Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Скачати
Документи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Лот 6 - Лінгвістична література
1

Білозерська Л.П., Возненко Н.В. Термінологія та переклад. Навч. посібник.- Нова книга, 2010

15

2

Левицький В.В., Гайнц-дітер Поль. Історія німецької мови (німецькою мовою). Навч. Посібник.- Нова книга, 2010.

30

3

Білоус О.М. Практична граматика німецької мови. Навч. посібник длґ ВНЗ.- Нова книга, 2004.

30

4

Драб Н.Л. Практична граматика німецької мови. Навч. посібник.- Нова книга, 2007.

40

5

Драб Н.Л. Практична граматика німецької мови. Ключі.- Нова книга, 2007.

3

6

Кияк Т.Р.,Огуй О.Д., Науменко А.М. Теорія і практика перекладу (німецька мова). Підручник для ВНЗ.- Нова книга, 2006.

3

7

Левицький В.В. Історія німецької мови. Навчальний посібник для ВНЗ.- Нова книга, 2007.

3

8

Волкова Н. Професійно-педагогічна комунікація.-
Видавничий центр Академія , 2006.

5

9

Кочерган Н. Основи зіставного мовознавства-
Видавничий центр Академія , 2006.

10

10

Єщенко Т. Лінгвістичний аналіз тексту .-
Видавничий центр Академія , 2009.

5

11

Фіцула М. Педагогіка вищої школи.-
Видавничий центр Академія , 2006.

10

12

Мойсеєв В Паблік рілейшнз.-
Видавничий центр Академія ,2007.

5

13

Алєексєєва І.О. Курс теоретичної граматики сучасної англійської мови.- Нова книга, 2007.

30

14

ЧерноватийЛ.М., Карабан В.І. Переклад англомовної технічної літератури.- Нова книга.

40

15

Левицький В.В. Семасіологія- Нова книга.

40

16

Харитонов І.К. Теоретична граматика сучасної
англійської мови.- Нова книга, 2008.

5

17

Максімов С.Є. Усний двосторонній переклад -
Видавництво Ленвіт.

10

18

Семенець О.Е., Панасьев А.М. История перевода. Вид-во Либідь.

10

19

Гарбовский Н.К. Теория перевода -
М.: Издательство Московского университета.

10

20

Семенова А.В., Гурін Р.С., Осипова Т.Ю. Основи психології
і педагогіки.- Знання, 2007.

10

21

Євтушенко Л.І. English Ukrainian Russian Business Thematic dictionary + CD (Англо-українсько-російський діловий тематичний словник). Вид-во Інкос.

5

22

Великий сучасний англо-український та україно-англійський
словник.- Вид-во БАО, 2008.

5

23

Новий англійсько-український політехнічний словник.- Вид-во Арій, 2008.

5

24

Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство англомовних країн.- Вінниця: Нова книга.

50

25

Evans, V., Edvards, L. Upstream Advances. Students book.- Express Publishing.

10

26

Evans, V., Edvards, L. Upstream Advances.Workbook.- Express Publishing.

10

27

Evans, V., Edvards, l. Upstream Advanced. Teacher's book.- Express publishing.

10

28

Evans, V., Edvards, L. Upstream Advanced. Набір касет.-
Express publishing.

2

29

Upstream Proficiency. Students book.- Express publishing.

10

30

Upstream Proficiency. Workbook.- Express publishing.

10

31

Upstream Proficiency. Teacher's book.- Express publishing.

10

32

Upstream Proficiency. Набір касет.- Express publishing.

2

33

Side, R., Wellman, G. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced & Proficiency.- Longman.

10

34

Ashley, A. Commercial Correspondence.- Oxford University Press.

5

35

The living Dictionary of contemporary English.- Longman.

10

36

Collins Russian Dictionary.- HarperCollins Publishes.

10

37

Business English Dictionary.- Longman.

10

38

Evans, V. CPE Use of English - 1. - Express Publishing.

10

39

Evans, V. CPE Use of English - 1. Teacher's book. - Express Publishing.

1

40

Obee, B., Evans, V. Upstream Elementary. Student's book.- Express Publishing.

45

41

Obee, B., Evans, V. Upstream Elementary. Workbook.- Express Publishing.

45

42

Obee, B. Evans, V. Upstream Level B 1. Student's book.- Express Publishing.

45

43

Obee, B., Evans, V. Upstream Level B 1. Workbook.- Express
Publishing

45

44

Obee, B., Evans, V. Upstream Beginner. Student's book.- Express
Publishing.

45

45

Obee, B., Evans, V. Upstream Beginner. Workbook.- Express
Publishing.

45

46

Obee, B., Evans, V. Upstream Pre-intermediate. Student's book.- Express Publishing.

45

47

Obee, B., Evans, V. Upstream Pre-intermediate. Workbook.- Express Publishing.

45

48

Obee, B., Evans, V. Upstream Intermediate. Student's book.- Express Publishing.

45

49

Obee, B., Evans, V. Upstream Intermediate. Workbook.- Express Publishing.

45

50

Obee, B., Evans, V. Upstream Upper intermediate. Student's book.- Express Publishing.

45

51

Obee, B., Evans, V. Upstream Upper intermediate. Workbook.- Express Publishing.

45

52

Obee, B., Evans, V. Upstream Advanced. Student's book.- Express Publishing

45

53

Obee, B., Evans, V. Upstream Advanced. Workbook. - Express Publishing

45

54

Obee, B., Evans, V. Upstream Proficiency. Student's book.- Express Publishing.

45

55

Obee, B., Evans, V. Upstream Proficiency. Workbook.- Express Publishing.

45

56

Lescure, R., Chenard, S. DALF C1/C2. 250 activites. Livre.- CLE International, 2007.

15

57

Bloomfield, A. DELF B2. 200 activites. Livre. - CLE International, 2006

15

58

Brilliant, C., Bazou, V., Racine,R., Schenker, J.-C. Le nouveau Edito. Methode de francais. Niveau B2.- Didier, 2010

15

59

Гак, В.Г., Григорьев, Б.Б. Теория и практика перевода: Французский язык.- Интердиалект+, 1999.

50

60

Зацний, Ю.А., Янков, А.В. Нова розмовна лексика і фразеологія: Англо-український словник. Довідкове видання.- 2010.

10

61

Кочерга О., Мейнарович, Є. Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Довідкове видання.

5

62

Верба, Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. Навчальний посібник для ВНЗ.- 2006.

30

63

Карабан, В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Навчальний посібник для ВНЗ.-2004.

20

64

Верба, Л.Г. Історія англійської мови. Навч. Посібник для ВНЗ.-2006

30

65

Карабан, В.І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську. Навч. Посібник для ВНЗ.-2003.

10

66

Корунець,І.В. Порівняльна типологія української та англійської мов.- 2004.

10

67

Монтгомері, Л.М. Анна з Грін Гейбл. Кн. Для читання.- 2007.

30

68

Некряч, Т.Є., Чала, Ю.П. Через терени до зірок: Труднощі перекладу художніх творів. Навч. Посібник для ВНЗ.- 2008

10

69

Нестеренко, Н.М., Лисенко,К.В. Course in Interpreting and
Translation. (Усний переклад). Навч. Посібник для ВНЗ.- 2006.

10

70

Ніколенко, А.Г. Лексикологія англійської мови - теорія і практика Навч. посібник для ВНЗ.- 2007.

30

71

Ребрій, О.В. Основи перекладацького скоропису. Навч. Посібник для ВНЗ.- 2006.

30

72

Черноватий Л.М. Практична граматика англійської мови з вправами. Т. 1. Навч. Посібник для ВНЗ.- 2006

30

73

Черноватий, Л.М. Практична граматика англійської мови з вправами. Т. 2. Навч. Посібник для ВНЗ.- 2006

30

74

Черноватий, Л.М. та ін. Практична граматика англійської мови з вправами: базовий курс. Навч. Посібник для ВНЗ.- 2007.

30

75

Англо-російсько-український словник з економіки та фінансів. За ред. Богині Д.П.- 2002.

10

76

Зацний, Ю.А. Словник неологізмів. Інновації у словниковому складі англійської мови початку 21-го століття: англо-укр.- 2008

15

77

Кочерга, О., Мейнарович, Є. Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки).Ч. 1 - англ.-укр. Довідкове видання.- 2010.

20

78

Кочерга, О., Мейнарович, Є. Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки).Ч. 2 - укр.-англ. Довідкове видання.- 2010.

20

79

Хоменко, Л., Хоменко, О. Підручник німецької мови для студентів університетів /факультетів. Підручник для ВНЗ.- Нова книга, 2010

10Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації