1. Загальна характеристика

Скачати
Документи
Екзаменаційні матеріали з дисципліни

Практика перекладу з основної іноземної мови на рідну та з рідної на іноземну”

1.Загальна характеристика:


Факультет гуманітарний

Кафедра іноземних мов та перекладу

Дисципліна: Практика перекладу з основної іноземної мови на рідну і з рідної на іноземну

Індекс групи РП

Семестри 9,10

Заключна форма контролю :іспит

Кількість модулів 4

Викладач Богатирьова О Є

Укладач електронної версії Богатирьова О Є

2.Структура екзаменаційного білета:


1.Internationalisms. Definition. Types.

2. Ways of conveying NLU. Translation by means of analogies.

3. Translate the suggested text into Ukrainian.

4. Translate the suggested piece into English.

3.Структура питань білета:


1.Усне монологічне висловлювання, яке розкриває одне з наданих теоретичних питань, які були вивчені протягом 7 і 8 семестру 4 курсу і ревізовані протягом 9 семестру 5 курсу(1 – 20 питання).

2.Усне монологічне висловлювання, яке розкриває одне з наданих теоретичних питань, які були вивчені протягом 9 семестру 5 курсу(21 – 30 питання).

4. Перелік теоретичних питань:
 1. Переклад, його типи та види.


 2. Галузі перекладознавства.

 3. Зв’язок перекладознавства з іншими філологічними науками.

 4. Порівняльний аналіз перекладів.

 5. Перекладацькі технології. Способи перекладу.
 6. Names of persons. Conveying from English into Ukrainian.


 7. Conveying Royal persons “ names.

 8. Conveying geographical names.

 9. Rendering names of streets, squares, etc.

 10. Conveying names of public bodies.

 11. Rendering names of publishing houses, newspapers, magazines.

 12. Rendering names of institutions, theatres, cinemas.

 13. Rendering names of hotels, restaurants, etc.

 14. Conveying names of companies, corporations, firms.
 15. Переклад художнього тексту.


 16. Інтертекстуальність.

 17. Переклад за підрядником.

 18. Редагування перекладу.
 19. Особливості перекладу художнього тексту за різними жанрами: проза.


 20. Народна казка. Фантастична проза. Пригодницька проза. Гумор і сатира. Афоризми та епіграми.

 21. Особливості перекладу художнього тексту за різними жанрами: поезія.

 22. Сонет, балада, поема, лірична мініатюра. Інтимна лірика, романс.
 23. Переклад іноземною мовою та інтерференція мови оригіналу в перекладі.

 24. Попередження граматичної інтерференції мови оригіналу в перекладі.

 25. Роль граматичних трансформацій у перекладі.


 26. Причини перекладацьких граматичних трансформацій.

 27. Психологічна реальність перекладацьких граматичних трансформацій.
 28. Граматичні трансформації


 29. Трансформація вербалізації.

 30. Трансформація номіналізації.

 31. Трансформація метафоризації дієслова- присудка із застосуванням в англійському реченні неживого агентивного підмета.

 32. Антонімічний переклад.

 33. Сегментація великої групи підмета українського речення у перекладі.

 34. Функціональні розбіжності між неозначеною формою українського дієслова та англійським інфінітивом.
 35. Переклад фразеологічних одиниць, ідіом та сталих словосполучень.


 36. Експресивність фразеологічних одиниць, переклад образних ФО.
 37. Лексичні проблеми перекладу з української мови на англійську.


 38. Порівняльний аналіз перекладів..

 39. Роль лексичних трансформацій у перекладі.

 40. Причини перекладацьких лексичних трансформацій. Психологічна реальність перекладацьких лексичних трансформацій.
 41. Перекладацькі технології.


 42. Способи перекладу

 43. Транс кодування.

 44. Реномінації: гіпо- та гіперонімія.

 45. Субституція, конототивні субституції.

 46. Вибір лексичного відповідника з синонімічного ряду.

 47. Особливості перекладу власних назв з української.
 48. Традиційний, історичний та трансляційний методи.


 49. Переклад російських власних імен та назв з української на англійську.

 50. Переклад назв українських та світових творів.
 51. Попередження лексичної інтерференції мови оригіналу в перекладі.


 52. Попередження лексичної інтерференції мови оригіналу в перекладі.

 53. Переклад українських часток англійською мовою.

 54. Переклад займенників та сполучень займенників.
 55. Інтернаціоналізми.


 56. Етимологічність та інтернаціональність перекладу.

 57. Повні інтернаціоналізми.

 58. Псевдо інтернаціоналізми.

 59. Хибні друзі перекладача.

 60. Буквалізм.
 61. Прагматичні аспекти перекладу.


 62. Крос культурні аспекти перекладу
5. Критерії оцінки:

„5” – студент засвідчує високій рівень оволодіння теоретичним матеріалом та його використанням на практиці, легко оперує відповідною термінологією, його відповідь відзначається повнотою та глибиною і він виявляє елементи творчих здібностей. Переклад зроблено з урахуванням всіх потрібних перекладацьких трансформацій та при цьому виказані вміння та навички застосовувати теоретичні знання на практиці.

„4” - Відповідь студента є достатньо повною, але не відзначається глибиною. Студент виказує певний високий рівень оволодіння засвоєним матеріалом, але є незначні помилки у практичному застосуванні теоретичних знань, тобто у перекладі.

„3” – студент має задовільний рівень знань, вмінь та навичок вивченого матеріалу, але припускає грубі помилки у виконанні перекладу.

„2” – Відтворює окремі фрагменти вивченого теоретичного матеріалу, що становить незначну частину вивченого обсягу , або не дає відповіді зовсім на жодне теоретичне питання і робить найгрубіші помилки у практичному завданні – перекладі.
6. Урахування рейтингу:

В процесі навчання іспит є необхідною мірою перевірки знань студентів наприкінці вивчення якоїсь дисципліни, або її частини. А зокрема, ця дисципліна вивчається протягом 4х семестрів: в 7у і 8 у семестрі студенти здають залік і в 9у семестрі мають іспит, тому перевіряються знання за 3 семестра вивчення предмету. Пропонується використовувати іспит – автомат, як один з видів заохочення студентів до відмінного навчання. Студент може отримати іспит – автомат „відмінно”, якщо його рейтингова оцінка складає не нижче 4,6 балів, він відвідав усі практичні заняття, виконав усі самостійні завдання і мав творчий підхід до навчання; Іспит – автомат „добре” якщо також відвідав усі заняття, виконав самостійну роботу і всі контрольні та модульні роботи, але його рейтингова оцінка складає від 3,7 до 4,6 балів. Але якщо викладач вважає, що студент має здавати іспит, тому що, наприклад, може підвищити оцінку або він не здав якийсь матеріал тому, що відвідав не всі заняття протягом семестру, тоді студент здає іспит на загальних умовах, тобто він здає іспит разом з тими, в кого рейтингова оцінка складає нижче 3,7 балів.

Іспит проводиться у визначний час і у визначній аудиторії.

7. Навчально-методичні матеріали

Основна та додаткова література

3

Austen, Jane

Pride and Prejudice

Penguin Books, 1999

4

4

Austen, Jane

Mansfield Park

Penguin Books, 1999

6

5

Austen, Jane

Emma

Penguin Books, 1999

4

6

Austen, Jane

Sense and Sensibility

Penguin Books, 1999

2

7.

Казакова Т.А.

Практические основы перевода

СПб,2002
8.

Алексеева И.С

Профессиональный тренинг переводчика

СПб, 2003
9.

Корунець І.В.

Теорія і практика перекладу

Київ, 1987, 2003
14

Богатирьова О.Є.

Навчально-методична розробка “Novel Evaluation”

Дискетна версія, ксерокопії

20

15

Богатирьова О.Є.

Навчально-методична розробка “Literary analysis”

Дискетна версія, ксерокопії

20

16

В.І.Коміссаров


”A manual of translation from English into Russian” Москва: Вища школа, 1990

Дискетна версія, ксерокопії
17

Богатирьова О.Є.

Навчально-методична розробка “Translation techniques”

Дискетна версія, ксерокопії

20Перелік навчальних та інших посібників та технічних засобів

Відеокасети. Навчальні відеокурси:

Headway Upper Intermediate – відеокурс, 12 уроків з коментарем

Headway Pre-Intermediate– відеокурс, 12 уроків з коментарем

Pride and Prejudice- художній фільм, 4 частини , із субтитрами (англ. мова)

Emma- художній фільм, 2 частини , із субтитрами (англ. мова)

Відеофільми:

“The devil”s advocate”

“An ideal husband”

“The man in the iron mask”

“My best friend’s wedding”

Різноманіття навчальних фільмів.

Internet

Електронна версія завдань та умов заліку
Авдіокасети. Навчальні авдіокасети.

Headway Upper Intermediate – авдіокурс, 3 касети з коментарем
Комп'ютерні програми:

Microsoft Encarta Encyclopaedia Deluxe 2001 на трьох компакт дисках

Encyclopaedia Britannica Deluxe 2001 на компакт диску

Hutchinson Educational Encyclopaedia 1999 на компакт диску

Сучасна англомовна література на компакт диску

Англомовна бібліотека на компакт диску

Дискетні версії НМР (5 примірників)
Рекомендовані додаткові навчально-методичні матеріали:

І.В.Корунець”Теорія та практика перекладу”Київ:Вища школа, 1986

В.І.Коміссаров ”A manual of translation from English into Russian” Москва: Вища школа, 1990

Англо-український та українсько-англійський словник.Харків:Промінь,2000.

Відеофільми:

“The devil”s advocate”

“An ideal husband”

“The man in the iron mask”

“My best friend’s wedding”

Навчальні фільми.

Телевізійні програми каналу Discovery

Internet

Електронна версія завдань та умов іспиту.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації