Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

66

Літературознавча енциклопедія у двох томах. Т. 2. - К. : Академія, 2007.

2

67

Словник тропів і стилістичних фігур/ Святовець В. - К. : Академія, 2011.

2

68

Словник рекреаційних термінів/ Бєляєва С. - К. : Академія, 2011.

1

69

Шарітка з рунгу/ Врублевська В. - К. : Академія, 2007.

3

70

Твого ім'я не вимовлю ніколи/ Горак Р. - К. : Академія, 2008.

3

71

Троянда ритуального болю/ Процюк С. - К. : Академія, 2010.

3

72

І ката, і героя він любив…/ Поліщук Я. - К. : Академія, 2010.

1

73

Кров на чорній ріллі/ Горак Р. - К. : Академія, 2010.

3

74

Історія України/ Бойко О. - К. : Академвидав, 2010.

100

75

Політична історія України/ За ред. Танцюра В. - К. : Академвидав, 2008.

5

76

Історія української філософії/ Русин М., Огородник І. та ін. - К. : Академвидав, 2008.

5

77

Філософія/ Причепій Є., Черній А. та ін. - К. : Академвидав, 2009.

5

78

Філософія/ Пазенюк В. - К. : Академвидав, 2008.

5

79

Філософія історії/ Габрієлян О., Кальной І., Цвєтков О. - К. : Академвидав, 2010.

5

80

Релігієзнавство/ Лубський В., Теремко В., Лубська М. - К. : Академвидав, 2008.

5

81

Релігієзнавство/ Черній А. - К. : Академвидав, 2008.

10

82

Права та свободи людини та громадянина/ Пазенюк А. - К. : Академвидав, 2010.

3

83

Політичне маніпулювання/ Бойко О. - К. : Академвидав, 2010.

5

84

Вступ до педагогічної професії/ Мешко Г. - К. : Академвидав, 2010.

2

85

Педагогіка/ Волкова Н. - К. : Академвидав, 2009.

5

86

Педагогіка/ Фіцула М. - К. : Академвидав, 2009.

5

87

Педагогіка вищої школи/ Фіцула М. - К. : Академвидав, 2010.

5

88

Дошкільна педагогіка/ Поніманська Т. - К. : Академвидав, 2008.

3

89

Основи психології і педагогіки/ Степанов О., Фіцула М. - К. : Академвидав, 2006.

3

90

Вікова психологія/ Савчин М., Василенко Л. - К. : Академвидав, 2009.

5

91

Дитяча психологія/ Павелків Р., Цигипало О. - К. : Академвидав, 2010.

5

92

Педагогічна психологія/ Степанов О. - К. : Академвидав, 2011.

3

93

Педагогічна психологія/ Савчин М. - К. : Академвидав, 2007.

3

94

Психологія управління/ Орбан-Лембрик Л. - К. : Академвидав, 2010.

5

95

Соціальна психологія/ Орбан-Лембрик Л. - К. : Академвидав, 2005.

5

96

Диференціальна психологія/ Палій А. - К. : Академвидав, 2010.

2

97

Психологія сексуальності/ Діденко С., Козлова О. - К. : Академвидав, 2009.

2

98

Психологічні джерела виховної майстерності/ Бех І. - К. : Академвидав, 2009.

2

99

Психодіагностика/ Галян І. - К. : Академвидав, 2009.

2

100

Психотерапія/ Каліна Н. - К. : Академвидав, 2010.

3

101

Психологія релігії/ Предко О. - К. : Академвидав, 2008.

5

102

Державне регулювання економіки та економічна політика/ Бодров В., Сафронова О., Балдич Н. - К. : Академвидав, 2010.

5

103

Економічний ризик/ Лук'янова В. - К. : Академвидав, 2007.

5

104

Розміщення продуктивних сил України. Національна макроекономіка/ Заблоцький Б. - К. : Академвидав, 2003.

5

105

Стратегія підприємства/ Клівець П. - К. : Академвидав, 2007.

5

106

Паблік рілейшнз/ Мойсеєв В. - К. : Академвидав, 2007.

5

107

Основи менеджменту/ Кузьмін О., Мельник О. - К. : Академвидав, 2007.

3

108

Основи менеджменту/ Хміль Ф. - К. : Академвидав, 2007.

3

109

Управління персоналом/ Хміль Ф. - К. : Академвидав, 2006.

3

110

Основи управлінського консультування/ Хміль Ф. - К. : Академвидав, 2008.

3

111

Ділове спілкування/ Хміль Ф. - К. : Академвидав, 2004.

2

112

Культура міжособистісних стосунків/ Сайтарли І. - К. : Академвидав, 2007.

5

113

Менеджмент/ Стадник В., Йохна М. - К. : Академвидав, 2010.

10

114

Інноваційний менеджмент/ Стадник В., Йохна М. - К. : Академвидав, 2006.

50

115

Основи фінансового менеджменту/ Рясних Є. - К. : Академвидав, 2010.

5

116

Міжнародний маркетинг/ Черномаз П. - К. : Академвидав, 2010.

8

117

Маркетинговий аналіз/ За ред. Липчук В. - К. : Академвидав, 2007.

3

118

Видавничий маркетинг/ Теремко В. - К. : Академвидав, 2009.

5

119

Основні засади видавничого бізнесу/ Теремко В. - К. : Академвидав, 2009.

5

120

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей/ Пангелов Б. - К. : Академвидав, 2010.

3

121

Новітня історія країнЄвропи та Америки/ Мицик Л. - К. : Академвидав, 2008.

10

122

Філософія/ Черній А. - К. : Академвидав, 2011.

10

123

Дитяча психологія/ Павелків Р., Цигипало О. - К. : Академвидав, 2011.

5

124

Лісоруб у пустелі . Письменник і літературний процес/ Даниленко В. - К. : Академвидав, 2008.

1

125

Відбиток часу у дзеркалі буття/ Огнєва Т. - К. : Академвидав, 2008.

1

126

Національний спосіб розуміння у поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Костенко/ Іванишин П. - К. : Академвидав, 2008.

2

127

Драма свободи в модернізмі/ Демська-Будзуляк Л. - К. : Академвидав, 2009.

1

128

Дорога до себе від основ суб'єктності до вершин духовності/ Боришевський М. - К. : Академвидав, 2010.

2

129

Державний фінансовий контроль/ Іванова І. - К. : Академвидав, 2010.

1

130

Соціологічна енциклопедія. - К. : Академвидав, 2008.

1

131

Психологічна енциклопедія. - К. : Академвидав, 2006.

1

132

Латинська фразеологія. - К. : Академвидав, 2009.

3

133

Інформатика і комп'ютерна техніка/ Дибкова Л. - К.: Академвидав, 2011.

50

134

Історія Українознавства/ За ред. Кононеко П. - К.: Академвидав, 2011.

5

135

Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації: Навч. пос.-К.: Знання, 2011.- 351 с.

20

136

Комп'ютерна техніка та інформаційні технології: Навч. пос
/ Козловський А.В., Паночишин Ю.М.- К.: Знання, 2011.- 463 с.

50

137

Органічна хімія: Підручник/ Гупало О.П., Тушинський О.П.- К.: Знання, 2010

50

138

Культура ділового спілкування менеджера: Навч. пос./ Чайка Г.Л.- К., 2005.- 442 с.

20

139

Українська мова ( за професійним спрямуванням): Навч. пос./ Галузинська Л.І., Науменко Н.В.- К., 2008.- 430 с.

50

140

Загальне мовознавство: Практичні занятятт, самостійна робота: Навч. пос. / Супрун Л.В.- К., 2010.- 335 с.

20

141

Общая теория документа и книги: учеб. пособие/ Швецова-Водка. - К.: Ліра-К, 2009. - 487 с.

50

142

В.Л.Плескач, Т.Г. Затонацька. Інформаційні системи і технології на підприємствах

15

143

Страхарчук А.Я, Страхарчук В.П.. Інформаційні системи і технології в банках

4

144

Шквір В.Д, Загородній А.Г.. Інформаційні системи і технології в обліку

4

145

Шквір В.Д., Загородній А.Г. Інформаційні системи і технології в обліку.Практикум

4

146

Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту

4

147

Адамик Б.П., Литвин І.С. Інформаційні технології у банківський сфері

4

148

Злупко С.М. Українська економічна думка: Хрестоматія

5

149

Армстронг М. Менеджмент:Методи и приеми

3

150

Євтушевський В.А., Ковальська К.В. Стратегія корпоративного управління

3

151

Гриньова В.М, Новікрва М.М.. Державне регулювання економіки

3

152

Здрок В.В, Лагоцький Т.Я. Економетрія:Підручник+ком пакт диск

5

153

Варналій З.С. Основи підприємництва

5

154

Шегда А.В., Голованенко М.В. Ризики в підприємництві:Оцінювання та управління

5

155

Кудряшов В.П. Курс фінансів

3

156

Азаренкова Г.М., Борисенко І.І. Фінанси:Практикум

5

157

За ред.. Панчишина. Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка

5

158

Орленко Н.С., Інформаційні системи і технології в статистиці

3

159

Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент

4

160

Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки

3

161

Балабанова Л.В., Стельмашенко О.В. Стратегічне управління персоналом підприємства

10

162

Макух, Я.Д.,Залуцький І.Р. Кадрове діловодство

5

163

Мурашко М.І. Менеджмент персоналу

5

164

За ред. Базилевича В.Д. Економічна теорія: Політекономія: Практикум

100

165

Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Макроекономіка: Практикум

15

166

Іляш О.І., Гринкевич С.С. Економіка праці та соціально-трудові відносини

18

167

Карлін М.І. Фінанси країн Європейського Союзу

3

168

Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств

10

169

Давидов Г.М., Малахова В.М.Стратегічний аналіз.

30

170

За ред. Базилевича В.Д. Цінні папери

5

171

Петруня Ю.Е., Задоя А.А. Основы экономической теории

10

172

Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент

15

173

Козик Організація виробництва

40

174

Скрипко Т.О. Іноваційний менеджмент

15

175

Митяй О.В. Проектний аналіз

3

176

Дідківський М.І. Міжнародний трансфер технологій

18

177

За ред. Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова. Географія світового господарства

3

178

Шамборовський Г.О.Регіональна політика Європейського Союзу

3

179

Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу

18

180

Литвиненко Я.В. Маркетингова цінова політика

3

181

Івахненков С.В., Мелих О.В. Фінансовий контролінг

5

182

Колотило Д.М. Екологія і економіка

5

183

Штангрет А.М., Копилюк О.І. Антикризове управління підприємством.

20

184

Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Макроэкономика

5

185

Потій В.З. та ін. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації. Дод. тираж

10

186

Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві. Дод. тираж

5

187

Городянська Л. В. Відтворення основних засобів на підприємствах України: теорія і практика обліку та аналізу

5

188

Євдокимова Н. М., Кірієнко А. В.Економічна діагностика. 2-ге вид. без змін

5

189

Вітлінський В.В. Моделювання економіки

15

190

Герасимович А.М. Збірник задач з аналізу банківської діяльності

15

191

Козак І.А. Телекомунікації в бізнесі

15

192

Мендрул О.Г Структурно-логічні схеми до вивчення дисципліни «Економіка підприємств»

30

193

Ласкавий А.О. Менеджмент продуктивності.

5

194

Хміль Ф. Управління персоналом

5

195

Черномаз П Міжнародний маркетинг

10

196

За ред. Осауленко Статистичний щорічник (новий)

3

197

За ред. Осауленко Наука та інноваційна діяльність (новий)

3Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації