І. загальні відомості

Скачати
Документи
  1   2   3   4ЗМІСТ
Стор.

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ .......................................................................................
ІІ. Розподіл навчального часу ...............................................................
ІІІ. мета і завдання дисципліни ...............................................................
Іv. тематичний план ....................................................................................
Іv.1. Розподіл навчального часу за темами ..................................
Іv.1. лекції ............................................................................................................
V. Індивідуальні завдання ........................................................................
V. контрольні роботи ......................................................................................
VІ. Методичні вказівки ..................................................................................
VІІ. Навчально-методичні матеріали ...................................................I. Загальні відомостіСистемна криза пострадянського суспільства cтворює несприятливий фон для продуктивного подолання особистістю її індивідуальних проблем, внутрішніх криз особистісного розвитку. Суперечливі зміни у соціально-політичній, економічній та культурній ситуації життя нашого сучасника призводять до хронічних станів психічної напруженості, стресів та перевантажень. Випускники вищої школи як люди, які мають знайти й вибороти своє місце у світі обраної професії, стикаються з проблемою адаптації до наявних умов суспільної дійсності. Вони ризикують або взагалі не адаптуватися до сучасної ситуації професійного діяння, або адаптуватися ціною гальмування власного особистісного розвитку, зниження власного творчого потенціалу. Для запобігання регресивним шляхам розвитку особистості є сенс надати їй певної суми знань, умінь та навичок психологічної саморегуляції, а також регуляції міжособистісних, ділових і сімейних взаємостосунків. Пошук нової філософії вищої освіти, зумовлений зазначеними змінами, привів до усвідомлення необхідності її гуманізації та гуманітаризації.

ІІ. Розподіл навчального часу

Семестр / код кредитного

модуля

Всього годин

Розподіл годин за видами занятьСеместрова

атестація

Лекції

Практичні

заняття

Семінарські

заняття

Лабораторні

роботи

Комп’ютерний практикум

СРС

Кількість МКР

Вид індивідуального завдання

Всього

У тому числі на виконання індивідуального завдання

НГ-03

54

18

9

-

-

-

27
1

реф

Залік
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації