Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2009/2010 навчальному році

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Визначення значення фактору “Захист науково-дослідницької роботи” здійснюється за тим самим алгоритмом, що й фактору “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи”.


7.7. Для визначення загальної оцінки рівня захисту учнем науково-дослідницької роботи необхідно знайти суму значень усіх 3-х факторів.

Максимальна сума балів, яку може отримати учень, дорівнює 100.


7.8. Результати заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт оголошуються напередодні захисту науково-дослідницьких робіт. Автор кожної роботи отримує аргументовану рецензію з висновками та рекомендаціями журі.

Подання апеляцій у даному розділі програми конкурсу не передбачено. Учасникам надається можливість навести аргументи стосовно відстоювання позицій свого дослідження під час захисту роботи.

В інших розділах програми всі одержані оцінки вважаються остаточними, якщо протягом однієї години після оголошення результатів учасником конкурсу не подано до оргкомітету апеляції в довільній письмовій формі.


8. Визначення переможців і нагородження учасників


8.1. Конкурс має характер особистої першості. Переможці визначаються в кожній секції за сумою балів, отриманих учасниками у всіх розділах програми конкурсу.

Перше місце не визначається, якщо учасник набрав менше 85 балів.

Друге місце не визначається, якщо учасник набрав менше 80 балів.

Третє місце не визначається, якщо учасник набрав менше 75 балів.


8.2. При рівності суми балів декількох учасників місця визначаються з урахуванням підсумків захисту науково-дослідницьких робіт.

8.3. Кількість призових (перших, других та третіх) місць становить 50 відсотків від кількості учасників з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.

8.4. Призери конкурсу нагороджуються дипломами I, II, III ступенів.

8.5. Результати проведення ІІІ етапу конкурсу затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України.

8.6. Кращі роботи учасників конкурсу можуть бути відзначені спеціальними дипломами, відзнаками та призами.

8.7. Наукові керівники, які підготували двох або більше призерів конкурсу, нагороджуються відзнаками МОН.

8.8. Призери ІІІ етапу конкурсу зараховуються у вищі навчальні заклади України за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є базовий предмет, навчальні досягнення з якого, оцінювались під час конкурсу.

8.9. Відповідно до Положення про стипендії Президента України для переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, затвердженого Указом Президента України від 16.05.2006 № 398/2006, переможці та призери III етапу конкурсу-захисту у кількості 120 осіб відзначаються стипендіями Президента України.

Розмір стипендії визначається відповідними нормативними актами.

8.10 Призери конкурсу можуть бути нагороджені іншими спеціальними стипендіями установ, закладів, громадських і благодійних організацій та фондів.


9. Журі III етапу конкурсу


9.1. Журі ІІІ етапу конкурсу формується за відповідними секціями наукових відділень із наукових працівників Національної академії наук України та Академії педагогічних наук України, науково-педагогічних та педагогічних працівників навчальних закладів.

Журі відділення очолює голова та співголова відділення.

Журі секції – голова, який може мати одного або кількох заступників та секретаря; решта – члени журі, доручення між якими розподіляє голова або його заступник.

9.2. Кількість членів журі, як правило, не повинна перевищувати третини від кількості учасників конкурсу.

9.3. Склад журі погоджується з Президією Малої академії наук, затверджується наказом Міністерства освіти і науки України та оголошується на відкритті конкурсу.

9.4. Голова журі відділення або секції:

9.4.1. Бере участь у формуванні складу журі.

9.4.2 Несе відповідальність за об'єктивність перевірки та оцінювання робіт, розгляду апеляцій.

9.4.3. Проводить консультації для учасників конкурсу.

9.4.4. Аналізує рівень підготовки учасників конкурсу, готує подання оргкомітету про нагородження переможців, складає відповідний звіт.

9.5. Секретар секції, як правило, призначається з числа педагогічних працівників закладів-організаторів конкурсу.

Секретар входить до складу журі без права оцінювання знань, забезпечує ведення належної документації.

9.6. Спірні питання (апеляції) щодо підсумків оцінювання навчальних досягнень учасників з базових дисциплін розглядаються на засіданні предметної комісії, а захисту науково-дослідницьких робіт – на спільному підсумковому відкритому засіданні журі секції.


10. Фінансування ІІІ етапу конкурсу


10.1. Проведення конкурсу фінансується за рахунок місцевих бюджетів органів державного управління освітою та Міністерства освіти і науки України у межах видатків, передбачених кошторисами, затвердженими в установленому порядку.

10.2. Витрати на проїзд, харчування в дорозі, відрядження супроводжуючих осіб здійснюють відповідні органи освіти, які направляють команду на даний конкурс, а на проживання, харчування, культурне обслуговування учасників під час проведення ІІІ етапу конкурсу, оплату роботи членів журі і оргкомітету, проведення оцінювання навчальних досягнень учасників з базових дисциплін, заохочення учасників – Міністерство освіти і науки України.

У разі відсутності державного фінансування на проведення ІІІ етапу конкурсу фінансування участі команд може здійснюватися за рахунок організацій, що відряджають.

10.3. Учасники конкурсу за нормами харчування прирівнюються до учасників спортивних змагань.

10.4. За працівниками установ та закладів освіти, які залучаються до проведення конкурсу, зберігаються норми відшкодування витрат на службові відрядження, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

10.5. До роботи зі складання та перевірки контрольних завдань, тестів та до участі в роботі оргкомітету і журі можуть залучатися працівники різних закладів, установ та організацій на договірних засадах з оплатою праці відповідно до чинного законодавства.


Додаток 1


До Умов проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

у 2009-2010 навчальному роціПортфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації