Тема: «Тести у зовнішньому незалежному оцінюванні випускників шкіл»

Скачати
Документи
Несін Ю.М.


Тести у зовнішньому незалежному оцінюванні випускників шкіл


Тема: «Тести у зовнішньому незалежному оцінюванні випускників шкіл»

Мета: Ознайомити слухачів з історико - географічними аспектами тестування, визначити дефініцію та основні типи тестувань, види діяльності вчителя при тестуванні, показати методичні принципи, на яких базуються тести, зв'язок тестів із комунікативною компетентністю, надати конкретні приклади найбільш поширених тестів.


План

І. Історико – географічний екскурс тестування.

ІІ. Дефініція та основні типи тестів.

ІІІ. Види діяльності вчителя при тестуванні.

IV. Методичні принципи тестів.

V. Зв'язок тестів із комунікативною компетенцією.


Література:

1. Коваленко О.Я. Про вивчення іноземних мов у 2006-2007 н.р. Методичні рекомендації // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2006. – №3. – С. 1.

2. Михайленко Т. Роль тестування у підвищенні мотивації вивчення іноземних мов // Англійська мова та культура. – 2006. – № 33. – С. 3.

3. Несвіт А.Д. Ми вивчаємо англійську. 6 кл.: Підручник. – К.: Ґенеза, 2006. – С. 22.

4. Розенберг Н.М. Тестова перевірка знань учнів. – Л.: Радянська школа, 1973. – С. 12.

5. Тарасова О. Типи тестів // Англійська мова та культура. – 2006. – № 34. – С. 1.

6. Ферелетич Т.М. Звіт про апробацію програми довузівської підготовки з англійської мови у Херсонському ліцею журналістики, бізнесу та правознавства. – Херсон, 2006. – С. 1.

7. Холод О., Логвін А. Теоретичні та практичні аспекти тестування // English. – 2008. – № 29-30. – С. 3-8.

8. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford University Press, 2006 p. 1396.


Несін Ю.М.


Складання особистого мовного портфоліо: теоретичний і практичний аспект


Тема: «Складання особистого мовного портфоліо: теоретичний і практичний аспект»

Мета: Ознайомити слухачів з історико - географічними аспектами виникнення мовного портфоліо, визначити його дефініцію, види, структуру та формат, показати зв'язок портфоліо з комунікативною компетенцією, надати конкретні приклади учнівських мовних портфоліо.


План

І. Історико – географічний екскурс виникнення мовного портфоліо.

ІІ. Дефініція портфоліо, його види, структура та формат.

ІІІ. Зв'язок портфоліо з комунікативною компетенцією.

IV. Різновиди учнівських мовних портфоліо.


Література:

1. David Little, Radka Perclova. The European Language Portfolio: a guide for teachers and teacher trainers. Council of Europe. — Strasbourg, 2003.

2. European Language Portfolio. Council of Europe. — Strasbourg, 1997.

3. Francis Goullier. Council of Europe Tools For Language Teaching: Common European Framework and Portfolios. (English edition) — Paris, 2007

4. Holec H. Autonomy and Foreign Language Learning. — Oxford, 1979.

5. Little D. Learner Autonomy. — Dublin, 1991.

6. Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference. Council of Europe. — Strasbourg, 2001.

7. Objectives for Foreign Language Learning. — Strasbourg, 1986.

8. Rubin J., Wenden A. Learner Strategies in Language Learning. — New Jersey, 1987.

9. Wenden A. Learner Strategies for Learner Autonomy. — New Jersey, 1992.


Несін Ю.М.


Особливості проведення «мозкового шторму»

на уроках іноземної мови


Тема: «Особливості проведення «мозкового шторму» на уроках іноземної мови»

Мета: Ознайомити слухачів з історико - географічними аспектами виникнення «мозкового шторму», визначити дефініцію, види, структуру та терміни його проведення, показати методичні принципи, на яких базується «мозковий шторм», зв'язок «мозкового шторму» з комунікативною компетенцією, надати конкретний приклад одного «мозкового шторму», розробленого методистами США.


План

І. Історико – географічний екскурс «мозкового шторму».

ІІ. Дефініція, види, структура та терміни його проведення.

ІІІ. Методичні принципи «мозкового шторму».

IV. Зв'язок шторму з комунікативною компетенцією.

V. Приклад «мозкового шторму», розробленого методистами США.


Література:

1. Гришкова Р. Трансформація методів навчання англійської мови з позиції взаємодії культур // Вересень № 1-2 (46-47). – 2009, С. 25-34.

2. Калініна Л., Самойлюкевич І. Соціокультурний портфель вчителя іноземної мови. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2007. – 61 с.

3. Карп’юк О. Європейське мовне портфоліо. Методичне видання. – Тернопіль: Лібра Терра, 2008. – 112 с.

4. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford University Press 2000, - p. 148.

5. www.mon.gov.ua.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації