Педагогічна бібліографія

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   115
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

наукова бібліотека


УКРАЇНСЬКА

ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ


2003

Покажчик літератури

Випуск 14


Київ-НПУ-2009


ББК 91. 9:74

УДК 01:371

У45


Рекомендовано до друку Вченою Радою університету, протокол № 2 від 30 жовтня 2008 р.


Рецензенти: Л.П.Вовк, доктор педагогічних наук, професор (науковий консультант)

Н.В.Гузій, доктор педагогічних наук, професор

С.М.Яшанов, кандидат педагогічних наук, професор


У45 Українська педагогічна бібліографія’ 2003 рік : Покажчик літератури /

Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко; За ред. Л.В.Савенкової. – К. : НПУ ім.

М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 14. – 475 с.


Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року. Випуск 14-й подає відомості про нормативні документи, книги, статті з журналів, наукових збірників, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані у 2003 році.

Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, БД і каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до електронного каталогу і картотеки Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. Обмежений обсяг покажчика зумовив певні скорочення у поданні матеріалів з газет, деяких журналів, тез доповідей на конференціях, внутрішньо-вузівських методичних видань. Записи групуються за системою розділів, а в межах розділів – за алфавітом авторів і назв. Застосовується система посилань до номерів бібліографічного опису (“Див.”). В кінці подається іменний покажчик, перелік збірників і періодичних видань.

Даний покажчик призначений для вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів, науковців, працівників системи освіти і бібліотекарів.


ББК 91. 9:74

УДК 01:371


c Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2009.


ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ


1. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань професійно-технічної освіти / Закон України // Голос України. - 2003. - №195 (16 жовтня). - С. 18-19.


2. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти" // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 2-5.


3. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти // Освіта України. - 2003. - № 78, (17 жовтня). - С. 2,6,8 .


4. Загальна середня освіта : збірник нормативно-правових документів. Ч. 1. Законодавчо-правові засади: Міжнародні правові акти. Закони та постанови Верховної Ради України. Укази та розпорядження Президента України. Рішення Конституційного Суду України / Під заг. ред. В.П. Романенка, Упоряд. Д.І. Дейкун, А.М. Свириденко, В.В. Ногін. - Київ : Нічлава, 2003. - 436 с.


5. Загальна середня освіта : збірник нормативно-правових документів. Ч. 2. Постанови Кабінету Міністрів України / Під заг. ред. В.П. Романенка, Упоряд. Д.І. Дейкун, А.М. Свириденко, В.В. Ногін. - Київ : Нічлава, 2003. - 532 с.


6. Міністерство освіти і науки України Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах у 2002/2003 навчальному році / Міністерство освіти і науки України // Освіта України. - 2003.-N12(14 лютого). - С.4-5.


7. Верховна Рада України Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні : постанова / Верховна Рада України // Освіта України. - 2003.-N30(18 квітня). - С.6.


8. Верховна Рада України Про відзначення 85-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського [Текст] : постанова / Верховна Рада України // Освіта України; Голос України. - 2003.-N38(27 травня); N98(29 травня). - С.2;С.2.


9. Заходи Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень і завдань Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N6. - С. 4-6


10. Кабінет Міністрів України Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та ( або) розумового розвитку : постанова від 23 квітня 2003 року №585 / Кабінет Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2003. - №91 (21 травня). - С. 8-9.


11. Кабінет Міністрів України Про затвердження положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах / Міністрів України Кабінет // Вища школа. - 2003. - N1. - С. 105-109


12. Кабінет Міністрів України Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти : постанова від 16 червня 2003 р. N916 / Кабінет Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2003.-N119(2 липня). - С.12-14.


13. Конституція України (Витяг) : законы и законодательные акты // Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів (станом на 01.02.2003 р.) / Ред. М.І. Панов . - Харків : Гриф, 2003. - С. 5-6.


14. Інструктивний лист щодо організації і проведення контролю в умовах семестрової системи оцінювання в 5-11(12)-х класах загальноосвітніх навчальних закладів України // Директор школи. - 2003. - №45. - С. 14-15

.

15. Про затвердження Концепції профільного навчання в старшій школі // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N24. - С. 3-15.


16. Міністерство освіта і науки України, НАН України,АПН України Державні стандарти базової і повної середньої освіти : проект / Міністерство освіта і науки України, НАН України,АПН України // Освіта України. - 2003.-N1-2(14 січня). - С.2-13.


17. Міністерство, освіта і науки України Про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах України: Наказ від 05.05.2003 р.№272 / освіта і науки України Міністерство // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N3. - С. 10-14


18. Міністерство, освіти і науки України Державні стандарти базової і повної середньої освіти: Базовий навчальний план основної і старшої школи.(Проект) / освіти і науки України Міністерство // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N1. - С. 8-11


19. Міністерство освіти і науки України Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад : наказ № 114 від 20.02.2002 р. / Міністерство освіти і науки України // Дошкільне виховання. - 2003. - N3. - С. 25-27.


20. Міністерство освіти і науки України Про деякі особливості викладання загальноосвітніх предметів у професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ) у 2003/2004 н.р. / Міністерство освіти і науки України // Освіта України. - 2003.-N48-49(1 липня). - С.8-9.


21. Міністерство, освіти і науки України Про дотримання вимог нормативно-правових документів при оцінюванні навчальних досягнень учнів початкової школи / освіти і науки України Міністерство; Заступник держ.секретаря В.О.Огнев"юк // Початкова школа. - 2003. - N5. - С. 53


22. Міністерство, освіти і науки України Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів / освіти і науки України Міністерство // Вища школа. - 2003. - N1. - С. 114-122


23. Міністерство освіти і науки України Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах : наказ N732 від 20.12.2002 р. / Міністерство освіти і науки України // Управління освітою. - 2003.-N9. - С.11.


24. Міністерство освіти і науки України Про затвердження Тимчасового положення про професійни ліцей : наказ N587 від 17.10.2002 р. / Міністерство освіти і науки України // Управління освітою. - 2003.-N9. - С.12.


25. Міністерство освіти і науки України Про затвердження Тимчасового положення про професійний ліцей : наказ N587 від 17.10.2002 р. / Міністерство освіти і науки України // Директор школи. - 2003.-N17. - С.7-8.


26. Міністерство, освіти і науки України Про затвердження Типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах : наказ від 20.05.2003 р. N306 / освіти і науки України Міністерство // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2003. - N7/8. - С. 5.


27. Міністерство освіти і науки України Про затвердження типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах : наказ N306 від 20.05.2003 р. / Міністерство освіти і науки України // Освіта України. - 2003.-N38(27 травня). - С.3-4.


28. Міністерство, освіти і науки України Про підсумки проведення за новою процедурою акредитації та подальші шляхи її вдосконалення / освіти і науки України Міністерство // Вища школа. - 2003. - N1. - С. 110-113


29. Міністерство освіти і науки України Про порядок закінчення 2002/2003 н.р. та проведення державної підсумкової атестації із загальноосвітніх предметів учнів професійно-технічних навчальних закладів / Міністерство освіти і науки України // Освіта України. - 2003.-N20(18 березня). - С.5.


30. Про наукову і науково-технічну діяльність : закон України від 13 грудня 1991 року № 1977-ХІІ // Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів (станом на 01.02.2003 р.) / Ред. М.І. Панов . - Харків : Гриф, 2003. - С. 95-121


31. Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах : постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001року № 978 // Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів (станом на 01.02.2003 р.) / Ред. М.І. Панов . - Харків : Гриф, 2003. - С. 121-127.


32. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти // Завуч. - 2003.-N7. - /вкладка/


33. Порядок надання навчальної літератури, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 7 червня 2001 року № 440 // Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів (станом на 01.02.2003 р.) / Ред. М.І. Панов . - Харків : Гриф, 2003. - С. 314-323.


34. Президент України Про призначення стипендій імені Тараса Шевченка учням загальноосвітніх навчальних закладів : розпорядження від 10 липня 2003 р. N193/2003-рп / Президент України // Урядовий кур'єр. - 2003.-N134, 23 липня. - С.12, Орієнтир


35. Про внесення змін до Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N9. - С. 18-19


36. Про впровадження студентського та учнівського квитків єдиного зразка, та виготовлення окремих документів про освіту // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N1. - С. 6-7


37. Про деякі особливості викладання загальноосвітніх предметів у професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ) у 2003/04 н.р. // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N15/16. - С. 3-14


38. Про дотримання вимог нормативно-правових документів при оцінюванні навчальних досягнень учнів початкової школи // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N9. - С. 29-32


39. Про ефективність використання матеріально-технічної бази і стану орендних відносин в навчальних закладах та установах освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N9. - С. 3-13


40. Про забезпечення єдності вимог до здобувачів : постанова Вищої атестаційної комісії України від 14 квітня 1999 року № 1-02/5 // Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів (станом на 01.02.2003 р.) / Ред. М.І. Панов . - Харків : Гриф, 2003. - С. 286-287.


41. Про затвердження зразків ділової документації у професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N11. - С. 23-25


42. Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N9. - С. 14-18


43. Про затвердження Примірного положення про відділ (управління) освіти виконавчого комітету міської ради // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N9. - С. 20-29


44. Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N11. - С. 3-12


45. Про затвердження Типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N10. - С. 18-29


46. Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N10. - С. 3-18


47. Про наукову і науково-технічну діяльність : закон України від 13 грудня 1991 року № 1977-ХІІ // Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів (станом на 01.02.2003 р.) / Ред. М.І. Панов . - Харків : Гриф, 2003. - С. 95-121.


48. Про недоцільність зрівнювання вимог до проведення державної підсумкової атестації студентів із загальноосвітніх предметів у вищих навчальних закладах 1-2 рівнів акредитації та державної підсумкової атестації учнів ( вихованців) у системі загальної середньої освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N10. - С. 31-32


49. Про підсумки Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2003" // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N11. - С. 30-32


50. Про підсумки проведення за новою процедурою акредитації та подальші шляхи її вдосконалення // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N2. - С. 3-6


51. Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах у 2002/03 навчальному році // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N3/4. - С. 3-62

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації