Методичні рекомендації щодо підготовки і написання науково-дослідницьких робіт з географії та геології Всеукраїнського конкурсу- захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6


 • Гідрологічний режим малих річок.

 • Вивчення водних ресурсів і їх використання в області, районі, населеному пункті.

 • Вивчення малих річок Рівненщини, їх вплив на рельєф і оцінка якості річкових вод.

 • Вивчення джерел забруднення поверхневих і підземних вод, заходи по ліквідації наслідків забруднення водних об'єктів.

 • Вивчення сучасних геоморфологічних процесів на території області, району, населеного пункту.

 • Складання експозиції „Корисна копалина - переробка - продукція ".

 • Збір і вивчення шкільної колекції мінералів, гірських порід і палеонтологічних решток.

 • Вивчення відображення геологічних особливостей місцевості в топоніміці.

 • Вивчення окам'янілостей свого району, їх використання для вивчення віку гірських порід і палеогеографії.

 • Зсуви області (свого району).

 • Природні пігменти Рівненщини.  Додаток Б

  Теми науково-дослідницьких робіт учнів-учасників конкурсу науково-дослідницьких робіт МАН 2008-2009 рр. Харківської області.

  Географія

  1. Розвиток місцевого туризму в Харківській області

  2. Рекреаційний комплекс і перспективи туризму Чорногорки та Рухівського масиву (Карпати),

  3. Туристично-рекреаційні ресурси Харківської області

  4. Дослідження умов розвитку і структури санаторно-курортного комплексу Харківського регіону

  5. Сільський туризм: ресурси, проблеми, перспективи (на прикладі Куп'янського району)

  6. TOB «Чугуїв-продукт» - підприємства харчової промисловості в умовах ринкових відносин

  7. Використання земель села Довгеньке у процесі сівозміни сільськогосподарських культур

  8. Передумови, перспективи та проблеми розвитку туризму на керченському півострові

  9. Проблеми використання рекреаційних ресурсів Харківської області

  10. Зміни клімату Ізюмського району

  11. Паливно-енергетичний комплекс України: перспективи використання альтернативних джерел енергії

  12. Особливості населення Харківської області

  13. Вплив середовища великих міст на здоров'я населення (на прикладі шумового забруднення міста Харкова)

  14. Глобальне потепління клімату Землі та його наслідки

  15. Зміни трудового потенціалу України в період переходу до ринкової економічної системи

  16. Разробка пішохідних екскурсій по місту Харків

  17. Вплив лісових насаджень на навколишнє середовище в місті Куп'янську

  18. Динаміка демографічних процесів Харківської області

  19. Тенденції в розвитку світової торгівлі.

  20. Туристичні перспективи Харківської області

  21. Геоінформаційні системи та їх роль у сучасній географії

  22. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО країн Східної Європи

  23. Дослідження екосистеми Пристанського гідрологічного заказника

  24. Стан, процеси та прогнозування населення Харківської області

  25. Дослідження питної води Золочівського району: проблеми та перспективи

  26. Природні умови, ресурси та сільськогосподарська діяльність населення Барвінківського району

  27. Влияние различных факторов на демографическую ситуацію в пгт. Солоницевка

  28. Туристські походи та екскурсії як джерело поглиблення географічних знань

  29. Картографічний аналіз інтеграційних процесів вступу України в ЄС

  30. Готельне господарство Харківського регіону: проблеми і перспективи

  31. Гідрологічна характеристика та екологічний стан річки Сіверський Донець

  32. Природно-ресурсний потенціал для розвитку туризму на Харківщині

  33. Розвиток ерозійних процесів, як основного виду деградації чорноземів України на прикладі території Роганської селищної ради

  34. Рекреаційно-туристичний потенціал України

  35. Природа мого краю

  36. Природно-заповедный фонд Крыма, Современное состояние и перспектива

  37. Туристичні маршрути Південного берегу Криму

  38. Проблеми безробіття і зайнятості населення у Богодухівському районі Харківської області

  39. Екологічний стан на території Харківської області

  40. Умови розвитку цукрової промисловості в Україні та на Харківщині

  41. Територіальна організація закладів охорони здоров'я України

  42. Інвестиції та їх роль в промисловості України

  1. Сучасний стан АПК України (Харківської області) та його структура

  2. Забруднення повітряного басейну м. Первомайський автомобільним транспортом

  3. Малі міста: стан, проблеми і перспективи розвитку (на прикладі Харківської області)

  4. Харчова промисловість Банківського району

  5. Організація надання екскурсійних послуг на туристських підприємствах

  6. Туристичні ресурси міста Лозова та Созівського району

  7. Основні закономірності генезису і поширення грунтів. Екологічні функції грунтів. Вплив зрошення на грунти

  8. Особливості організації та сучасний розвиток екологічного туризму

  9. Територіальні соціально-економічні системи. Проблеми та перспективи розвитку Барвінківського району

  10. Вплив ринкових форм організації роботи на ефективність виробництва й географію господарських зв'язків підприємства (на прикладі заводу «Світло шахтаря»)

  11. Сучасні ландшафти України та Харківської області

  12. Природные предпосылки развития и туризма и отдыха в Украине

  13. Особенности демографической политики Израиля

  14. Оцінка природних ресурсів і водного потенціалу Слобожанщини

  15. Комплексні мікрокліматичні та фенологічні спостереження з метою прогнозування продуктивності бджільництва та урожайності плодово-ягідних культур Харківського регіону

  16. Місто Барвінкове - туристично-краєзнавчий об'єкт Слобідської України

  17. Стратегія соціально-економічного розвитку України, Харківської області

  18. Екологічна оцінка поверхневих вод басейну р. Уди

  19. Туристичні обрії та реалії заповідних зон (Карпати)

  20. Можливості використання рекреаційних ресурсів Харківської області

  21. Регіональні особливості соціального розвитку і рівня життя населення Харківської області

  22. Використання сонячної енергії в умовах степової зони України

  23. Рекреаційний потенціал і проблеми розвитку галузі туризму в Україні

  24. Антропогенні ландшафти Харківської області

  25. Вивчення клімату Харкова та Харківської області

  26. Проблеми використання рекреаційних ресурсів м. Харкова

  27. Туристичний потенціал Харківської області

  28. Раціональне природокористування лісових ресурсів Харківського регіону (на прикладі Ізюмського району)

  29. Маршрут вихідного дня: Харків-Чугуїв-Куп'янськ

  30. Особливості населення Харківської області

  31. Геоекологічна ситуація Червонозаводського району, причини і наслідки

  32. Розвиток екологічного туризму в Україні

  33. Розробка пішохідної екскурсії «Харків освітній»

  34. Світова торгівля: структурні зрушення та тенденції в розвитку

  35. Розробка перспективних туристичних маршрутів Кара-Дага

  36. Геоінформаційні системи та їх роль у сучасній географії

  37. Безробіття в період економічної кризи

  38. Проблеми водних ресурсів Золочівського району

  39. Туристично-рекреаційні ресурси Зміївського району

  40. Комплексна характеристика природних умов, ресурсів, господарства та соціальної інфраструктури Барвінківського району

  41. Гідрографія Первомайщини та рівень її забрудненості

  42. Екологічна оцінка поверхневих вод басейна річки Уди

  43. Долина верхньої течії річки Мож, як складова частина Галицько-Слобожанського екологічного коридору

  44. Оцінка вітроенергетичного потенціалу Полтавської області

  45. Територіальні відмінності показників зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти окремих предметів Харківської області

  46. Вплив змін клімату на здоров'я людини

  47. Рекреаційно-туристичний потенціал Красноградщини

  48. Туристичний потенціал Криму

  91. Аналіз гідротехнічних об'єктів України на прикладі Дніпровського каскаду ГЕС

  1. Екомережа Харківської області як складова національної екомережі

  2. Територіальна організація закладів охорони здоров'я Харківської області

  3. Механічний рух. Міграційні процеси в Харківській області

  4. Населення, трудові ресурси та сфера послуг населених пунктів Іванівської сільської ради

  5. Зарубіжні інвестиції в економіку України та їх вплив на розміщення підприємств

  6. Глобальне потепління та наслідки цього процесу

  7. Забруднення довкілля в місті Харкові

  8. Ґрунтовий покрив Смирнівської селищної ради

  9. Розвиток туризму в Карпатському регіоні

  1. Загальнодержавна програма екологічного оздоровлення басейну річки Сіверський Донець як шлях інтеграції України до Європейського Союзу

  2. Малі міста: стан, проблеми і перспективи

  3. Рекреаційний комплекс Харківщини

  4. Дослідження сучасних ландшафтів Харківщини

  5. Підземні водні горизонти Харківської області

  6. Рекреаційно-туристський потенціал Первомайського району
  Геологія

  1. Залежність властивостей грунтів від геоморфологічної будови території (на прикладі села Новий Мерчик)

  2. Характеристика кам'яновугільного і крейдового періоду Донбасу (за визначенням палеонтологічних зразків)

  3. Моніторинг Харківських джерел

  4. Проект організації зон санітарної охорони на водозаборі ЗАТ «Біолік»

  5. Кучугуры как пример эоловых форм рельефа в долинах Северского Донца

  6. Геологические памятники Харьковщины как объект туристско-рекреационной деятельности

  7. Валківський зсув як об’єкт геологічних екскурсії

  8. Вивчення гірських порід, які використовуються в будівництві, спорудах, метрополітені

  9. Грязьові вулкани Керчі як об'єкти геологічних екскурсій

  10. Методическая разработка учебной геолого-географической экскурсии в долине реки Роганки

  11. Пізньоюрські біогерми Ізюмського району Харківської області

  12. Вивчення гідрологічних умов річки Жихорець

  13. Можливості Кам'янського полігону по проведенню навчальної екскурсії з метою створення геологічної експозиції у кабінеті краєзнавчого гуртка

  14. Еолові процеси та форми рельєфу

  15. Джерела Золочівського району

  16. Соленакопичення в озерах Євпаторійської групи

  17. Розробка технологічної схеми експлуатації родовища підземних вод Юлієвського нафтогазоносного промислу

  18. Нетрадиційні джерела рудної сировини у Світовому океані

  19.Методична розробка учбової геолого-географічної екологічної стежки

  1. Особливості впливу на довкілля невеликих форм рельєфу техногенного походження

  2. Брахіоподи (Ізюмський район, Харківська область)

  3. Камень, преобразуемый человеком (оникс, агат)
  1

 • Портфель учня
  © ruh.znaimo.com.ua
  При копіюванні вкажіть посилання.
  звернутися до адміністрації