Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Київ – 2011


ЗМІСТ

Розділ I. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів.

2. Інформація про замовника торгів.

  1. Інформація про предмет закупівлі.

4. Процедура закупівлі.

  1. Недискримінація учасників.

  2. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів.

  3. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів.

Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

  1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

  2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Розділ III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів.

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів.

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця.

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію.

2. Виправлення арифметичних помилок.

3. Інша інформація.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

Розділ VI. Укладання договору про закупівлю.

1. Терміни укладання договору.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю.

Додатки.

Додаток 1. Форма „Цінова пропозиція"

Додаток 2. Перелік документів, які вимагаються від учасника для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям.

Додаток 3. Документи для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі на підставі пунктів 1 та 2 статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Додаток 4. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.
І. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на вимогу Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року № 2289 VI (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значенях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів
повне найменування

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (далі – НТУУ «КПІ»)

місцезнаходження

Україна, 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37.

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Харламова Ольга Павлівна; (044) 454-92-17.


3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі

Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна

Лот 1 - Соціально-економічна література

Лот 2 - Підручники по технічним спеціальностям

Лот 3 - Технічна література

Лот 4 - Технічна та економічна література в галузі поліграфії

Лот 5 - Художня література

Лот 6 - Лінгвістична література

Лот 7 - Плакати, покажчики

Лот 8 - Література в галузі менеджменту та маркетингу

Лот 9 - Загальна навчальна література


вид предмета закупівлі

Товар

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

за адресою замовника, м.Київ, пр.-т Перемоги, 37

Лот 1– 197 найменувань

Лот 2 - 15 найменувань

Лот 3 - 19 найменувань

Лот 4 - 54 найменування

Лот 5 - 125 найменувань

Лот 6 - 79 найменувань

Лот 7 - 16 найменувань

Лот 8 - 87 найменувань

Лот 9 - 562 найменування


строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

серпень - грудень 2011 р.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні Учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

У разі, якщо Учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий Учасник зазначає ціну пропозиції конкурсних торгів у Євро (EUR). При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до Євро (EUR), встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Ціна пропозицій конкурсних торгів формується за наступним механізмом (наступним способом):

для іноземних Учасників – з урахуванням всіх витрат Учасника, включаючи вартість самих послуг, а також всіх податків, зборів та мита. Для порівняння цін пропозицій конкурсних торгів Учасників, валюта пропозицій конкурсних торгів іноземного Учасника, яка подана в Євро (EUR), перераховується в гривні за курсом НБУ на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів;

для вітчизняних Учасників – з урахуванням всіх витрат Учасника, включаючи вартість самих послуг, а також всіх податків, зборів та мита. Крім того, ціна пропозиції конкурсних торгів Учасника повинна бути надана з обов’язковим зазначенням ПДВ.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням Замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

1 Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до НТУУ «КПІ» за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів.

НТУУ «КПІ» повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

НТУУ «КПІ» має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання НТУУ «КПІ» роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін НТУУ «КПІ» повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється НТУУ «КПІ» відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів НТУУ «КПІ» повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється НТУУ «КПІ» відповідно до статті 10 Закону.


ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи Учасника, скріплена, пронумерована,у запечатаному конверті, скріплена печаткою в разі наявності.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки в разі наявності.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника процедури закупівлі в разі наявності.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження Замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) Учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до 27.07.2011 р. до 15.00 годин».

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається Учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

1) документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів, згідно з вимогами пункту 1 Розділу 3;

2) інформації, що Учасник ознайомився з істотними умовами договору, які зазначені в цій документації конкурсних торгів, та погоджується з включенням їх до договору про закупівлю, якщо його пропозиція буде акцептована;

3) документа, що підтверджує надання Учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);

4) цінової пропозиції, що оформлюється по формі (додаток №1);

5) документів, які підтверджують інформацію про відповідність кваліфікаційним критеріям (додаток № 2);

6) документально підтвердженої інформації про відсутність підстав для відмови Учаснику в участі у процедурі закупівлі на підставі пунктів 1 та 2 статті 17 Закону (додаток № 3);

7) інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (додаток № 4).

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Відсутні, оскільки забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.


5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 календарних днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від Учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо воно вимагається);

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо воно вимагається).

6. Кваліфікаційні критерії учасників

При визначені кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів НТУУ «КПІ» керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.

НТУУ «КПІ» зазначаються кваліфікаційні критерії до Учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності Учасників встановленими критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Для участі у процедурі закупівлі Учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;
- наявність фінансової спроможності.

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям Учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає документи, зазначені у додатках 2, 3 до цієї документації конкурсних торгів.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

Всі документи, що подаються в складі конкурсної документації повинні бути дійсними на час розкриття конкурсної документації.


7. Інформація про необхідні тех.-нічні, якісні та кількісні харак-теристики пред-мета закупівлі

Інформація щодо необхідних технічних вимог до предмета закупівлі зазначена у додатку 4 до цієї документації конкурсних торгів.


8. Опис окремої частини (частин) предмета закупів-лі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Конкурсні пропозиції подаються загалом на весь предмет закупівлі або окремо по кожному лоту.


9.Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних тооргів.

Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані НТУУ «КПІ» до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.


IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів


1.Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропо-зицій конкурсних торгів:
спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою


місце подання пропозицій конкурсних торгів

Україна, 03056, м. Київ, проспект Перемоги, № 37, кімната № 114 (канцелярія)

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

27.07.2011 р. 11.00

Пропозиції конкурсних торгів, отримані НТУУ «КПІ» після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали.

На запит Учасника НТУУ «КПІ» протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій кон-курсних торгів:
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

Україна, 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, кімната № 155.

дата і час розкриття пропозицій конкурсних торгів

27.07.2011 р. 15.00

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів НТУУ «КПІ» допускаються всі Учасники або їх уповноважені представники. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника Учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника Учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного Учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерстврм економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та Учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою НТУУ «КПІ» копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому Учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1.Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

НТУУ «КПІ» має право звернутися до Учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

НТУУ «КПІ» та Учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
Оцінювання здійснюється за єдиним критеріїм – ціна. Методика оцінки – порівняльна та визначена нижче:

Найменування критерію оцінки


Ваговий коефіцієнт


Методика розрахунку балів


G

1

2

3

Ціна,

грн.

100


Величина бала, отримана по категорії, зворотно пропорційна ціні пропозиції конкурснихторгів по відношенню до найменшої ціни із запропонованих:

Q =(K / А1) * G,

де:

А1 – ціна пропозиції, що розглядається;

К – максимально вигідна умова із запропонованих (найнижча ціна)

Всього

100

 
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації