Самостійне вивчення англійської мови за 3 клас Передбачає

Скачати
Документи
Самостійне вивчення англійської мови за 3 клас

Передбачає:


I. Знання лексики з даної теми. Для покращення результатів рекомендується завести зошит словник і відповідно оформити його:Слово Англійською мовою

Транскрипція

Переклад на українську мову


II. Вміння оперувати даним граматичним матеріалом:

Граматичні структури засвоюються імпліцитно(шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях)

Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур

Дієслово: Present simple There is there are.

Модальні дієслова: can, may, must

Іменник: злі чувані, незлі чувані, присвійний відмінок.

Прикметник: Якісні,відносні

Прийменник: місця напрямку, часу(before, after, up down, over, across)

Займенники: кількісні Much/many,неозначений some(зі злічуваними і незлі чуваними іменниками, вказівні( these, those), особові (об’єктивний відмінок),

Присвійні.

Числівник: 1-100

Наприклад, засвоєння граматичної структури there is, there are:

Прочитайте/прослухайте розповідь про предмети ,що лежать на столі. Зверніть увагу на початок кожного речення:

Look here. There is a book on a desk. There is a piece of chalk on the desk. There is a ruler on the desk too. There is no map on the desk. There is no bag on it.


Кожне речення починається зі слова there. В англійській мові цим словом завжди починається речення, в яких повідомляється що щось або хтось знаходиться в певному місці. А тепер перевіримо, чи добре зрозуміло зміст розповіді:

1)дати відповіді на запитання

Teacher: Is there a ruler on the desk?

Pupil: Yes it is

Teacher: Is there a cat on the desk?

Pupil: No, there is not.

2) перекладіть мої твердження на англійську мову

Teacher: There is a pen in the pencil box

Pupil: В пеналі – ручка.


Ш. Вміти вимовляти вивчені слова та вирази з достатньою для розуміння вимовою. Для покращення результатів рекомендується перед кожним заняттям здійснити фонетичну зарядку( відпрацювати вимову англійських звуків як окремо, так і в мовленнєвому потоці)

Приклад – практикування звуку [ae]:

A black cat sat on a mat

And ate a fat rat

What a big black cat!

What a cat! What a cat!

IV. Вміння розуміти висловлювання інших людей (аудіювання):

- реагують на запитання, які вимагають відповіді «так/ні» чи інших простих відповідей;

Текст побудований на засвоєному матеріалі.

Приклад до теми « відпочинок і дозвілля»

Подивіться на малюнок і послухайте чотири фрази. Запишіть літеру під якою звучала фраза, що відповідає зображеному малюнку:

1)I like to swim on the pool

2) I like to jump on the street

3) I like animals

4) I like to read books.


V. вміння висловлювати монологічну єдність на дану тему, де учні мають:


Обсяг висловлювань - не менше 6 речень.

Учень має навчитись об’єднувати зразки мовлення (наприклад: a big family) в одну понад фразову єдність – I have a very big family. У навчанні монологічного мовлення можна використати вербальну опору – підстановку таблицю:


My mother’s

My father’s

My brother’s

My sister’s

Name is…..

He

She
Is

Isn’t

Tall

Very tall

Small

He

She


Has

An oval

A round

Face

His

Her

Hair is

Fair

Dark

And long

And short

His

Her

eyes

are

Blue

Grey

Green

BrownVI. Вміння висловлювати діалогічну єдність на дану тему де учні мають:


- ставлять загальні та спеціальні запитання відповідають на них згідно з мовним матеріалом і відповідно до ситуації спілкування;

а)Нескладні спеціальні (What can you do? -I can read.

What is your name? - My name is Dan

How old are you? - I’m 11)

б)Загальні ( Is it a pen? - Yes it is.

Has he got a cat? -No, he hasn’t)


- підтримують елементарне спілкування у межах мікродіалогів етикетного характеру;

- висловлюють пропозицію та відповідають на чиюсь пропозицію згодою чи незгодою;

- висловлюють твердження і відповідають на чиєсь твердження схваленням чи несхваленням;

- реагують на чіткі репліки вчителя, пред’явлені у відносно уповільненому темпі;

- звертаються з проханням повторити фразу/слово або за поясненням незрозумілого;

- використовують стягнені форми, жести і міміку.

Висловлення кожного співрозмовника – не менше 6 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні

Приклад до теми «Дозвілля»:

Учень має відреагувати на репліку вчителя:

Teacher: I like to read books

Pupil: I like to read books too.


VII. Читання нескладних текстів. Учні


Обсяг – не менше 200 друкованих знаків Для навчання читання рекомендовано використовувати роздаткові картки з підписаним зображенням.

VIII. Виконання письмових завдань:


- пишуть на слух до 6 речень.

Для виконання письмових завдань рекомендується придбати зошит з друкованою основою( у списку літератури)


Вивчення самостійних тем


Тема

Підтема

Орієнтовний мовний матеріал для вивчення в межах теми

Приклади вживання вивченого матеріалу

Орієнтовні запитання до тем

Я моя сім’я та друзі

Імена. Представити себе та свою сімю

Назвати свій вік . запитати та відповісти про вік друзів


Лексичний: Hello! Good-bye! My name is, help, remember….

Граматичний: присвійні займенники: my, her, his, your

Граматична структура:

I’ve got a…

Лексика:I’m, How old are you?

Hello! My name is Adda.I’ve got a mother. My mother’s name is Merry. I’ve got a father. His name is Audriy.


I’m eight. She/he is ten. How old are you?

-What is your/your father’s/your mother’s/ sister’s… name?

- Do you have a sister or a brother?

How old is she/he?

Відпочинок і дозвілля

Захоплення


Дім, квартира


Мої речі

Лексика:Film, TV, favourite, programme, walk, talk, swim…спортивні ігри

Граматика : злі чувані/незлі чувані

Лексика: flat, house, floor

Граматика:

There is ,there are, present simple

Прийменники місця, напряму, часу(before, after, up, down, over, across)

Лексика: числа 1-100, назви вивчених предметів + продуктів харчування

Граматичний: іменник – злі чуваний незлі чуваний, кількісні займенники much/many,вказівні these, those неозначений some

I like to watch TV. My favourite TV programme is “Let’s play”. I watch it every Sunday


I live in a small/big house on Shevchenko street. There are five floors in my house. There is a big garden near the house. I live in a big flat.


There is much milk in the jug. There are many pencils on the desk.

I’ve got thirty-six white flags…

- What do you like?

-Where do you live?

Описати свою квартиру

- How many milk/pencils/flags do you have?....

Людина

Професії


Опис зовнішності

Лексичний:Bus, driver, doctor, farmer, shop, shopkeeper, teacher, work, direct, policeman, lorry, people, man, woman, person.

Граматичний:модальні дієслова can, may, must


Лексичний:

Face, hear, teeth. Nose,mouth, кольори

Граматичний:

Структура Ive got

Послідовність прикметників a big white mouth


This is a Steve. He is a taxi driver. He is a good driver, but he can’t drive a bus….

I’m seven.

Look at face. I’ve got blue eyes and red hair. I’ve got a big nose….

My sister has got brown hair with brown eyes…- What is he/she?

- What he can do?

- What a doctor can do?...

Відгадати професію за поданими особливостями

-How do you look like?

-What color is your hair?

-What color are your eyes?

Describe your face.

Describe your friend’s face.


Природа

Погода

Лексичний:blowing, shining, snowing, sun, sunny, windy, beautiful, falling, snowball, soft, tree

Граматичний: Прикметники: якісні,відносні

It’s a beautiful day! The weather is warm. The sun is shining, the wind is blowing….

-What season is it now?

- What’s the weather like?

Свята та традиції
Лексичний: New Year, Christmas, Easter, новорічні атрибути -candles, rings, balls, stars…presents, Christmas tree…


what a beautiful Christmas! There are many presents in this time. I like this holiday very much!

Привітати з Новим Роком та Різдвом

Розповісти про новий рік.

Школа

Навчальні предмети

Лексичний: назви шкільних предметів

I like Maths. It’s on Tuesday and Wednesday

-Do you like English?

-What do you like?


Основна література

1. Буренко В.М.“Dive Into English” Підручник з англійської мови для 3 класу. – К.,2007;

2. Буренко В.М “Dive into English” Pобочий зошит з англійської мови для 3 класу – К.,2007

3. Карп’юк О.Д. підручник з англійської мови для 3 класу. Тернопіль, «Астон», 2007;

4. Карп’юк О.Д. Pобочий зошит з англійської мови для 3 класу .Тернопіль, 2007;
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації