Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів 2007 зміст

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6


ПП “Контур плюс”


Педагогічний програмний засіб

Музичне мистецтво, 2 клас”

версія 2.0


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

по використанню ППЗ при проведенні уроку

та при самостійній роботі учнів


2007


ЗМІСТПЕРЕДМОВА 3

І. ВИКОРИСТАННЯ ППЗ «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, 2 КЛАС» при проведенні уроку музики 5

1.1 Загальні зауваження 5

1.2 Структура мультимедійного уроку музики 5

ІІ. ТИПИ УРОКІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 8

2.1 Комбінований урок 8

2.2 Урок-узагальнення (урок контролю знань) 10

2.3 Урок-узагальнення (урок із музичною вікториною) 13

13

2.4 Урок-узагальнення (урок-концерт) 14

ІІІ. ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ППЗ «Музичне мистецтво, 2 клас» 15

ДОДАТОК 14

ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ РОБОТИ З ППЗ “МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, 2 КЛАС» 14

18

ПЕРЕДМОВААктивний розвиток та впровадження інформаційних технологій у різні сфери життя, в тому числі в освіту, ставить перед школою одним з основних завдань формування інформаційної культури сучасних школярів. Комп’ютерні технології – це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо.

Мультимедійні засоби навчання, на думку Л.М.Масол, відкривають нові технологічні можливості для педагогіки мистецтва, унікальні можливості поліхудожнього виховання школярів, мають переваги порівняно з традиційним навчанням.

Створення педагогічного програмного засобу “Музичне мистецтво, 2 клас» виправдано тим, що саме при вивченні музичного мистецтва необхідно синтезувати вербальну, візуальну, звукову та рухову інформацію, поєднувати абстрактно-логічні та предметно-образні форми наочності, підвищувати мотивацію навчання за рахунок єдності пізнання та розваги, емоційності та образності форми викладу навчального матеріалу, можливістю вибору вчителем та учнями темпу та послідовності діяльності, об’єму матеріалу, що вивчається.

Педагогічний програмний засіб "Музичне мистецтво, 2 клас" розроблений відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів "Музика" (1-4 класи) (укл. О.Ростовський, Л.Хлєбникова, Р.Марченко).

Програмний засіб орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційними методами та прийомами навчання в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти.

Увесь курс складається з певної кількості уроків, що відповідає навчальній програмі. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, текст, анімації, аудіо- та відеофрагменти, зразкове виконання музичних творів, виконання пісень у режимі караоке тощо.

Для перевірки знань передбачено контрольні запитання та завдання, тести для самоконтролю та контролю.

Крім того, програмний засіб містить довідникову інформацію: довідку по роботі з ППЗ, словник термінів і понять, іменний покажчик, схему «Характеристики музики».

Використання ППЗ “Музичне мистецтво, 2 клас" дає можливість досягнення наступних педагогічних цілей:

До складу програмно-методичного комплексу включено:

ППЗ «Музичне мистецтво, 2 клас» може бути використаний учителем:

ППЗ „Музичне мистецтво, 2 клас” може бути використаний учнем:

Запропонований комплекс розширить інформаційний, наочний, методичний арсенал учителя музичного мистецтва незалежно від рівня професійної кваліфікації та досвіду.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації