Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Скачати
Документи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Лот 7 - Плакати, покажчики
1

ПУЕ, 2009

2

2

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.- К.: Основа

1

3

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

1

4

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів / укр. тверда

1

5

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

1

6

Порядок проведення медичних оглядів працівниками певних категорій

1

7

Санитарные правила устройства и содержания общежитий для рабочих, студентов и ПТУ

1

8

2.9. Небезпечна електрична напруга / 150 / самокл.

600

9

6.8. Випробування. Небезпечно для життя / 210х280 / самокл.

10

10

6.1. Не вмикати. Працюють люди / 240х130 / самокл.

10

11

6.2. Не вмикати. Робота на лінії / 240х130 / самокл.

10

12

6.12. Заземлено / 240х130 / самокл.

5

13

Знак "Вихід" білого кольору на зеленому фоні / самокл.

300

14

Плакат з питань охорони праці

30

15

Плакат з пожежної безпеки

30

16

Журнал протоколів перевірки знань

2
Лот 8 - Література в галузі менеджменту та маркетингу
1

Іванюта П.В.Управління ресурсами та витратами.2-ге видання. - К.: ЦУЛ,

4

2

Євтух О.Т.Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки+CD- К.: ЦУЛ,

20

3

Пазинич В.І. Фінансовий менеджмент- К.: ЦУЛ,

4

4

Волкова І.А. Облік зовнішньоекономічної діяльності - К.: ЦУЛ,

20

5

Костенко Т.Д. Економічна діагностика.Практикум - К.: ЦУЛ,

15

6

Гронтковська Г.Е. Макроекономіка. Практикум - К.: ЦУЛ,

20

7

Черниш С.С. Економічний аналіз - К.: ЦУЛ,

15

8

Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз - К.: ЦУЛ,

4

9

Ковальчук В.М. Світова економіка: її історія та дослідники - К.: ЦУЛ,

3

10

Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій - К.: ЦУЛ,

15

11

Давидович І.Є. Контролінг - К.: ЦУЛ,

3

12

Непочатенко О.П. Фінанси підприємств - К.: ЦУЛ,

10

13

Кондрашихін А.Б. Фінансовая санація і банкрутство підприємств - К.: ЦУЛ,

3

14

Кучеренко В.Р. Оцінка бізнесу та нерухомості - К.: ЦУЛ

3

15

Приймак В.І. Математичні методи економічного аналізу - К.: ЦУЛ,

15

16

Прокопенко І.Ф. Методика і методологія економічного аналізу - К.: ЦУЛ,

3

17

Рижиков В.С. Проектний аналіз - К.: ЦУЛ,

3

18

Птащенко Л.О. Управління корпоративними фінансами - К.: ЦУЛ,

5

19

Сазонець І.Л. Корпоративне управління:світовий досвід та механізми залучення інвестицій - К.: ЦУЛ,

5

20

Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз - К.: ЦУЛ,

15

21

Іванілов О.С. Економіка підприємства.2-ге вид. - К.: ЦУЛ,

10

22

Гетьман О.О. Економіка підприємства.2-ге вид. - К.: ЦУЛ,

10

23

Шегда А.В. Економіка підприємства: збірник тестів і задач - К.: ЦУЛ

3

24

Ноздріна Л.В. Управління проектами - К.: ЦУЛ

10

25

Збаразська Л.О. Управління проектами - К.: ЦУЛ

10

26

Сазонець І.Л. Інвестування - К.: ЦУЛ

15

27

Маслак О.І. Економіка промислового підприємства - К.: ЦУЛ

10

28

Волков О.І. Економіка та організація інноваційної діяльності.3-тє вид.- К.: ЦУЛ

15

29

Еш С.М. Фінансовий ринок - К.: ЦУЛ

3

30

Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність - К.: ЦУЛ

15

31

Івченко І.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій - К.: ЦУЛ

3

32

Вдовенко Л.О. Фінанси - К.: ЦУЛ

10

33

Романенко О.Р. Фінанси.4-те вид. - К.: ЦУЛ

10

34

Денисенко М.П. Основи ціноутворення - К.: ЦУЛ

30

35

Засадна Х.О. Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С:Бухгалтерія 7.7 - К.: ЦУЛ

15

36

Літвінов Ю.І. Ціноутворення в умовах ринку - К.: ЦУЛ

3

37

Шило В.П. Практикум з бухгалтерського обліку. - К.: ЦУЛ

15

38

Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік:теорія,практикум,тренінг - К.: ЦУЛ

3

39

Захарченко В.І. Інноваційний менеджмент - К.: ЦУЛ

20

40

Салига С.Я. Антикризове фінансове управління підприємством - К.: ЦУЛ

3

41

Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент - К.: ЦУЛ

3

42

Мних Є.В. Економічний аналіз.Практикум - К.: ЦУЛ

3

43

Захарченко В.І. Л.І. Інноваційний менеджмент - К.: ЦУЛ

20

44

Фірсова С.Г. Маркетинг нововведень - К.: ЦУЛ

3

45

Музиченко А.С. Інвестиційна діяльність України - К.: ЦУЛ

3

46

Череп А.В. Інвестознавство - К.: ЦУЛ

3

47

Наливайко Н.Л. Інформатика - К.: ЦУЛ

15

48

Данілов О.Д. Фінанси підприємств у запитаннях та відповідях - К.: ЦУЛ

3

49

Буряк П.Ю. Історія економіки та економічн. думки - К.: ЦУЛ

5

50

Мельникова О.П.Економічна інформатика - К.: ЦУЛ

30

51

Козак Ю.Г. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки - К.: ЦУЛ

15

52

Кадуріна Л.О. Облік зовнішньоекономічної діяльності - К.: ЦУЛ

5

53

Кочерга С.В. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах - К.: ЦУЛ

5

54

Бойчук І.В. Інтернет у маркетингу. Начальний посібник.(тверда). Рік видання: 2010. - К.: ЦУЛ

30

55

Оснач О.Ф. Промисловий маркетинг. 2-ге видання. Підручник.(тверда). Рік видання: 2011. - К.: ЦУЛ

30

56

Шевчук С.П. Управління сучасним офісом - К.: ЦУЛ

20

57

Пазуха М.Д. Зовнішньоекономічна діяльність - К.: ЦУЛ

30

58

Козак Ю.Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс - К.: ЦУЛ

30

59

Дахно І.І. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності - К.: ЦУЛ

30

60

Козак Ю.Г. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. 3-тє видання - К.: ЦУЛ

30

61

Скібіцька Л.І. Організація праці менеджера - К.: ЦУЛ

25

62

Прокопенко І.Ф. Основи банківської справи - К.: ЦУЛ

20

63

Романова М.І. Основи банківської справи - К.: ЦУЛ

10

64

Раровська В.В. Біржова діяльність - К.: ЦУЛ

10

65

Козак Ю.Г. Транснаціональні корпорації - К.: ЦУЛ

15

66

Дудар Т.Г. Інноваційний менеджмент - К.: ЦУЛ

15

67

Щербань В.М. Створення товару: маркетингове, конструкторське та технологічне забезпечення - К.: ЦУЛ

30

68

Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент. 2-е видання - К.: ЦУЛ

20

69

Кривов′язюк І.В. Антикризове управління підприємством - К.: ЦУЛ

25

70

Зеркалов Д.В. Внешнеэкономическая деятельность. Энциклопедический словарь - К.: ЦУЛ

4

71

Слиньков В.Н. Должностная инструкция и менеджмент. Практические рекомендации - К.: ЦУЛ

10

72

Проскура В.Ф. Збірник тестових завдань за напрямком «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційно рівня «Магістр» (м.пер.) - К.: ЦУЛ

20

73

Проскура В.Ф. Збірник тестових завдань за напрямком «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційно рівня «Спеціаліст» - К.: ЦУЛ(м.пер.)

20

74

Проскура В.Ф. Збірник тестових завдань за напрямком «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційно рівня «Бакалавр» (м.пер.) - К.: ЦУЛ

20

75

Новицький В.Є. Інституційні основи інноваційного розвитку економіки - К.: ЦУЛ

10

76

Шевченко Л.С. Основи економічної теорії. Підручник - К.: ЦУЛ

10

77

Костирко В.С. Програмне забезпечення фінансового менеджменту - К.: ЦУЛ

7

78

Микитюк П.П. Інноваційна діяльність - К.: ЦУЛ

20

79

Сахно Є.Ю. Менеджмент сервісу: теорія та практика. - К.: ЦУЛ

3

80

Дахно І.І. Ділова кар'єра. - К.: ЦУЛ

3

81

Козак Ю.Г. Міжнародна торгівля - К.: ЦУЛ

18

82

Юхименко П.І. Міжнародний менеджмент. - К.: ЦУЛ

18

83

Балабанова Л.В. Управління збутовою політикою. - К.: ЦУЛ

10

84

Апатова Н.В. Інформатика для економістів. - К.: ЦУЛ

15

85

Череп А.В. Аналіз інвестиційних проектів. Практикум - К.: ЦУЛ

15

86

Хомяков В.І. Потенціал і розвиток підприємства - К.: ЦУЛ

18

87

Андрушків Б.М. Корпоративне управління. - К.: ЦУЛ

3Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації