Київської міської державної адміністрації) Київський палац дітей та юнацтва київське територіальне відділення ман україни (Київська ман «Дослідник»

Скачати
Документи
1   2   3   4
Заявка за секціями


Заявка

на участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2010/11 н. р.)

___________________________ району
відділення

секціяз/п

П. І. Б. учня

Навчальний заклад

Клас

Назва роботи

Науковий керівник
Педагогічний керівник

Місце на

І етапі

Членство в МАН (слухач, кандидат, дійсний член МАН)Додаток 5

Загальна заявка


Наукове товариство учнів-колективний член МАН «Дослідник»

______________________________________________________________

Заявка

на участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2010/11 н. р.)


з/п

П. І. Б.

учня

Навчальний заклад

Клас

Секція

Назва роботи

Науковий керівник
Педагогічний керівник

Місце на

І етапі

Членство в МАН (слухач, кандидат, дійсний член МАН)

Відділення хімії та біологіїВідділення екології та аграрних наукВідділення історії та географіїВідділення філософії та суспільствознавства


Відділення філології та мистецтвознавства


Відділення технічних наук


Відділення комп’ютерних наук


Відділення математики


Відділення фізики та астрономії


Відділення економіки

Заявка за секціями


Наукове товариство учнів-колективний член МАН «Дослідник»

______________________________________________________________

Заявка

на участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2010/11 н. р.)

відділення

секціяз/п

П. І. Б. учня

Навчальний заклад

Клас

Назва роботи

Науковий керівник
Педагогічний керівник

Місце на

І етапі

Членство в МАН (слухач, кандидат, дійсний член МАН)Вимоги до написання та оформлення тез

Перед тезами зазначається: назва роботи; прізвище, ім`я, по батькові автора; клас, назва навчального закладу, району; прізвище, ім`я, по батькові та посада наукового (педагогічного) керівника.

Тези викладаються в довільній формі і дають стислу характеристику змісту науково-дослідницької роботи із визначенням основної мети, актуальності, завдань наукового дослідження, висновками та отриманими результатами.

Обсяг тексту тез одна сторінка формату А-4, набраному в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman розміром 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Всі береги (поля) – 25 мм.

Тези подаються у друкованому та електронному вигляді.


Зразок


Способи захисту дорожніх покриттів та конструкцій


Тюменцев Антон Михайлович, 11 клас, гімназія № 315, Дарницького району м. Києва; педагогічний керівник: старший вчитель Максимова Наталія Михайлівна, науковий керівник: кандидат технічних наук, академічний радник Академії будівництва України Кожушко Володимир Володимирович.


Із Умов проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт членів МАН України


ВИМОГИ

до написання, оформлення й подання науково-дослідницьких робіт

Тематика робіт не обмежується.

Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного дослідження – Державний стандарт України. (ДСТУ 3008–95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення (бюлетень ВАК України, спецвипуск, 2000).

Кожна робота повинна ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі й містити посилання на відповідну літературу, її перелік, відображати власну позицію дослідника. Обсяг науково-дослідницької роботи не повинен перевищувати 20 друкованих сторінок.

Робота повинна бути виконана державною мовою.

Роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю секції, до участі у конкурсі-захисті не допускаються.

Захист здійснюється на основі другого примірника роботи.

Подані учасниками конкурсу роботи розглядаються як авторські, в яких достовірність наведених результатів та можливість опублікування завірені науковими керівниками.

Учасник конкурсу-захисту зобов’язаний подати тези своєї роботи. Перед тезами зазначається: назва роботи; ініціали та прізвище автора та наукового керівника, його науковий ступінь; назва територіального відділення МАН; базового позашкільного закладу; назва навчального закладу; клас; місто.

Тези роботи подаються в друкованому вигляді та обов’язково на електронних носіях – дискета 3,5 дюйма, текст обсягом 1 сторінка формату А4, набраний у текстовому редакторі WORD шрифтом Times New Roman розміром 14 пт, з полуторним міжрядковим інтервалом. Усі береги (поля) - 20мм., за винятком нижнього – 25 мм.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації