketball

-What’s Bill doing at 9 o’clock? He arriving at home and then he goes to the library.-What do you like to do?

- What kind of sport do you like?

- What are you going to do?

-what time is it now?

- what do you do in your free time?

Природа і навколишнє середовище

Опис природи. довкілля

Лексичний:tree, grow, bush, flower, grass…

Граматичний:займенники some, any,no, безособові речення.

Everything is beautiful in spring. It’s sunny. The wind is blowing, there are no clouds in the sky…

Зробити коротке повідомлення про довкілля.

Подорож

Подорожування

Види транспорту.


Лексичний: види транспорту

Граматичний:Past Simple

I like to travel very much. I was in Poland last summer. I went there by plane….

- Where did you go last summer?

- Did you like it?

Свята та традиції
Лексичний: to celebrate, wishes, card, to bake, holiday
Коротко розказати про святкування різдва/нового року…

Учень та його оточення

Шкільне життя

Граматичний:

Питальні слова what? Where? When? How? How much? How many?

My favourite subject is English. It’s on Tuesday and Wednesday. Every day I have five lessons…..

- How many lessons do you have for today?

- what is your favourite subject?...


Основна література

1. Буренко В.М.“Dive Into English” Підручник з англійської мови для 4 класу. – К.,2007;

2. Буренко В.М “Dive into English” Pобочий зошит з англійської мови для 4 класу – К.,2007

3. Карп’юк О.Д. підручник з англійської мови для 4 класу. Тернопіль, «Астон», 2007;

4. Карп’юк О.Д. Pобочий зошит з англійської мови для 4 класу .Тернопіль, 2007;
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації