Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2009/2010 навчальному році

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Умови проведення

III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

у 2009/2010 навчальному році


1. Мета та завдання


Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (далі – конкурс) проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей України, виховання їх в дусі патріотизму та демократичних цінностей, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації.

Основними завданнями конкурсу є виявлення та підтримка обдарованих дітей, залучення інтелектуально та творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції, виховання самостійності, наполегливості, вміння формувати і відстоювати власну думку.


2. Місце та терміни проведення


III етап конкурсу проводиться в м. Києві у березні – квітні 2010 року.

Терміни проведення ІІІ етапу Конкурсу за науковими відділеннями визначаються Міністерством освіти і науки України та повідомляються додатково.


3. Керівництво ІІІ етапом конкурсу


Загальне керівництво підготовкою та проведенням ІІІ етапу конкурсу здійснює Міністерство освіти і науки України спільно з Національною академією наук України.

Безпосереднє керівництво – Позашкільний навчальний заклад Мала академія наук учнівської молоді.

Відповідальні за проведення наукових відділень:

філології та мистецтвознавства; технічних наук; фізики і астрономії; математики; економіки; комп’ютерних наук – Позашкільний навчальний заклад Мала академія наук учнівської молоді;

історико-географічного – Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді;

хімії та біології, екології та аграрних наук – Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.

4. Програма конкурсу


4.1. III етап конкурсу проводиться у таких секціях наукових відділень Малої академії наук України (далі – МАН) з урахуванням навчальних досягнень учнів з відповідних базових дисциплін:


Назва відділення

Секція

Базова дисципліна


І. Історико-географічне

  1. 1. Історія України

Історія України

  1. 2. Археологія

Історія України

  1. 3. Історичне краєзнавство

Історія України

  1. 4. Етнологія

Історія України

  1. 5. Географія

Географія

  1. 6. Геологія

Географія

  1. 7. Правознавство

Історія України

  1. 8. Релігієзнавство та історія релігії

Історія України

ІІ. Технічних наук

1. Технологічні процеси та перспективні технології

Фізика, математика

(за вибором)


2. Електроніка та приладобудування

Фізика, математика

(за вибором)

3. Матеріалознавство

Фізика, математика

(за вибором)

4. Машинобудування

Фізика, математика

(за вибором)

5. Інформаційно-телекомуніка-ційні системи та технології

Фізика, математика

(за вибором)

6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Фізика, математика

(за вибором)

7. Науково-технічна творчість та винахідництво

Фізика, математика

(за вибором)

ІІІ. Комп’ютерних наук

1. Комп'ютерні системи та мережі

Математика

2. Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем

Математика

3. Технології програмування

Математика

4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

Математика

5. Internet-технології та WEB дизайн

Математика

6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

Математика

IV. Філології та мистецтвознавства

1. Українська література

Українська мова та література

2. Зарубіжна література

Українська мова та література, зарубіжна література (за вибором)

3. Фольклористика

Українська мова та література

4. Українська мова
Українська мова та література

5. Мистецтвознавство
Українська мова та література

6. Літературна творчість

Українська мова та література

7. Журналістика

Українська мова та література

8. Англійська мова

Англійська мова

9. Німецька мова

Німецька мова

10. Французька мова

Французька мова
V. Математики
1. Математика

Математика


2. Прикладна математика

Математика


3. Математичне моделювання

Математика

VI. Фізики і астрономії

1. Теоретична фізика

Фізика


2. Експериментальна фізика

Фізика


3. Астрономія та астрофізика

Фізика
4. Аерофізика та космічні дослідження

Фізика
VII. Економіки

1. Економічна теорія та історія економічної думки

Математика

2. Мікроекономіка та макроекономіка

Математика

3. Фінанси, грошовий обіг і кредит

Математика

VIII. Хімії та біології1. Загальна біологія

Біологія, хімія

(за вибором)

2. Біологія людини

Біологія, хімія

(за вибором)

3. Зоологія, ботаніка

Біологія, хімія

(за вибором)

4. Медицина

Біологія, хімія, фізика

(за вибором)

5. Психологія

Біологія, українська мова, історія

(за вибором)

6. Хімія

Хімія

ІХ. Екології та аграрних наук

1. Фундаментальна екологія

Біологія, хімія, іноземна мова (за вибором)

2. Охорона довкілля та раціональне природокористування

Біологія, хімія (за вибором)

3. Агрономія

Біологія, хімія, математика

(за вибором)

4. Ветеринарія та зоотехнія

Біологія, хімія, математика

(за вибором)

5. Лісознавство

Біологія, математика

(за вибором)

6. Селекція та генетика

Біологія, хімія, математика

(за вибором)
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації