I. Підготовка, оформлення та захист науково-дослідницьких робіт

Скачати
Документи
1   2   3

II. Як підготувати доповідь до захисту

науково-дослідницької роботи члена МАН


Доповідь — дуже важлива складова конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів МАН. Потрібно сформувати у слухачів уявлення про об'єкт дослідження і на цьому тлі привернути увагу до свого дослідження. Для цього недостатньо тільки констатувати ту або іншу виявлену закономірність та просто повідомити отримані результати. Основними засобами для досягнення цієї мети є повноцінні дані, доступне і цікаве викладення матерілу, яскраві ілюстрації та відповіді на запитання.
  1. Загальні рекомендації:

- доповідь повинна бути попередньо написаною;

- добре сприймається емоціний та короткий за тривалістю (не більше 10

хв.) виступ;

-виступаючи перед аудиторією, доповідь не слід читати — потрібно розповідати; можна прочитати мету і завдання, а також висновки; корисно також виписати на картку початки фраз ключових блоків, підглядаючи в них під час доповіді; використовуй тільки зрозумілі для аудиторії терміни, намагайся передбачати можливі запитання;

- говорити потрібно, повернувшись до залу; при зверненні до таблиці, рисунка, колекційного зразка лише ненадовго повертай до них голову, максимально використовуй наочність;

- роби паузи перед кожним новим етапом доповіді;

- не повертайся до упущеної думки словами: "Я забув сказати, що ...", руйнуючи створений перед цим контекст; необхідно "повернути" забуте в іншому місці;

- кількість колекційного (гербарного) матеріалу, що демонструється, має бути нормованою (до 5 зразків).


2. Техніка підготовки:

- склади план доповіді, який повинен відповідати плану науково -

дослідницької роботи; в доповіді виділи: актуальність проблеми, мету та

задачі, об'єкт і предмет дослідження, його практичне значення. Основну

частину виступу присвяти висвітленню методів та етапів дослідження, і,

найголовніше. - аналізу його результатів. Сконцентруй увагу на власному

внеску у вирішення цієї проблеми.

- випиши на окремі картки матеріал кожної частини, який ти вважаєш за

потрібне включити до доповіді, та розклади їх за порядком;

- проведи попередній хронометраж свого виступу і доведи його до

потрібного часу;

- підготуй чітку та яскраву наочність;

- потренуйся виступати перед дзеркалом, батьками, друзями, науковим

керівником.


3. Рекомендації виступаючому:

- розпочни свій виступ з привітання журі та аудиторії;

- назви своє ім'я та прізвище, навчальний заклад, клас або гурток, де

навчаєшся, назву роботи, прізвище, ім'я та по батькові наукового

керівника;

- будь ввічливим до аудиторії протягом усього виступу не повертайся до

слухачів спиною, доповідай голосно та чітко, ввічливо відповідай на

запитання та зауваження;

- закінчивши доповідь, подякуй аудиторії за увагу.


Як привернути увагу (заінтригувати)слухачів?

На самому початку доповіді ставиться цікаве питання, відповідь на яке буде отримано тільки в кінці. Це викликає зацікавленість у слухачів. Наприклад: "Чи існує зв'язок між історико - культурною та ботанічною цінністю курганів Прилуччини?".

Ілюстрації під час доповіді використовують для того, щоб:

1) продемонструвати обсяг своїх матеріалів (кількість об'єктів, місця проведення дослідження) (таблиця, рисунок);

2) надати аудиторії можливість для обговорення теми (діаграми і таблиці);

3) перетворити слухачів у глядачів, допомогти їм сформувати уявлення про предмет дослідження.

Рисунок чи картосхема, які використовуються під час доповіді, мають бути авторськими і виконані в кольорі. Для демонстрації місцезнаходження того чи іншого географічного пункту щодо інших територій області чи України можна використовувати друковані карти.

У таблицях цифри і літери повинні бути великими (2х2), яскравими і чіткими. Кращу кольори для шрифту — чорний, червоний або синій (але не рожевий, блакитний, жовтий). Слід наводити як українські, так і латинські назви біологічних об'єктів.

Діаграма (гістограма, графік) дає змогу сконцентрувати увагу на найважливіших закономірностях. Осі варто позначати одиницями вимірів і розмічати трьома-п'ятьма мітками, проте тільки 2-3 мітки мають округлені числові позначення. Поле діаграми повинно містити невелику кількість елементів зображення. На графіку позначають 3-5 простих ліній, або 2-3 лінії з розмахами коливань у ключових точках, або хмару точок і 1-2 прямі лінії (регресії). Показова гістограма має складатися з 3-9 окремих стовпчиків 2-5 парних або 2-3 строєних. Стовпчик гістограми можна вирізати з кольорового паперу і наклеїти на ватман.

У гербарії, який використовується для демонстрації, висушені рослини монтують шляхом пришивання до аркуша щільного паперу розміром 42 х 30 (стандартні аркуші з папок для креслення). На кожен аркуш монтують лише один вид рослин таким чином, щоб вони, якщо не можливо, займали весь аркуш, а товсті частини прикріплюють ближче до краю. Якщо рослина дрібних розмірів, монтують кілька екземплярів, рівномірно розподіливши їх по всій поверхні аркуша. Рослини фіксують так, щоб вони не "їздили " по аркушеві і не виходили за його краї, а також не накладалися одна на одну. У правому нижньому кутку наклеюють етикетку.

Комах, зібраних під час дослідження, демонструють в ентомологічних коробках, наколотими на шпильки. Комаха повинна бути на шпильці не вище 4/5 і не нижче ¾ довжини шпильки від її гострого кінця. Шпилька має бути встромлена перпендикулярно до поверхні тіла комахи. Кожну групу комах (жуки, клопи, прямокрилі, лускокрилі та ін.) наколюють за спеціальними правилами. Кожна тварина в колекції повинна мати маленьку (20 х 10) друковану етикетку.

Під час представлення дослідницької роботи доцільно використовувати власні фотографії, мікрофотографії, відеоматеріали у межах виділеного часу. Найкращий варіант, коли їх виконано у слайдах чи на "прозірках", що дає можливість побачити їх одночасно усім слухачам.
  1. Скористайся порадами психологів:

- оратор-початківець повинен запам'ятати текст виступу після кількаразового його повторення;

- бережи голос за кілька днів перед виступом; уникай холодних напоїв, розмов на морозі, голосних криків тощо;

- якщо ти сумлінно підготуєш виступ, то впевнишся у своїх силах і таким чином відвернеш одну з причин хвилювання;

- за кафедрою займи зручну позу, оглянь слухачів, але говори не поспішай — глибоко вдихни і повільно починай виступ;

- будь впевненим у собі, але впевненість не повинна переходити у самовпевненість;

- не виставляй на показ особисті хвилювання;

- не став під сумнів значущість виступу, не знижуй свого престижу вибаченнями з приводу того, що не зовсім готовий, не вмієш говорити або маєш мало часу;

- коли потрібно заглянути в рукопис виступу, опусти очі, але голову не нахиляй;

- будь-які рухи, пози,жести, міміка виправдані лише тоді, коли вони не притягують надмірної уваги слухачів;

- силу голосу пристосовуй до акустики і розмірів приміщення;

- не говори, коли пишеш на дошці, тобто коли стоїш до слухачів спиною;

- не бійся робити паузи, проте намагайся не заповнювати їх різними звуками ("е-е-е", "ну" тощо);

-не затягуй промову, бо пік уваги слухачів припадає на середину відрізку часу, який відведено для виступу;

- не порушуй регламенту: це може викликати протест аудиторії;

-найкращий темп усного виступу — 75-85 слів за хвилину, але потрібно час від часу змінювати темп мовлення як засіб активізації уваги слухачів;

чергуй довгі речення з короткими; довгі речення важко сприймати й розуміти, а нагромадження коротких речень одне за одним робить мову монотонною;

- основна думка повинна завжди висловлюватися головним реченням, а не підрядним;

- зовнішній вигляд, поведінка та манери спілкування повинні відповідати конкретній ситуації;

- ставлення людей до тебе ніби віддзеркалює твоє ставлення до них:

усміхайся — і вони усміхатимуться у відповідь;

- не забувай, що порівняння, приклади й малюнки допомагають краще зрозуміти суть справи.


Структура доповіді члена МАНПриблизн час,(у хв.)

Етап доповіді

Зміст

0,2

Подання роботи

Назвати тему. Наприклад, "Вельмишановні слухачі! Вашій увазі пропонується доповідь на тему "Бур'янова компонента лісового урочища "Ялівщина " (склад, поширення, заходи боротьби)".

1,5

Вступ

Дати оцінку актуальності роботи. Визначити її місце в системі сучасних знань.

Визначити мету і завдання дослідження, розв'язування яких буде

Чітко вказати об'єкт (явище) дослідження.

1,3

Матеріали і методи

Стисло викласти, де і коли збиралися матеріали, що вони містять, які методи використовувалися при їх збиранні та опрацюванні.

0,5

Результати дослідження

Назвати блоки даних, окремі частини досліджуваного явища чи об'єкта.

3,5

Ознайомити аудиторію з основними результатами свого дослідження.

1,0

1,0

Надати ілюстрації, що відображають встановлену закономірність: назвати ілюстрацію та пояснити елементи рисунка; назвати осі та одиниці вимірювання, пояснити графічне зображення, демонструючи діаграми, графіки; озвучити легенду картосхуми; продемонструвати типові або рідкісні зразки рослин (тварин) на гербарних зразках (у колекції), фото — та відео — матеріали.

Дати резюме, порівняти власні висновки з даними інших дослідників.

1,0

Висновки

Констатувати узагальнені розв'язки завдань у вигляді 3-5 висновків (конкретні відповіді).Оформлення титульної сторінки

Додаток 1


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ФІЛІЯ


Біорізноманіття папоротей Хмельницької області


Роботу виконала:

Влос Катерина Ігорівна

учениця 9 класу

Хмельницького ліцею №17


Наукові керівники:

Блінніков Гергій Павлович, заступник начальник кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін Національної академії ДПСУ, кандидат технічних наук,доцент;

Поляк Ольга Юхимівна, вчитель біології ліцею №17,

вчитель-методистХмельницький

2008


Додаток 2


Зміст

стор.
Вступ........................................................................................................................

3

Розділ І. Загальна характеристика відділу Папоротеподібні..............................

6

1.1. Біолого-екологічні особливості папоротей...................................................

6

1.2. Таксономія відділу...........................................................................................

7

1.3. Життевий цикл папоротей..............................................................................

8

1.4. Особливості стійкості вищих Папоротеподібних до умов існування........

10

1.5. Давні Папоротеподібні та утворення кам’яного вугілля.............................

11

1.6. Народногосподарське значення Папоротоподібних.....................................

12

Розділ ІІ. Природні умови Хмельницької області...............................................

14

Розділ ІІІ. Папороті Хмельницької області..........................................................

19

Висновки.................................................................................................................

29

Список використаних джерел...............................................................................

31

Додатки……............................................................................................................

37Додаток 3

Список використаних джерел

1. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: Методичні поради молодим науковцям. - К., 1995

2. Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ століття). - К.: Райдуга, 1994

3. Кличникова Т.Д. Методика проведення і підготовки усного виступу. - К.,1976


Література повинна містити не менше 21 джерела.


Додаток 4


Назва роботи: " Комп’ютерна модель маркетингової діяльності лісового господарства (на прикладі району)"

Автор роботи: Самусько К.В.

Назва відділення МАН: Летичівське районне наукове товариство Хмельницького територіального відділення Малої академії наук

Навчальний заклад: Летичівський НВК №1" Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей"

Клас: 11

Науковий керівник: Синчак Віктор Петрович-кандидат економічних наук, доцент кафедри мененджменту, фінансів та кредиту Хмельницького інституту регіонального управління і права

Тези

Тези наукової роботи подаються в довільній формі.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації