Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

* Учасники торгів - нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених Додатком 3 документації конкурсних торгів подають у складі своєї пропозиції конкурсних торгів, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.


ДОДАТОК 4


Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна


п/н

автор, назва видання

Кількість
Лот 1 - Соціально-економічна література
1

Соціологія/ За ред. Городянська В. - К. : Академія, 2008.

8

2

Історія вчень про державу і право/ Мироненко О., Горбатенко В. - К. : Академія, 2010.

25

3

Політологія/ За ред. Бабкіна О., Горбатенко В. - К. : Ак
адемія, 2010.

10

4

Прикладна політологія/ За ред. Горбатенко В. - К. : Академія, 2008.

10

5

Професійно-педагогічна комунікація/ Волкова Н. - К. : Академія, 2006.

10

6

Історія української літератури XI - XVIII ст./ Білоус П. - К. : Академія, 2009.

10

7

Українська література XI - XVIII ст./ Білоус П., Білоус О. - К. : Академія, 2010.

10

8

Українська література XI - XVIII ст. Хрестоматія/ Білоус П. - К. : Академія, 2011.

10

9

Історія російської літератури ХІХ століття/ Чижевський Д. - К. : Академія, 2009.

5

10

Українська література для іноземних студентів/ Дяченко С., П'ятецька О. - К. : Академія, 2010.

2

11

Історія зарубіжної літератури/ За ред. Кузьменка В. І. - К. : Академія, 2010.

25

12

Нариси з теорії літератури/ Іванишин В. - К. : Академія, 2010.

2

13

Іван Франко і проблеми теорії літератури/ Гнатюк М. - К. : Академія, 2011.

2

14

Сучасна українська проза. Постмодерний період/ Харчук Р. - К. : Академія, 2008.

10

15

Український фольклор/ Руснак І. - К. : Академія, 2010.

10

16

Легенди і міфи Давньої Греції/ Кун М. - К. : Академія, 2010.

10

17

Історія української мови. Історична фонетика. Історична граматика/ Крижанівська О. - К. : Академія, 2010.

2

18

Вступ до мовознавства/ Карпенко Ю. - К. : Академія, 2009.

5

19

Вступ до мовознавства/ Кочерган М. - К. : Академія, 2010.

100

20

Загальне мовознавство/ Кочерган М. - К. : Академія, 2010.

50

21

Основи зіставного мовознавства/ Кочерган М. - К. : Академія, 2006.

15

22

Основи теорії мовної комунікації/ Семенюк О., Паращук В. - К. : Академія, 2010.

5

23

Основи теорії мовної комунікації/ Яшенкова О. - К. : Академія, 2010.

5

24

Сучасна українсьа мова. Фонетика. Фонологія. Графіка. Практикум/ За ред. Фащенко М. - К. : Академія, 2010.

5

25

Сучасна українська мова. Завдання і вправи/ Дудик П., Литовченко В. - К. : Академія, 2009.

5

26

Синтаксис української мови/ Дудик П., Прокопчук Л. - К. : Академія, 2010.

3

27

Синтаксис української мови/ Шульжук К. - К. : Академія, 2010.

3

28

Морфологія української мови/ Горпинич В. - К. : Академія, 2004.

3

29

Культура української фахової мови/ Мацько Л., Кравець Л. - К. : Академія, 2007.

5

30

Культура наукової української мови/ Семеног О. - К. : Академія, 2010.

5

31

Українська мова за професійним спрямуванням/ За ред. Симоненко Т. - К. : Академія, 2010.

10

32

Технологія сучасного уроку рідної мови/ Остапенко Н., Симоненко Т., Руденко В. - К. : Академія, 2011.

1

33

Лінгвістичний аналіз тексту/ Єщенко Т. - К. : Академія, 2009.

5

34

Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах/ Панова Л., Тезікова С. - К. : Академія, 2010.

5

35

Англійська мова. Вправи з граматики/ Жилко Н., Панова Л. - К. : Академія, 2010.

2

36

Німецька мова. Розмовні теми/ Кияк Р. - К. : Академія, 2009.

2

37

Екологічний менеджмент/ Кожушко Л., Скрипчук П. - К. : Академія, 2007.

2

38

Екологія людини/ Димань Т. - К. : Академія, 2009.

2

39

Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів/ Димань Т., Мазур Т. - К. : Академія, 2011.

2

40

Техноекологія/ Клименко М., Залеський І. - К. : Академія, 2011.

2

41

Моніторинг довкілля/ Клименко М., Прищепа А., Вознюк Н. - К. : Академія, 2006.

2

42

Моделювання і прогнозування стану довкілля/ За ред. Лаврика В. - К. : Академія, 2010.

2

43

Економічна і соціальна географія зарубіжних країн/ Безуглий В. - К. : Академія, 2007.

3

44

Регіональна економічна географія світу/ Безуглий В., Козинець С. - К. : Академія, 2007.

5

45

Економічна теорія/ Мочерний С. - К. : Академія, 2009.

3

46

Основи економічної теорії/ Мочерний С., Устенко О. - К. : Академія, 2009.

5

47

Основи економічної теорії/ Рибалкін В. та ін. - К. : Академія, 2003.

8

48

Регіональна економіка/ Жук М. - К. : Академія, 2008.

3

49

Основи бізнесу/ За ред. Ларіна Я. - К. : Академія, 2009.

3

50

Економіка і організація інноваційної діяльності/ Йохна М., Стадник В. - К. : Академія, 2005.

50

51

Фінансові системи країн Західної Європи/ Карлін М. - К. : Академія, 2009.

3

52

Фінансовий облік/ Чебанова Н., Єфіменко Т. - К. : Академія, 2007.

3

53

Фінансовий облік/ Лень В. - К. : Академія, 2011.

3

54

Управлінський облік/ Радецька Л., Овод Л. - К. : Академія, 2007.

3

55

Податковий облік і аудит/ Войнаренко М., Пухальська Г. - К. : Академія, 2009.

3

56

Організація і технологія надання послуг/За ред. Апопій В. - К. : Академія, 2006.

3

57

Духовна синергетика рідної мови/ Бацевич Ф. - К. : Академія, 2009.

2

58

Український літературний європеїзм/ Матвіїшин В. - К. : Академія, 2009.

2

59

Криза економіки - не криза науки/ Довбенко М. - К. : Академія, 2009.

2

60

Геоекономічні сценарії розвитку і Україна/ За ред. Філіпенко А. - К. : Академія, 2010.

2

61

Економічна енциклопедія у трьох томах. Т. 1. - К. : Академія, 2000.

2

62

Економічна енциклопедія у трьох томах. Т. 2. - К. : Академія, 2001.

2

63

Економічна енциклопедія у трьох томах. Т. 3. - К. : Академія, 2002.

2

64

Зовнішньоекономічний словник-довідник. - К. : Академія, 2009.

2

65

Літературознавча енциклопедія у двох томах. Т. 1. - К. : Академія, 2007.

2
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації