Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Лот 2 - Підручники по технічним спеціальностям
1

Вища математика для економістів: навч. посібник/ Барковський. - К.: Ліра-К, 2010. - 448 с.

50

2

Вища математика: навч. посібник/ Дубовик В.П. - К.: Ліра-К, 2008. - 648 с.

100

3

Теорії функції комплексної змінної. Операційне числення: навч. посібник/ Мартиненко М.А., Юрик І.І. - К.: Ліра-К, 2010. - 296 с.

50

4

Нарисна геометрія: підручник/ Хмеленко. - К.: Ліра-К, 2008. - 400 с.

100

5

Основи електроніки: підручник/ Стахів П.Г. - К.: Ліра-К, 2010. - 208 с.

50

6

Основи інтегральної та волоконної оптики/ Косяченко Л.А. - К.: Ліра-К, 2008. - 348 с.

50

7

Основи конструювання та розрахунок деталей машин: навч. посібник/ Павлише В.Т. - К.: Ліра-К, 2003. - 560 с.

50

8

Практикум із теорії механізмів і машин: навч. посіб./ Кіницький Я.Т. - К.: Ліра-К, 2004. - 456 с.

50

9

Прикладна теорія цифрових автоматів: навч. посіб./ Жабін В.І.- К.: Ліра-К, 2009. - 360 с.

50

10

Твердотільна електроніка. Фізичні основи і властивості напівпровідникових приладів/ Дружинін А.О. - К.: Ліра-К, 2009. - 332 с.

50

11

Антична література: підручник/ Пащенко В. - К.: Ліра-К. - 648 с.

50

12

Загальне редагування. Нормативні основи / Партико З.В. - К.: Ліра-К, 2006. - 416 с.

30

13

Основи журналістики: підручник/ Михайлин І.Л. - К.: Ліра-К, 2011. - 496 с.

30

14

Технічні засоби комп'ютерізованих видавничих систем/ Ткаченко В.П. - К.: Ліра-К, 2008. - 304 с.

30

15

Інформаційне забезпечення видавничої діяльності/ Пушкар О.І. - К.: Ліра-К, 2010. - 128 с.

30
Лот 3 - Технічна література
1

Гнучкі комп'ютерно-інтегровані системи: планування, моделювання, верифікація, управління: підручник/ Л.С. Ямпольський, П.П. Мельничук, К.Б. Остапченко, О.І. Лічовиченко.- Житомир: ЖДТУ, 2010.- 786 с.

30

2

Байконур. Прыжок в космическую бездну / Г. Пономарев - К.: КИТ, 2010.- 800с.

1

3

Основи охорони праці /За редакцією Ткачука К.Н., Зацарного В.В.- К.: Лібра, 2010- 560 с.

200

4

Векерик В.І. Альбом з теоретичної механіки. Частина перша. Статика. Кінетика: Навчально-наочний посібник.- Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2008.- 80 с.
Т.0342- 779892, моб. 067-34-25-646

50

5

Тестові завдання та короькі задачі з теоретичної механіки. Динаміка: Навч. пос.- Івано-Франківськ: Факел.- 2008 - 438 с.
Т. 0342-779892, моб. 067-3425646

50

6

Брагин А.С., Наритник Т.М. Основы управления и
спользования радиочастотного ресурса.- К.: Основа ( 407-65-47, 067-444-07-47 Теодор Миколойович)

25

7

Хмельов К. Основы фотонного транспорта.- К.: Техніка,2008( 228-81-29, 353-74-29 Олена )

25

8

Ільченко О.М. Англійська мова. Науки.- К.: Наукова думка, 2009

100

9

Словники України. Російсько-український словник-довідник / За ред. Бріума.- К.: Довіра, 2008

2

10

Російсько-український словник ділового мовлення / С.В. Шевчук.- К.: Вища школа, 2008

2

11

Новейший русско-украинский, украинско-русский словарь ( 100000 слов )- Харків: Промінь, 2008

2

12

Сучасний російсько-український, україно-російський словник ( 65 000 слів) / За ред. М.Зубков.- Харків Школа видавничий дім

2

13

Патентознавство та авторське право / Кузнєцов Ю.М., Самойленко О.В.: Навч.пос.- К., 2010

100

14

Блохин В.С., Малич Н.Г. Колесные и гусеничные транспортные средства. Комерческий транспорт: В 2-х ч./ Учебное пособие. Ч.1.- Днепропетровск: ИМА-пресс, 2008.- 416 с.

5

15

Блохин В.С., Малич Н.Г. Колесные и гусеничные транспортные средства. Комерческий транспорт: В 2-х ч./ Учебное пособие. Ч.2.- Днепропетровск: ИМА-пресс, 2008.- 429 с.

5

16

Колоїдна хімія: Підручник / За ред. М.О. Мчердова-Петросяна.- Харків: Фоліо, 2005- 304 с.

100

17

Лебідь В.І. Фізична хімія.- Харків: Фоліо, 2005.- 478 с.

100

18

Електродинаміка та поширення радіохвиль. Шокало В.М., Правда В.І., Усін В.А. та ін. Частина 1.Основи теорії електромагнітного поля: Підручник.- Харків: ХНУРЕ; Колегіум, 2009.- 286 с.

50

19

Теорія електромагнітного поля та основи техніки НВЧ / Соколова С.В., Писаренко Л.Д., Журба В.О.: Навч. посібник.- Суми: Сумський державний університет
(0540) 687-713 Медіна Світлана Петрівна ( дир-р видавництва СумГУ)

30
Лот 4 - Технічна та економічна література в галузі поліграфії
1

Основи взаємозамінності, стандартизації, сертифікації, акредитації та технічні вімірювання / М.С.Когут : Підручник.- Львів: Світ, 2010- 560 с.

20

2

Технологія сірки і сульфатної кислоти / В.Т. Яворський- Львів: Львівська політехніка, 2010.- 404 с.

45

3

Основи метрології та електричні вимірювання/ За ред. Б.І. Стадника- Львів: Львівська політехніка, 2011 грн.

25

4

Автоматизоване проектування книжкових видань/ Сеньківський В.М., Піх І.В.- Львів: УАД, 2010

20

5

Брошурувально-палітурне устаткування / Хведчин Ю.Й.- Львів: УАД, 2010

50

6

Брошурувально-палітурне устаткування Розрахунки виконавчих механізмів/ Хведчин Ю.Й., Книш О.Б.- Львів: УАД, 2010

30

7

Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні / Дурняк та ін.- Львів: УАД, 2010

50

8

Економіка видавничо-поліграфічної галузі / Швейка Л.А., Штангрет А.М.- Львів: УАД, 2010

50

9

Енергоощадна технологія і засоби виготовлення розгорток картонного пакування / Регей І.І.- Львів: УАД, 2010

20

10

Інтернет-технології передавання мовних сигналів / Дурняк Б.В. та ін.- Львів: УАД, 2010

20

11

Історія книги / Овчинніков В.- Львів: УАД, 2010

50

12

Комп'ютерно-видавничі технології / Хамула О.Г.- Львів: УАД, 2010

50

13

Культура книги / Черніш Н.І.- Львів: УАД, 2010

20

14

Математичне моделювання і комп'ютерне симулювання електромеханічних та стрічкопровідних систем/ Луцків М.М., Хмельницька І.М.- Львів: УАД, 2010

20

15

Основи видавничих технологій з аикористанням системи Page Maker / Сеньківський В.М., Козак Грн.О.- Львів: УАД, 2010

50

16

Основи поліграфії. Друкарські процеси / Гунько С.М.- Львів: УАД, 2010

30

17

Планування, облік, калькулювання та аналіз собівартості видавничо-поліграфічної продукції / Штангрет А.М., Мартинів В.В.- Львів: УАД, 2010

20

18

Проектування додрукарських процесів / Предко- Львів: УАД, 2010

20

19

Реклама: соціологічні впливи на поведінку споживача / Щерба О.І.- Львів: УАД, 2010

10

20

Робочі кресленики деталей поліграфічних машин / Стельмащук С.Г., Гончарук О.С.- Львів: УАД, 2010

20

21

Розвиток і регулювання видавничого підприємства / Швейка Л.А.- Львів: УАД, 2010

20

22

Розробка і дизайн рекламних видань/ Дурняк Б.В. Батюк А.Є.- Львів: УАД, 2010

10

23

Семантичний захист інформації / Дурняк Б.В., Сабат В.І.- Львів: УАД, 2010

20

24

Технологія газетно-журнального виробництва Ч.1:
Технологія газетного виробництва- Львів: УАД, 2010

20

25

Технологія ламінування друкарських відбитків / Гавенко С.Ф.,Мартинюк М.С.- Львів: УАД, 2010

20

26

Технологія набору та верстки / Василишин Д.В.,
Василишин О.М.- Львів: УАД, 2010

20

27

Технологія окантування корінців книжкових блоків /
Гавенко С. та ін.- Львів: УАД, 2010

20

28

УФ - лакування друкарських відбитків: матеріали, технології,
обладнання- Львів: УАД, 2010

20

29

Флок-технології для оздоблення друкованої продукції і
паковань / Гавенко С. та ін.- Львів: УАД, 2010

20

30

Фотополімеризаційні матеріали / Шибанов В.В.- Львів: УАД, 2010

20

31

Фотореєстраційні процеси / Дудяк В.О.- Львів: УАД, 2010

20

32

Інженерна ти комп/ютерна графіка: Підручник/ Михайленко В.Є, Ванін В.В., Коваленко С.М. - К.: Каравела, 2010-360 с.

30

33

Комп'ютерна інженерна нрафіка в середовищі AutoCAD : Навч. пос./ Ванін В.В.,Перевертун В.В., Надкренична Т.В.- К.: Каравела, 2011.- 328 с.

30

34

Оформлення конструкторської документації: Навч. пос./ Ванін В.В., Бліок А.В.,
Гнитецька Г.О.- К.: 2011.- 160 с.

30

35

Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: підручник/ За ред. Баженова В.А. - К.: Ліра-К, 2010. - 592 с.

30

36

Мазурок П.П. Історія економіки та економічної думки

15

37

Костирко І.Г., Гнатишин Л.Ю. Університетська освіта: вступ до фаху

15

38

Чернега О.Б. Міжнародні стратегії економічного розвитку

15

39

Воронко Р.М., Редченко К.І., Благун І.Г.Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту

15

40

Чорноморченко Н.В., Іванова І.С.Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

15

41

Маринець В.П., Ярема Б. П.Податкова система. Збірник задач.

15

42

Єгорова І.Г. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств

5

43

Башнянин Г.І. Економічний словник довідник

3

44

Гринів Л.С. Екологічна економіка

3

45

Реверчук С.К. Грошово-банківські системи зарубіжних країн

3

46

Чернега О.Б. Міжнародний менеджмент

15

47

Корінєв В.Л., Кулішов В.В. Міжнародний маркетинг

10

48

Новак В.О. Інформаційні системи в менеджменті

5

49

Масляк О.О., Жежуха В.Й.Облік, аналіз та аудит ЗЕД

15

50

Масляк О.О., Жежуха В.Й.Облік, аналіз та аудит ЗЕД. Практикум

15

51

Круш П.В. Організація виробництва

60

52

Круш П.В. Макроекономіка та її регулювання

30

53

Смолін О.В. Інвестиції в людський розвиток в умовах глобальної кризи

3

54

Інвестиції і людський розвиток в умовах глобальної трансформації : Навч. посібник- Львів: Магнолія, 2011

30Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації